Egalizace

Comments (...)

2009.01.12d / 16:00

 

002) Nastavení Egalizace 1 pro POS

 

    - pokud je v

 

      Servis / Konfigurace / 2. Sklad,POS / Doklady

 

      nastaven parametr

 

      Egalizace na 1

 

      bere se na POS dokladech egalizace vždy 1

 

      POZOR - jde o lokální parametr a musí být nastaven na každém počítači

              samostatně

 

 

 

FAQ - POS - Egalizace

 

Egalizace na POS se řídí parametrem v:

 

Servis / Konfigurace / 2. Sklad, POS / Sklad/POS / Doklady

 

Egalizace:

 

0 = 0.0

1 = 1.0

2 = CK - Číselník EANů

3 = Z - číselník zboží

 

Pro POS doporučujeme nastavení na hodnotu 1, egalizace bude tedy vždy 1.

 

Je to lokální parametr a nastavení musí být provedeno na počítači, na

kterém se dávkové faktury generují.

 

 

 

2000.09.20a / 13:00

 

- pri porizeni dokladu v zalozce POS se egalizace bere vzdy 1.0

 

 

 

2000.09.14c / 17:30

 

- pro POS se bere egalizace vzdy 1.0

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0