Elektronické stravenky

Comments (...)

2016.02.25b / 01:00

 

001) POS - zadávání elektronických stravenek

 

    - do číselníku zboží doplňte zboží 98767 a nastavte jej podle

      zboží 98769

 

      DPH nastavte 0

 

      do názvu uveďte Stravenky elektronické

 

    - při pořízení postupujte obdobně jako u stravenek Shift+F9:

 

      zadejte částku a stiskněte Shift + F7

 

    - v rozborech POS 31 jsou pak zadané hodnoty platbou elektronické

      stravenky zobrazeny v části storen

 

      celková částka za elektronické stravenky je při zaškrtnutí

      žlutých parametrů zobrazena v poli:

 

      Z98767       =         -20.0000 ... Stravenky elektronické [sF7]

 

      o tuto celkovou částku potom upravte tržbu a hotovost

 

Př.:

 

AB 300 tek.m      1*  40.20  40.20c

Stravenky el     -1*  20.00 -20.00a

DPH: a=0%, b=15%, c=21%, d=10%

Láhve celkem Kč                0.00

Zaokrouhlení Kč               -0.20

C E L K E M  Kč               20.00

Zaplaceno    Kč                0.00

Vrátit       Kč                0.00

 

  Pokladna  Název              Množství MJ         Tržba      Hotovost     Stravenky Láhve vrácené PlatebníKarty

================================================================================================================

         2                          0.0000         20.20         20.00          0.00          0.00          0.00

================================================================================================================

Celkem                              0.0000         20.20         20.00          0.00          0.00          0.00

 

                        POS - Storna zboží (pouze záporným množstvím)                         

 

P#  Den  Datum      HH:MM:SS   Doklad  Množství MJ      Cena MJ  Číslo zboží  Název zboží

=============================================================================================================

R2   24  2016.02.24 14:51:24     2494        -1.00        20.00        98767  Stravenky elektronické

=============================================================================================================

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0