eMail

Comments (...)

2021.05.28a / 00:00

 

003) 2184 - Mzdy - převod mezd - pole email

 

 

 

2021.02.03a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 2111 - Mzdy - pole e-mail

 

    - v Karta zaměstnance / Osobní údaje

 

      vlevo dole doplněno pole e-mail

 

      max. 60 znaků

 

      uloženo ve 2 polích:

 

      NAZEVTXT ... 30 znaků

 

      UTEXT ... 30 znaků

 

      pole jsou dostupná v SQL:

 

SQL - zaměstnanci s vyplněným polem email

=========================================

 

SELECT

  OSCP,

  JMNO,

  email

FROM

(

SELECT

  TRIM(NAZEVTXT)+TRIM(UTEXT) AS email,

  *

FROM

  HRL1QZ11

) AS x

WHERE

  POSITION( '@' IN email ) <> 0

ORDER BY

  email

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0