Export /Import dat

Comments (...)

2017.05.01a / 00:00

 

002) Servis / Data / Import/Export dat - pouze uživatel 112016

 

    - Import SKP na POS + UB a HK

 

      - povolen i na UB a HK

 

      - import se provede i poprve

 

 

 

2017.04.30a / 00:00

 

007) Servis / Data / Import/Export dat - pouze uživatel 112016

 

    - doplněny funkce a oprávnění pro export/import dalších polí vět číselníku zboží

 

    - Export SKP z OV - 8883

 

    - Import SKP na POS + UB a HK - 8884

 

    - exportují se pole:

 

      Cislo

      SKP

      Dodavatel

      BruttoVahaSObalemKg

 

    - importuje se pouze v případě, že jsou dostupná novější data

 

    - import je proveden pomocí SQL, tedy na serveru zcela mimo program

 

    - importují se pouze změněná pole

 

    - v případě potřeby v budoucnu je možné doplnit další pole

 

    - na POS doplněna funkce

 

      Import SKP na POS

 

      do Import XML dokladu / Import dat

 

      funkce je bez oprávnění

 

 

 

2011.05.02d / 15:00

 

002) Export/import dat

 

    - implicitní adresář změněn na \TEMP

 

 

 

2007.07.09a / 12:00

 

004) Upraveno generování ceníku v Servis / Data / Import/Export dat

 

    c:\karty.dbf + c:\okruhy.dbf + c:\ceniky.hru

 

 

 

2004.11.20c / 11:00

 

1) Nastavení parametrů Export #2:

 

  - MS Excel / *.XLS nebo *.CSV:

 

    - v záložce Formáty lze nastavit požadovaný formát exportu:

 

      např. pro export bez oddělovačů tisíců a měny:

 

      Celočíselný  #0

      Reálný       #0.0

      Měna         #0.0

 

2) Export #1 zablokován, Export #2 je podstatně kvalitnější a plně jej nahradí

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0