Export dokladu

Comments (...)

2016.03.30a / 08:00

 

002) Export skladového dokladu XML z VO

 

    - verzexml: 2016.03.29a

 

    - doplněno pole Cena24: <manas:cena24>

 

    - pouze pro odběratele: 137xxx, pro ostatní odběratele je hodnota nulová

 

 

 

2014.12.23a / 00:00

 

001) Export / Import skladového XML dokladu

 

    - fáze III.

 

    - doplněna pole

 

      BruttoVahaSObalemKg ... Číslo výrobku u dodavatele

 

    - verze XML: 2014.12.23a

 

    - export nového XML na VO se musí provést na této nebo novější verzi programu

 

    - před importem na prodejnách je nutné aktualizovat na tuto nebo novější verzi prodejnu na příjmovém počítači

 

 

 

2014.12.22b / 01:00

 

001) Export / Import skladového XML dokladu

 

    - fáze III.

 

    - doplněna pole

 

      Dodavatel ... číslo dodavatele

 

      SKP ... název dodavatele

 

    - verze XML: 2014.12.22b

 

 

 

2014.07.03a / 00:00

 

001) Sklad - export / import XML dokladu - pro uživatele 112016 VO + MO

 

    - doplněno pole z karty zboží - Typ stroje / TypStroje - do struktury XML - verze XML 2014.07.03a

 

    - před použitím doporučujeme obsah pole TypStroje v celém číselníku zboží nastavit na prázdný řetězec

 

    - importuje se pouze pro uživatele 112016

 

    - zatím pro verzi serveru Nx3/Nx4, po ověření doplníme kompletní distribuci pro všechny verze serverů

      (od 1.1.2015 již pouze pro Nx4 server)

 

    - nutno nasadit na všech PC na VO, na kterých se vytváří skladové XML doklady + na odesílajícím PC na VO,

      na MO na příjmovém počítači, na kterém se importují XML doklady

 

 

 

2014.07.03a / 00:00

 

002) Sklad - export / import XML dokladu - pro uživatele 112016 VO + MO

 

    - doplněno pole z karty zboží ze záložky Parametry #2 - Text01 - Text32 / BlobMemo

      - do struktury XML - verze XML 2014.07.03a

 

    - importuje se pouze pro uživatele 112016

 

    - zatím pro verzi serveru Nx3/Nx4, po ověření doplníme kompletní distribuci pro všechny verze serverů

      (od 1.1.2015 již pouze pro Nx4 server)

 

    - nutno nasadit na všech PC na VO, na kterých se vytváří skladové XML doklady + na odesílajícím PC na VO,

      na MO na příjmovém počítači, na kterém se importují XML doklady

 

 

 

2014.07.03a / 00:00

 

003) Export/import nových polí v XML sklad - Poznamka, TypStroje, Text01 - Text32

 

    - exportují se jen neprázdná pole z karty zboží na VO, prázdná pole se tak při importu na MO nemažou

 

      pokud je nutné zrušit obsah některého z těchto polí na MO po importu, je nutné na VO nastavit v kartě zboží

      do pole například . (tečku), mezera ani prázdné pole nestačí a nepřenášejí se

 

 

 

2014.05.16a / 00:00

 

001) Sklad - export / import XML dokladu - pro uživatele 112016 VO + MO

 

    - doplněno pole z karty zboží - Poznamka - do struktury XML - verze XML 2014.05.16a

 

    - určeno pro doplnění cenovky o požadovaný text přenášený z VO na MO

 

    - před použitím doporučujeme obsah pole Poznamka v celém číselníku zboží nastavit na prázdný řetězec

 

    - importuje se pouze pro uživatele 112016

 

    - zatím pro verzi serveru Nx3/Nx4, po ověření doplníme kompletní distribuci pro všechny verze serverů

      (od 1.1.2015 již pouze pro Nx4 server)

 

    - nutno nasadit na všech PC na VO, na kterých se vytváří skladové XML doklady + na odesílajícím PC na VO,

      na MO na příjmovém počítači, na kterém se importují XML doklady

 

 

 

2013.06.02a / 00:00

 

002) v exportním skladovém XML na maloobchod Koeficient měrné ceny rozšířen z 2 na 4 desetinná místa

 

 

 

2012.05.25a / 12:00

 

001) Sklad - odesílání XML dokladů

 

    - přepracována práce s adresářem

 

    - lépe ošetřen případný výpadek připojení k Internetu při odesílání

 

 

 

2009.02.13a / 00:00

 

005) Sklad / POS

 

    - export dokladu XML a starší formáty

 

      - zapíše se i řádek dokladu s pohybem obalů (číslo zboží 99999)

 

 

 

2009.01.20c / 15:00

 

001) Sklad - Export souboru XML

 

    - doplněno logování

 

    - čárkové kódy se doplní vždy

 

 

 

2009.01.09a / 13:00

 

002) Export XML souborů z VO (uživatel 112016)

 

    - upraveno - rozšířen název exportního souboru o jméno tabulky

      hlaviček dokladů

 

 

 

2009.01.08b / 15:00

 

001) Export XML souborů z VO (uživatel 112016)

 

    - upraveno

    - pro doklady odeslané z agendy HP (pekárna) se v názvu XML nepoužije

      7xxxxxxx.XML, ale 0xxxxxxx.XML

 

    - jméno exportovaného souboru doplněno o další údaje:

 

      - sídlo VO

 

        - nastaví se v Servis / Konfigurace / 1. Program... / Firma / Základní údaje

 

          vpravo dole se zaškrtnutím PRÁVĚ JEDNOHO z polí

 

          112016 - Ostrava / HK / UB / POS

 

          určí, ze kterého VO jsou doklady odesílány

 

      - agenda

 

      - agenda sklad

 

      - verze ES manas

 

    - v dalších verzích programu bude potom u importu XML doplněno rozlišení

      importovaných XML z jednotlivých VO (OV/HK/UB) a agend a agend skladů (HR/HD/HP)

 

 

 

2008.11.05c / 18:00

 

001) Sklad / Opakovaný export dokladu

 

    - export sesouhlasen s exportem při uzavírání dokladu

 

    - pokud pole E-mail v kartě partnera obsahuje @, nebude pro partnera

      prováděn zápis na USB a USB nebude vyžadováno

 

 

 

2008.11.05b / 16:00

 

002) Pokud k dokladu není připojen jeho datový soubor ve tvaru XML/DK2/DKL/DG2/DGR,

    je možné jej pro zvolený doklad vygenerovat v řádcích dokladu funkcí na pravé

    tlačítko myši:

 

    Opakovaný export dokladu

 

    oprávnění: 8621 - Opakovaný export dokladu

 

    po provedení funkce se zobrazí obsah datového souboru

 

    tuto funkci lze využít například při změně parametrů generování a odesílání

    datových souborů pro již vytvořený doklad

 

    pro znovu odeslání přes webovou službu se pak ještě v Seznamu dokladů musí na

    pravé tlačítko zvolit Nastav jako neodeslané pro WS

 

    připojený datový soubor k dokladu je možné zobrazit také v Seznamu dokladů

    nebo v řádcích dokladu funkcí na pravé tlačítko myši s oprávněním:

 

    8622 - Zobraz datový soubor dokladu

 

 

 

2008.07.04a / 11:00

 

001) Sklad - export dokladu při tisku - Drogerie

 

    - upraveno

 

    - doplněno logování

 

 

 

2008.03.19b / 14:00

 

002) Datové soubory vytvářené v podadresáři \FTP se po kopii na místo určení

    automaticky mažou

 

 

 

2008.02.07b / 14:00

 

001) Sklad

 

    - upraveno generování XML dokladu bez USB

 

 

 

2008.01.12a / 10:00

 

001) Sklad - export datového XML souboru

 

    - zapisují se všechny typy obalů, včetně ztratných

 

 

 

2007.11.24a / 10:00

 

003) Export skladových dat

 

    - datové soubory jsou umístěny v podadresáři \FTP

 

 

 

2007.10.29b / 15:00

 

001) Sklad - Export dokladu

 

    - pro partnery, kteří mají nastaveno zasílání dokladů E-mailem

      (nastavena E-mailová adresa v kartě partnera a zaškrtnuto povolení)

      se doklad neukládá na USB a USB nemusí být připojen

 

    - neplatí pro partnery 137xxx

 

 

 

2007.10.27a / 06:00

 

001) Sklad - Export dokladu

 

    - pro partnery, kteří mají nastaveno zasílání dokladů E-mailem

      (nastavena E-mailová adresa v kartě partnera a zaškrtnuto povolení)

      se doklad neukládá na USB a USB nemusí být připojen

 

 

 

2007.05.08a / 08:00

 

001) Sklad / USB

 

    - upravena šablona usb70508.xsl pro zobrazení XML souboru v internetovém

      prohlížeči

 

 

 

2006.06.28a / 07:00

 

001) Sklad

 

    - doklad, pravé tlačítko myši - doplněny 2 funkce:

 

      Odeslání dokladu DKL/DRG E-mailem - oprávnění

 

      Odeslání dokladu DK2/DR2 E-mailem - oprávnění

 

      způsob odeslání je stejný jako u funkce Odeslání dokladu XML E-mailem

 

002) Číselník partnerů

 

    - záložka 4 / Kontakt

 

      - rozšířena možnost odeslání skladového dokladu E-mailem

 

        - do pole E-mail se zadá E-mailová adresa partnera

 

        - zaškrtne se pole XML/DKL,2/DRG,2 E-mailem

 

          a nastaví se typ odesíláného dokladu:

 

          0=XML, 1=DKL/DRG, 2=DK2/DR2

 

 

 

2005.12.22a / 12:00

 

001) Sklad - Export dokladu XML

 

    - všechny exportní soubory obsahují Egalizaci z číselníku zboží

 

 

 

2005.11.29a / 18:00

 

001) Sklad / USB/XML

 

    - nová verze USB104.XSL - soubor nutný pro prohlížení exportu dokladu

      v XML v Internet Exploreru

 

    - výpis rozšířen o:

 

      - egalizace

      - druh dokladu

      - číslo PC

      - číslo uživatele

      - PV

 

 

 

2005.10.31a / 12:00 BETA

 

001) Sklad / POS

 

    - v řádcích dokladu doplněna na pravé tlačítko možnost odeslat

      doklad v XML přes E-mail

 

    - oprávnění

 

      8295 Sklad - Odeslání dokladu XML E-mailem

 

 

 

2005.08.12c / 14:00

 

001) Sklad

 

    - upraven export dokladu na USB - nevyžaduje nastavené třídění řádků

 

 

 

2004.09.23c / 18:00

 

01) Sklad / POS - Export dokladu na disketu / USB včetně XML

 

   Export dokladu po tisku na disketu (včetně XML)

   Export dokladu po tisku na USB (včetně XML)

 

   Přímý export dokladu na disketu (včetně XML)

   Přímý export dokladu na USB (včetně XML)

 

   doplněno, oprávnění stejné jako u dvou předchozích funkcí:

 

   Přímý export dokladu na disketu (včetně XML) - Cena02 => DPC

   Přímý export dokladu na USB (včetně XML) - Cena02 => DPC

 

 

 

2004.05.06c / 11:00

 

01) Export/Import skladových dokladů přes XML

 

   - doplněna podpora češtiny - název zboží a MJ se přenáší včetně diakritiky

 

   - na USB/disketu se uloží i soubor usb103.xsl pro formátované zobrazení

     obsahu XML souboru

 

 

 

2004.04.23a / 08:00

 

01) Nový tvar souboru na USB - ve tvaru XML:

 

   - na skladě se soubor vytváří automaticky vedle stávajících formátů

     z důvodu zpětné kompatibility a je spolu s nimi uložen na USB/disketu

 

   - na POS doplněny 3 samostatné funkce pro import XML souboru, obdobné

     s funkcemi stávajícími pro zachování zpětné kompatibility

     (nové funkce mají čísla oprávnění shodná s původními funkcemi,

     nic není nutné nastavovat)"

 

     Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB

     Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB - TEST

     Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele

 

   - výhody nového formátu souboru:

 

     - standard XML podporovaný nejnovějšími technologiemi

 

     - pomocí šablony usb103.xsl (musí být ve stejném adresáři jako XML soubor)

       je možné obsah XML souboru formátovaně zobrazit v Internet Exploreru

       (funkcí Otevřít soubor)

 

   - poznámky

 

     - řádek dokladu nemusí obsahovat všechna pole

 

     - jednoduše lze do souboru XML doplnit další pole

 

     - čárkových kódů může být pro každý druh zboží uveden libovolný počet,

       jsou značeny ck01, ck02, ... ck99

 

   - vzor souboru 00000001.XML (00000001 je VS - variabilní symbol):

 

<?xml version="1.0"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="usb103.xsl"?>

<manas:usb xmlns:manas="http://manas.info/">

  <manas:qr00>

    <manas:verzemanas>24042223</manas:verzemanas>

    <manas:verzexml>103</manas:verzexml>

    <manas:druhtisku>U_Tisk2P</manas:druhtisku>

    <manas:cislozbozi>66587</manas:cislozbozi>

    <manas:nazevzbozi>Hennesy+kart.   0,7l</manas:nazevzbozi>

    <manas:skupinazbozi>3016</manas:skupinazbozi>

    <manas:mj>ks</manas:mj>

    <manas:dph>2</manas:dph>

    <manas:mnozstvimj>12.00</manas:mnozstvimj>

    <manas:cenamjbezdph>687.74</manas:cenamjbezdph>

    <manas:dpcsdph>839.10</manas:dpcsdph>

    <manas:obalck2>0</manas:obalck2>

    <manas:koefmernecenyzbozi>1.00</manas:koefmernecenyzbozi>

    <manas:hmotnostzbozi>1320.00</manas:hmotnostzbozi>

    <manas:druhobalu1>30</manas:druhobalu1>

    <manas:pocetobalu1>1</manas:pocetobalu1>

    <manas:cenaobalu1>0.00</manas:cenaobalu1>

    <manas:dphobalu1>0</manas:dphobalu1>

    <manas:druhobalu2>30</manas:druhobalu2>

    <manas:pocetobalu2>1</manas:pocetobalu2>

    <manas:cenaobalu2>0.00</manas:cenaobalu2>

    <manas:dphobalu2>0</manas:dphobalu2>

    <manas:ck01>3245990250203</manas:ck01>

    <manas:ck02>03245990528425</manas:ck02>

    <manas:ck03>3245991553518</manas:ck03>

    <manas:ck04>03245990155416</manas:ck04>

  </manas:qr00>

  <manas:qr00>

    <manas:verzemanas>24042223</manas:verzemanas>

    <manas:verzexml>103</manas:verzexml>

    <manas:druhtisku>U_Tisk2P</manas:druhtisku>

    <manas:cislozbozi>95172</manas:cislozbozi>

    <manas:nazevzbozi>Pivovary Staropramen</manas:nazevzbozi>

    <manas:skupinazbozi>0</manas:skupinazbozi>

    <manas:mj></manas:mj>

    <manas:dph>2</manas:dph>

    <manas:mnozstvimj>1.00</manas:mnozstvimj>

    <manas:cenamjbezdph>15.00</manas:cenamjbezdph>

    <manas:dpcsdph>18.30</manas:dpcsdph>

    <manas:obalck2>0</manas:obalck2>

    <manas:koefmernecenyzbozi>0.00</manas:koefmernecenyzbozi>

    <manas:hmotnostzbozi>0.00</manas:hmotnostzbozi>

  </manas:qr00>

</manas:usb>

 

   - vzor šablony pro prohlížení v Internet Exploreru

 

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet xmlns:manas="http://manas.info/" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">

  <xsl:template match="/">

    <html>

      <body>

      <h1>USB</h1>

      <hr />

      <table width="100%" border="1">

        <tr bgcolor="gainsboro">

          <td><b>Cislo zbozi</b></td>

          <td><b>Nazev zbozi</b></td>

          <td><b>Verze IS manas</b></td>

          <td><b>Verze XML</b></td>

          <td><b>Druh tisku</b></td>

          <td><b>Skupina zbozi</b></td>

          <td><b>MJ</b></td>

          <td><b>DPH</b></td>

          <td><b>Mnozstvi MJ</b></td>

          <td><b>Cena MJ bez DPH</b></td>

          <td><b>DPC s DPH</b></td>

          <td><b>Obal CK 2</b></td>

          <td><b>Druh obalu 1</b></td>

          <td><b>Pocet obalu 1</b></td>

          <td><b>Cena obalu 1</b></td>

          <td><b>DPH obalu 1</b></td>

          <td><b>Druh obalu 2</b></td>

          <td><b>Pocet obalu 2</b></td>

          <td><b>Cena obalu 2</b></td>

          <td><b>DPH obalu 2</b></td>

          <td><b>Koef merne ceny zbozi</b></td>

          <td><b>Hmotnost zbozi [g]</b></td>

          <td><b>CK #1</b></td>

        </tr>

        <xsl:for-each select="manas:usb/manas:qr00">

          <tr>

          <td><xsl:value-of select="manas:cislozbozi" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:nazevzbozi" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:verzemanas" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:verzexml" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:druhtisku" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:skupinazbozi" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:mj" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:dph" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:mnozstvimj" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:cenamjbezdph" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:dpcsdph" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:obalck2" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:druhobalu1" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:pocetobalu1" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:cenaobalu1" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:dphobalu1" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:druhobalu2" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:pocetobalu2" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:cenaobalu2" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:dphobalu2" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:koefmernecenyzbozi" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:hmotnostzbozig" /></td>

          <td><xsl:value-of select="manas:ck01" /></td>

          </tr>

        </xsl:for-each>

      </table>

      </body>

    </html>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

 

 

 

2003.08.24b / 15:00

 

02) Sklad - export dokladu na disketu / USB

 

   - PODSTATNĚ zrychleno změnou algoritmu doplnění čárkových kódů

 

   - pokud dojde k chybě při generování DPC - doporučených prodejních cen

     (například pokud není nastavena marže pro skupinu zboží pro partnera),

     je problém výrazně signalizován trojnásobnou sirénou a červeným oknem

 

   - podrobně se loguje tisk dokladu a výpočet DPC

 

 

 

2003.08.24a / 10:00

 

02) Export dokladu na disketu/USB

 

   - správně se vyexportuje i samostatný pohyb obalů (přes číslo zboží 99999)

 

   - pro partnera musí být v číselníku partnerů zaškrtnuto pole Řetězec / obaly na USB

 

03) Formát souboru *.DKL/DRG/DK2:                    

 

                      DKL     DRG     DK2

 

   číslo zboží       1, 6    1, 7    1, 8

   název zboží       8,20    9,20   10,32   DKL+DRG v kódu Kamenických, DK2 v 1250

   DPH zboží        29, 2   30, 2   43, 2   0/5/22

   množství MJ      31,13   32,13   45,12

   cena MJ          44,12   45,12   57,12

   DPC MJ           56,12   57,12   69,12   doporučená prodejní cena

   obal 2           68, 3   69, 3   81, 8

   skupina          71, 6   72, 6   89, 8  

   MJ                               98, 8

   seznam ČK        78      79     107      seznam čárkových kódů, á 20 znaků + mezera

 

 

 

2003.07.28a / 10:00

 

01) Je-li v číselníku partnerů zaškrtnuto současně pole

 

   Disketa přímo na drogerii

 

   a

 

   USB paměť

 

   provede se export dokladu drogerie přímo na USB disk

 

 

 

2003.02.20c / 13:00

 

01) USB paměť

 

   - výstup se neprovede pro přefakturaci

 

 

 

2003.02.14a / 12:00

 

01) USB paměť - drogerie

 

   - pro výstup na disketu přímo na Drogerii v číselníku partnerů v záložce Uživatel

     doplněno pole Disketa přímo na drogerii

 

 

 

2003.02.13b / 19:00

 

01) USB paměť - drogerie

 

   - exportní data se zařadí do fronty až při uzavření dokladu,

     plati to i pro doklady na standardním skladě

 

   - upraven výstup na disketu

 

 

 

2003.02.13a / 12:00

 

01) USB paměť - drogerie

 

   - pro výstup na USB paměť stačí v číselníku partnerů v záložce Uživatel

     zaškrtnout pole USB paměť, není nutné před tiskem dokladu zaškrtnout pole

     Disketa

 

   - do číselníku partnerů v Záložce Uživatel doplněno zaškrtávací pole

     Disketa místo USB - při zaškrtnutí pole Disketa místo USB

     se pro zvoleného partnera provede export dokladu na disketu místo na USB paměť

 

     pole Disketa místo USB odpovídá poli Int32_03 v číselníku partnerů

 

   - export dokladu v drogerii se dostane do fronty na export na USB paměť

     pro každý tisk, jméno exportního souboru je ale při opakovaném tisku

     vždy stejné a na USB paměť se tak dostane poslední exportní soubor pro

     stejný variabilní symbol

 

   - ve frontě na export na USB paměť (pole BlobMemo3) jsou jednotlivé

     samostatné exportní soubory odděleny

 

     ~jméno

 

     pro 1. soubor může být pro zachování kompatibility se starší verzí

     jméno i bez úvodního znaku '~'

 

 

 

2003.01.27a / 15:00

 

01) USB paměť místo diskety

 

   - změnu USB v číselníku partnerů může provést pouze administrátor

 

 

 

2003.01.23d / 19:00

 

01) USB paměť místo diskety

 

   - Servis / Konfigurace / Další / Doklady #3 ... výběr jednotky pro USB paměť

     lokální parametr

 

 

 

2003.01.23c / 17:00

 

01) USB paměť místo diskety

 

   - v číselníku partnerů lze pro partnera definovat, zda se má místo souboru

     *.DR2/*.DK2 generovat soubor *.DRG/*.DKL

 

   - při volbě USB paměť je USB paměť vyžadována, není výstup na disketu

 

   - pro agendu sklad HD - drogerie (v konfiguraci Drogerie OK = true) se v

     případě zaškrtnutí Disketa při tisku dokladu soubor *.DRG/*.DG2 uloží

     do tabulky *PAF5 do pole BlobMemo3 pro aktuálního partnera.

     Pokud je generováno více dokladů současně, jsou zapsány za sebou

     s identifikací podle 1. z nich

 

     při tisku dokladu v agendě sklad se v případě, že pro daného partnera

     je připraven současně výstup z Drogerie, tento spolu s výstupem ze skladu

     nahraje na zvolené médium (disketa nebo USB paměť) a soubor z drogerie

     se zruší

 

 

 

2003.01.22a / 09:00

 

01) USB paměť místo diskety

 

   - v číselníku partnerů doplněno v záložce Uživatel zaškrtávací pole USB paměť

     při zaškrtnutí se místo s disketou pracuje při exportu/importu diskety

     s USB pamětí pro zvoleného partnera ... důležité pro vytvoření média s dokladem

 

   - v Konfiguraci / Další / Doklady / Příjem doplněno lokální zaškrtávací pole

     Import USB paměť, při zaškrtnutí se všechny importy původně z diskety provedou

     z USB paměti

 

   - USB paměť se po zasunutí do PC jeví jako jednotka s písmenem 'D' - 'Z'

     program za USB paměť považuje poslední platné písmeno - na tuto jednotku

     se snaží zapsat a pokud se mu to nepovede (jednotka není přepisovatelné médium),

     bere jako použitou jednotku standardní disketovou jednotku 'A'

 

 

 

2002.04.24a / 10:00

 

01) Nový tvar exportu diskety se provede pouze pro partnera, který má nastaven

   parametr Řetězec (P / Zařazení / Řetězec)

 

 

 

2000.02.17a / 15:00

 

01) Upraven vystup dokladu na disketu:

 

   - do Servis / Import je doplnena funkce

 

     Oprava cisla zbozi v CK pro drogerii

 

     ---> na PC, kde se bude oprava provadet, musi existovat soubor

 

          C:\XX.002

 

   - podle parametru Drogerie v Konfiguraci se na disketu vygeneruje

     bud soubor *.DKL (neni Drogerie) nebo *.DRG (Drogerie)

 

     soubor *.DRG ma o 1 misto zleva vice (7-mi mistne cislo zbozi)

 

     nazev souboru *.DRG a *.DKL - VS omezeno na 8 znaku zprava

 

 

 

BlobMemStav

 

 - nastavuje se pri exportu dokladu na:

   1 - pri exportu z dokladu

   2 - pri exportu pri tisku dokladu

       v tomto pripade se pred NazevPartnera doplni 2/ jako signalizace

       toho, ze je doklad pripraven k odeslani E-mailem

   3 - pri exportu pri Win tisku

   hodnota 1-3 znamena, ze je doklad urcen k odeslani E-mailem

   po uspesnem odeslani E-mailu se nastavi BlobMemStav=9 a do NazevPartnera

   se misto 2/ zapise @/ jako signalizace toho, ze byl doklad E-mailem

  odeslan

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0