Export SQL

Comments (...)

2010.03.06a / 00:00

 

004) Export SQL

 

    - SQL rozšířeno o UPDATE a DELETE

 

    - Př.:

 

      - SQL pro vypnutí hlídání zásob pro zboží s číslem <= 99999

 

UPDATE

   XX__Z201

SET  

   DesetinnychMist=1

WHERE

   Cislo<=99999

 

        pokud pole DesetinnychMist v karté zboží neobsahuje 0,

        nejsou pro dané zboží hlídány zásoby, stačí do něj proto

        nastavit 1

 

      - postup spuštění SQL:

 

        - Servis / Číselníky / Číselník zboží/služeb/materiálu

 

        - Export SQL (vpravo dole, uprostřed)

 

        - do pole SQL vložte SQL dotaz

 

UPDATE

   XX__Z201

SET  

   DesetinnychMist=1

WHERE

   Cislo<=99999

 

          v XX__Z201 (tabulka číselníku zboží) nahraďte XX označením použité agendy

 

        - spusťte SQL

 

        - při správném provedení se zobrazí informační okno:

 

          SQL/UPDATE proveden [TRUE].

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0