F8 - oprava řádku

Comments (...)

2007.10.27b / 14:00

 

001) Skladový doklad - změna řádku F8

 

    - upraveno

 

 

 

2007.10.26b / 19:00

 

001) Skladový doklad - změna řádku F8

 

    - MnozstviMJ se do řádku zapíše dříve, než se nastaví Egalizace1

      z číselníku zboží při zápisu řádku

 

 

 

2005.07.31c / 21:00

 

001) F7 - Tara + F8 - oprava řádku

 

    - dole v okně doplněna Cena MJ bez slevy v Kč/MJ

 

    - upravena změna Ceny MJ v F7 a F8

 

    - Cena MJ bez slevy zůstává po změně Ceny MJ původní z číselníku zboží

 

 

 

2005.05.09c / 13:00

 

01) Sklad / POS - F8 - změna řádku dokladu

 

   - po ESC se změna neprovede

 

   - v okně je dole zobrazena aktuální cena 01 a 02

 

   - nabídne se cena MJ z řádku dokladu, ta se změní pouze při změně

     typu ceny (nabídne se odpovídající aktuální cena z číselníku zboží)

     nebo ruční změně ceny

 

 

 

Sklad/POS

 

Oprava údajů v řádku dokladu - klávesa F8:

 

- Typ ceny

- Cena MJ ... nastaví se podle Typ ceny

- Jakost

- Obal

- Počet obalů 1

- Egalizace/Množství MJ ... množství MJ v obalu, pro zboží bez obalu odpovídá množství MJ

- Obal 2 (láhve)

 

 

 

2004.06.08c / 13:00

 

01) Sklad / změna řádku dokladu pomocí F8

 

   - při zadání nulového obalu 2 se správně nastaví nulové údaje

     pro Obal #2 v řádku

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0