Filtr účetních dokladů

Comments (...)

2007.12.22b / 21:00

 

001) Seznam účetních dokladů - Filtr podle Čísla partnera - verze NexusDB

 

    - Filtr 207 - upraveno pro použití indexu CisloPartnera2, ten je složen z pole

      CisloPartnera a Neuhrazeno

 

    - index podle CisloPartnera je možné v EM doplnit např.:

 

       drop index if exists hr7_uh11.cislopartnera;

       create index cislopartnera on hr7_uh11 (cislopartnera);

 

      pro tento index doplněn Filtr 207 - CisloPartnera (vpravo dole)

 

 

 

2006.12.08a / 18:00

 

003) Filtr účetních dokladů

 

    po doplnění indexů v EM (NexusDB2):

 

     drop index if exists hr6_uh11.ICO;

     create index ICO on hr6_uh11 (ICO);

 

     drop index if exists hr6_uh11.HIZ3;

     create index HIZ3 on hr6_uh11 (HIZ,JmenoPartnera locale 1029 ignore case,DatumSplatnosti_RRRRMMDD);

 

    místo hr6 použijte aar - agenda + znak roku

 

    je možné filtrovat podle pole ICO a podle jména partnera neuhrazené

    saldokontní doklady

 

 

 

2005.11.11a / 20:00

 

003) Filtr účetních dokladů

 

    - řádky lze prohlížet po Enter nebo dvojkliku na dokladu v seznamu dokladů

 

 

 

2005.06.30a / 00:00

 

015) Účetní doklady

 

    - při zapnutém filtru není možné použít funkce Nový doklad a Oprava hlavičky

 

 

 

2005.06.16a / 10:00

 

02) Účetnictví

 

   - filtr dokladů - pokud hledaný údaj neexistuje, po vypnutí filtru se opět

     zobrazí seznam účetních dokladů

 

 

 

2003.02.07a / 11:00

 

01) Účetnictví

 

   - upraven filtr účetních dokladů podle začátečního písmene

     názvu partnera

 

 

 

2002.12.10b / 14:00

 

01) Účetnictví

 

   - Filtr účetních dokladů / Tisk

 

     - částky SumaMD, Částka, Neuhrazeno formátovány

 

     - doplněn součet SumaMD, Částka, Neuhrazeno

 

 

 

2002.08.23a / 08:00

 

01) Účetnictví

   - Filtry - stačí zadat hodnotu do levého pole

 

 

 

2002.06.18d / 23:00

 

01) Účetnictví

 

   - filtr dokladů:

 

     100 - doklady k úhradě

     101 - A - doklady k úhradě

     102 - B - doklady k úhradě

     103 - C - doklady k úhradě

     104 - D - doklady k úhradě

     105 - E - doklady k úhradě

     106 - F - doklady k úhradě

     107 - G - doklady k úhradě

     108 - H - doklady k úhradě

     109 - I - doklady k úhradě

     110 - J - doklady k úhradě

     111 - K - doklady k úhradě

     112 - L - doklady k úhradě

     113 - M - doklady k úhradě

     114 - N - doklady k úhradě

     115 - O - doklady k úhradě

     116 - P - doklady k úhradě

     117 - Q - doklady k úhradě

     118 - R - doklady k úhradě

     119 - S - doklady k úhradě

     120 - T - doklady k úhradě

     121 - U - doklady k úhradě

     122 - V - doklady k úhradě

     123 - W - doklady k úhradě

     124 - X - doklady k úhradě

     125 - Y - doklady k úhradě

     126 - Z - doklady k úhradě

     127 - CH - doklady k úhradě

 

 

 

2002.06.15a / 10:00

 

01) Účetnictví

 

   - seznam účetních dokladů - lze přímo filtrovat podle věty účetního dokladu

 

 

 

2002.06.14c / 23:00

 

01) Účetnictví

 

   - Filtr účetních dokladů - zrychleny a doplněny:

 

     100 - doklady určené k úhradě - HIZ=99

 

     200 - Barva

     201 - BlobMemoStav

     202 - Blokovani

     203 - Cinnost

     204 - CiselnaRada

     225 - Cislo

     206 - CisloBankovnihoVypisu

     207 - CisloPartnera

     208 - DatumDokladu_RRRRMMDD

     209 - DatumSplatnosti_RRRRMMDD

     210 - DatumUskZdPl_RRRRMM

     211 - DatumUskutecneniUP_RRRRMMDD

     212 - DatumVyhotoveniUD_RRRRMMDD

     213 - Davka

     214 - HIZ

     215 - HP

     216 - ICO

     217 - Penale

     218 - Sparovano

     219 - Stav

     220 - Stredisko

     221 - TypDokladu

     222 - Upominka

     223 - Zakazka

     224 - ZP

     225 - Znacka

     226 - Zruseno

 

     300 - Castka

     301 - Neuhrazeno

     302 - ParovaciSymbol

     303 - SumaDAL

     304 - SumaMD

 

     400 - CisloDokladu

     401 - ParovaciSymbol

     402 - Poznamka

     403 - VS

     404 - ZakazkaEGP

 

 

 

Filtry

 

Filtry slouží ke kontrole zadávaných dat a k výběru dat podle zadaných omezujících kritérií.

Jednoduchý filtr - vybíráme podle jednoho kritéria

Složený filtr - kritéria pro výběr můžeme zadávat postupně a tím výběr stále více zužovat

 

 

 

Filtr řádků účetních dokladů

 

aktivuje jednoduchý filtr pro omezení výběru řádků z dokladů podle různých kritérií. Řádky účetních dokladů jsou řazeny sestupně, tj. opačným způsobem než v databázi účetních dokladů, zcela nahoře jsou umístěny řádky prvního dokladu, další jsou umístěny níže:

 

Funkce Filtr řádků účetních dokladů slouží k výběru řádků dokladů pouze podle jednoho kritéria, můžeme zvolit pouze jednu možnost z nabídky v libovolné záložce. Jednotlivá pole řádku účetního dokladu jsou rozdělena podle svého charakteru do tří skupin: celé číslo, reálné číslo a řetězec.

 

Označíme námi vybrané kritérium pro výběr řádků dokladů (pole účetního dokladu), v horní části okna zadáme minimální a maximální hodnotu vybraného pole a aktivujeme tlačítko Zapni filtr. Nyní tabulka "Seznam řádků účetních dokladů" obsahuje pouze řádky odpovídající zadanému kritériu a tlačítko má popis "Filtr dokladů / zapnut". Výběr zrušíme aktivací tohoto tlačítka a poté zvolením funkce "Vypni filtr".

 

Na obrázku je zvoleno třídění podle datumu dokladu a zadán interval od 2.1.2004 do 31.1.2004.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0