Fotografie palet

Comments (...)

2016.02.15a / 00:00

 

001) Upravena funkce F5 / Foto v řádcích skladového dokladu

 

 

 

2015.04.27a / 00:00

 

003) Focení palet - okna nastavena na "Stay on Top"

   

 

 

2012.03.28a / 12:00

 

001) Fotografie palet

 

    - ve všech oknech s fotografiemi nahoře doplněna informace:

 

      - jméno_tabulky_FILE01 / AutoInc / klíč

 

        klíč = jméno_tabulky_hlaviček_dokladů : číslo_dokladu

 

    - jméno_tabulky_FILE01 je v hlavičce skladového dokladu uloženo v poli DatabazePlatby5

 

    - skladové Doklady / Přidej foto

 

      - funkci nelze použít u uzavřeného dokladu

 

      - fotografie se zapisují do tabulky FILE01 s názvem:

 

        asRRMMDD

 

        kde as je agenda sklad a RRMMDD datum dokladu

 

    - skladové Doklady / Zobraz foto

 

      - pokud nejsou fotografie dostupné v tabulce FILE01 s názvem z datumu dokladu nebo

        pole DatabazePlatby5 z hlavičky dokladu, hledají se v tabulkách FILE01 s názvem

        +/- 7 dní vzhledem k datumu dokladu

 

 

 

2011.12.30a / 11:00

 

001) Sklad - fotografie palet

 

    - upraveno uložení načtených fotografií po Enter

 

 

 

2011.05.02d / 15:00

 

003) Práce s fotografiemi palet - lépe ošetřeno

 

 

 

2011.01.19a / 10:00

 

001) Fotografie palet

 

   - upraveno

 

 

 

2010.12.01g / 12:00

 

001) Při spuštění programu je hlášena případná nedostupnost

    FILE serveru (fotografie palet) a program se ukončí

 

    - upraveno

 

 

 

2010.12.01e / 11:00

 

001) Při spuštění programu je hlášena případná nedostupnost

    FILE serveru (fotografie palet) a program se ukončí

 

 

 

2009.03.26a / 10:00

 

001) Fotky palet

 

    - fotografie palet v *.JPG se očekávají na cestě FF2 - její umístění

      nastavte v:

 

      Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Cesty

 

    - doplněno logování

 

    - ve spodní části okna se zobrazuje cesta k adresáři s *.JPG soubory fotografií

      a naposled zpracovaná fotografie (soubor *.JPG)

 

 

 

2006.11.16a / 13:00

 

001) Sklad / Fotografie palet

 

    - celkový počet fotografií pro daný doklad je uložen v tabulce hlaviček

      aar_X_dd v poli UTransfer

 

 

 

2006.08.29b / 14:00

 

001) Sklad - Seznam dokladů - F7 - foto s náhledy

 

    - v Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Obrázky je možné definovat

      šířku a výšku náhledu podle požadované podrobnosti a orientaci fotek

 

      fotky z fotoaparátu Canon v 4 Mpx formátu mají náhledy uloženy

      v rozměrech 568 x 426 bodů (šířka:výška = 4:3)

 

      jako nejvhodnější se proto jeví nastavení velikosti náhledů na:

 

      568x426

      284x213

      189x142

      142x107

 

      nebo obráceně při orientaci fotek na výšku

 

002) Sklad - Seznam dokladů - F6/F7

 

    - testuje se dostupnost fotografií pro zvolený doklad

 

003) Sklad - Uložení fotografie

 

    - testuje se, zda soubor je skutečně formátu JPG

 

 

 

2006.08.12a / 09:00

 

001) Fotografie palet - F6 v seznamu skladových dokladů

 

    - zobrazení zvolené fotografie přímo v programu

 

    - funkce vyžaduje myš

 

    - použita nová knihovna PKIECtrl5.bpl

 

      - knihovna je součástí instmanasUPDATE.exe i instmanasUPDATE.pos.exe

 

    - zoomování:

 

      - ZOOM + ... kliknutí levým tlačítkem myši

 

                   nebo

 

                   kliknutí levým tlačítkem myši a tažením myši s vymezením

                   výřezu, který se zvětší

 

      - ZOOM - ... kliknutí pravým tlačítkem myši

 

 

 

2006.08.08b / 14:00

 

001) Fotografie palet

 

    - nespouští se program PSRemote, fotografie se očekávají před spuštěním

      funkce F5 v adresáři c:\PSRemote

 

 

 

2006.08.07a / 15:00

 

001) Sklad / Fotografie palet

 

    - upraveno

 

    - do manas.INI je nutné nastavit parametr INI_ServerName_FILE na spuštěný

      FF serverem s aliasem FILE

 

      Př.:

 

      [FF]

      ...

      INI_ServerName_FILE=S@10.0.0.26

 

 

 

2006.07.19a / 09:00

 

003) Vyřešeno připojení až 60 fotografií ke skladovému dokladu

    (např. až 32 dvojic fotografíí palet k dokladu z obou stran)

 

 

 

2006.06.28b / 13:00

 

001) Sklad - sejmutí 2 obrázků současně

 

    - oprávnění:

 

      8378 Sklad - Obrázek - Dávka

      8379 Sklad - Obrázek - Vyber foto

      8380 Sklad - Obrázek - Přidej foto

      8381 Sklad - Obrázek - Zobraz foto

      8382 Sklad - Obrázek - Zobraz náhled

      8383 Sklad - Obrázek - Ulož foto

 

    - ve funkci Přidej foto doplněno:

 

      - funkce Dávka

 

        - spustí dávku C:\FOTO.BAT, ve které musí být spuštění programu

          pro sejmutí fotografií až ze 2 fotoaparátů současně

          (zaškrtávací parametr Sejmout naráz 2 obrázky)

 

funkce očekává oba obrázky v souborech

 

          c:\foto1.jpg

          c:\foto2.jpg

 

 

 

Cesta k fotografiím:

 

INI_CestaFF2=C:\PSREMOTE\

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0