Funkce programu

Comments (...)

FAQ - manasNX.exe / manasNX9.exe / manas.exe - Mapa funkcí

 

===================================================

     Agenda / Rok

       Změna agendy / roku

---------------------------------------------------

     Sklad

       Doklady

         Výdejový doklad

           Faktura [FA] {V/1/107}

           Hotově [HO] {V/1/112}

           Dodací list [DL] {V/1/102}

           Doklad na vlastní prodejnu [VP] {V/1/134}

           Reklamace vlastní prodejny [VR] {V/1/166}

           CASH [CA] {V/1/138}

           -

           Doklad na export [EX] {V/1/106}

           Paragon [PA] {V/1/116}

           Zjednodušený daňový doklad [ZJ] {V/1/135}

           Opravný daňový doklad [DD] {V/1/101}

           Daňový vrubopis [DV] {V/1/105}

           Dodací list na přesun [DP] {V/1/103}

           Proforma faktura [FP] {V/0/109}

           Zálohová faktura [FZ] {V/1/111}

           Doklad o použití [PO] {V/1/124}

           Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/0/132}

           -

           Faktura - Franšíza [QF] {V/1/163}

           Faktura - Účetní [QU] {V/1/164}

           Faktura - Přefakturace [QP] {V/1/165}

           -

           Komise - Dodací list [KD] {V/1/244}

           Komise - Faktura [KF] {V/0/245}

         Příjmový doklad

           Přijímací list [PL] {P/1/123}

           -

           Přijatá faktura [PF] {P/1/120}

           Přijatý doklad za hotové [PH] {P/1/121}

           Přijatý doklad z importu [PE] {P/1/119}

           Přijatá proforma faktura [PW] {P/0/128}

           Přijatá zálohová faktura [PZ] {P/0/131}

           Přijatý paragon [PB] {P/1/117}

           Přijatý zjednodušený daňový doklad [PJ] {P/1/122}

           Přijímací list z přesunu [PX] {P/1/129}

           Přijatá reklamace / příjem sledovaných obalů [PR] {v/0/126}

           Přijatý opravný daňový doklad [PY] {P/1/130}

           Přijatý daňový vrubopis [PV] {P/1/127}

           -

           Import diskety/USB

           Import diskety/USB - TEST

           Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele

           -

           XML: Import diskety/USB

           XML: Import diskety/USB - TEST

           XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele

           -

           Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}

         Objednávka

           Objednávka odběratele [OO] {V/0/115}

           Objednávka dodavateli [OD] {P/0/114}

           Objednávka odběratele MLÉČKA [OM] {V/0/162}

         -

         Dávková fakturace

         Import dokladu

         PG

       Rozbory

         Obalové konto

           Obalové konto za obal

         -

         Bilance skladu

         -

         Datový sklad

       -

       Rozvozy

         Rozvozový list [RL] { /0/133}

         -

         Dodací list z rozvozu [DR] {V/1/104}

         Faktura z rozvozu [FR] {V/1/110}

         Hotově z rozvozu [HR] {V/1/113}

         -

         Rozbor rozvozu

       -

       Zakladač

         Příjem na zakladač

         Výdej ze zakladače

         Zakladač

         Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní ... není v manas.exe

       -

       Přefakturace

       -

       INFO z ČK - sklad

       -

       Účetnictví

         Číselník typů zaúčtování skladu

       -

       Zakladač HK ... není v manas.exe

         Příjem na zakladač HK ... není v manas.exe

         Výdej ze zakladače HK ... není v manas.exe

         Zakladač HK ... není v manas.exe

         Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní ... není v manas.exe

       -

       Akce VO

---------------------------------------------------

     POS

       Pokladna - ranní

         R1 - pokladna ranní #1

         R2 - pokladna ranní #2

         R3 - pokladna ranní #3

         R4 - pokladna ranní #4

         R5 - pokladna ranní #5

         R6 - pokladna ranní #6

         R7 - pokladna ranní #7

         R8 - pokladna ranní #8

       Pokladna - odpolední

         O1 - pokladna odpolední #1

         O2 - pokladna odpolední #2

         O3 - pokladna odpolední #3

         O4 - pokladna odpolední #4

         O5 - pokladna odpolední #5

         O6 - pokladna odpolední #6

         O7 - pokladna odpolední #7

         O8 - pokladna odpolední #8

       Pokladna - večerní

         V1 - pokladna večerní #1

         V2 - pokladna večerní #2

         V3 - pokladna večerní #3

         V4 - pokladna večerní #4

         V5 - pokladna večerní #5

         V6 - pokladna večerní #6

         V7 - pokladna večerní #7

         V8 - pokladna večerní #8

       -

       Rozbory POS

       -

       INFO z ČK

       -

       Inventura

       -

       Bilance POS

       -

       Cenovky

       -

       Zvýšení Cena02 E-mailem ... není v manas.exe

---------------------------------------------------

     Učetnictví

       Účetnictví (Podvojné účetnictví)

         Účetní doklady

         Účetní doklady - minulých let

         -

         Platby / Úhrady

           Platby

           Úhrady (Export do banky/HP)

           Opakované platby

         Saldokonto

           Pohledávky - Generování + Tisk

           Závazky - Generování + Tisk

           -

           Pohledávky - Tisk

           Závazky - Tisk

           -

           Saldokonto

           -

           Kniha pohledávek

           Kniha závazků

         Import ze skladu

           Import deníku dokladů

           Import deníku dokladů 2 - Obaly

         -

         Sestavy

         Přehledy

           Rozbor za účet + středisko

         -

         Účtová osnova

         Účtová osnova vzorová

         -

         Účtová osnova vzorová - NO

         -

         Číselník typů dokladů

         Číselník středisek

         Číselník zakázek

         Číselník DPH

         -

         Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý

         Filtr řádků účetních dokladů - složený

       Daňová evidence (Jednoduché účetnictví)

         Účetní doklady

         Saldokontní doklady

         -

         Účtová osnova

         Účtová osnova - vzorová

         -

         Číselník typů dokladů

         Číselník středisek

         Číselník zakázek

         Číselník DPH

         -

         Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý

         Filtr řádků účetních dokladů - složený

         -

         Platby

         Úhrady (Export do banky/HP)

         Sestavy

         Saldokonto

         -

         Import deníku dokladů do saldokontních dokladů ... není v manas.exe

       -

       Evidence majetku

         Majetek [MA00]

         -

         Majetek účetně neevidovaný [MA03]

         Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci [MA05]

         -

         Číselník typů odpisů

         Číselník osob

         Číselník umístění

         -

         Oprávky - účetní

         Oprávky - daňové

         Podklady pro zaúčtování

         -

         Generování odpisů

         -

         Drobný majetek [MA01]

         Drobný majetek od roku 2002 [MA02]

         -

         Oprávky - účetní - 01-01 ... není v manas.exe

         Oprávky - účetní - 01-02 ... není v manas.exe

         Oprávky - účetní - 01-03 ... není v manas.exe

         Oprávky - účetní - 01-04 ... není v manas.exe

         Oprávky - účetní - 01-05 ... není v manas.exe

         Oprávky - účetní - 01-06 ... není v manas.exe

         Oprávky - účetní - 01-07 ... není v manas.exe

         Oprávky - účetní - 01-08 ... není v manas.exe

         Oprávky - účetní - 01-09 ... není v manas.exe

         Oprávky - účetní - 01-10 ... není v manas.exe

         Oprávky - účetní - 01-11 ... není v manas.exe

         Oprávky - účetní - 01-12 ... není v manas.exe

       -

       Import dat z MIS97

       -

       Testy - Účto

       -

       Import SALDO.F5

       -

       Číselník DPH 2009

       Číselník DPH 2010 -

       -

       Překlasifikace MO ... není v manas.exe

---------------------------------------------------

     Mzdy

       Mzdy

---------------------------------------------------

     Další moduly

       Pekárna

       Datový sklad

         Datový sklad programu

         -

         Datový sklad #1

         Datový sklad #2

         Datový sklad #3

         Datový sklad #4

         Datový sklad #5

         Datový sklad #6

         Datový sklad #7

         Datový sklad #8

       Textový editor

       Prohlížeč tabulek MS Excel

       Telefonní účet

---------------------------------------------------

     Internet

       FTP manas UPLOAD

       -

       Kontrola UPGRADE

---------------------------------------------------

     Servis

       Konfigurace [ADMIN]

       Konfigurace - MZDY [ADMIN]

       Konfigurace funkcí (lokální)

       -

       Číselníky

         Číselník partnerů

         Číselník zboží/služeb/materiálu

         -

         Číselník skupin partnerů

         Číselník skupin zboží

         -

         Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

         -

         Číselník čárkového kódu

         Číselník obalů

         Číselník dodavatelů

         Číselník soupisů dokladů

         -

         Číselník aut

         Číselník řidičů a závozníků

         Číselník rozvozů / rozvozových listů

         -

         Seznam obcí

         Export PRM - nastavení AKČNÍCH cen

       -

       Testy

         Test zboží x skupiny zboží

         Test partneři x skupiny zboží (DPC)

         Test zboží x čárkový kód

       -

       Data

       -

       Šablony/mustry sestav

         Šablony/mustry - systémové

         Šablony/mustry - uživatelské

       SQL

         SQL dotaz kombinovaný / SYST

         SQL dotaz kombinovaný / UŽIV

         -

         SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto

         SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto

         -

         SQL dotaz - výběr / SYST

         SQL dotaz - výběr / UŽIV

         -

         SQL dotazy - systémové

         SQL dotazy - uživatelské

       -

       Info plocha

         Skryj

         Zobraz

       -

       Kalkulačka

       -

       Obnov kurzor

       -

       Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)

       Reklamace programu - FTP

       Reklamace programu - podklady do souboru

       Reklamace programu - na disketu

       Reklamace programu - Plocha MS Windows

       -

       Převod konfigurace z minulého roku

       Systémové informace

       Import dat

       Vzdálená správa [ADMIN]

---------------------------------------------------

     Dokumentace

       Nápověda

       -

       Novinky

       Technický popis

       NexusDB SQL ... není v manas.exe

       Licenční smlouva

       Oprávnění

       -

       www.manas.info ON-LINE

       Novinky ON-LINE

       Dokumentace ON-LINE

       Video e-Learning ON-LINE

       -

       O programu ES manas / NX

---------------------------------------------------

     Konec [Esc]

       Ukončení programu

---------------------------------------------------

     Hruška

       Hruška

       Hruška MO síť

       -

       Export pole Rabat/Z

       Import pole Rabat/Z

---------------------------------------------------

     Co to je?

===================================================

 

 

 

FAQ - manas7.exe - Mapa funkcí

 

===================================================

     Agenda / Rok

       Změna agendy / roku

---------------------------------------------------

     Sklad

       Doklady

         Výdejový doklad

           Faktura [FA] {V/1/107}

           Hotově [HO] {V/1/112}

           Dodací list [DL] {V/1/102}

           Doklad na vlastní prodejnu [VP] {V/1/134}

           Reklamace vlastní prodejny [VR] {V/1/166}

           CASH [CA] {V/1/138}

           -

           Doklad na export [EX] {V/1/106}

           Paragon [PA] {V/1/116}

           Zjednodušený daňový doklad [ZJ] {V/1/135}

           Opravný daňový doklad [DD] {V/1/101}

           Daňový vrubopis [DV] {V/1/105}

           Dodací list na přesun [DP] {V/1/103}

           Proforma faktura [FP] {V/0/109}

           Zálohová faktura [FZ] {V/1/111}

           Doklad o použití [PO] {V/1/124}

           Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/0/132}

           -

           Faktura - Franšíza [QF] {V/1/163}

           Faktura - Účetní [QU] {V/1/164}

           Faktura - Přefakturace [QP] {V/1/165}

           -

           Komise - Dodací list [KD] {V/1/244}

           Komise - Faktura [KF] {V/0/245}

         Příjmový doklad

           Přijímací list [PL] {P/1/123}

           -

           Přijatá faktura [PF] {P/1/120}

           Přijatý doklad za hotové [PH] {P/1/121}

           Přijatý doklad z importu [PE] {P/1/119}

           Přijatá proforma faktura [PW] {P/0/128}

           Přijatá zálohová faktura [PZ] {P/0/131}

           Přijatý paragon [PB] {P/1/117}

           Přijatý zjednodušený daňový doklad [PJ] {P/1/122}

           Přijímací list z přesunu [PX] {P/1/129}

           Přijatá reklamace / příjem sledovaných obalů [PR] {v/0/126}

           Přijatý opravný daňový doklad [PY] {P/1/130}

           Přijatý daňový vrubopis [PV] {P/1/127}

           -

           Import diskety/USB

           Import diskety/USB - TEST

           Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele

           -

           XML: Import diskety/USB

           XML: Import diskety/USB - TEST

           XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele

           -

           Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}

         Objednávka

           Objednávka odběratele [OO] {V/0/115}

           Objednávka dodavateli [OD] {P/0/114}

           Objednávka odběratele MLÉČKA [OM] {V/0/162}

         -

         Dávková fakturace

         Import dokladu

         PG

       Rozbory

         Obalové konto

           Obalové konto za obal

         -

         Bilance skladu

         -

         Datový sklad

       -

       Rozvozy

         Rozvozový list [RL] { /0/133}

         -

         Dodací list z rozvozu [DR] {V/1/104}

         Faktura z rozvozu [FR] {V/1/110}

         Hotově z rozvozu [HR] {V/1/113}

         -

         Rozbor rozvozu

       -

       Přefakturace

       -

       INFO z ČK - sklad

---------------------------------------------------

     POS

       Pokladna - ranní

         R1 - pokladna ranní #1 - 01

         R2 - pokladna ranní #2 - 02

         R3 - pokladna ranní #3 - 03

         R4 - pokladna ranní #4 - 04

         R5 - pokladna ranní #5 - 05

         R6 - pokladna ranní #6 - 06

         R7 - pokladna ranní #7 - 07

         R8 - pokladna ranní #8 - 08

       Pokladna - odpolední

         O1 - pokladna odpolední #1 - 09

         O2 - pokladna odpolední #2 - 10

         O3 - pokladna odpolední #3 - 11

         O4 - pokladna odpolední #4 - 12

         O5 - pokladna odpolední #5 - 13

         O6 - pokladna odpolední #6 - 14

         O7 - pokladna odpolední #7 - 15

         O8 - pokladna odpolední #8 - 16

       Pokladna - večerní

         V1 - pokladna večerní #1 - 17

         V2 - pokladna večerní #2 - 18

         V3 - pokladna večerní #3 - 19

         V4 - pokladna večerní #4 - 20

         V5 - pokladna večerní #5 - 21

         V6 - pokladna večerní #6 - 22

         V7 - pokladna večerní #7 - 23

         V8 - pokladna večerní #8 - 24

       -

       Rozbory POS

       -

       INFO z ČK

       -

       Inventura

       -

       Bilance POS

       -

       Cenovky

       -

       Zvýšení Cena02 E-mailem

---------------------------------------------------

     Další moduly

       Datový sklad

         Datový sklad programu

         -

         Datový sklad #1

         Datový sklad #2

         Datový sklad #3

         Datový sklad #4

         Datový sklad #5

         Datový sklad #6

         Datový sklad #7

         Datový sklad #8

       Textový editor

       Prohlížeč tabulek MS Excel

---------------------------------------------------

     Internet

       FTP manas UPLOAD

       -

       Kontrola UPGRADE

---------------------------------------------------

     Servis

       Konfigurace [ADMIN]

       Konfigurace - MZDY [ADMIN]

       Konfigurace funkcí (lokální)

       -

       Číselníky

         Číselník partnerů

         Číselník zboží/služeb/materiálu

         -

         Číselník skupin partnerů

         Číselník skupin zboží

         -

         Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

         -

         Číselník čárkového kódu

         Číselník obalů

         Číselník dodavatelů

         Číselník soupisů dokladů

         -

         Číselník aut

         Číselník řidičů a závozníků

         Číselník rozvozů / rozvozových listů

         -

         Seznam obcí

       -

       Testy

         Test zboží x skupiny zboží

         Test partneři x skupiny zboží (DPC)

         Test zboží x čárkový kód

       -

       Data

       -

       Šablony/mustry sestav

         Šablony/mustry - systémové

         Šablony/mustry - uživatelské

       SQL

         SQL dotaz kombinovaný / SYST

         SQL dotaz kombinovaný / UŽIV

         -

         SQL dotaz - výběr / SYST

         SQL dotaz - výběr / UŽIV

         -

         SQL dotazy - systémové

         SQL dotazy - uživatelské

       -

       Info plocha

         Skryj

         Zobraz

       -

       Kalkulačka

       -

       Obnov kurzor

       -

       Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)

       Reklamace programu - FTP

       Reklamace programu - podklady do souboru

       Reklamace programu - na disketu

       Reklamace programu - Plocha MS Windows

       -

       Převod konfigurace z minulého roku

       Systémové informace

       Import dat

       Vzdálená správa [ADMIN]

---------------------------------------------------

     Dokumentace

       Nápověda

       -

       Novinky

       Technický popis

       NexusDB SQL

       Licenční smlouva

       Oprávnění

       -

       www.manas.info ON-LINE

       Novinky ON-LINE

       Dokumentace ON-LINE

       Video e-Learning ON-LINE

       -

       O programu ES manas / NX

---------------------------------------------------

     Konec [Esc]

       Ukončení programu

---------------------------------------------------

     Co to je?

===================================================

 

 

 

FAQ - manasPOS.exe / manasPOSnx.exe - Mapa funkcí

 

===================================================

     Agenda / Rok

       Změna agendy / roku

---------------------------------------------------

     POS

       Pokladna - ranní

         R1 - pokladna ranní #1

         R2 - pokladna ranní #2

         R3 - pokladna ranní #3

         R4 - pokladna ranní #4

         R5 - pokladna ranní #5

         R6 - pokladna ranní #6

         R7 - pokladna ranní #7

         R8 - pokladna ranní #8

       Pokladna - odpolední

         O1 - pokladna odpolední #1

         O2 - pokladna odpolední #2

         O3 - pokladna odpolední #3

         O4 - pokladna odpolední #4

         O5 - pokladna odpolední #5

         O6 - pokladna odpolední #6

         O7 - pokladna odpolední #7

         O8 - pokladna odpolední #8

       Pokladna - večerní

         V1 - pokladna večerní #1

         V2 - pokladna večerní #2

         V3 - pokladna večerní #3

         V4 - pokladna večerní #4

         V5 - pokladna večerní #5

         V6 - pokladna večerní #6

         V7 - pokladna večerní #7

         V8 - pokladna večerní #8

       -

       INFO z ČK

---------------------------------------------------

     Internet

       FTP manas UPLOAD

       -

       Kontrola UPGRADE

---------------------------------------------------

     Servis

       Číselníky

         Číselník zboží - bez možnosti aktualizace

       -

       Info plocha

         Skryj

         Zobraz

       -

       Kalkulačka

       -

       Obnov kurzor

       -

       Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)

       Reklamace programu - FTP

       Reklamace programu - podklady do souboru

       Reklamace programu - na disketu

       Reklamace programu - Plocha MS Windows

---------------------------------------------------

     Dokumentace

       Novinky ON-LINE

       -

       www.manas.info ON-LINE

       -

       O programu ES manas / NX

---------------------------------------------------

     Konec [Esc]

       Ukončení programu

---------------------------------------------------

     Co to je?

===================================================

 

 

 

FAQ - Přehled funkcí ES manas

 

===================================================

Agenda / Rok - Změna agendy / roku

---------------------------------------------------

Další moduly - Pekárna

Další moduly - Prohlížeč tabulek MS Excel

Další moduly - Telefonní účet

Další moduly - Textový editor

Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #1

Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #2

Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #3

Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #4

Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #5

Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #6

Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #7

Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #8

Další moduly / Datový sklad - Datový sklad programu

---------------------------------------------------

Dokumentace - Dokumentace ON-LINE

Dokumentace - Licenční smlouva

Dokumentace - Nápověda

Dokumentace - NexusDB SQL

Dokumentace - Novinky

Dokumentace - Novinky ON-LINE

Dokumentace - O programu ES manas / NX

Dokumentace - Oprávnění

Dokumentace - Technický popis

Dokumentace - Video e-Learning ON-LINE

Dokumentace - www.manas.info ON-LINE

---------------------------------------------------

Hruška - Export pole Rabat/Z

Hruška - Hruška

Hruška - Hruška MO síť

Hruška - Import pole Rabat/Z

---------------------------------------------------

Internet - FTP manas UPLOAD

Internet - Kontrola UPGRADE

---------------------------------------------------

Konec [Esc] - Ukončení programu

---------------------------------------------------

Mzdy - Mzdy

---------------------------------------------------

POS - Bilance POS

POS - Cenovky

POS - INFO z ČK

POS - Inventura

POS - Rozbory POS

POS - Zvýšení Cena02 E-mailem

POS / Pokladna - odpolední - O1 - pokladna odpolední #1

POS / Pokladna - odpolední - O2 - pokladna odpolední #2

POS / Pokladna - odpolední - O3 - pokladna odpolední #3

POS / Pokladna - odpolední - O4 - pokladna odpolední #4

POS / Pokladna - odpolední - O5 - pokladna odpolední #5

POS / Pokladna - odpolední - O6 - pokladna odpolední #6

POS / Pokladna - odpolední - O7 - pokladna odpolední #7

POS / Pokladna - odpolední - O8 - pokladna odpolední #8

POS / Pokladna - ranní - R1 - pokladna ranní #1

POS / Pokladna - ranní - R2 - pokladna ranní #2

POS / Pokladna - ranní - R3 - pokladna ranní #3

POS / Pokladna - ranní - R4 - pokladna ranní #4

POS / Pokladna - ranní - R5 - pokladna ranní #5

POS / Pokladna - ranní - R6 - pokladna ranní #6

POS / Pokladna - ranní - R7 - pokladna ranní #7

POS / Pokladna - ranní - R8 - pokladna ranní #8

POS / Pokladna - večerní - V1 - pokladna večerní #1

POS / Pokladna - večerní - V2 - pokladna večerní #2

POS / Pokladna - večerní - V3 - pokladna večerní #3

POS / Pokladna - večerní - V4 - pokladna večerní #4

POS / Pokladna - večerní - V5 - pokladna večerní #5

POS / Pokladna - večerní - V6 - pokladna večerní #6

POS / Pokladna - večerní - V7 - pokladna večerní #7

POS / Pokladna - večerní - V8 - pokladna večerní #8

---------------------------------------------------

Servis - Data

Servis - Import dat

Servis - Kalkulačka

Servis - Konfigurace - MZDY [ADMIN]

Servis - Konfigurace [ADMIN]

Servis - Konfigurace funkcí (lokální)

Servis - Obnov kurzor

Servis - Převod konfigurace z minulého roku

Servis - Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)

Servis - Reklamace programu - FTP

Servis - Reklamace programu - na disketu

Servis - Reklamace programu - Plocha MS Windows

Servis - Reklamace programu - podklady do souboru

Servis - Systémové informace

Servis - Vzdálená správa [ADMIN]

Servis / Číselníky - Číselník aut

Servis / Číselníky - Číselník čárkového kódu

Servis / Číselníky - Číselník dodavatelů

Servis / Číselníky - Číselník obalů

Servis / Číselníky - Číselník partnerů

Servis / Číselníky - Číselník rozvozů / rozvozových listů

Servis / Číselníky - Číselník řidičů a závozníků

Servis / Číselníky - Číselník skupin partnerů

Servis / Číselníky - Číselník skupin zboží

Servis / Číselníky - Číselník soupisů dokladů

Servis / Číselníky - Číselník zboží/služeb/materiálu

Servis / Číselníky - Export PRM - nastavení AKČNÍCH cen

Servis / Číselníky - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

Servis / Číselníky - Seznam obcí

Servis / Info plocha - Skryj

Servis / Info plocha - Zobraz

Servis / SQL - SQL dotaz - výběr / SYST

Servis / SQL - SQL dotaz - výběr / UŽIV

Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / SYST

Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto

Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV

Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto

Servis / SQL - SQL dotazy - systémové

Servis / SQL - SQL dotazy - uživatelské

Servis / Šablony/mustry sestav - Šablony/mustry - systémové

Servis / Šablony/mustry sestav - Šablony/mustry - uživatelské

Servis / Testy - Test partneři x skupiny zboží (DPC)

Servis / Testy - Test zboží x čárkový kód

Servis / Testy - Test zboží x skupiny zboží

---------------------------------------------------

Sklad - Akce VO

Sklad - INFO z ČK - sklad

Sklad - Přefakturace

Sklad / Doklady - Dávková fakturace

Sklad / Doklady - Import dokladu

Sklad / Doklady - PG

Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka dodavateli [OD] {P/0/114}

Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka odběratele [OO] {V/0/115}

Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka odběratele MLÉČKA [OM] {V/0/162}

Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB

Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele

Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB - TEST

Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá faktura [PF] {P/1/120}

Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá proforma faktura [PW] {P/0/128}

Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá reklamace / příjem sledovaných obalů [PR] {v/0/126}

Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá zálohová faktura [PZ] {P/0/131}

Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý opravný daňový doklad [PY] {P/1/130}

Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý daňový vrubopis [PV] {P/1/127}

Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý doklad z importu [PE] {P/1/119}

Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý doklad za hotové [PH] {P/1/121}

Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý paragon [PB] {P/1/117}

Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý zjednodušený daňový doklad [PJ] {P/1/122}

Sklad / Doklady / P doklad - Přijímací list [PL] {P/1/123}

Sklad / Doklady / P doklad - Přijímací list z přesunu [PX] {P/1/129}

Sklad / Doklady / P doklad - Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}

Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB

Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele

Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB - TEST

Sklad / Doklady / V doklad - CASH [CA] {V/1/138}

Sklad / Doklady / V doklad - Opravný daňový doklad [DD] {V/1/101}

Sklad / Doklady / V doklad - Daňový vrubopis [DV] {V/1/105}

Sklad / Doklady / V doklad - Dodací list [DL] {V/1/102}

Sklad / Doklady / V doklad - Dodací list na přesun [DP] {V/1/103}

Sklad / Doklady / V doklad - Doklad na export [EX] {V/1/106}

Sklad / Doklady / V doklad - Doklad na vlastní prodejnu [VP] {V/1/134}

Sklad / Doklady / V doklad - Doklad o použití [PO] {V/1/124}

Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Franšíza [QF] {V/1/163}

Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Přefakturace [QP] {V/1/165}

Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Účetní [QU] {V/1/164}

Sklad / Doklady / V doklad - Faktura [FA] {V/1/107}

Sklad / Doklady / V doklad - Hotově [HO] {V/1/112}

Sklad / Doklady / V doklad - Komise - Dodací list [KD] {V/1/244}

Sklad / Doklady / V doklad - Komise - Faktura [KF] {V/0/245}

Sklad / Doklady / V doklad - Paragon [PA] {V/1/116}

Sklad / Doklady / V doklad - Proforma faktura [FP] {V/0/109}

Sklad / Doklady / V doklad - Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/0/132}

Sklad / Doklady / V doklad - Reklamace vlastní prodejny [VR] {V/1/166}

Sklad / Doklady / V doklad - Zálohová faktura [FZ] {V/1/111}

Sklad / Doklady / V doklad - Zjednodušený daňový doklad [ZJ] {V/1/135}

Sklad / Rozbory - Bilance skladu

Sklad / Rozbory - Datový sklad

Sklad / Rozbory - Obalové konto za obal

Sklad / Rozvozy - Dodací list z rozvozu [DR] {V/1/104}

Sklad / Rozvozy - Faktura z rozvozu [FR] {V/1/110}

Sklad / Rozvozy - Hotově z rozvozu [HR] {V/1/113}

Sklad / Rozvozy - Rozbor rozvozu

Sklad / Rozvozy - Rozvozový list [RL] { /0/133}

Sklad / Účetnictví - Číselník typů zaúčtování skladu

Sklad / Zakladač - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

Sklad / Zakladač - Příjem na zakladač

Sklad / Zakladač - Výdej ze zakladače

Sklad / Zakladač - Zakladač

Sklad / Zakladač HK - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

Sklad / Zakladač HK - Příjem na zakladač HK

Sklad / Zakladač HK - Výdej ze zakladače HK

Sklad / Zakladač HK - Zakladač HK

---------------------------------------------------

Učetnictví - Číselník DPH 2009

Učetnictví - Číselník DPH 2010 -

Učetnictví - Import dat z MIS97

Učetnictví - Import SALDO.F5

Učetnictví - Překlasifikace MO

Učetnictví - Testy - Účto

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník DPH

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník středisek

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník typů dokladů

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník zakázek

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Filtr řádků účetních dokladů - složený

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Import deníku dokladů do saldokontních dokladů

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Platby

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Saldokontní doklady

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Saldokonto

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Sestavy

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účetní doklady

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účtová osnova

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účtová osnova - vzorová

Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Úhrady (Export do banky/HP)

Učetnictví / Evidence majetku - Číselník osob

Učetnictví / Evidence majetku - Číselník typů odpisů

Učetnictví / Evidence majetku - Číselník umístění

Učetnictví / Evidence majetku - Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci [MA05]

Učetnictví / Evidence majetku - Drobný majetek [MA01]

Učetnictví / Evidence majetku - Drobný majetek od roku 2002 [MA02]

Učetnictví / Evidence majetku - Generování odpisů

Učetnictví / Evidence majetku - Majetek [MA00]

Učetnictví / Evidence majetku - Majetek účetně neevidovaný [MA03]

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - daňové

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-01

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-02

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-03

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-04

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-05

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-06

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-07

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-08

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-09

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-10

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-11

Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-12

Učetnictví / Evidence majetku - Podklady pro zaúčtování

Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník DPH

Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník středisek

Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník typů dokladů

Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník zakázek

Učetnictví / Účetnictví (PU) - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý

Učetnictví / Účetnictví (PU) - Filtr řádků účetních dokladů - složený

Učetnictví / Účetnictví (PU) - Sestavy

Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účetní doklady

Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účetní doklady - minulých let

Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova

Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova vzorová

Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova vzorová - NO

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Import ze skladu - Import deníku dokladů

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Import ze skladu - Import deníku dokladů 2 - Obaly

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Opakované platby

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Platby

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Úhrady (Export do banky/HP)

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Přehledy - Rozbor za účet + středisko

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Kniha pohledávek

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Kniha závazků

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Pohledávky - Generování + Tisk

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Pohledávky - Tisk

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Saldokonto

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Závazky - Generování + Tisk

Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Závazky - Tisk

===================================================

 

===================================================

1101 - Agenda / Rok - Změna agendy / roku

9001 - Alt+F10 - Přidej zboží

9019 - Další moduly - Pekárna

6217 - Další moduly - Prohlížeč tabulek MS Excel

6203 - Další moduly - Telefonní účet

6204 - Další moduly - Textový editor

3902 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #1

3903 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #2

3904 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #3

3905 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #4

3906 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #5

3907 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #6

3908 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #7

3909 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #8

3901 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad programu

9012 - Dokumentace - Dokumentace ON-LINE

9052 - Dokumentace - Licenční smlouva

5001 - Dokumentace - Nápověda

9014 - Dokumentace - NexusDB SQL

9011 - Dokumentace - Novinky ON-LINE

9007 - Dokumentace - Novinky

5002 - Dokumentace - O programu ES manas

9051 - Dokumentace - Oprávnění

6213 - Dokumentace - Technický popis

9013 - Dokumentace - Video e-Learning ON-LINE

9015 - Dokumentace - www.manas.info ON-LINE

5501 - E-mail info@manas.info

6003 - Hruška - Export pole Rabat/Z

6002 - Hruška - Hruška MO síť

6001 - Hruška - Hruška

6004 - Hruška - Import pole Rabat/Z

6207 - Internet - FTP manas UPLOAD

6210 - Internet - Kontrola UPGRADE

5101 - Konec [Esc] - Ukončení programu

3701 - Mzdy - Mzdy

2605 - POS - Bilance POS

9002 - POS - Cenovky

2602 - POS - INFO z ČK

2604 - POS - Inventura

2601 - POS - Rozbory POS

9033 - POS - Zvýšení Cena02 E-mailem

2401 - POS / Pokladna - odpolední - O1 - pokladna odpolední #1

2402 - POS / Pokladna - odpolední - O2 - pokladna odpolední #2

2403 - POS / Pokladna - odpolední - O3 - pokladna odpolední #3

2404 - POS / Pokladna - odpolední - O4 - pokladna odpolední #4

2405 - POS / Pokladna - odpolední - O5 - pokladna odpolední #5

2406 - POS / Pokladna - odpolední - O6 - pokladna odpolední #6

2407 - POS / Pokladna - odpolední - O7 - pokladna odpolední #7

2408 - POS / Pokladna - odpolední - O8 - pokladna odpolední #8

2301 - POS / Pokladna - ranní - R1 - pokladna ranní #1

2302 - POS / Pokladna - ranní - R2 - pokladna ranní #2

2303 - POS / Pokladna - ranní - R3 - pokladna ranní #3

2304 - POS / Pokladna - ranní - R4 - pokladna ranní #4

2305 - POS / Pokladna - ranní - R5 - pokladna ranní #5

2306 - POS / Pokladna - ranní - R6 - pokladna ranní #6

2307 - POS / Pokladna - ranní - R7 - pokladna ranní #7

2308 - POS / Pokladna - ranní - R8 - pokladna ranní #8

2501 - POS / Pokladna - večerní - V1 - pokladna večerní #1

2502 - POS / Pokladna - večerní - V2 - pokladna večerní #2

2503 - POS / Pokladna - večerní - V3 - pokladna večerní #3

2504 - POS / Pokladna - večerní - V4 - pokladna večerní #4

2505 - POS / Pokladna - večerní - V5 - pokladna večerní #5

2506 - POS / Pokladna - večerní - V6 - pokladna večerní #6

2507 - POS / Pokladna - večerní - V7 - pokladna večerní #7

2508 - POS / Pokladna - večerní - V8 - pokladna večerní #8

4403 - Servis - Data

4414 - Servis - Import dat

4404 - Servis - Kalkulačka

3702 - Servis - Konfigurace - MZDY [ADMIN]

4401 - Servis - Konfigurace [ADMIN]

9053 - Servis - Konfigurace funkcí (lokální)

4405 - Servis - Obnov kurzor

4412 - Servis - Převod konfigurace z minulého roku

4406 - Servis - Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)

6201 - Servis - Reklamace programu - FTP

4408 - Servis - Reklamace programu - na disketu

6219 - Servis - Reklamace programu - Plocha MS Windows

4407 - Servis - Reklamace programu - podklady do souboru

4413 - Servis - Systémové informace

4402 - Servis - Vzdálená správa [ADMIN]

4505 - Servis / Číselníky - Číselník aut

4506 - Servis / Číselníky - Číselník čárkového kódu

4507 - Servis / Číselníky - Číselník dodavatelů

4508 - Servis / Číselníky - Číselník obalů

4501 - Servis / Číselníky - Číselník partnerů

4512 - Servis / Číselníky - Číselník rozvozů / rozvozových listů

4510 - Servis / Číselníky - Číselník řidičů a závozníků

4513 - Servis / Číselníky - Číselník skupin partnerů

4511 - Servis / Číselníky - Číselník skupin zboží

4514 - Servis / Číselníky - Číselník soupisů dokladů

4502 - Servis / Číselníky - Číselník zboží/služeb/materiálu

4515 - Servis / Číselníky - Export PRM - nastavení AKČNÍCH cen

4503 - Servis / Číselníky - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

4509 - Servis / Číselníky - Seznam obcí

4901 - Servis / Info plocha - Skryj

4902 - Servis / Info plocha - Zobraz

4805 - Servis / SQL - SQL dotaz - výběr / SYST

4806 - Servis / SQL - SQL dotaz - výběr / UŽIV

4803 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto

4801 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / SYST

4804 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto

4802 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV

4807 - Servis / SQL - SQL dotazy - systémové

4808 - Servis / SQL - SQL dotazy - uživatelské

4701 - Servis / Šablony/mustry sestav - Šablony/mustry - systémové

4702 - Servis / Šablony/mustry sestav - Šablony/mustry - uživatelské

4410 - Servis / Testy - Test partneři x skupiny zboží (DPC)

4411 - Servis / Testy - Test zboží x čárkový kód

4409 - Servis / Testy - Test zboží x skupiny zboží

9016 - Sklad - Akce VO

2201 - Sklad - INFO z ČK - sklad

2101 - Sklad - Přefakturace

1501 - Sklad / Doklady - Dávková fakturace

2202 - Sklad / Doklady - Import dokladu

6215 - Sklad / Doklady - PG

1402 - Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka dodavateli [OD] {P/0/114}

1401 - Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka odběratele [OO] {V/0/115}

1404 - Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka odběratele MLÉČKA [OM] {V/0/162}

1316 - Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele

1315 - Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB - TEST

1314 - Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB

1302 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá faktura [PF] {P/1/120}

1305 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá proforma faktura [PW] {P/0/128}

1310 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá reklamace / příjem sledovaných obalů [PR] {v/0/126}

1306 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá zálohová faktura [PZ] {P/0/131}

1312 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý opravný daňový doklad [PY] {P/1/130}

1313 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý daňový vrubopis [PV] {P/1/127}

1304 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý doklad z importu [PE] {P/1/119}

1303 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý doklad za hotové [PH] {P/1/121}

1307 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý paragon [PB] {P/1/117}

1308 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý zjednodušený daňový doklad [PJ] {P/1/122}

1301 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijímací list [PL] {P/1/123}

1309 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijímací list z přesunu [PX] {P/1/129}

1320 - Sklad / Doklady / P doklad - Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}

1319 - Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele

1318 - Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB - TEST

1317 - Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB

1205 - Sklad / Doklady / V doklad - CASH [CA] {V/1/138}

1208 - Sklad / Doklady / V doklad - Opravný daňový doklad [DD] {V/1/101}

1209 - Sklad / Doklady / V doklad - Daňový vrubopis [DV] {V/1/105}

1203 - Sklad / Doklady / V doklad - Dodací list [DL] {V/1/102}

1211 - Sklad / Doklady / V doklad - Dodací list na přesun [DP] {V/1/103}

1210 - Sklad / Doklady / V doklad - Doklad na export [EX] {V/1/106}

1204 - Sklad / Doklady / V doklad - Doklad na vlastní prodejnu [VP] {V/1/134}

1214 - Sklad / Doklady / V doklad - Doklad o použití [PO] {V/1/124}

1216 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Franšíza [QF] {V/1/163}

1218 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Přefakturace [QP] {V/1/165}

1217 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Účetní [QU] {V/1/164}

1201 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura [FA] {V/1/107}

1202 - Sklad / Doklady / V doklad - Hotově [HO] {V/1/112}

1220 - Sklad / Doklady / V doklad - Komise - Dodací list [KD] {V/1/244}

1221 - Sklad / Doklady / V doklad - Komise - Faktura [KF] {V/0/245}

1206 - Sklad / Doklady / V doklad - Paragon [PA] {V/1/116}

1212 - Sklad / Doklady / V doklad - Proforma faktura [FP] {V/0/109}

1215 - Sklad / Doklady / V doklad - Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/0/132}

1219 - Sklad / Doklady / V doklad - Reklamace vlastní prodejny [VR] {V/1/166}

1213 - Sklad / Doklady / V doklad - Zálohová faktura [FZ] {V/1/111}

1207 - Sklad / Doklady / V doklad - Zjednodušený daňový doklad [ZJ] {V/1/135}

1701 - Sklad / Rozbory - Bilance skladu

1801 - Sklad / Rozbory - Datový sklad

1601 - Sklad / Rozbory - Obalové konto za obal

1902 - Sklad / Rozvozy - Dodací list z rozvozu [DR] {V/1/104}

1903 - Sklad / Rozvozy - Faktura z rozvozu [FR] {V/1/110}

1904 - Sklad / Rozvozy - Hotově z rozvozu [HR] {V/1/113}

1905 - Sklad / Rozvozy - Rozbor rozvozu

1901 - Sklad / Rozvozy - Rozvozový list [RL] { /0/133}

6202 - Sklad / Účetnictví - Číselník typů zaúčtování skladu

9038 - Sklad / Zakladač - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

2001 - Sklad / Zakladač - Příjem na zakladač

2002 - Sklad / Zakladač - Výdej ze zakladače

2003 - Sklad / Zakladač - Zakladač

9039 - Sklad / Zakladač HK - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

9004 - Sklad / Zakladač HK - Příjem na zakladač HK

9005 - Sklad / Zakladač HK - Výdej ze zakladače HK

9006 - Sklad / Zakladač HK - Zakladač HK

9020 - Učetnictví - Číselník DPH 2009

9054 - Učetnictví - Číselník DPH 2010 -

3501 - Učetnictví - Import dat z MIS97

3602 - Učetnictví - Import SALDO.F5

9035 - Učetnictví - Překlasifikace MO

3502 - Učetnictví - Testy - Účto

3308 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník DPH

3306 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník středisek

3305 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník typů dokladů

3307 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník zakázek

3311 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý

3312 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Filtr řádků účetních dokladů - složený

9055 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Import deníku dokladů do saldokontních dokladů

3313 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Platby

3302 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Saldokontní doklady

3317 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Saldokonto

3316 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Sestavy

3301 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účetní doklady

3304 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účtová osnova - vzorová

3303 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účtová osnova

3314 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Úhrady (Export do banky/HP)

3405 - Učetnictví / Evidence majetku - Číselník osob

3404 - Učetnictví / Evidence majetku - Číselník typů odpisů

3406 - Učetnictví / Evidence majetku - Číselník umístění

6212 - Učetnictví / Evidence majetku - Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci [MA05]

3402 - Učetnictví / Evidence majetku - Drobný majetek [MA01]

3403 - Učetnictví / Evidence majetku - Drobný majetek od roku 2002 [MA02]

3407 - Učetnictví / Evidence majetku - Generování odpisů

3401 - Učetnictví / Evidence majetku - Majetek [MA00]

6211 - Učetnictví / Evidence majetku - Majetek účetně neevidovaný [MA03]

3409 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - daňové

9021 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-01

9022 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-02

9023 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-03

9024 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-04

9025 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-05

9026 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-06

9027 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-07

9028 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-08

9029 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-09

9030 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-10

9031 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-11

9032 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-12

3408 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní

3410 - Učetnictví / Evidence majetku - Podklady pro zaúčtování

3112 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník DPH

3110 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník středisek

3109 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník typů dokladů

3111 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník zakázek

3115 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý

3116 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Filtr řádků účetních dokladů - složený

3102 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Sestavy

2702 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účetní doklady - minulých let

2701 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účetní doklady

3108 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova vzorová - NO

3107 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova vzorová

3103 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova

3002 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Import ze skladu - Import deníku dokladů 2 - Obaly

3001 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Import ze skladu - Import deníku dokladů

2803 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Opakované platby

2801 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Platby

2802 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Úhrady (Export do banky/HP)

6220 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Přehledy - Rozbor za účet + středisko

2906 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Kniha pohledávek

2907 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Kniha závazků

2901 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Pohledávky - Generování + Tisk

2903 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Pohledávky - Tisk

2905 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Saldokonto

2902 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Závazky - Generování + Tisk

2904 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Závazky - Tisk

===================================================

 

===================================================

1101 - Agenda / Rok - Změna agendy / roku

1201 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura [FA] {V/1/107}

1202 - Sklad / Doklady / V doklad - Hotově [HO] {V/1/112}

1203 - Sklad / Doklady / V doklad - Dodací list [DL] {V/1/102}

1204 - Sklad / Doklady / V doklad - Doklad na vlastní prodejnu [VP] {V/1/134}

1205 - Sklad / Doklady / V doklad - CASH [CA] {V/1/138}

1206 - Sklad / Doklady / V doklad - Paragon [PA] {V/1/116}

1207 - Sklad / Doklady / V doklad - Zjednodušený daňový doklad [ZJ] {V/1/135}

1208 - Sklad / Doklady / V doklad - Opravný daňový doklad [DD] {V/1/101}

1209 - Sklad / Doklady / V doklad - Daňový vrubopis [DV] {V/1/105}

1210 - Sklad / Doklady / V doklad - Doklad na export [EX] {V/1/106}

1211 - Sklad / Doklady / V doklad - Dodací list na přesun [DP] {V/1/103}

1212 - Sklad / Doklady / V doklad - Proforma faktura [FP] {V/0/109}

1213 - Sklad / Doklady / V doklad - Zálohová faktura [FZ] {V/1/111}

1214 - Sklad / Doklady / V doklad - Doklad o použití [PO] {V/1/124}

1215 - Sklad / Doklady / V doklad - Reklamace / PS sledovaných obalů [RE] {p/0/132}

1216 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Franšíza [QF] {V/1/163}

1217 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Účetní [QU] {V/1/164}

1218 - Sklad / Doklady / V doklad - Faktura - Přefakturace [QP] {V/1/165}

1219 - Sklad / Doklady / V doklad - Reklamace vlastní prodejny [VR] {V/1/166}

1220 - Sklad / Doklady / V doklad - Komise - Dodací list [KD] {V/1/244}

1221 - Sklad / Doklady / V doklad - Komise - Faktura [KF] {V/0/245}

1301 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijímací list [PL] {P/1/123}

1302 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá faktura [PF] {P/1/120}

1303 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý doklad za hotové [PH] {P/1/121}

1304 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý doklad z importu [PE] {P/1/119}

1305 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá proforma faktura [PW] {P/0/128}

1306 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá zálohová faktura [PZ] {P/0/131}

1307 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý paragon [PB] {P/1/117}

1308 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý zjednodušený daňový doklad [PJ] {P/1/122}

1309 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijímací list z přesunu [PX] {P/1/129}

1310 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatá reklamace / příjem sledovaných obalů [PR] {v/0/126}

1312 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý opravný daňový doklad [PY] {P/1/130}

1313 - Sklad / Doklady / P doklad - Přijatý daňový vrubopis [PV] {P/1/127}

1314 - Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB

1315 - Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB - TEST

1316 - Sklad / Doklady / P doklad - Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele

1317 - Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB

1318 - Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB - TEST

1319 - Sklad / Doklady / P doklad - XML: Import diskety/USB - od zvoleného dodavatele

1320 - Sklad / Doklady / P doklad - Výroba - Bourání masa [VY] {P/1/167}

1401 - Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka odběratele [OO] {V/0/115}

1402 - Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka dodavateli [OD] {P/0/114}

1404 - Sklad / Doklady / Objednávka - Objednávka odběratele MLÉČKA [OM] {V/0/162}

1501 - Sklad / Doklady - Dávková fakturace

1601 - Sklad / Rozbory - Obalové konto za obal

1701 - Sklad / Rozbory - Bilance skladu

1801 - Sklad / Rozbory - Datový sklad

1901 - Sklad / Rozvozy - Rozvozový list [RL] { /0/133}

1902 - Sklad / Rozvozy - Dodací list z rozvozu [DR] {V/1/104}

1903 - Sklad / Rozvozy - Faktura z rozvozu [FR] {V/1/110}

1904 - Sklad / Rozvozy - Hotově z rozvozu [HR] {V/1/113}

1905 - Sklad / Rozvozy - Rozbor rozvozu

2001 - Sklad / Zakladač - Příjem na zakladač

2002 - Sklad / Zakladač - Výdej ze zakladače

2003 - Sklad / Zakladač - Zakladač

2101 - Sklad - Přefakturace

2201 - Sklad - INFO z ČK - sklad

2202 - Sklad / Doklady - Import dokladu

2301 - POS / Pokladna - ranní - R1 - pokladna ranní #1

2302 - POS / Pokladna - ranní - R2 - pokladna ranní #2

2303 - POS / Pokladna - ranní - R3 - pokladna ranní #3

2304 - POS / Pokladna - ranní - R4 - pokladna ranní #4

2305 - POS / Pokladna - ranní - R5 - pokladna ranní #5

2306 - POS / Pokladna - ranní - R6 - pokladna ranní #6

2307 - POS / Pokladna - ranní - R7 - pokladna ranní #7

2308 - POS / Pokladna - ranní - R8 - pokladna ranní #8

2401 - POS / Pokladna - odpolední - O1 - pokladna odpolední #1

2402 - POS / Pokladna - odpolední - O2 - pokladna odpolední #2

2403 - POS / Pokladna - odpolední - O3 - pokladna odpolední #3

2404 - POS / Pokladna - odpolední - O4 - pokladna odpolední #4

2405 - POS / Pokladna - odpolední - O5 - pokladna odpolední #5

2406 - POS / Pokladna - odpolední - O6 - pokladna odpolední #6

2407 - POS / Pokladna - odpolední - O7 - pokladna odpolední #7

2408 - POS / Pokladna - odpolední - O8 - pokladna odpolední #8

2501 - POS / Pokladna - večerní - V1 - pokladna večerní #1

2502 - POS / Pokladna - večerní - V2 - pokladna večerní #2

2503 - POS / Pokladna - večerní - V3 - pokladna večerní #3

2504 - POS / Pokladna - večerní - V4 - pokladna večerní #4

2505 - POS / Pokladna - večerní - V5 - pokladna večerní #5

2506 - POS / Pokladna - večerní - V6 - pokladna večerní #6

2507 - POS / Pokladna - večerní - V7 - pokladna večerní #7

2508 - POS / Pokladna - večerní - V8 - pokladna večerní #8

2601 - POS - Rozbory POS

2602 - POS - INFO z ČK

2604 - POS - Inventura

2605 - POS - Bilance POS

2701 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účetní doklady

2702 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účetní doklady - minulých let

2801 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Platby

2802 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Úhrady (Export do banky/HP)

2803 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Platby / Úhrady - Opakované platby

2901 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Pohledávky - Generování + Tisk

2902 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Závazky - Generování + Tisk

2903 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Pohledávky - Tisk

2904 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Závazky - Tisk

2905 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Saldokonto

2906 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Kniha pohledávek

2907 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Saldokonto - Kniha závazků

3001 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Import ze skladu - Import deníku dokladů

3002 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Import ze skladu - Import deníku dokladů 2 - Obaly

3102 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Sestavy

3103 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova

3107 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova vzorová

3108 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Účtová osnova vzorová - NO

3109 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník typů dokladů

3110 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník středisek

3111 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník zakázek

3112 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Číselník DPH

3115 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý

3116 - Učetnictví / Účetnictví (PU) - Filtr řádků účetních dokladů - složený

3301 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účetní doklady

3302 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Saldokontní doklady

3303 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účtová osnova

3304 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Účtová osnova - vzorová

3305 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník typů dokladů

3306 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník středisek

3307 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník zakázek

3308 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Číselník DPH

3311 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Filtr řádků účetních dokladů - jednoduchý

3312 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Filtr řádků účetních dokladů - složený

3313 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Platby

3314 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Úhrady (Export do banky/HP)

3316 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Sestavy

3317 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Saldokonto

3401 - Učetnictví / Evidence majetku - Majetek [MA00]

3402 - Učetnictví / Evidence majetku - Drobný majetek [MA01]

3403 - Učetnictví / Evidence majetku - Drobný majetek od roku 2002 [MA02]

3404 - Učetnictví / Evidence majetku - Číselník typů odpisů

3405 - Učetnictví / Evidence majetku - Číselník osob

3406 - Učetnictví / Evidence majetku - Číselník umístění

3407 - Učetnictví / Evidence majetku - Generování odpisů

3408 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní

3409 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - daňové

3410 - Učetnictví / Evidence majetku - Podklady pro zaúčtování

3501 - Učetnictví - Import dat z MIS97

3502 - Učetnictví - Testy - Účto

3602 - Učetnictví - Import SALDO.F5

3701 - Mzdy - Mzdy

3702 - Servis - Konfigurace - MZDY [ADMIN]

3901 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad programu

3902 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #1

3903 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #2

3904 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #3

3905 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #4

3906 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #5

3907 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #6

3908 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #7

3909 - Další moduly / Datový sklad - Datový sklad #8

4401 - Servis - Konfigurace [ADMIN]

4402 - Servis - Vzdálená správa [ADMIN]

4403 - Servis - Data

4404 - Servis - Kalkulačka

4405 - Servis - Obnov kurzor

4406 - Servis - Reklamace programu - E-mail MS Outlook (Express)

4407 - Servis - Reklamace programu - podklady do souboru

4408 - Servis - Reklamace programu - na disketu

4409 - Servis / Testy - Test zboží x skupiny zboží

4410 - Servis / Testy - Test partneři x skupiny zboží (DPC)

4411 - Servis / Testy - Test zboží x čárkový kód

4412 - Servis - Převod konfigurace z minulého roku

4413 - Servis - Systémové informace

4414 - Servis - Import dat

4501 - Servis / Číselníky - Číselník partnerů

4502 - Servis / Číselníky - Číselník zboží/služeb/materiálu

4503 - Servis / Číselníky - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

4505 - Servis / Číselníky - Číselník aut

4506 - Servis / Číselníky - Číselník čárkového kódu

4507 - Servis / Číselníky - Číselník dodavatelů

4508 - Servis / Číselníky - Číselník obalů

4509 - Servis / Číselníky - Seznam obcí

4510 - Servis / Číselníky - Číselník řidičů a závozníků

4511 - Servis / Číselníky - Číselník skupin zboží

4512 - Servis / Číselníky - Číselník rozvozů / rozvozových listů

4513 - Servis / Číselníky - Číselník skupin partnerů

4514 - Servis / Číselníky - Číselník soupisů dokladů

4515 - Servis / Číselníky - Export PRM - nastavení AKČNÍCH cen

4701 - Servis / Šablony/mustry sestav - Šablony/mustry - systémové

4702 - Servis / Šablony/mustry sestav - Šablony/mustry - uživatelské

4801 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / SYST

4802 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV

4803 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / SYST / Účto

4804 - Servis / SQL - SQL dotaz kombinovaný / UŽIV / Účto

4805 - Servis / SQL - SQL dotaz - výběr / SYST

4806 - Servis / SQL - SQL dotaz - výběr / UŽIV

4807 - Servis / SQL - SQL dotazy - systémové

4808 - Servis / SQL - SQL dotazy - uživatelské

4901 - Servis / Info plocha - Skryj

4902 - Servis / Info plocha - Zobraz

5001 - Dokumentace - Nápověda

5002 - Dokumentace - O programu ES manas

5101 - Konec [Esc] - Ukončení programu

5501 - E-mail info@manas.info

6001 - Hruška - Hruška

6002 - Hruška - Hruška MO síť

6003 - Hruška - Export pole Rabat/Z

6004 - Hruška - Import pole Rabat/Z

6201 - Servis - Reklamace programu - FTP

6202 - Sklad / Účetnictví - Číselník typů zaúčtování skladu

6203 - Další moduly - Telefonní účet

6204 - Další moduly - Textový editor

6207 - Internet - FTP manas UPLOAD

6210 - Internet - Kontrola UPGRADE

6211 - Učetnictví / Evidence majetku - Majetek účetně neevidovaný [MA03]

6212 - Učetnictví / Evidence majetku - Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci [MA05]

6213 - Dokumentace - Technický popis

6215 - Sklad / Doklady - PG

6217 - Další moduly - Prohlížeč tabulek MS Excel

6219 - Servis - Reklamace programu - Plocha MS Windows

6220 - Učetnictví / Účetnictví (PU) / Přehledy - Rozbor za účet + středisko

9001 - Alt+F10 - Přidej zboží

9002 - POS - Cenovky

9004 - Sklad / Zakladač HK - Příjem na zakladač HK

9005 - Sklad / Zakladač HK - Výdej ze zakladače HK

9006 - Sklad / Zakladač HK - Zakladač HK

9007 - Dokumentace - Novinky

9011 - Dokumentace - Novinky ON-LINE

9012 - Dokumentace - Dokumentace ON-LINE

9013 - Dokumentace - Video e-Learning ON-LINE

9014 - Dokumentace - NexusDB SQL

9015 - Dokumentace - www.manas.info ON-LINE

9016 - Sklad - Akce VO

9019 - Další moduly - Pekárna

9020 - Učetnictví - Číselník DPH 2009

9021 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-01

9022 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-02

9023 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-03

9024 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-04

9025 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-05

9026 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-06

9027 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-07

9028 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-08

9029 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-09

9030 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-10

9031 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-11

9032 - Učetnictví / Evidence majetku - Oprávky - účetní - 01-12

9033 - POS - Zvýšení Cena02 E-mailem

9035 - Učetnictví - Překlasifikace MO

9038 - Sklad / Zakladač - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

9039 - Sklad / Zakladač HK - Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

9051 - Dokumentace - Oprávnění

9052 - Dokumentace - Licenční smlouva

9053 - Servis - Konfigurace funkcí (lokální)

9054 - Učetnictví - Číselník DPH 2010 -

9055 - Učetnictví / Daňová evidence (JU) - Import deníku dokladů do saldokontních dokladů

===================================================

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0