Generování odpisů

Comments (...)

2009.06.05a / 09:00

 

003) Doplněno logování generování odpisů majetku

 

 

 

2008.02.21c / 17:00

 

001) Generování odpisů majetku

 

    - při oznámení neexistence druhu majetku (typu odpisu majetku) se zobrazí

      i číslo a název majetku

 

 

 

2007.04.22a / 22:00

 

001) Majetek

 

    - negenerují se odpisy pro majetek, u kterého je v kartě majetku

      nastaveno

 

      Odpisovat - nezaškrtnuto

 

      nebo

 

      Již odepsáno - zaškrtnuto

 

 

 

2007.04.16a / 21:00

 

001) Majetek

 

    - společná funkce Generování odpisů

 

      - oprávnění: 8533

 

      - pokud je pro majetek podle typu odpisu v číselníku typů odpisů

        nastaven nenulový počet měsíců odpisování, odepisuje se majetek

        účetně měsíčně, jinak se odpisuje účetně ročně podle zadaného

        počtu roků odpisování

 

        daňově se odpisuje vždy ročně

 

 

 

2007.04.13a / 13:00

 

002) Upraveny názvy funkcí:

 

    Generování měsíčních účetních odpisů

   

    Generování ročních účetních odpisů

 

    Generování ročních daňových odpisů

    - nová samostatná funkce pro generování ročních daňových odpisů

    - oprávnění: 8531 MAJ - Generování ročních daňových odpisů

 

 

 

2007.04.11b / 10:00

 

001) Majetek

 

    - Generování odpisů ročních i měsíčních lze neomezeně opakovat, vždy

      se aktualizují údaje v kartě majetku

 

 

 

2007.04.11a / 00:00

 

006) Upraveny názvy funkcí:

 

    Generování ročních odpisů

    Generování měsíčních účetních odpisů + ročních daňových

 

 

 

2006.11.01a / 12:00

 

004) Evidence majetku - generování odpisů

 

    - Generování odpisů (měsíční odpisy)

 

      - nové generování odpisů

 

      - vyžaduje u každého odpisovaného majetku nastavení pořadového

        čísla měsíce odpisování k 1.1. aktuálního roku

 

      - upraveno

 

    - Generování odpisů (roční odpisy)

 

      - původní generování odpisů

 

      - oprávnění: 8429 MAJ - Generování odpisů (roční odpisy)

 

 

 

Generování odpisů

 

Funkci Generování odpisů aktivujte dvojklikem na její název v levém stromovém menu. Ve spodním stavovém řádku vlevo se objeví červený nápis Pracuji a vedle něj probíhá informace o celkovém počtu zpracovávaných vět a pořadí aktuálně zpracovávané věty. Výsledek výpočtu je informativně uveden po skončení v žlutě podsvíceném okně uprostřed pracovní plochy.

 

Funkce provede jednorázově výpočet podkladů pro roční zaúčtování účetních odpisů a oprávek a výpočet daňových odpisů - výpočet měsíčních nebo ročních účetních odpisů je proveden pro všechen majetek v evidenci a zároveň jsou vypočítány daňové odpisy podle platné legislativy. Vypočítané hodnoty se zapíší do příslušných záložek karty majetku (podle nastavených typů odpisování). Výpočet lze kdykoli  opakovat (například po změně hodnot u některého majetku či po zadání nového majetku).

 

Evidence majetku je koncipována i pro vedení velkého množství majetku, kdy počítat odpisy u každého jednotlivého majetku by byla práce velmi zdlouhavá.

 

Operativní výpočet odpisů pro jednotlivý majetek lze provést přímo v kartě majetku po případné provedené změně nebo přidání nového majetku tlačítkem "Generování odpisů".

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0