HP

Comments (...)

2010.12.12a / 09:00

 

001) Agenda HP

 

    - upraven SQL pro stanovení nulové ceny zboží

 

 

 

2010.12.11a / 13:00

 

002) Agenda HP - uživatel 112016

 

    - zaokrouhlení množství upraveno ze 4 na 5 desetinných míst

 

 

 

2008.10.17b / 17:00

 

001) Servis / Data / Oprava dat

 

    - vlevo dole doplněna funkce

 

      HP / Doplnění CenaPalety

 

      - funkce pracuje nad tabulkou uvedenou v editačním poli Tabulka

 

      - funkce vytváří seznam aktuálních cen CenaPalety (DPC) z řádků

        dokladů ze zadané tabulky pro čísla výrobků 50000 - 50999

        a tuto cenu doplní do pole CenaPalety pro stejný výrobek

 

        pokud není pro daný výrobek v daném okamžiku CenaPalety známa,

        dosadí se do pole CenaPalety částka CenaMJ * 1.09 (cena zboží

        včetně DPH 9%)

 

      - správnost provedení funkce pře a po spuštění lze ověřit pomocí SQL:

 

SELECT 

   CisloPartnera,CisloZbozi,NazevZbozi,MnozstviMJ,CenaMJ,CenaPalety,DatumDokladu,"AutoInc"

FROM

   HP89Y_VP

WHERE

   (CenaPalety<0.0099) or (CenaPalety IS NULL)

ORDER BY

   "AutoInc"

 

 

 

2008.03.19a / 09:00

 

001) Uživatel 112016 - agenda HP

 

    - konfigurace i konfigurace mezd je zcela nezávislá na agendě HR

 

    - doporučujeme konfiguraci pro agendu HP převzít z agendy HR

      překopírováním tabulky s přejmenováním

 

      HR8_PC00.nx1 -> HP8_PC00.nx1

 

      a nastavením všech parametrů v konfiguraci a konfiguraci mezd

      samostatně pro agendu HP

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0