Import CSV souboru

Comments (...)

FAQ - NexusDB2 - Import *.csv souboru

 

Vstupem je csv soubor:

 

VYSTUP.csv

 

"CISLO_ZB","NAZEV_ZB","MJ","J_CENA","MNOZSTVI","POC_OBAL","MN_V_OBAL","OBAL","SKL_M","DAN","DATUM","CENA_OBAL2","DAN_OBAL2","C_CENA","CAS","SUM_MNOZST"

"000200","MOUKA HRUBA  COOP    1KG","KS","    8.90","   10.000","    0","   1.00","BO",""," 5.00","29.04.2007","    0.00"," 0.00","  

 

8.90","16:43:51.51","           0.000"

 

"CISLO_ZB",   7 string[7]

"NAZEV_ZB",  24 string[24]

"MJ",         3 string[3]

"J_CENA",     8 currency

"MNOZSTVI",   9 double

"POC_OBAL",   5 double

"MN_V_OBAL",  7 double

"OBAL",       2 string[2]

"SKL_M",      3 string[3]

"DAN",        5 double

"DATUM",      8 string[8]

"CENA_OBAL2", 8 currency

"DAN_OBAL2",  5 double

"C_CENA",     8 currency

"CAS",       11 string[11]

"SUM_MNOZST" 16 double

 

16 poli

 

V EM (NexusDB Enterprise Manager) v Server / Alias / Tables

(výběr vlevo v Tree Servers) zvolte na Tables pravým tlačítkem myši

New Table (Ins) a zadejte:

 

Main Table Name / Table Name: VYSTUP

 

- v Main Table Name / Field Descriptors

 

 pomocí Append postupně přidejte všech 16 polí

 

 - zadá se Name

 - zvolí se Type - string jako ShortString + do Units počet znaků

 

 pro další pole stačí stisknout šipku dolů, nabídnou se stejné parametry

 jako u posledního pole

 

- dále můžete definovat Indexy

 

- po zadání všech polí stiskněte Create

 

Import CSV souboru do vytvořené tabulky:

 

- na tabulce pravým tlačítkem Import CSV

 

- vybrat soubor CSV

 

- Start import on row nastavit na 2, pokud CSV obsahuje řádek s hlavičkou

 

- 2x Next

 

- ke každému Import to DataField přiřadit Import from Column - 1:1

 

- Finish

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0