Import dat

Comments (...)

Import dat

 

Tato funkce sloužila pouze pro převod dat z původní verze programu - MIS97 - do aktuální verze. Zůstává zachována i v nové verzi. Při importu dat v průběhu roku z programu MIS97 do ES manas je nutno dodržet následující postup:

 

Otevření nové agendy

Otevřeme novou agendu pro firmu, jejíž účetnictví chceme naimportovat . V tomto případě je nutno program ukončit a znovu jej spustit. V přihlašovacím okně musíme zadat datum roku takové, jaké máme v importovaných datech (potřebujeme-li například na začátku roku 2005 provést ještě import účetních dat roku 2004 z MIS97 do ES manas, musíme v přihlašovacím okně zadat datum 2004). Po zadání roku zvolíme záložku "Nová agenda/nový rok". Postup při otevírání nové agendy je popsán v kapitole Nová agenda. Zadáme zkratku agendy, klikneme na tlačítko Vytvoř a nepřebíráme žádné tabulky z jiných účetnictví - ty budou naimportovány z programu MIS97. Program se vrátí do přihlašovacího okna.

 

Výběr agendy pro import

Pokud se sama nenabídne do pole Agenda, vybereme ze seznamu nově založenou agendu, zadáme správný rok (podle přebíraných dat) a po zadání hesla otevřeme účetnictví této nové agendy. Každá nová agendy je automaticky nastavena jako ÚČETNICTVÍ, tj. Podvojné účetnictví, pokud přebíráme data do Daňové evidence (dříve Jednoduché účetnictví), musíme ihned po prvním otevření agendy zvolit Konfigurace - Firma a zrušit zatrhnutí v poli Účetnictví v pravé horní části panelu.

 

Import dat

Nyní v horní liště pracovní plochy najedeme na modul Účetnictví a po rozbalení menu zvolíme funkci Import dat z MIS97. Dále postupujeme podle instrukcí na obrazovce, které jsou blíže vysvětleny dále:

 

a) Účtová osnova [O] - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO

  - vytvoří se tabulka aar_UO11.FF2

 

b) Číselník středisek [S] - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO

  - vytvoří se tabulka aar_US11.FF2

 

c) Číselník zakázek [Z] - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO

  - vytvoří se tabulka aar_UZ11.FF2

 

d) Číselník typů dokladů [Q] - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO

  - vytvoří se tabulka aar_UQ11.FF2

 

e) PDU / JDU [8] ... účetní doklady - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO

  - vytvoří se tabulky:

 aar_UH11.FF2 ... hlavičky účetních dokladů

 aar_UR11.FF2 ... řádky účetních dokladů

 

f) PDU / JDU - minulý rok [8] ... účetní doklady - k importu se vybere databáze z MIS97 z adresáře disk:\MIS\DATA\UCTO

  - vytvoří se tabulky:

 aar_UH12.FF2 ... hlavičky účetních dokladů - minulý rok

 aar_UR12.FF2 ... řádky účetních dokladů - minulý rok

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0