Import XML dokladu

Comments (...)

2019.09.03b / 16:00

 

001) Sklad - Import XML dokladu

 

    - úprava 1082

 

    - upraveno

 

    - jako pracovní tabulka použita _ImpXMLD místo _CENOVKY

 

 

 

2017.06.14a / 00:00

 

002) Import XML dokladu - sklad

 

    - doplněno logování

 

 

 

2017.06.05a / 00:00

 

006) Export/import skladového dokladu XML

 

    - již dříve obsahoval pole CarkovyKod z karty zboží

 

      - XML pole: <manas:carkovykod>

 

 

 

2017.05.01a / 00:00

 

003) Import XML dokladů / Import dat - pouze uživatel 112016

 

    - Import SQL_UZIV a Import SKP na POS

 

      - povolen jen pro uživatele 112016

 

      - po dobu importu dole v okně zobrazeno výrazně:

 

        Vyčkejte prosím ...

 

    - doplněna nová funkce bez oprávnění

 

      - Import AKCÍ NEW

 

      - bez oprávnění

 

      - pouze uživatel 112016  

 

 

 

2016.06.20a / 08:00

 

001) Import XML skladového dokladu - uživatel 112016

 

    - po cca. 8 hodinách po startu programu je před Importem XML nutné program

      ukončit a import provést ihned po opětovném spuštění programu

 

    - je povolena jen funkce Načti seznam dokladů pro ověření, zda jsou dostupné

      nové XML doklady

 

    - doporučujeme po zpracování importu XML dokladu ukončit a znovu spustit program,

      aby se aktualizovaly případné změny akčních cen

 

    - restartovat program (ukončit a znovu spustit) program doporučujeme i před každým

      importem XML dokladu

 

 

 

2016.06.14b / 13:00

 

004) Import XML skladového dokladu - uživatel 112016

 

    - po cca. 3 minutách po startu programu je před Importem XML nutné program

      ukončit a import provést ihned po opětovném spuštění programu

 

    - je povolena jen funkce Načti seznam dokladů pro ověření, zda jsou dostupné

      nové XML doklady

 

    - doporučujeme po zpracování importu XML dokladu ukončit a znovu spustit program,

      aby se aktualizovaly případné změny akčních cen

 

 

 

2016.05.27b / 12:00

 

003) Import skladového dokladu XML

 

    - upraveno

 

    - nedochází k duplicitě EANů

 

 

 

2016.03.30a / 08:00

 

003) Import skladového dokladu XML na POS

 

    - pouze pro uživatele 112016 a POS

 

    - pokud XML obsahuje nenulovou Cena24, nastaví se její hodnota do karty zboží

      do Cena02 a pokud zboží není v akci MO, zapíše se do cenovek

 

 

 

2016.01.30a / 00:00

 

002) Doplněno logování při importu XML dokladů a import XML upraven

 

 

 

2015.10.15a / 00:00

 

001) Import XML dokladu - uživatel 112016

 

    - není nutné provádět restart programu

 

 

 

2015.10.14a / 00:00

 

006) Import XML dokladu - uživatel 112016

 

    - Import XML dokladu lze spustit POUZE jako první akci po spuštění programu

 

    - naimportovat lze POUZE jeden doklad, poté je nutné program ukončit a znovu spustit - dole se objeví hláška:

 

      Před Importem XML dokladu ukončete a znovu spusťte program!

 

    - Import akcí se provede v rámci funkce Importuj doklad

 

    - Import akcí zrušen před importem XML dokladu

 

 

 

2015.09.09a / 00:00

 

001) Upraven import XML dokladu z VO na MO/POS pro uživatele 112016

 

    - pokud je zboží v akci, do pole DPC / ObjednanoCena v řádku dokladu se nedosadí CenaMJ/DPC z řádku importovaného dokladu,

      ale Cena02 z karty zboží (OldDPC)

 

      nová úprava:

 

      pokud je ale CenaMJ/DPC z řádku importovaného dokladu vyšší než Cena02 z karty zboží (OldDPC), dosadí se do pole

      DPC / ObjednanoCena v řádku dokladu CenaMJ/DPC z řádku importovaného dokladu

 

 

 

2015.08.13a / 00:00

 

003) Upraven import XML dokladu z VO na MO/POS pro uživatele 112016 pro znoží v AKCI

 

 

 

2015.08.12b / 01:00

 

002) Upraven import XML dokladu z VO na MO/POS pro uživatele 112016

 

    - pro importované zboží se určí, zda není v katalogové nebo týdenní akci podle nastavení v kartě zboží

 

    - zboží se bere v akci od data počátku akce - 7 dní do data konce akce

 

    - pokud je zboží v akci, do pole DPC / ObjednanoCena v řádku dokladu se nedosadí CenaMJ/DPC z řádku importovaného dokladu,

      ale Cena02 z karty zboží (OldDPC)

 

    - před imortem XML dokladu i po importu se aktualizují akční ceny (před importem se aktualizují pro výše uvedenou

      změnu, po importu se doplní do případně nově doplněných karet zboží)

 

 

 

2015.04.27a / 00:00

 

002) Import XML skladového dokladu

 

    - doplněno logování

 

 

 

2015.04.07a / 00:00

 

003) Import XML dokladu

 

    - doplněna záložka:

 

      Import změn CČ - centrálního číselníku - uživatel 112016

 

    - funkce je dostupná pouze pro uživatele 112016

 

 

 

2015.01.20a / 00:00

 

001) Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML - Import diskety/USB

 

    - doplněna záložka:

 

      Parametry importu

 

      - doplněno zaškrtávací pole:

 

        - Místo do PL importovat do OO

 

          po zaškrtnutí je import XML dokladu proveden do OO - Objednávky odběratele

          (bez aktualizace zásob) místo do standardního PL - přijímacího listu

 

        - Místo do PL importovat do OD

 

          po zaškrtnutí je import XML dokladu proveden do OD - Objednávky dodavateli

          (bez aktualizace zásob) místo do standardního PL - přijímacího listu

 

          zaškrtněte max. 1 pole

 

    - postup:

 

      - v záložce Parametry importu zaškrtněte OO nebo OD

 

      - v záložce Import XML dokladu spusťte Import z USB a vyberte importovaný XML soubor

 

      - import se provede do OO/OD místo do PL

 

 

 

2014.07.03b / 12:00

 

001) Import XML sklad

 

    - pole Text01 - Text32

 

      - pouze pokud je aspoň jedno z polí neprázdné

 

    - zrušen export/import pole TypStroje

 

    - doplněn export/import polí Zkratka a ZkartaASCII (ZkratkaASCII se generuje ze Zkratka automaticky bez diakritiky)

 

    - verze exportního XML 2014.07.03b

 

 

 

2013.07.31a / 00:00

 

005) pro uživatele 7122102 nastaveno číslo prodejny pro import XML na 252537

 

 

 

2013.07.01a / 00:00

 

001) Lépe ošetřen import XML skladových dokladů + doplněno logování

 

 

 

2012.12.23a / 00:00

 

002) Import XML dokladu

 

    - pro uživatele 112016 zaškrtnuto pole:

 

      Převzít skupinu zboží do karty zboží - pokud pole není zaškrtnuto je v kartě zachována původní skupina zboží

 

 

 

2012.08.14a / 20:00

 

001) Import XML dokladů

 

    - pro uživatele 112016 se Skupina v kartě zboží nastaví vždy

 

 

 

2011.01.25b / 09:00

 

001) Import dokladu + typ ceny 30 - Zdrojová cena

 

    - upraveno

 

    - pokud je pole ZdrojovaCena nulové, nastaví se na ZasobaKc/ZasobaMJ

 

 

 

2011.01.06a / 00:00

 

002) POS - upraven import dokladu (import diskety i XML)

 

    obsah polí v tabulce řádku dokladu:

 

    ObjednanoCena ... DPC

    ObjednanoMnozstvi ... OldDPC, t.j. Cena02 - původní prodejní cena

 

    změna se projeví až od následujícího importu

 

 

 

2010.12.23a / 00:00

 

004) Import dokladu XML

 

    - upraveno

 

 

 

2010.04.16a / 00:00

 

002) Výrazně urychlen import XML dokladů

 

 

 

2010.02.17a / 12:00

 

002) Pro uživatele s nastaveným číslem prodejny pro import XML dokladů

    implicitně vypnuto Restaurace a POSTouch

 

 

 

2010.01.15b / 12:00

 

002) Upraven import XML dokladů

 

 

 

2010.01.11a / 13:00

 

014) Import dokladu XML

 

    - potlačeno hlášení o přečerpání zásob při aktualizaci zásob

 

 

 

2010.01.05a / 12:00

 

004) Import XML dokladů

 

    - pro velmi pomalé připojení doplněno zaškrtávací pole Omez počet na

      a nastavovací pole pro počet vět, které se mají maximálně načíst a zpracovat

 

 

 

2010.01.04a / 13:00

 

003) Import XML dokladů

 

    - optimalizováno pro pomalé připojení k Internetu

 

    - doplněno logování

 

 

 

2009.12.23a / 00:00

 

004) Upraven import XML dokladu

 

 

 

2009.12.16a / 00:00

 

007) Import XML dokladů

 

    - v seznamu souborů zobrazí pouze soubory, které jsou dostupné k importu

 

    - po importu XML dokladu se znovu načte seznam a naimportovaný soubor

      už v něm nebude - předejde se tak opakovanému importu stejného souboru

 

    - pokud by bylo nutné již naimportovaný doklad znovu naimportovat,

      stačí v podadresáři \DATA zrušit soubor s tímto dokladem a doklad

      se znovu nabídne v seznamu dokladů, pokud ještě na serveru fyzicky

      existuje

 

008) Import XML dokladů

 

    - doplněno zaškrtávací pole - implicitně nezaškrtnuto:

 

      Převzít skupinu zboží do karty zboží - pokud pole není zaškrtnuto je

                                             v kartě zachována původní skupina zboží

 

 

 

2009.12.01a / 16:00

 

008) Upraven Import XML dokladů

 

 

 

2009.11.30a / 00:00

 

009) Upraveno Import XML dokladů

 

    - první načtení seznamu souborů může trvat delší dobu

 

 

 

2009.10.16a / 09:00

 

001) upraven import XML dokladů z VO a import dokladů - sklad/POS

 

 

 

2009.06.05a / 09:00

 

005) Import XML dokladů na POS

 

    - egalizace v číselníku zboží se nastaví z XML souboru

 

 

 

2009.01.08a / 11:00

 

000) Import XML dokladů z pekárny - 7xxxxxxx.XML

 

    - upraveno

 

 

 

2008.12.30a / 00:00

 

001) Import XML souboru

 

    - doplněna záložka

 

      Parametrizace importu

 

      doplněn parametr:

 

      Převzít skupinu zboží do karty zboží - pokud pole není zaškrtnuto je v kartě zboží

      zachována původní skupina zboží

 

 

 

2008.09.29d / 13:00

 

002) Import dokladu přes webovou službu

 

    - upraveno zaškrtávací pole

 

      Pouze pekárna (VS=7xxxxxxx)

 

 

 

2008.09.29b / 09:00

 

002) Import dokladu přes webovou službu

 

    - doplněno zaškrtávací pole

 

      Pouze pekárna (VS=8xxxxxxx)

 

 

 

2008.08.25d / 19:00

 

001) Úprava pro uživatele 112016

 

    - v okně importu dokladů se nenačte webový obsah pro ověření dostupnosti

      webové služby

 

 

 

2008.08.15a / 12:00

 

004) Import dokladu

 

    - doplněna funkce Test odeslání - odešle soubor 50.000 byte, znovu jej

      načte a zobrazí velikost načteného souboru - ty musí být 50.000

 

 

 

2008.04.23d / 13:00

 

001) Import XML dat přes webovou službu

 

    - podpora PROXY - upraveno

 

 

 

2008.04.23c / 12:00

 

001) Import XML dat přes webovou službu

 

    - doplněna podpora PROXY

 

 

 

2008.02.26a / 14:00

 

001) Import dokladu přes webovou službu

 

    - pro uživatele 112016 a 122035 povoleno nastavení čísla prodejny,

      načtení adresáře pro prodejnu a import zvoleného souboru

 

    - v okně importu doplněn test dostupnosti

 

      pokud je WebService dostupná, zobrazí se v poli vpravo nahoře

 

      WebService TEST O.K.

 

 

 

2008.02.20a / 00:00

 

001) Sklad / POS - Import dokladu

 

    - nastaví se i vázaný obal 2 (láhev) pro správný tisk cenovek

 

 

 

2008.02.19a / 09:00

 

003) Sklad / POS

 

    - import XML dokladu přes webovou službu

 

      - pro uživatele 112016 a 122035 povoleno nastavení čísla prodejny

 

 

 

2008.02.07c / 15:00

 

003) Sklad - tisk importovaného dokladu

 

    - obal 30 je považován za ztrátový a není pro něj hlášena nulová cena obalu

 

 

 

2008.01.28a / 00:00

 

002) POS - import XML dokladu

 

    - upraveno převedení zásob při příjmu zboží pod jiným číslem

 

 

 

2007.11.27a / 00:00

 

001) Import dat pomocí webové služby - upraveno (HD)

 

    - po zaškrtnutí pole

 

      Pouze drogerie (VS=9xxxxxxx)

 

      se načte pouze seznam datových souborů z drogerie

 

    - POZOR - pro rok 2008 by měl mít variabilní symbol max. 7 míst,

      aby bylo možné použít tento systém k rozlišení datových souborů

      z potravin (VS=0xxxxxxx) a drogerie (VS=9xxxxxxx)  

 

 

 

2007.11.13a / 10:00

 

001) Import dokladu - doplněn zaškrtávací parametr (implicitně nezaškrtnuto):

 

    Signalizovat přečerpání zásob

 

 

 

2007.11.07c / 21:00

 

001) Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB

 

    - upraveno i pro samostatný test a import od zvoleného dodavatele

 

 

 

2007.11.07b / 12:00

 

001) Import dokladu

 

    - doplněno zaškrtávací pole (implicitně zaškrtnuto) se stejným významem:

 

      Pokud je na kladné zásobě méně zboží než egalizace brát celé 1 balení

 

 

 

2007.11.06a / 12:00

 

001) Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB

 

    - po načtení seznamu importních souborů z Internetu se vedle názvu

      XML souboru zobrazí i datum a čas vytvoření XML souboru

 

 

 

2007.11.05a / 05:00

 

001) Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB

 

    - vypnuta kontrola oprávnění, zůstává původní oprávnění pro funkci 1317

 

 

 

2007.11.04a / 16:00

 

003) Import souboru XML

 

    - Servis / Konfigurace / 1. Program, ostatní moduly / Základní nastavení

 

      parametr Číslo prodejny

 

      nastavte číslo, pod kterým jsou zasílány XML soubory z VO Hruška

      přes Internet

 

004) Sklad / Doklady / Příjmový doklad / XML: Import diskety/USB

 

    - odpovídá původní funkci 1317

 

    - otevře se okno s možností importovat XML soubor:

 

      a) z USB - stejně jako původní funkce

 

      b) z Internetu z dat zaslaných VO Hruška:

         - oprávnění:

 

           8563 Import Internet - Načti seznam souborů

           8564 Import Internet - Importuj soubor

 

         Postup:

 

         1. v poli Číslo partnera musí být uvedeno číslo prodejny

 

         2. stiskněte Načti seznam souborů - jsou řazeny tak,

            že naposled odeslaný z VO Hruška je nahoře

 

         3. vyberte soubor - klikněte na něj a stiskněte Importuj soubor

 

         4. pokračujte stejně jako při Importu z USB

 

 

 

2007.10.24a / 11:00

 

001) Import skladového dokladu

 

    - pokud jde o necelé balení a bere se počet obalů 1 nulový, je tento

      počet nastaven na 1 v případě, že má zboží přiřazen obal

 

    - do pole Egalizace1 se dosadí pole Egalizace z číselníku zboží

 

    - platí POUZE pro uživatele 112016

 

 

 

2007.10.10a / 10:00

 

001) Import skladového dokladu

 

    - nastaví se pole MistoZavozu - E-mailová adresa partnera

 

 

 

2005.10.02a / 15:00 BETA

 

002) Sklad/POS: Export / Import XML doplněn:

 

     <manas:egalizace>1.0000</manas:egalizace>

 

    - bude použito pro automatizované objednávky z MO na VO

 

     <manas:druhdokladu>[FA]</manas:druhdokladu>

     <manas:cislopc>1</manas:cislopc>

     <manas:cislouzivatele>255</manas:cislouzivatele>

     <manas:pv>[P]</manas:pv>

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0