Import XML

Comments (...)

FAQ - Import XML z USB x EET

 

V konfiguraci v poli, kde se zadává cesta k certifikátu, zadejte úplnou cestu,

 

tedy místo:

 

1258296475.p12

 

zadejte např.:

 

C:\ManasNX\1258296475.p12

 

a potvrďte Enter a program ukončete a znovu spusťte.

 

Po importu XML z USB ověřte, zda se na následující účtence správně objeví FIK.

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0