Instalace ES manas

Comments (...)

FAQ - Přesun instalace programu do jiného adresáře

 

Doporučujeme program neinstalovat do adresáře Program Files.

 

V souboru manas.ini (v adresáři programu, tam kde je manas*.exe) je nutné

v notepad.exe upravit tyto nastavené adresáře (adresář C:\_manas\ je příklad):

 

[WAV]

INI_WAV_Pipni=

INI_WAV_Sirena=C:\_manas\sirena.wav

INI_WAV_POSNEW=C:\_manas\hlasitejsi.wav

INI_WAV_POSNEW2=C:\_manas\sirenanenicena.wav

 

[Cesty]

ARCHIV=C:\_manas\archiv\

DATA=C:\_manas\data\

FF2=C:\_manas\ff2\

HTML=C:\_manas\html\

LOG=C:\_manas\log\

TEMP=C:\_manas\temp\

TISK=C:\_manas\tisk\

WWW=C:\_manas\www\

FTP=C:\_manas\ftp\

 

 

 

Soubory pro instalaci:

 

http://manas.php?fn=instmanasNX30700.exe

kompletní prvotní instalace

 

http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasUPDATEnx30700.exe

aktualizace

 

http://7erp.eu/novinky.txt

novinky

 

http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_3.07.01.zip

správce dat NexusDB

 

http://7erp.eu/manas.php?fn=nxRecover_3.05.01.zip

oprava poškozených tabulek

 

 

 

Postup instalace

 

0) Minimální konfigurace počítače:

 

  - CPU třídy Intel Celeron, Pentium, Atom nebo odpovídající AMD

  - CPU min. cca. 500 MHz

  - min. 256 MB RAM pro MS Windows XP

  - pro MS Windows Vista a MS Windows 7 doporučujeme min. 1 GB

  - pevný disk volný prostor min. cca. 500 MB pro instalaci

    + prostor pro data

  - monitor min. 800x600

  - klávesnice a myš

  - DOPORUČUJEME záložní zdroj UPS

  - DOPORUČUJEME připojení k Internetu

 

1) nainstalovat kompletní prvotní instalaci

  do adresáře C:\manas

 

http://7erp.eu/manas.php?fn=instmanasNX30700.exe

 

2) do stejného adresáře C:\manas rozbalit:

 

http://7erp.eu/manas.php?fn=nxEnterpriseManager_3.07.01.zip

 

http://7erp.eu/manas.php?fn=nxRecover_3.05.01.zip

 

3) do stejného adresáře C:\manas uložit licenční soubor

 

  xxxxxx.WMU

 

 

 

Postup instalace instmanasNX30300.exe

 

- jde o kompletní prvotní instalaci

- cca. 65 MB

- je dostupná cca. 1x měsíčně v aktuální verzi

- po instalaci je nutná aktualizace

 

1) spustit instmanasNX30300.exe

 

  povolit spuštění pod MS Windows

 

2) Další

 

3) Zaškrtnout

 

  Souhlasim s vyse uvedenym licencnim ujednanim

 

4) Další

 

5) do Cilovy adresar: zadat

 

  C:\manas

 

  doporučujeme tento adresář, novější verze MS Windows

  neumožňují přímou práci s daty v podadresářích C:\Program Files

 

6) Start

 

7) OK

 

8) OK

 

9) vytvoří se:

 

  - skupina programu manasNX s programy

 

    manasNX.exe ... plná verze, bude se spouštět

 

    manasPOSnx.exe ... jen POS, pro restaurační systém nebude použito,

                       doporučuji zrušit

 

    Odinstalovat - uninstall.exe ... odinstalování, není nutné,

       celý program je POUZE v adresáři C:\manas a ten stačí

       při odinstalování programu zrušit

       neprovádí se žádné zápisy do registrů Windows, program tak lze

       snadno přenést na novější počítač překopírováním adresáře

       C:\manas

 

  - na Ploše Windows se vytvoří ikony

 

    manasNX a manasPOSnx

 

    ikonu manasPOSnx pro Restaurační systém smazat

 

    pokud by se ikony nevytvořily, udělat zásupce pro

 

    C:\manas\manasNX.exe ručně na Plochu Windows

 

  - zobrazí se soubor novinky.txt s novinkami v aktuální verzi programu

 

10) Do adresáře C:\manas uložit licenční soubor

 

   xxxxxx.WMU

 

11) Pro ikonu manasNX doporučujeme ve vlastnostech nastavit

   (pravé tlačítko myši na ikoně, zvolit Vlastnosti):

 

   - záložka Kompatibilita

 

     - zaškrtnout Tento program spustit v režimu kompatibility pro:

 

       Windows XP (Service Pack 2)

 

     - zaškrtnout Spustit tento program jako správce

 

   - dole stisknout Použít a OK

 

 

 

Postup instalace aktualizace instmanasUPDATEnx30300.exe

 

- jde o ruční aktualizaci již nainstalovaného programu

- cca. 15 MB

- je dostupná při každé aktualizaci programu, i několikrát denně

 

1) spustit instmanasUPDATEnx30300.exe

 

  povolit spuštění pod MS Windows

 

2) Další

 

3) Zaškrtnout

 

  Souhlasim s vyse uvedenym licencnim ujednanim

 

4) Další

 

5) do Cilovy adresar: zadat

 

  C:\manas

 

  adresář MUSÍ být shodný s adresářem použitým pro instalaci

 

6) Start

 

7) OK

 

8) Zrušit zaškrtnutí u:

 

  Zobrazit soubor s informacemi

 

  Vytvorit skupinu v Startmenu

 

  Vlozit zastupce na ploch

 

9) OK

 

 

 

S ES manas doporučujeme na počítač nainstalovat:

 

1) aktuální Microsoft Windows Update

 

2) antivir Microsoft Security Esentials

 

  http://www.extrawindows.cz/antivirus-microsoft-security-essentials-nastupuje

  Microsoft Security Esentials - popis

 

3) TeamViewer nebo podobný program pro vzdálenou správu počítače,

  např. aktuální verzi Skype

 

  http://pctuning.tyden.cz/software/jak-zkrotit-internet/14035-teamviewer-vzdalena-sprava-ciziho-pocitace

  TeamViewer - popis

 

  http://www.teamviewer.com/download/index.aspx

  TeamViewer - download

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0