Instalace FlashFiler serveru

Comments (...)

FAQ - Instalace síťové verze - Server (FFServer.exe)

 

- nainstalujte instFlashFiler213.exe do programového adresáře serveru

 (např. C:\Program Files\FlashFiler213) a instmanasFF2.exe do datového adresáře

 serveru (např. C:\FF2)

 

- minimální konfigurace pro PC serveru:

 

 CPU: min. Intel Celeron 333 MHz

 RAM: min. 64 MB

 OS:  min. MS Windows 98

 LAN: 10 Mbit, nakonfigurovaný protokol TCP/IP, pevná IP adresa, např. 192.168.1.xxx

 

- doporučená konfigurace PC serveru:

 

 CPU: Intel/AMD min. 1 Ghz

 RAM: min. 256 MB (512 MB pro MS Windows XP)

 OS:  MS Windows 2000/XP

 LAN: 100 Mbit, nakonfigurovaný protokol TCP/IP, pevná IP adresa, např. 192.168.1.xxx

 záložní zdroj

 

- MS Windows 2000 stačí ve verzi Professional, MS Windows XP ve verzi Home

 

- server musí být spuštěn dříve než libovolný klient a může být zastaven až

 po ukončení všech klientů, jinak dojde k chybovému ukončení klienta

 

 server může být trvale spuštěn, podmínkou je dostatečně výkonný záložní zdroj (UPC)

 

- zálohování:

 

 - pro velký objem dat je vhodné při vypnutém serveru zaarchivovat datový adresář

   serveru na CD/DVD (nejlépe až za-ZIP-ovaný obsah adresáře, velikost klesne více než 5x)

 

- nastavení serveru FFServer.exe po jeho spuštění:

 

 - Config / General:

 

   - Server name: S

   - Maximum RAM: podle dostupné volné RAM paměti, min. 32 MB

   - Interval from last messages: 300.000 (300000)

   - Interval between Keep Alives: 300.000 (300000)

   - Keep Alive Retries: 99

 

 - Config / Network:

 

   - Winsock TCP/IP Trasport - Enabled: zatrhnout

   - Single User Transport: zrušit zatržení

 

 - Config / Aliases:

 

   - Alias: FF

     - Path: nastavit cestu, kde budou datové soubory serveru

   - Alias: FFU ... pro datové soubory účetnictví

     - Path: nastavit cestu, kde budou datové soubory serveru pro účetnictví

       (použije-li se pouze jeden FF2 server, mohou být obě cesty shodné)

 

     Alias FF znamená symbolické pojmenování adresáře datových souborů

     serveru, samostatný alias FFU je určen pro přístup k datům účetnictví, mezd

     a evidence majetku, ta mohou být umístěna na samostatném FF2 serveru (musí

     být rovněž spuštěn před spuštěním klienta)

 

- Start serveru - Server / Start nebo Ctrl + S nebo stisknout tlačítko Start

 

 po spuštění FF2 server vytvoří několik systémových tabulek v datovém

 adresáři serveru (tam, kde je nastaven Alias)

 

- Při spuštěném serveru:

 

 - "svítí" dole zelená kontrolka

 - vpravo dole je zobrazen čas od spuštění

 - v horní tabulce je zobrazeno:

   - název serveru

   - stav serveru

   - počet klientů

   - počet Session

   - počet otevřených databází

   - počet otevřených tabulek

   - počet kurzorů

   - čerpání paměti RAM

 - v dolní tabulce je zobrazeno:

   - jméno protokolu (IPX/SPX, Single User, TCP/IP)

   - adresa protokolu (pro TCP/IP je to IP adresa)

   - stav protokolu

   - počet klientů

   - počet zpráv mezi klienty a serverem

   - počet zpráv / sekundu

 

- Poznámky k FF2 serveru:

 

 - při ukončení serveru se přeruší spojení mezi serverem a

   klienty, aplikace na všech klientech je nutné ukončit a po opětovném

   spuštění serveru znovu spustit.

 

 - Dojde-li k nestandardnímu stavu (např. výpadku části sítě nebo

   obsazení části dat na serveru po havárii klienta), je vhodné ukončit práci

   všech klientů, ukončit server, znovu spustit server a opětovně spustit

   aplikace na jednotlivých klientech. O této situaci je vhodné informovat

   dodavatele.

 

 - v síti může být spuštěno i více serverů, běžná aplikace ale většinou

   pracuje jen s jedním (pro účetnictví lze využít druhý nezávislý FF2 server)

 

 - všechny dodané utility jsou určeny pro správce sítě a běžný uživatel

   by k nim neměl mít přístup

 

- FlashFiler Explorer - FFE.exe:

 

 - utilita výrobce FF2 serveru

 

 - správa dat FF2 serveru s možností exportu, tisku a SQL dotazů

 

 - slouží pro správce programu, běžný uživatel by jej neměl mít k dispozici

 

 - je to klient FF2 serveru, ten musí být spuštěn

 

 - po spuštění by se po chvíli měl objevit seznam dostupných FF2 serverů

   (síť musí být správně nastavena a musí být spuštěn FF2 server)

 

 Pokud FlashFiler Explorer "nevidí" FF2 server:

 

 a) zkontrolujte, zda je server spušten

 

    - v okně FF2 serveru vpravo dole musí být zelená signálka

 

    - v řádku TCP/IP musí být ve sloupci State uvedeno Started a ve sloupci

      Address musí být IP adresa PC serveru (ta se potom nastaví v konfiguraci

      každého klienta) v řádku Single User a IPX/SPX by nemělo být Started uvedeno

 

 b) ověřte, zda je z PC klienta síťově dostupné PC serveru - použijte v

    Příkazovém řádku:

    PING xxx.xxx.xxx.xxx

    kde xxx.xxx.xxx.xxx je IP adresa PC se serverem (v okně serveru v řádku

    TCP/IP a sloupci Address)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0