Instalace NexusDB serveru

Comments (...)

FAQ - Instalace a nastavení NexusDB serveru 3.07

 

1) Rozbalte NexusDB-Data.zip na disk C:\, vytvoří se adresář C:\NexusDB-Data

 

2) Rozbalte NexusDB-Server.zip na disk C:\, vytvoří se adresář C:\NexusDB-Server

 

3) V adresáři C:\NexusDB-Server

 

  klikněte pravým tlačítkem myši na

 

  nxServer.exe

 

  a zvolte Odeslat / Plocha (vytvořit zástupce)

 

  na Ploše Windows se vytvoří ikona serveru

 

  klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti a upravte:

 

  v Obecné:

 

  - nastavte jméno ikony na nxServer

 

  v Zástupce / Cíl:

 

  - místo:

 

    C:\NexusDB-Server\nxServer.exe

 

    upravte na:

 

    C:\NexusDB-Server\nxServer.exe /INTERACTIVE

 

    a stiskněte vpravo dole Použít

 

  v Kompatibilita / Úroveň oprávnění:

 

  - zaškrtněte

 

    Spustit tento program jako správce

 

  stiskněte OK

 

4) Pomocí vytvořené ikony nxServer na Ploše Windows spusťte

  dvojklikem NexusDB server a případně povolte spuštění serveru

  v UAC, antiviru nebo firewallu

 

  server se spustí a sbalí do ikony v Tray

 

  spusťte okno serveru dvojklikem na ikonu serveru v Tray

  - modrý válec s modrým nebo červeným (server je zastaven) puntíkem

 

5) V okně serveru nastavte:

 

  - Database Settings / Transports / Named Pipe Transport

 

    - zrušte zaškrtnutí v Active

 

  - Database Settings / Transports / Shared Memory Transport

 

    - zrušte zaškrtnutí v Active

 

  - Database Settings / Transports / TCP/IPv4 Transport

 

    - zaškrtněte Active a Logging

 

  - Database Settings / Aliases

 

    dole doplňte:

 

    Alias Name: FF

    Path:       C:\NexusDB-Data

 

    a stiskněte Add

 

    potom změňte:

    Alias Name: FFU

    a stiskněte Add

 

    potom změňte:

    Alias Name: FILE

    a stiskněte Add

 

    potom změňte:

    Alias Name: RAM

    a stiskněte Add

 

  - Database Settings / GUI Settings

 

    - zaškrtněte všech 5 zaškrtávacích polí

 

      a stiskněte dole Apply

 

  - Database Settings / Remote Administration

 

   - zaškrtněte Logging

 

  - Database Settings / Plugins / Remote Comands Plugin

 

   - zaškrtněte Logging

 

  - Database Settings / Plugins / ServerInfo Plugin

 

   - zaškrtněte Active a Logging

 

  - Database Settings / Server Engine

 

    - zrušte zaškrtnutí u Active

 

    - v poli MaxRAM nastavte maximální velikost paměti, kterou může server

      využívat - nastavte takovou část dostupné RAM, aby měly dostatek paměti

      samotné MS Windows

 

      maximální použitelná hodnota (lze nastavit i vyšší) u běžného serveru

      je 1500 MB, vyšší hodnotu lze nastavit pouze u AWE varianta serveru

      (komerční produkt)

 

    - dole stiskněte Apply

 

    - zaškrtněte Active a Logging

 

  - Database Settings / Transports / TCP/IPv4 Transport

 

    - zaškrtněte Active

 

  - v Settings zvolte Save Settings

 

  - v Settings zvolte Save settings to, jako název zadejte server a potvrďte

    Uložit

 

6) Nyní je server nastaven a spuštěn

 

  - v Statistics / TCP/IPV4 Transport je v Local Address uvedena IP adresa,

    na které server pracuje - ta se potom nastaví v konfiguraci klienta

 

    dále jsou zde uvedeny statistiky

 

  - v Statistics / Server Engine jsou uvedeny další statistiky

 

7) V případě potřeby server zastavíte postupem:

 

  Server / Stop started modules

 

  a znovu spustíte postupem:

 

  Server / Start stopped modules

 

  po znovuspuštění serveru vždy ověřte, zda je spuštěn (zelený)

 

  - Database Settings / Plugins / ServerInfo Plugin

 

  jeho činnost je pro práci klientů nezbytná a musí být vždy spuštěn

 

8) Server je možné ukončit

 

  pravým tlačítkem myši na ikoně serveru v Tray na Exit a potvrzení Yes

 

9) V adresáři C:\NexusDB-Server spusťte správce NexusDB serveru - program

 

  nxEnterpriseManager.exe

 

  a případně povolte spuštění serveru v UAC, antiviru nebo firewallu

 

  dvojklikněte na server označený např.:

 

  NexusDB@10.0.0.51 (Winsock)

 

  místo IP adresy 10.0.0.51 použijte IP adresu Vašeho serveru

 

  pod označením serveru se rozbalí 4 aliasy - FF, FFU, FILE, RAM

 

  význam má jen alias FF, rozbalte funkce pod ním a potom pod Tables

  a musíte vidět seznam dostupných tabulek, minimálně tabulku ____WA00

 

  dvojklikem na ni se zobrazí data v ní uložená

 

10) nxEnterpriseManager.exe spusťte i na klientském počítači v síti

   stejným postupem jako v bodě 9) a ověřte tak, že je server dostupný

   v síti i na klientském počítači

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0