Číselník zboží - paralelní

Comments (...)

FAQ - Paralelní číselník zboží - Z211

 

- vytvořen pro dostupnost nových polí

 

- nová tabulka s názvem: HR__Z211

 

- pro obsluhu je transparentní, není nutná žádná změna pro obsluhu

 

- nové věty Z211 se vytváří pro každou otevřenou kartu zboží

 

- pro stávající číselník není nutné nic měnit ani upravovat SQL

 

- SQL je nutné upravit pouze pro použití nových polí z Z211

 

 vzor viz:

 

 SQL - Použitá nová pole v kompletním Paralelním číselníku zboží - Z201 + Z211

 

 Z01 je původní tabulka číselníku zboží HR__Z201

 

 Z11 je nová tabulka paralelního číselníku zboží HR__Z211

 

- protože jde o spojení 2 tabulek a nová tabulka Z211 je velká,

 nedoporučuji v SQL použít * pro všechna pole, ale výčet požadovaných polí

 

- seznam stejně pojmenovaných polí v obou tabulkách:

 

 Cislo_2

 Cislo32_2

 Poznamka_2

 Double_01_2 - Double_12_2

 Currency_01_2 - Currency_12_2

 ZmenaPocet_2

 ZmenaDatum_2

 ZmenaDatumServer_2

 ZmenaKod_2

 ZmenaKdo_2

 ZmenaPC_2

 

- nová volná pole:

 

 Byte_01 - Byte_64

 Char_01 - Char_64

 Boolean_01 - Boolean_64

 

 Int_09 - Int_64

 

 Double_01 - Double_64

 DateTime_01 - DateTime_64

 Currency_01 - Currency_64

 String_02_01 - String_02_32

 String_04_01 - String_04_32

 String_08_01 - String_08_32

 String_16_01 - String_16_32

 String_32_01 - String_32_32

 String_64_01 - String_64_32

 String_128_01 - String_128_16

 String_255_01 - String_255_08

 M_01 - M_32 ... BlobMemo

 M_01_Stav - M_32_Stav

 

 

 

SQL - Použitá nová pole pouze v tabulce HR__Z211

 

//------------------------------------------

SELECT

 

  Cislo AS CisloZbozi,

  Cislo32D AS NazevZbozi,

 

  Int_01 AS Logio_Priorita1,

  Int_02 AS Logio_Priorita2,

  Int_03 AS Logio_Priorita3,

  Int_04 AS Logio_Priorita4,

 

  Int_05 AS Dodavatel1,

  Int_06 AS Dodavatel2,

  Int_07 AS Dodavatel3,

  Int_08 AS Dodavatel4,

 

  DatumVytvoreni,

 

  ZmenaPocet,

  ZmenaDatum,

  ZmenaDatumServer,

  ZmenaKod,

  ZmenaKdo,

  ZmenaPC,

  ZmenaWMU,

  ZmenaVerze,

  Zarazka

 

FROM

  HR__Z211

ORDER BY

  Cislo

//------------------------------------------

 

 

 

SQL - Použitá nová pole v kompletním Paralelním číselníku zboží - Z201 + Z211

 

//------------------------------------------

SELECT

 

  Z01.Cislo AS CisloZboziZ201,

  Z01.Nazev AS NazevZboziZ201,

 

  Z11.Cislo AS CisloZboziZ211,

  Z11.Cislo32D AS NazevZboziZ211,

 

  Z11.Int_01 AS Logio_Priorita1,

  Z11.Int_02 AS Logio_Priorita2,

  Z11.Int_03 AS Logio_Priorita3,

  Z11.Int_04 AS Logio_Priorita4,

 

  Z11.Int_05 AS Dodavatel1,

  Z11.Int_06 AS Dodavatel2,

  Z11.Int_07 AS Dodavatel3,

  Z11.Int_08 AS Dodavatel4,

 

  Z11.DatumVytvoreni,

 

  Z01.ZmenaPocet,

  Z01.ZmenaDatum,

  Z01.ZmenaDatumServer,

  Z01.ZmenaKod,

  Z01.ZmenaKdo,

  Z01.ZmenaPC,

 

  Z11.ZmenaPocet,

  Z11.ZmenaDatum,

  Z11.ZmenaDatumServer,

  Z11.ZmenaKod,

  Z11.ZmenaKdo,

  Z11.ZmenaPC,

 

  Z11.ZmenaWMU,

  Z11.ZmenaVerze,

  Z11.Zarazka

 

FROM HR__Z201 AS Z01

    LEFT JOIN HR__Z211 AS Z11

      ON Z01.Cislo = Z11.Cislo

 

ORDER BY

  Z01.Cislo

//------------------------------------------

 

 

 

SQL - Kompletní číselník zboží HR__Z201 + HR__Z211

 

//------------------------------------------

SELECT

  *

FROM

(

SELECT

  "AutoInc",

  PoleAutoInc,

  Z01.Cislo,

  Z11.Cislo,

  DatumVytvoreni,

  Zarazka

FROM HR__Z201 AS Z01

    LEFT JOIN HR__Z211 AS Z11

      ON Z01.Cislo = Z11.Cislo

) AS x

//WHERE

//   Zarazka=123

ORDER BY

  Cislo

//------------------------------------------

 

 

 

2021.10.29b / 12:00

 

003) 3760 - Paralelní číselník zboží pro nová pole

 

    - v Kartě zboží v titulku okna zobrazeno:

 

      název zboží

      číslo zboží v Číselníku zboží

      název tabulky Číselníku zboží (Z201)

      číslo zboží v Paralelním číselníku zboží

      název tabulky Paralelního číselníku zboží (Z211)

 

    - v Kartě zboží doplněna nová pole:

 

      - Další parametry/Z211 / Logio:

 

        - Priorita 1 - 4

 

        - Pole from/to/set

 

          - funkce zobrazí v poli nad tlačítkem údaje, které se použijí pro

            generování:

 

            WAREHOUSE_PRODUCT_REDISTRIBUTION_SET.csv

 

      - Další parametry/Z211 / Dodavatel:

 

        - Dodavatel 1 - 4

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0