K1 pro POS

Comments (...)

2011.03.14a / 12:00

 

004) POS / Bilance skladu K1

 

    - 2/4 doplněn doklad PD - Inventurní soupiska

 

    - 2/4 rozšířeny volby POS:

 

      Pokladny bez DPH

 

      Příjmový doklad s DPH

 

      Výdajový doklad s DPH

 

      Inv. soupiska PD bez DPH

 

      Zdrojová cena s DPH

 

      Př.:

 

      - v únoru 2011 provedena inventura POS do Inventurní soupisky

        PD, ceny včetně DPH

 

      - příjem prováděn v PL - Přijímací list v cenách bez DPH

 

      - výdej prováděn v DL - Dodací list v cenách bez DPH

 

      - prodej prováděn na pokladnách R1 a O1 v cenách včetně DPH

 

      - v okně K1 1/4 zvolte:

 

        2011 / 02 - únor

 

        Další

 

      - v okně K1 2/4 zvolte:

 

        Označ vše

 

        a) pro bilanci skladu včetně DPH v POS:

 

           - zrušte zaškrtnutí u Pokladny bez DPH

 

           - zaškrtněte Příjmový doklad s DPH

 

           - zaškrtněte Výdajový doklad s DPH

 

           - zaškrtněte Zdrojová cena s DPH

 

        b) pro bilanci skladu bez DPH v POS:

 

           - zaškrtněte Pokladny bez DPH

 

           - zaškrtněte Inv. soupiska PD bez DPH

 

        Další

 

 

 

2009.10.13a / 00:00

 

006) Upravena K1 pro POS

 

 

 

2007.05.19a / 09:00

 

002) Sklad/POS - Bilance skladu/POS K1

 

    - upravena práce s vratnými lahvemi

 

 

 

2005.07.05b / 15:00

 

001) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Rozbory

 

    - K1 zdrojová cena 4 des. místa

 

      při zaškrtnutí se při výpočtu bilance skladu (K1) průměrná zdrojová cena

      zaokrouhluje na 4 desetinná místa (typ Currency), stejně jako Zdrojová cena

      uložená v číselníku zboží

 

      při nezaškrtnutí se může projevit rozdíl mezi oběma samostatně počítanými

      průměrnými zdrojovými cenami (vážený aritmetický průměr)

 

      +/- 0.00005 Kč - MJ

 

      a může se pak projevit při velkém počtu MJ (0,01 Kč při 100 MJ atd.)

 

 

 

2005.01.18b / 19:00

 

02) K1

 

   - pro POS lze K1 generovat v cenách

 

     bez DPH (zaškrtnout Pokladny bez DPH)

 

     nebo

 

     s DPH (zaškrtnout Ostatní doklady s DPH)

 

 

 

2002.08.17a / 21:00

 

03) Sklad / Rozbory / Bilance [K1] ... pro sklad i pro POS

 

   A) pro POS

 

      a) vybrat rok a měsíc

      b) Další

      c) zaškrtnutí vybrat tabulky

      d) pro POS zaškrtnout:

 

         90xxx

         Příjem s DPH ... výsledky budou včetně DPH a budou korespondovat

                          s vyúčtováním POS

 

         nebo

 

         90xxx

         Pokladny bez DPH ... výnos bude skutečný bez DPH

 

         Jméno souboru PS (1)

         Jméno generovaného souboru PS (2)

 

         ... pro správný výpočet bilance je nutné znát stav zásob

             k 1. dni ve zvoleném měsíci - je uložen v souboru PS (1),

             který byl vygenerován při generování bilance v předešlém

             měsíci jako soubor (2) se stavem zásob k 1. dni následujícího

             měsíce

 

             Př.:

 

             v lednu je pomocí přijímacího listu přijat inventurní stav

             zásob (v cenách bez DPH) - Jméno souboru PS zůstane prázdné

             a do jména generovaného souboru PS se zadá C:\20020201.PS

             (soubor PS se vygeneruje k 1. dni následujícího měsíce)

 

             v únoru:

             Jméno souboru PS: C:\20020201.PS

             Jméno generovaného souboru PS: C:\20020301.PS

 

      e) Další

      f) po analýze tabulek Další

      g) po ukončení zpracování tabulek (po Konec) Tisk

         ... na konci je celkový přehled za zboží a za obaly

 

      Soubor PS

 

      Celkový prodej zboží v Kč = Hotovost - Láhve prodané

                                = Tržba + Stravenky - Láhve prodané

 

      Celkový prodej obalů v Kč = Láhve prodané

 

      Pro vyhledání záporného výnosu při prodeji zboží doplněno vpravo:

 

      ~~~ ... výnos < - 1.000,-- Kč      

      ~~  ... výnos < -   100,-- Kč      

      ~   ... výnos < -     0,-- Kč      

 

      Speciální význam zboží pro POS:

 

      klávesa          číslo zboží     název zboží

 

      Shift+F2         98772        Stravenky vlastní / Odměna čerpání

 

      Shift+F3         98774        Odečet ze všech nákupů

      Shift+F4         98775        Odměna - tvorba

 

      Shift+F5         98770        MasterCard

      Shift+F6         98771        Visa

 

      Ctrl +F2         98773        Vklady a výběry hotovosti

 

      F2                 98762        DPH 22%

      F3                 98763        Ovoce / zelenina

      F4                 98764        Pečivo

      F5                 98765        DPH 5%

      F6                 98766        Maso

      F9                 98769        Stravenky

      F10               98760        Láhve

 

      Pro zboží 98760-98775 nelze výpočtem stanovit konečnou zásobu,

      zatížení, výnos ani marži

 

      Výsledky v tabulkách na konci Celkem Obaly a Celkem Zboží

      jsou součtem výsledků za jednotlivé položky

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0