K1 za skupinu zboží

Comments (...)

FAQ - Bilance skladu K1 za např. skupinu zboží

 

- je NUTNÉ sečítat údaje v K1 za zboží odpovídající dané skupině, tak jako

 se to dělá v případě celkových součtů K1 za jednotlivé skupiny zboží

 

 NELZE např. nahradit číslo zboží čísle jeho skupiny a generovat K1

 za skupiny místo zboží

 

 Důvod:

 

 mám 2 zboží se stejnou skupinou

 

 P1Kč, P1MJ - příjem zboží 1

 P2Kč, P2MJ - příjem zboží 2

 KZ1MJ      - konečná zásoba MJ zboží 1

 KZ2MJ      - konečná zásoba MJ zboží 2

 

 konečnou zásobu zboží v Kč vypočtu postupem:

 

 PKč / PMJ * KZMJ

 

 tedy konečnou zásobu v MJ ocením průměrnou cenou všech příjmů

 

 konečnou zásobu obou zboží za skupinu tedy určím jako součet KZKč obou zboží:

 

 a)  (P1Kč / P1MJ * KZ1MJ) + (P2Kč / P2MJ * KZ2MJ)

 

 kdybych ale postupoval tak, že počítám vše přímo dohromady za skupinu zboží, dostanu:

 

 b)  (P1Kč + P2Kč) / (P1MJ + P2MJ) * (KZ1MJ + KZ2MJ)

 

 a tedy zcela jiný výsledek - pro ověření použiji dosazení konkrétních čísel:

 

 a)  (11/12*13)+(21/22*23) = 33,8712

 

 b)  (11+21)/(12+22)*(13+23) = 33,8823

 

 Závěr - pokud chci určit bilanci skladu za několik konkrétních zboží, MUSÍM

         sečítat bilanční údaje za jednotlivá konkrétní zboží a ne brát

         několik konkrétních zboží jako nějaký souhrn a počítá bilanci až

         za tento souhrn  

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0