Klíč

Comments (...)

2015.03.12a / 00:00

 

001) Mzdy - uživatel 112016

 

    - v měsíčních složkách mzdy je možné do pole Klíč zadat jiné středisko než kmenové ve tvaru 9XXX nebo

      XXX (převede se na 9XXX)

 

    - v Rekapitulace středisková + zaúčtování XML má potom takto zadané středisko (v poli Klíč) přednost před

      střediskem kmenovým

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0