Kniha pohledávek

Comments (...)

2012.07.09a / 14:00

 

003) Účetnictví / Saldokonto / Kniha pohledávek

 

    - Oprávnění:

 

      8197 ÚČTO - Saldokonto - Kniha pohledávek

 

    - doplněna možnost filtrace:

 

      - Typ dokladu ... alespoň 1 volba MUSÍ být zaškrtnuta:

 

        320 - MO

        330 - VO

        360 - Režie

        Ostatní

 

      - Počet dní po splatnosti ... alespoň 1 volba MUSÍ být zaškrtnuta:

 

        <=30

        >30 a <=60  

        >60 a <=90  

        >90 a <=360  

        >360

 

      - filtr je aktivní po zaškrtnutí pole Aktivní

 

      - po zaškrtnutí pole Zkr. tisk je tisk omezen na sloupce

 

      - po Tisk dojde ke sloučení účetních dokladů za stejný VS, výsledky jsou řazeny podle

        čísla partnera

 

    - Příklad sestavy:

 

                                   Kniha pohledávek                        Strana :      1

                         Za partnera+VS - podle čísla partnera+VS                         

VS               Datum               Rozdíl Kč Název partnera                   Č.partnera

==========================================================================================

32160            10.06.2012          13 071.00 HORTIX-TŘEBOVICE                      32809

32166            10.06.2012           2 936.00 HORTIX-TŘEBOVICE                      32809

32167            10.06.2012             667.00 HORTIX-TŘEBOVICE                      32809

32168            10.06.2012          26 142.00 HORTIX-TŘEBOVICE                      32809

                                     42 816.00+

------------------------------------------------------------------------------------------

...

------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                  1 558 618.00

 

Saldokontní účty - Závazky

==========================

321101 - Dodavatelé / párované saldokonto

 

Saldokontní účty - Pohledávky

=============================

311101 - Odběratelé - párované saldokonto

 

 

Filtr - ke dni 09.07.2012:

 

Typ dokladu 320 - MO

Typ dokladu 330 - VO

Typ dokladu 360 - Režie

Typ dokladu - vše mimo 320/330/360

Datum splatnosti <= 30 dní

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0