Kombinovaný SQL

Comments (...)

FAQ - Kombinovaný SQL dotaz s MISZBMT8 + _Cenovky

 

- lze použít 2 způsoby:

 

---------------------------------------------------

       Scenar:

 

       QA HR__Z201

       SQL2

 

       SQL1:

 

       SELECT

          z.Cislo,

          z.Nazev,

          c.CisloZbozi

       FROM

          @ AS z, _CENOVKY AS c

       WHERE

          (z.Cislo=c.CisloZbozi) AND

          (z.Cislo=63284)

 

       SQL2:

 

       SELECT

          Cislo,

          Nazev,

          MISZBMT8(Cislo,1) as Text01,

          MISZBMT8(Cislo,2) as Text02,

          MISZBMT8(Cislo,3) as Text03,

          MISZBMT8(Cislo,4) as Text04,

          MISZBMT8(Cislo,5) as Text05,

          MISZBMT8(Cislo,6) as Text06,

          MISZBMT8(Cislo,7) as Text07,

          MISZBMT8(Cislo,8) as Text08,

          MISZBMT8(Cislo,9) as Text09,

          MISZBMT8(Cislo,10) as Text10,

          MISZBMT8(Cislo,11) as Text11,

          MISZBMT8(Cislo,12) as Text12,

          MISZBMT8(Cislo,13) as Text13,

          MISZBMT8(Cislo,14) as Text14,

          MISZBMT8(Cislo,15) as Text15,

          MISZBMT8(Cislo,16) as Text16,

          MISZBMT8(Cislo,17) as Text17,

          MISZBMT8(Cislo,18) as Text18,

          MISZBMT8(Cislo,19) as Text19,

          MISZBMT8(Cislo,20) as Text20,

          MISZBMT8(Cislo,21) as Text21,

          MISZBMT8(Cislo,22) as Text22,

          MISZBMT8(Cislo,23) as Text23,

          MISZBMT8(Cislo,24) as Text24,

          MISZBMT8(Cislo,25) as Text25,

          MISZBMT8(Cislo,26) as Text26,

          MISZBMT8(Cislo,27) as Text27,

          MISZBMT8(Cislo,28) as Text28,

          MISZBMT8(Cislo,29) as Text29,

          MISZBMT8(Cislo,30) as Text30,

          MISZBMT8(Cislo,31) as Text31,

          MISZBMT8(Cislo,32) as Text32

       FROM

          MEMO1

---------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------

       Scenar:

 

       QA _CENOVKY

       SQL2

 

       SQL1:

 

       SELECT

          CisloZbozi,

          NazevZbozi

       FROM

          @

       WHERE

          CisloZbozi=63284

 

       SQL2:

 

       SELECT

          CisloZbozi,

          NazevZbozi,

          MISZBMT8(CisloZbozi,1) as Text01,

          MISZBMT8(CisloZbozi,2) as Text02,

          MISZBMT8(CisloZbozi,3) as Text03,

          MISZBMT8(CisloZbozi,4) as Text04,

          MISZBMT8(CisloZbozi,5) as Text05,

          MISZBMT8(CisloZbozi,6) as Text06,

          MISZBMT8(CisloZbozi,7) as Text07,

          MISZBMT8(CisloZbozi,8) as Text08,

          MISZBMT8(CisloZbozi,9) as Text09,

          MISZBMT8(CisloZbozi,10) as Text10,

          MISZBMT8(CisloZbozi,11) as Text11,

          MISZBMT8(CisloZbozi,12) as Text12,

          MISZBMT8(CisloZbozi,13) as Text13,

          MISZBMT8(CisloZbozi,14) as Text14,

          MISZBMT8(CisloZbozi,15) as Text15,

          MISZBMT8(CisloZbozi,16) as Text16,

          MISZBMT8(CisloZbozi,17) as Text17,

          MISZBMT8(CisloZbozi,18) as Text18,

          MISZBMT8(CisloZbozi,19) as Text19,

          MISZBMT8(CisloZbozi,20) as Text20,

          MISZBMT8(CisloZbozi,21) as Text21,

          MISZBMT8(CisloZbozi,22) as Text22,

          MISZBMT8(CisloZbozi,23) as Text23,

          MISZBMT8(CisloZbozi,24) as Text24,

          MISZBMT8(CisloZbozi,25) as Text25,

          MISZBMT8(CisloZbozi,26) as Text26,

          MISZBMT8(CisloZbozi,27) as Text27,

          MISZBMT8(CisloZbozi,28) as Text28,

          MISZBMT8(CisloZbozi,29) as Text29,

          MISZBMT8(CisloZbozi,30) as Text30,

          MISZBMT8(CisloZbozi,31) as Text31,

          MISZBMT8(CisloZbozi,32) as Text32

       FROM

          MEMO1

---------------------------------------------------

 

 

 

2012.01.02b / 06:00

 

001) Parametr kombinovaného SQL 704 - aktuální týden

 

    - upraveno pro rok 2012 a následné

 

 

 

2010.01.11a / 13:00

 

013) Kombinovaný SQL - datumový parametr A001

 

    - datum se bere ze zadaného parametru, parametr A001 vrací rok r

 

 

 

2009.12.16a / 00:00

 

006) Zrychleno provádění Kombinovaných SQL dotazů

 

 

 

2009.09.07a / 17:00

 

003) Kombinovaný SQL dotaz

 

    - ve scénáři lze použít

 

      OTjméno_tabulky

 

      před spuštěním SQL dotazu pro otevření všech použitých tabulek

 

      použití je stejné jako např. u Q1 nebo QA

 

      Př.:

 

      OTHR9_Y_FA

 

      pokud tabulka HR9_Y_FA neexistuje, vytvoří se prázdná a lze ji použít v SQL

      dotazu

 

 

 

2008.08.28a / 12:00

 

002) SQL kombinovaný

 

    - lépe ošetřen případ, kdy při použití řady QA ve scénáři vrátí první

      SQL definovaný v QA prázdný výsledek (chyba 1070)

 

 

 

2008.04.12a / 00:00

 

002) Kombinovaný SQL dotaz

 

    - doplněno logování pro použití načtení obsahu SQL do paměťové tabulky

      pomocí QA ve scénáři

 

 

 

2008.01.12a / 10:00

 

002) Kombinované SQL dotazy

 

    - údaje v seznamu SQL dotazů může měnit jen Admin

 

 

 

2007.08.09a / 10:00

 

003) Kombinovaný SQL dotaz

 

    - možnost omezení zadaného parametru na celé nebo reálné číslo

 

      - do popisu parametru se doplní:

 

        {I} ... vstupní hodnota musí být celé číslo 99999999 - 99999999

 

        {R} ... vstupní hodnota musí být reálné číslo 99999999.99 - 99999999.99

 

      - Př.:

 

        B1E Tento parametr musí být celočíselný {I}

 

        B2E Tento parametr musí být reálné číslo {R}

 

 

 

2007.04.19a / 12:00

 

003) Kombinované SQL dotazy

 

    - zvětšena max. velikost SQL dotazu na 64 KB

 

 

 

2006.12.06a / 11:00

 

002) Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný / Popis SQL

 

    - Popis SQL - tabulky, pole, FlashFiler, kombinovaný SQL, NexusDB

 

003) Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný / Výběr / Ladění SQL

 

    - zobrazí skutečné SQL dotazy po promítnutí skutečně zadaných parametrů

 

004) Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný / Popis NexusDB2

 

    - doplněna referenční příručka SQL jazyka NexusDB2 (zatím anglicky)

 

      - soubor nxSQL.chm součástí i instmanasUPDATE.exe a instmanasUPDATEnx.exe

 

005) Příklad použití datumových parametrů v kombinovaných SQL dotazech:

 

    ~A000 ... poslední zadaný datum funkce

 

    ~D000 ... -1 zadaný datum funkce, t.j. předposlední zadaný datum

 

    057 : RRRRMM ... pro zadání datumu uskutečnění zdanitelného plnění

                     v číselném tvaru RRRRMM

    058 : RRRRMMDD ... pro zadání datumu v číselném tvaru RRRRMMDD

 

    901 : RRRR-MM-DD ... pro zadání

 

    Př. (NexusDB2):

 

     SELECT DatumDokladu 

     FROM HR2_X_FA

     WHERE CAST(DatumDokladu AS DATE) = '~A901'

 

    ... faktury vystavené v zadaném datumu, není použit index DatumDokladu,

        tedy pomalé

 

     SELECT DatumDokladu 

     FROM HR2_X_FA

     WHERE 

        (DatumDokladu >= CAST('~A901 00:00:00' AS TIMESTAMP)) and

        (DatumDokladu <= CAST('~A901 23:59:59' AS TIMESTAMP))

 

    ... faktury vystavené v zadaném datumu, je použit index DatumDokladu, rychlé

 

     SELECT DatumDokladu 

     FROM HR2_X_FA

     WHERE DatumDokladu_RRRRMMDD = ~A058

 

    ... faktury vystavené v zadaném datumu

 

     SELECT DatumUskZdPl

     FROM HR2_X_FA

     WHERE DatumUskZdPl_RRRRMM = ~A057

 

    ... faktury s datumem uskutečnění zdanitelného plnění v měsíci

        zadaného datumu

 

     SELECT DatumDokladu 

     FROM HR2_X_FA

     WHERE 

        (DatumDokladu >= CAST('~D901 00:00:00' AS TIMESTAMP)) and

        (DatumDokladu <= CAST('~A901 23:59:59' AS TIMESTAMP))

 

    ... faktury vystavené v zadaném rozmezí datumů OD (první, tedy

        předposledně zadaný parametr) a DO (druhý, tedy naposled

        zadaný datum), je použit index DatumDokladu, rychlé

 

 

 

FAQ - Použití datumových parametrů v kombinovaných SQL dotazech

 

~A000 ... poslední zadaný datum funkce

~B000 ... poslední zadaný datum + dny RRRR-MM-DD

~C000 ... poslední zadaný datum - dny RRRR-MM-DD

 

~D000 ... -1 zadaný datum funkce

~E000 ... -1 zadaný datum + dny RRRR-MM-DD

~F000 ... -1 zadaný datum - dny RRRR-MM-DD

 

~G000 ... -2 zadaný datum funkce

~H000 ... -2 zadaný datum + dny RRRR-MM-DD

~I000 ... -2 zadaný datum - dny RRRR-MM-DD

 

~J000 ... -3 zadaný datum funkce

~K000 ... -3 zadaný datum + dny RRRR-MM-DD

~L000 ... -3 zadaný datum - dny RRRR-MM-DD

 

~M000 ... aktuální lokální datum pocítace, funkce

~N000 ... aktuální datum serveru, funkce

 

~O000 ... poslední zadaný datum, funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD

~P000 ... -1. zadaný datum, funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD

~Q000 ... -2. zadaný datum, funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD

~R000 ... -3. zadaný datum, funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD

~S000 ... aktuální lokální datum pocítace, funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD

~T000 ... aktuální datum serveru, funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD

 

~U000 ... datum zpracování (prihlášení), funkce

~V000 ... datum zpracování (prihlášení), funkce - RRRRMMDD místo RRRR-MM-DD

 

Datumové funkce

 

     001 : R

     002 : M

     003 : RM

     011 : TT

     021 : DD

     022 : MM

     023 : RR

     024 : RRRR

     031 : DD

     032 : DD.MM

     033 : DD.MM.RR

     034 : DD.MM.RRRR

     035 : DDMM

     036 : DDMMRR

     037 : DDMMRRRR

     041 : MM.DD

     042 : MM.RR

     043 : MM.RRRR

     044 : MMDD

     045 : MMRR

     046 : MMRRRR

     051 : RR.MM

     052 : RR.MM.DD

     053 : RRRR.MM

     054 : RRRR.MM.DD

     055 : RRMM

     056 : RRMMDD

     057 : RRRRMM

     058 : RRRRMMDD

 

     101 : 1. den aktualniho roku

     102 : posledni den aktualniho roku

     103 : 1. den nasledujiciho roku

     104 : posledni den nasledujiciho roku

     105 : 1. den predchazejiciho roku

     106 : posledni den predchazejiciho roku

     111 : 1. den aktualniho pololeti

     112 : posledni den aktualniho pololeti

     113 : 1. den nasledujiciho pololeti

     114 : posledni den nasledujiciho pololeti

     115 : 1. den predchazejiciho pololeti

     116 : posledni den predchazejiciho pololeti

     117 : 1. den 1. pololeti

     118 : posledni den 1. pololeti

     119 : 1. den 2. pololeti

     120 : posledni den 2. pololeti

     131 : 1. den aktualniho ctvrtleti

     132 : posledni den aktualniho ctvrtleti

     133 : 1. den nasledujiciho ctvrtleti

     134 : posledni den nasledujiciho ctvrtleti

     135 : 1. den predchazejiciho ctvrtleti

     136 : posledni den predchazejiciho ctvrtleti

     137 : 1. den 1. ctvrtleti

     138 : posledni den 1. ctvrtleti

     139 : 1. den 2. ctvrtleti

     140 : posledni den 2. ctvrtleti

     141 : 1. den 3. ctvrtleti

     142 : posledni den 3. ctvrtleti

     143 : 1. den 4. ctvrtleti

     144 : posledni den 4. ctvrtleti

 

     151 :   1. den v roce      

     152 :   2. den v roce      

     153 :   3. den v roce      

     154 :   4. den v roce      

     155 :   5. den v roce      

     156 :   6. den v roce      

     157 :   7. den v roce      

     158 :   8. den v roce      

     159 :   9. den v roce      

     160 :  10. den v roce      

     161 :  11. den v roce      

     162 :  12. den v roce      

     163 :  13. den v roce      

     164 :  14. den v roce      

     165 :  15. den v roce      

     166 :  16. den v roce      

     167 :  17. den v roce      

     168 :  18. den v roce      

     169 :  19. den v roce      

     170 :  20. den v roce      

     171 :  21. den v roce      

     172 :  22. den v roce      

     173 :  23. den v roce      

     174 :  24. den v roce      

     175 :  25. den v roce      

     176 :  26. den v roce      

     177 :  27. den v roce      

     178 :  28. den v roce      

     179 :  29. den v roce      

     180 :  30. den v roce      

     181 :  31. den v roce      

     182 :  32. den v roce      

     183 :  33. den v roce      

     184 :  34. den v roce      

     185 :  35. den v roce      

     186 :  36. den v roce      

     187 :  37. den v roce      

     188 :  38. den v roce      

     189 :  39. den v roce      

     190 :  40. den v roce      

     191 :  41. den v roce      

     192 :  42. den v roce      

     193 :  43. den v roce      

     194 :  44. den v roce      

     195 :  45. den v roce      

     196 :  46. den v roce      

     197 :  47. den v roce      

     198 :  48. den v roce      

     199 :  49. den v roce      

     200 :  50. den v roce      

 

     201 : 1. den aktualniho mesice

     202 : posledni den aktualniho mesice

     203 : 1. den nasledujiciho mesice

     204 : posledni den nasledujiciho mesice

     205 : 1. den predchazejiciho mesice

     206 : posledni den predchazejiciho mesice

     207 : 1. den 1. mesice

     208 : posledni den 1. mesice

     209 : 1. den 2. mesice

     210 : posledni den 2. mesice

     211 : 1. den 3. mesice

     212 : posledni den 3. mesice

     213 : 1. den 4. mesice

     214 : posledni den 4. mesice

     215 : 1. den 5. mesice

     216 : posledni den 5. mesice

     217 : 1. den 6. mesice

     218 : posledni den 6. mesice

     219 : 1. den 7. mesice

     220 : posledni den 7. mesice

     221 : 1. den 8. mesice

     222 : posledni den 8. mesice

     223 : 1. den 9. mesice

     224 : posledni den 9. mesice

     225 : 1. den 10. mesice

     226 : posledni den 10. mesice

     227 : 1. den 11. mesice

     228 : posledni den 11. mesice

     229 : 1. den 12. mesice

     230 : posledni den 12. mesice

 

     251 :  51. den v roce      

     252 :  52. den v roce      

     253 :  53. den v roce      

     254 :  54. den v roce      

     255 :  55. den v roce      

     256 :  56. den v roce      

     257 :  57. den v roce      

     258 :  58. den v roce      

     259 :  59. den v roce      

     260 :  60. den v roce      

     261 :  61. den v roce      

     262 :  62. den v roce      

     263 :  63. den v roce      

     264 :  64. den v roce      

     265 :  65. den v roce      

     266 :  66. den v roce      

     267 :  67. den v roce      

     268 :  68. den v roce      

     269 :  69. den v roce      

     270 :  70. den v roce      

     271 :  71. den v roce      

     272 :  72. den v roce      

     273 :  73. den v roce      

     274 :  74. den v roce      

     275 :  75. den v roce      

     276 :  76. den v roce      

     277 :  77. den v roce      

     278 :  78. den v roce      

     279 :  79. den v roce      

     280 :  80. den v roce      

     281 :  81. den v roce      

     282 :  82. den v roce      

     283 :  83. den v roce      

     284 :  84. den v roce      

     285 :  85. den v roce      

     286 :  86. den v roce      

     287 :  87. den v roce      

     288 :  88. den v roce      

     289 :  89. den v roce      

     290 :  90. den v roce      

     291 :  91. den v roce      

     292 :  92. den v roce      

     293 :  93. den v roce      

     294 :  94. den v roce      

     295 :  95. den v roce      

     296 :  96. den v roce      

     297 :  97. den v roce      

     298 :  98. den v roce      

     299 :  99. den v roce      

     300 : 100. den v roce      

 

     301 : 1. den aktualni dekady

     302 : posledni den aktualni dekady

     303 : 1. den nasledujici dekady

     304 : posledni den nasledujici dekady

     305 : 1. den predchazejici dekady

     306 : posledni den predchazejici dekady

     307 : 1. den 1. dekady v mesici

     308 : posledni den 1. dekady v mesici

     309 : 1. den 2. dekady v mesici

     310 : posledni den 2. dekady v mesici

     311 : 1. den 3. dekady v mesici

     312 : posledni den 3. dekady v mesici

     313 : 1. den 1. dekady v        1. mesici

     314 : posledni den 1. dekady v  1. mesici

     315 : 1. den 2. dekady v        1. mesici

     316 : posledni den 2. dekady v  1. mesici

     317 : 1. den 3. dekady v        1. mesici

     318 : posledni den 3. dekady v  1. mesici

     319 : 1. den 1. dekady v        2. mesici

     320 : posledni den 1. dekady v  2. mesici

     321 : 1. den 2. dekady v        2. mesici

     322 : posledni den 2. dekady v  2. mesici

     323 : 1. den 3. dekady v        2. mesici

     324 : posledni den 3. dekady v  2. mesici

     325 : 1. den 1. dekady v        3. mesici

     326 : posledni den 1. dekady v  3. mesici

     327 : 1. den 2. dekady v        3. mesici

     328 : posledni den 2. dekady v  3. mesici

     329 : 1. den 3. dekady v        3. mesici

     330 : posledni den 3. dekady v  3. mesici

     331 : 1. den 1. dekady v        4. mesici

     332 : posledni den 1. dekady v  4. mesici

     333 : 1. den 2. dekady v        4. mesici

     334 : posledni den 2. dekady v  4. mesici

     335 : 1. den 3. dekady v        4. mesici

     336 : posledni den 3. dekady v  4. mesici

     337 : 1. den 1. dekady v        5. mesici

     338 : posledni den 1. dekady v  5. mesici

     339 : 1. den 2. dekady v        5. mesici

     340 : posledni den 2. dekady v  5. mesici

     341 : 1. den 3. dekady v        5. mesici

     342 : posledni den 3. dekady v  5. mesici

     343 : 1. den 1. dekady v        6. mesici

     344 : posledni den 1. dekady v  6. mesici

     345 : 1. den 2. dekady v        6. mesici

     346 : posledni den 2. dekady v  6. mesici

     347 : 1. den 3. dekady v        6. mesici

     348 : posledni den 3. dekady v  6. mesici

     349 : 1. den 1. dekady v        7. mesici

     350 : posledni den 1. dekady v  7. mesici

     351 : 1. den 2. dekady v        7. mesici

     352 : posledni den 2. dekady v  7. mesici

     353 : 1. den 3. dekady v        7. mesici

     354 : posledni den 3. dekady v  7. mesici

     355 : 1. den 1. dekady v        8. mesici

     356 : posledni den 1. dekady v  8. mesici

     357 : 1. den 2. dekady v        8. mesici

     358 : posledni den 2. dekady v  8. mesici

     359 : 1. den 3. dekady v        8. mesici

     360 : posledni den 3. dekady v  8. mesici

     361 : 1. den 1. dekady v        9. mesici

     362 : posledni den 1. dekady v  9. mesici

     363 : 1. den 2. dekady v        9. mesici

     364 : posledni den 2. dekady v  9. mesici

     365 : 1. den 3. dekady v        9. mesici

     366 : posledni den 3. dekady v  9. mesici

     367 : 1. den 1. dekady v       10. mesici

     368 : posledni den 1. dekady v 10. mesici

     369 : 1. den 2. dekady v       10. mesici

     370 : posledni den 2. dekady v 10. mesici

     371 : 1. den 3. dekady v       10. mesici

     372 : posledni den 3. dekady v 10. mesici

     373 : 1. den 1. dekady v       11. mesici

     374 : posledni den 1. dekady v 11. mesici

     375 : 1. den 2. dekady v       11. mesici

     376 : posledni den 2. dekady v 11. mesici

     377 : 1. den 3. dekady v       11. mesici

     378 : posledni den 3. dekady v 11. mesici

     379 : 1. den 1. dekady v       12. mesici

     380 : posledni den 1. dekady v 12. mesici

     381 : 1. den 2. dekady v       12. mesici

     382 : posledni den 2. dekady v 12. mesici

     383 : 1. den 3. dekady v       12. mesici

     384 : posledni den 3. dekady v 12. mesici

 

     401 : 1. den aktualniho tydne

     402 : posledni den aktualniho tydne

     403 : 1. den nasledujiciho tydne

     404 : posledni den nasledujiciho tydne

     405 : 1. den predchazejiciho tydne

     406 : posledni den predchazejiciho tydne

     407 : 1. den        1. tydne

     408 : posledni den  1. tydne

     409 : 1. den        2. tydne

     410 : posledni den  2. tydne

     411 : 1. den        3. tydne

     412 : posledni den  3. tydne

     413 : 1. den        4. tydne

     414 : posledni den  4. tydne

     415 : 1. den        5. tydne

     416 : posledni den  5. tydne

     417 : 1. den        6. tydne

     418 : posledni den  6. tydne

     419 : 1. den        7. tydne

     420 : posledni den  7. tydne

     421 : 1. den        8. tydne

     422 : posledni den  8. tydne

     423 : 1. den        9. tydne

     424 : posledni den  9. tydne

     425 : 1. den       10. tydne

     426 : posledni den 10. tydne

     427 : 1. den       11. tydne

     428 : posledni den 11. tydne

     429 : 1. den       12. tydne

     430 : posledni den 12. tydne

     431 : 1. den       13. tydne

     432 : posledni den 13. tydne

     433 : 1. den       14. tydne

     434 : posledni den 14. tydne

     435 : 1. den       15. tydne

     436 : posledni den 15. tydne

     437 : 1. den       16. tydne

     438 : posledni den 16. tydne

     439 : 1. den       17. tydne

     440 : posledni den 17. tydne

     441 : 1. den       18. tydne

     442 : posledni den 18. tydne

     443 : 1. den       19. tydne

     444 : posledni den 19. tydne

     445 : 1. den       20. tydne

     446 : posledni den 20. tydne

     447 : 1. den       21. tydne

     448 : posledni den 21. tydne

     449 : 1. den       22. tydne

     450 : posledni den 22. tydne

     451 : 1. den       23. tydne

     452 : posledni den 23. tydne

     453 : 1. den       24. tydne

     454 : posledni den 24. tydne

     455 : 1. den       25. tydne

     456 : posledni den 25. tydne

     457 : 1. den       26. tydne

     458 : posledni den 26. tydne

     459 : 1. den       27. tydne

     460 : posledni den 27. tydne

     461 : 1. den       28. tydne

     462 : posledni den 28. tydne

     463 : 1. den       29. tydne

     464 : posledni den 29. tydne

     465 : 1. den       30. tydne

     466 : posledni den 30. tydne

     467 : 1. den       31. tydne

     468 : posledni den 31. tydne

     469 : 1. den       32. tydne

     470 : posledni den 32. tydne

     471 : 1. den       33. tydne

     472 : posledni den 33. tydne

     473 : 1. den       34. tydne

     474 : posledni den 34. tydne

     475 : 1. den       35. tydne

     476 : posledni den 35. tydne

     477 : 1. den       36. tydne

     478 : posledni den 36. tydne

     479 : 1. den       37. tydne

     480 : posledni den 37. tydne

     481 : 1. den       38. tydne

     482 : posledni den 38. tydne

     483 : 1. den       39. tydne

     484 : posledni den 39. tydne

     485 : 1. den       40. tydne

     486 : posledni den 40. tydne

     487 : 1. den       41. tydne

     488 : posledni den 41. tydne

     489 : 1. den       42. tydne

     490 : posledni den 42. tydne

     491 : 1. den       43. tydne

     492 : posledni den 43. tydne

     493 : 1. den       44. tydne

     494 : posledni den 44. tydne

     495 : 1. den       45. tydne

     496 : posledni den 45. tydne

     497 : 1. den       46. tydne

     498 : posledni den 46. tydne

     499 : 1. den       47. tydne

 

     500 : posledni den 47. tydne

     501 : 1. den       48. tydne

     502 : posledni den 48. tydne

     503 : 1. den       49. tydne

     504 : posledni den 49. tydne

     505 : 1. den       50. tydne

     506 : posledni den 50. tydne

     507 : 1. den       51. tydne

     508 : posledni den 51. tydne

     509 : 1. den       52. tydne

     510 : posledni den 52. tydne

     511 : 1. den       53. tydne

     512 : posledni den 53. tydne

     513 : 1. den       54. tydne

     514 : posledni den 54. tydne

 

     551 : 101. den v roce      

     552 : 102. den v roce      

     553 : 103. den v roce      

     554 : 104. den v roce      

     555 : 105. den v roce      

     556 : 106. den v roce      

     557 : 107. den v roce      

     558 : 108. den v roce      

     559 : 109. den v roce      

     560 : 110. den v roce      

     561 : 111. den v roce      

     562 : 112. den v roce      

     563 : 113. den v roce      

     564 : 114. den v roce      

     565 : 115. den v roce      

     566 : 116. den v roce      

     567 : 117. den v roce      

     568 : 118. den v roce      

     569 : 119. den v roce      

     570 : 120. den v roce      

     571 : 121. den v roce      

     572 : 122. den v roce      

     573 : 123. den v roce      

     574 : 124. den v roce      

     575 : 125. den v roce      

     576 : 126. den v roce      

     577 : 127. den v roce      

     578 : 128. den v roce      

     579 : 129. den v roce      

     580 : 130. den v roce      

     581 : 131. den v roce      

     582 : 132. den v roce      

     583 : 133. den v roce      

     584 : 134. den v roce      

     585 : 135. den v roce      

     586 : 136. den v roce      

     587 : 137. den v roce      

     588 : 138. den v roce      

     589 : 139. den v roce      

     590 : 140. den v roce      

     591 : 141. den v roce      

     592 : 142. den v roce      

     593 : 143. den v roce      

     594 : 144. den v roce      

     595 : 145. den v roce      

     596 : 146. den v roce      

     597 : 147. den v roce      

     598 : 148. den v roce      

     599 : 149. den v roce      

     600 : 150. den v roce      

 

     601 : pocet dni v 1. mesici

     602 : pocet dni v 2. mesici

     603 : pocet dni v 3. mesici

     604 : pocet dni v 4. mesici

     605 : pocet dni v 5. mesici

     606 : pocet dni v 6. mesici

     607 : pocet dni v 7. mesici

     608 : pocet dni v 8. mesici

     609 : pocet dni v 9. mesici

     610 : pocet dni v 10. mesici

     611 : pocet dni v 11. mesici

     612 : pocet dni v 12. mesici

     621 : pocet dni v aktualni 3 dekade

     631 : pocet dni v 3 dekade v 1 mesici

     632 : pocet dni v 3 dekade v 2 mesici

     633 : pocet dni v 3 dekade v 3 mesici

     634 : pocet dni v 3 dekade v 4 mesici

     635 : pocet dni v 3 dekade v 5 mesici

     636 : pocet dni v 3 dekade v 6 mesici

     637 : pocet dni v 3 dekade v 7 mesici

     638 : pocet dni v 3 dekade v 8 mesici

     639 : pocet dni v 3 dekade v 9 mesici

     640 : pocet dni v 3 dekade v 10 mesici

     641 : pocet dni v 3 dekade v 11 mesici

     642 : pocet dni v 3 dekade v 12 mesici

     651 : pocet tydnu

     652 : pocet dni v 1. tydnu

     653 : pocet dni v poslednim tydnu

     661 : poradove cislo dne v roce

     662 : do konce roku zbyva dni

     663 : poradove cislo dne do konce roku

 

     671 : 171. den v roce      

     672 : 172. den v roce      

     673 : 173. den v roce      

     674 : 174. den v roce      

     675 : 175. den v roce      

     676 : 176. den v roce      

     677 : 177. den v roce      

     678 : 178. den v roce      

     679 : 179. den v roce      

     680 : 180. den v roce      

     681 : 181. den v roce      

     682 : 182. den v roce      

     683 : 183. den v roce      

     684 : 184. den v roce      

     685 : 185. den v roce      

     686 : 186. den v roce      

     687 : 187. den v roce      

     688 : 188. den v roce      

     689 : 189. den v roce      

     690 : 190. den v roce      

     691 : 191. den v roce      

     692 : 192. den v roce      

     693 : 193. den v roce      

     694 : 194. den v roce      

     695 : 195. den v roce      

     696 : 196. den v roce      

     697 : 197. den v roce      

     698 : 198. den v roce      

     699 : 199. den v roce      

     700 : 200. den v roce      

 

     701 : TT - Now / Tyden

     702 : TT - Now / Tyden-1

     703 : TT - Now / Tyden-2

     704 : TT - DatumZpracovani / Tyden

     705 : TT - DatumZpracovani / Tyden-1

     706 : TT - DatumZpracovani / Tyden-2

     707 : TT - DatumServeru / Tyden

     708 : TT - DatumServeru / Tyden-1

     709 : TT - DatumServeru / Tyden-2

     710 : RRRRMMDD

     711 : RRRR-MM-DD

     712 : RRRR-MM-DD + posun dni

     713 : r

     714 : m

     715 : rm

     716 : DD

     717 : MM

     718 : RR

     719 : RRRR

     720 : DD

     721 : DD.MM

     722 : DD.MM.RR

     723 : DD.MM.RRRR

     724 : DDMM

     725 : DDMMRR

     726 : DDMMRRRR

     727 : MM.DD

     728 : MM.RR

     729 : MM.RRRR

     730 : MMDD

     731 : MMRR

     732 : MMRRRR

     733 : RR.MM

     734 : RR.MM.DD

     735 : RRRR.MM

     736 : RRRR.MM.DD

     737 : RRMM

     738 : RRMMDD

     739 : RRRRMM

     740 : RRRRMMDD

     741 : RRRR-MM-DD

     742 : RRRR-MM-DD + posun dni

     743 : r

     744 : m

     745 : rm

     746 : DD

     747 : MM

     748 : RR

     749 : RRRR

     750 : DD

     751 : DD.MM

     752 : DD.MM.RR

     753 : DD.MM.RRRR

     754 : DDMM

     755 : DDMMRR

     756 : DDMMRRRR

     757 : MM.DD

     758 : MM.RR

     759 : MM.RRRR

     760 : MMDD

     761 : MMRR

     762 : MMRRRR

     763 : RR.MM

     764 : RR.MM.DD

     765 : RRRR.MM

     766 : RRRR.MM.DD

     767 : RRMM

     768 : RRMMDD

     769 : RRRRMM

     770 : RRRRMMDD

     771 : RRRR-MM-DD

     772 : RRRR-MM-DD + posun dni

     773 : r

     774 : m

     775 : rm

     776 : DD

     777 : MM

     778 : RR

     779 : RRRR

     780 : DD

     781 : DD.MM

     782 : DD.MM.RR

     783 : DD.MM.RRRR

     784 : DDMM

     785 : DDMMRR

     786 : DDMMRRRR

     787 : MM.DD

     788 : MM.RR

     789 : MM.RRRR

     790 : MMDD

     791 : MMRR

     792 : MMRRRR

     793 : RR.MM

     794 : RR.MM.DD

     795 : RRRR.MM

     796 : RRRR.MM.DD

     797 : RRMM

     798 : RRMMDD

     799 : RRRRMM

 

     801 : 201. den v roce      

     802 : 202. den v roce      

     803 : 203. den v roce      

     804 : 204. den v roce      

     805 : 205. den v roce      

     806 : 206. den v roce      

     807 : 207. den v roce      

     808 : 208. den v roce      

     809 : 209. den v roce      

     810 : 210. den v roce      

     811 : 211. den v roce      

     812 : 212. den v roce      

     813 : 213. den v roce      

     814 : 214. den v roce      

     815 : 215. den v roce      

     816 : 216. den v roce      

     817 : 217. den v roce      

     818 : 218. den v roce      

     819 : 219. den v roce      

     820 : 220. den v roce      

     821 : 221. den v roce      

     822 : 222. den v roce      

     823 : 223. den v roce      

     824 : 224. den v roce      

     825 : 225. den v roce      

     826 : 226. den v roce      

     827 : 227. den v roce      

     828 : 228. den v roce      

     829 : 229. den v roce      

     830 : 230. den v roce      

     831 : 231. den v roce      

     832 : 232. den v roce      

     833 : 233. den v roce      

     834 : 234. den v roce      

     835 : 235. den v roce      

     836 : 236. den v roce      

     837 : 237. den v roce      

     838 : 238. den v roce      

     839 : 239. den v roce      

     840 : 240. den v roce      

     841 : 241. den v roce      

     842 : 242. den v roce      

     843 : 243. den v roce      

     844 : 244. den v roce      

     845 : 245. den v roce      

     846 : 246. den v roce      

     847 : 247. den v roce      

     848 : 248. den v roce      

     849 : 249. den v roce      

     850 : 250. den v roce      

     851 : 251. den v roce      

     852 : 252. den v roce      

     853 : 253. den v roce      

     854 : 254. den v roce      

     855 : 255. den v roce      

     856 : 256. den v roce      

     857 : 257. den v roce      

     858 : 258. den v roce      

     859 : 259. den v roce      

     860 : 260. den v roce      

     861 : 261. den v roce      

     862 : 262. den v roce      

     863 : 263. den v roce      

     864 : 264. den v roce      

     865 : 265. den v roce      

     866 : 266. den v roce      

     867 : 267. den v roce      

     868 : 268. den v roce      

     869 : 269. den v roce      

     870 : 270. den v roce      

     871 : 271. den v roce      

     872 : 272. den v roce      

     873 : 273. den v roce      

     874 : 274. den v roce      

     875 : 275. den v roce      

     876 : 276. den v roce      

     877 : 277. den v roce      

     878 : 278. den v roce      

     879 : 279. den v roce      

     880 : 280. den v roce      

     881 : 281. den v roce      

     882 : 282. den v roce      

     883 : 283. den v roce      

     884 : 284. den v roce      

     885 : 285. den v roce      

     886 : 286. den v roce      

     887 : 287. den v roce      

     888 : 288. den v roce      

     889 : 289. den v roce      

     890 : 290. den v roce      

     891 : 291. den v roce      

     892 : 292. den v roce      

     893 : 293. den v roce      

     894 : 294. den v roce      

     895 : 295. den v roce      

     896 : 296. den v roce      

     897 : 297. den v roce      

     898 : 298. den v roce      

     899 : 299. den v roce      

     900 : 300. den v roce      

 

     901 : RRRR-MM-DD

     902 : RRRR-MM-DD + posun dni

     903 : den v tydnu 1-7 (Po-Ne)

     904 : den v dekade 1-11

 

     911 : 151. den v roce      

     912 : 152. den v roce      

     913 : 153. den v roce      

     914 : 154. den v roce      

     915 : 155. den v roce      

     916 : 156. den v roce      

     917 : 157. den v roce      

     918 : 158. den v roce      

     919 : 159. den v roce      

     920 : 160. den v roce      

     921 : 161. den v roce      

     922 : 162. den v roce      

     923 : 163. den v roce      

     924 : 164. den v roce      

     925 : 165. den v roce      

     926 : 166. den v roce      

     927 : 167. den v roce      

     928 : 168. den v roce      

     929 : 169. den v roce      

     930 : 170. den v roce      

 

     931 : 301. den v roce      

     932 : 302. den v roce      

     933 : 303. den v roce      

     934 : 304. den v roce      

     935 : 305. den v roce      

     936 : 306. den v roce      

     937 : 307. den v roce      

     938 : 308. den v roce      

     939 : 309. den v roce      

     940 : 310. den v roce      

     941 : 311. den v roce      

     942 : 312. den v roce      

     943 : 313. den v roce      

     944 : 314. den v roce      

     945 : 315. den v roce      

     946 : 316. den v roce      

     947 : 317. den v roce      

     948 : 318. den v roce      

     949 : 319. den v roce      

     950 : 320. den v roce      

     951 : 321. den v roce      

     952 : 322. den v roce      

     953 : 323. den v roce      

     954 : 324. den v roce      

     955 : 325. den v roce      

     956 : 326. den v roce      

     957 : 327. den v roce      

     958 : 328. den v roce      

     959 : 329. den v roce      

     960 : 330. den v roce      

     961 : 331. den v roce      

     962 : 332. den v roce      

     963 : 333. den v roce      

     964 : 334. den v roce      

     965 : 335. den v roce      

     966 : 336. den v roce      

     967 : 337. den v roce      

     968 : 338. den v roce      

     969 : 339. den v roce      

     970 : 340. den v roce      

     971 : 341. den v roce      

     972 : 342. den v roce      

     973 : 343. den v roce      

     974 : 344. den v roce      

     975 : 345. den v roce      

     976 : 346. den v roce      

     977 : 347. den v roce      

     978 : 348. den v roce      

     979 : 349. den v roce      

     980 : 350. den v roce      

     981 : 351. den v roce      

     982 : 352. den v roce      

     983 : 353. den v roce      

     984 : 354. den v roce      

     985 : 355. den v roce      

     986 : 356. den v roce      

     987 : 357. den v roce      

     988 : 358. den v roce      

     989 : 359. den v roce      

     990 : 360. den v roce      

     991 : 361. den v roce      

     992 : 362. den v roce      

     993 : 363. den v roce      

     994 : 364. den v roce      

     995 : 365. den v roce      

     996 : 366. den v roce      

 

 

 

2006.11.27b / 12:00

 

001) Kombinovaný SQL - platí pouze pro NexusDB2

 

    - výběr střediska je postupným zadáním číslic zleva

 

 

 

2006.11.25b / 19:00

 

001) Kombinovaný SQL

 

    - mimo 1. parametr (B1) lze i v dalších parametrech B2-B8 ve scénáři

      použít následující funkce pro výběr parametru z číselníku:

 

      B ... výběr čárkového kódu - podle čárkového kódu

      F ... výběr auta - podle čísla

      G ... výběr dodavatele - podle čísla

      H ... výběr obce - podle čísla

      I ... výběr počítače - podle čísla

      J ... výběr skupiny partnera - podle čísla

      K ... výběr účetního střediska - podle čísla

      L ... výběr skupiny zboží - podle čísla

      M ... výběr majetku - podle čísla

      N ... výběr složky mzdy (SLOM) - podle čísla

      O ... výběr obalu - podle čísla

      P ... výběr partnera - podle čísla

      Q ... výběr typu dokladu - podle čísla

      R ... výběr řidiče - podle čísla

      U ... výběr účtu - podle čísla

      V ... výběr zaměstnance - podle čísla

      W ... výběr uživatele - podle čísla

      X ... výběr zakázky - podle čísla

      Y ... výběr zakladače - podle čísla

      Z ... výběr zboží - podle čísla

 

      b ... výběr čárkového kódu - podle názvu zboží

      f ... výběr auta - podle názvu

      g ... výběr dodavatele - podle názvu

      h ... výběr obce - podle názvu

      i ... výběr počítače - podle názvu

      j ... výběr skupiny partnera - podle názvu

      k ... výběr účetního střediska - podle názvu

      l ... výběr skupiny zboží - podle názvu

      m ... výběr majetku - podle názvu

      n ... výběr složky mzdy (SLOM) - podle názvu

      o ... výběr obalu - podle názvu

      p ... výběr partnera - podle názvu

      q ... výběr typu dokladu - podle názvu

      r ... výběr řidiče - podle jména

      u ... výběr účtu - podle názvu

      v ... výběr zaměstnance - podle jména

      w ... výběr uživatele - podle jména

      x ... výběr zakázky - podle názvu

      y ... výběr zakladače - podle názvu

      z ... výběr zboží - podle názvu

 

      0 ... výběr zaměstnance - podle rodného čísla

      1 ... výběr drobného majetku - podle čísla

      2 ... výběr druhu majetku - podle čísla

      3 ... výběr osoby majetku - podle čísla

      4 ... výběr umístění majetku - podle čísla

      5 ... výběr kraje - podle čísla

      6 ... výběr okresu - podle čísla

      7 ... výběr skladu (střediska) ... podle čísla

 

      příklad použití ve scénáři kombinovaného SQL:

 

      B1P ... jako 1. parametr se vybere partner podle čísla

      B2p ... jako 2. parametr se vybere partner podle názvu

 

    - příklad použití (Účetnictví):

 

      scénář:

 

       B1D Vyberte datum od :

       B2D Vyberte datum DO :

       B3K Vyberte středisko

       B4U Vyberte účet

       SQL1

 

      SQL1:

 

       SELECT

          Ucet,

          CastkaMD,

          CastkaDAL,

          VS,

          DatumUskZdPl,

          CisloPartnera,

          Poznamka,

          Stredisko,

          Cislo,

          CisloDokladu,

          ZakazkaEGP

       FROM

          `AR_UR11

       WHERE

          (stredisko=~3) and 

          (ucet=~4) and 

          ((CAST(DatumDokladu AS DATE) >= DATE '~D901') and 

          (CAST(DatumDokladu AS DATE) < DATE '~A902')) 

       ORDER BY

          ZakazkaEGP,datumuskzdpl

 

 

 

2006.11.25a / 15:00

 

001) Kombinovaný SQL

 

    - délka všech textů může být až 8192 znaků, lze tedy použít SQL dotazy

      složené z mnoha SQL příkazů

 

 

 

2006.04.07a / 09:00

 

001) Kombinované SQL dotazy

 

    - doplněna funkce Popis SQL

 

      - Scénář

      - Parametry

      - Datum

      - Syntaxe SQL1/11/12

      - Syntaxe SQL2/21/22

      - UDF SQL2/21/22

 

    - zadání parametru lze přerušit Esc nebo ukončením okna s parametrem

 

    - doplněny parametry zadávané výběrem z číselníku

 

      B ... výběr čárkového kódu - podle čárkového kódu

      F ... výběr auta - podle čísla

      G ... výběr dodavatele - podle čísla

      H ... výběr obce - podle čísla

      I ... výběr počítače - podle čísla

      J ... výběr skupiny partnera - podle čísla

      K ... výběr účetního střediska - podle čísla

      L ... výběr skupiny zboží - podle čísla

      M ... výběr majetku - podle čísla

      N ... výběr složky mzdy (SLOM) - podle čísla

      O ... výběr obalu - podle čísla

      P ... výběr partnera - podle čísla

      Q ... výběr typu dokladu - podle čísla

      R ... výběr řidiče - podle čísla

      U ... výběr účtu - podle čísla

      V ... výběr zaměstnance - podle čísla

      W ... výběr uživatele - podle čísla

      X ... výběr zakázky - podle čísla

      Y ... výběr zakladače - podle čísla

      Z ... výběr zboží - podle čísla

 

      b ... výběr čárkového kódu - podle názvu zboží

      f ... výběr auta - podle názvu

      g ... výběr dodavatele - podle názvu

      h ... výběr obce - podle názvu

      i ... výběr počítače - podle názvu

      j ... výběr skupiny partnera - podle názvu

      k ... výběr účetního střediska - podle názvu

      l ... výběr skupiny zboží - podle názvu

      m ... výběr majetku - podle názvu

      n ... výběr složky mzdy (SLOM) - podle názvu

      o ... výběr obalu - podle názvu

      p ... výběr partnera - podle názvu

      q ... výběr typu dokladu - podle názvu

      r ... výběr řidiče - podle jména

      u ... výběr účtu - podle názvu

      v ... výběr zaměstnance - podle jména

      w ... výběr uživatele - podle jména

      x ... výběr zakázky - podle názvu

      y ... výběr zakladače - podle názvu

      z ... výběr zboží - podle názvu

 

      0 ... výběr zaměstnance - podle rodného čísla

      1 ... výběr drobného majetku - podle čísla

      2 ... výběr druhu majetku - podle čísla

      3 ... výběr osoby majetku - podle čísla

      4 ... výběr umístění majetku - podle čísla

      5 ... výběr kraje - podle čísla

      6 ... výběr okresu - podle čísla

      7 ... výběr skladu (střediska) ... podle čísla

 

      příklad použití ve scénáři kombinovaného SQL:

 

      B1P ... jako 1. parametr se vybere partner podle čísla

 

      B1p ... jako 1. parametr se vybere partner podle názvu

 

    - doplněna UDF funkce

 

      MISPSCP200(cislo_partnera) ... vrátí PSČ partnera

 

 

 

2006.04.05b / 18:00

 

004) Kombinované SQL dotazy

 

    - pro SQL1/11/12/2/21/22 doplněna v záložce funkce pro ladění, která

      zobrazí SQL dotaz nebo scénář po doplnění parametrů

 

    - doplněna záložka Ladění SQL, která po provedení SQL obsahuje

      scánář a SQL skutečně použité po doplnění parametrů při generování

 

 

 

2006.04.05a / 12:00

 

001) Aktualizována komponenta pro kombinované SQL dotazy

 

    - je aktualizován balíček xqd5.bpl

 

      je součástí

 

      instmanasUPDATE.exe

      a

      instmanasUPDATEpos.exe

 

    - při použití vnořených SQL2/SQL21/SQL22 je nutné vnořenému

      dotazu přiřadit alias

 

      Př.:

 

       select * from

       (

       select 

          cislo,

          MISNAZEVP200(cislo) AS Nazev

       from 

          MEMO1

       order by 

          Nazev

       ) c

 

      v tomto případě je Alias 'c'      

 

    - u uživatelem definovaných SQL funkcí MISSQL se správně vrací

      řetězcová proměnná, a to i při použití obou (FF i FFU) serverů

      (např. název partnera (FF) v hlavičkách účetních dokladů (FFU))

 

    - uživatelem definované SQL funkce MISSQL vrací hodnoty z tabulek

      aktuální agendy

 

    - ošetřeno uložení změněného mustru F1/F2/R1/R2 v kombinovaných

      SQL dotazech

 

    - při chybě v SQL1/11/12 nebo SQL2/21/22 je zobrazena informace

      o chybě a je možné pokračovat v programu úpravou SQL dotazů

 

 

 

2006.04.03a / 18:00

 

001) Doplněna parametrizace datumu v kombinovaných SQL dotazech

 

 

 

2006.04.02b / 18:00

 

001) Kombinovaný SQL dotaz:

 

    - doplněny datumové funkce:

 

      707 - datum serveru - aktuální týden 01-54

      708 - datum serveru - minulý týden 01-54

      709 - datum serveru - předminulý týden 01-54

 

      aktuální lokální datum a čas počítače:

 

      711 - RRRR-MM-DD

      712 - RRRR-MM-DD + posun dní

      713 - R

      714 - M

      715 - RM

      716 - DD

      717 - MM

      718 - RR

      719 - RRRR

      720 - DD

      721 - DD.MM

      722 - DD.MM.RR

      723 - DD.MM.RRRR

      724 - DDMM

      725 - DDMMRR

      726 - DDMMRRRR

      727 - MM.DD

      728 - MM.RR

      729 - MM.RRRR

      730 - MMDD

      731 - MMRR

      732 - MMRRRR

      733 - RR.MM

      734 - RR.MM.DD

      735 - RRRR.MM

      736 - RRRR.MM.DD

      737 - RRMM

      738 - RRMMDD

      739 - RRRRMM

      740 - RRRRMMDD

 

      datum zpracování (přihlášení):

 

      741 - RRRR-MM-DD

      742 - RRRR-MM-DD + posun dní

      743 - R

      744 - M

      745 - RM

      746 - DD

      747 - MM

      748 - RR

      749 - RRRR

      750 - DD

      751 - DD.MM

      752 - DD.MM.RR

      753 - DD.MM.RRRR

      754 - DDMM

      755 - DDMMRR

      756 - DDMMRRRR

      757 - MM.DD

      758 - MM.RR

      759 - MM.RRRR

      760 - MMDD

      761 - MMRR

      762 - MMRRRR

      763 - RR.MM

      764 - RR.MM.DD

      765 - RRRR.MM

      766 - RRRR.MM.DD

      767 - RRMM

      768 - RRMMDD

      769 - RRRRMM

      770 - RRRRMMDD

 

      síťový datum a čas serveru:

 

      771 - RRRR-MM-DD

      772 - RRRR-MM-DD + posun dní

      773 - R

      774 - M

      775 - RM

      776 - DD

      777 - MM

      778 - RR

      779 - RRRR

      780 - DD

      781 - DD.MM

      782 - DD.MM.RR

      783 - DD.MM.RRRR

      784 - DDMM

      785 - DDMMRR

      786 - DDMMRRRR

      787 - MM.DD

      788 - MM.RR

      789 - MM.RRRR

      790 - MMDD

      791 - MMRR

      792 - MMRRRR

      793 - RR.MM

      794 - RR.MM.DD

      795 - RRRR.MM

      796 - RRRR.MM.DD

      797 - RRMM

      798 - RRMMDD

      799 - RRRRMM

      710 - RRRRMMDD

 

002) Kombinovaný SQL dotaz:

 

    - doplněna záložka Ladění

 

      s opisem vygenerovaných SQL:

 

      SQL1, SQL2, SQL11, SQL12, SQL21, SQL22, Scénář

 

 

 

2006.04.02a / 14:00

 

001) Kombinovaný SQL dotaz:

 

    - doplněny datumové funkce:

 

      701 - datum a čas počítače - aktuální týden 01-54

      702 - datum a čas počítače - minulý týden 01-54

      703 - datum a čas počítače - předminulý týden 01-54

 

      704 - datum zpracování (přihlášení) - aktuální týden 01-54

      705 - datum zpracování (přihlášení) - minulý týden 01-54

      706 - datum zpracování (přihlášení) - předminulý týden 01-54

 

      příklad použití:

 

      HR6T~A70101 - týdenní nápočty za zboží, aktuální týden z času počítače

 

      funkce nevyžaduje zadání datumu jako parametru, tak jako 011

 

 

 

2005.11.29a / 18:00

 

003) Kombinovaný SQL dotaz

 

    - při editaci mustru RB je nutné před uzavřením okna editace zvolit

      File / Save

 

 

 

2005.07.04h / 21:00

 

002) SQL dotaz kombinovaný

 

    - doplněny funkce pro Export a Import SQL dotazů pro snadný přenos mezi

      různými instalacemi

 

    - oprávnění:

 

      8259 Export SQL dotazu komb.

      8260 Import SQL dotazu komb.

      8261 Export SQL dotazu komb./U

      8262 Import SQL dotazu komb./U

 

 

 

2005.06.30a / 00:00

 

014) SQL dotaz kombinovaný

 

    - záložka Scénář dostupná pomocí kombinace kláves Alt+N

 

    - při zadání parametru lze násilně ukončit Esc

 

    - k SQL dotazu se správně přiřadí nadpis, podnadpis a název SQL ze scénáře

 

 

 

2003.08.23a / 09:00

 

10) Kombinované SQL dotazy

 

   - doplněny funkce:

 

     MISPOZNAMKAP200(cislo) ... pro číslo partnera cislo vrátí pole Poznámka v číselníku partnerů

 

     MISPOZNAMKAZ200(cislo) ... pro číslo zboží cislo vrátí pole Poznámka v číselníku zboží

 

 

 

2002.08.01a / 12:00

 

02) Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný:

 

   2048 - ČÍS - Seznam partnerů

   2049 - ČÍS - Seznam zboží

   2050 - ZAS - Zásoby

   2053 - ROZVOZ - Kontrola rozvozu

 

 

 

2002.06.16a / 23:00

 

02) POS - Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný/SYST - 2060 - POS - Pohyb zadaného zboží za měsíc

 

 

 

2002.06.12b / 23:00

 

01) Kombinované SQL dotazy - rozčleněny na základní server (FF):

 

   SQL_SYST.FF2 a SQL_UZIV.FF2

 

   a na účetní server (FFU):

 

   SQLUSYST.FF2 a SQLUUZIV.FF2

 

 

 

2002.06.11a / 16:00

 

03) Kombinovaný SQL dotaz

 

   - systémový

     - číslo > 2000

     - neměnit, je součástí distribuce jako soubor SQL_SYST.FF2

 

   - uživatelský

     - libovolné číslování

     - možno libovolně měnit, uložen v souboru SQL_UZIV.FF2

     - pro čísla shodná se systémovým SQL dotazem se místo systémového

       SQL dotazu použije uživatelský - libovolně lze měnit standardní

       (mnou připravené) kombinované SQL dotazy včetně reportů !!!

 

   - v záložce scénář lze použít:

 

     ME zpráva

       ... zobrazení zprávy + pípnutí

 

 

 

2002.06.08c / 22:00

 

03) Kombinovaný SQL - v parametru Datum se nabízí aktuální datum

 

04) Kombinovaný SQL - rozšířeno:

   - vedle dotazu SQL1 doplněny dotazy SQL11 a SQL12 - na straně serveru

   - vedle dotazu SQL2 doplněny dotazy SQL21 a SQL22 - na straně serveru

   

05) Doplněno manasql.txt:

 

11 definice SQL12

 ... definice a spuštění SQL11 dotazu

12 definice SQL12

 ... definice a spuštění SQL12 dotazu

 

21 definice SQL21

 ... definice a spuštění SQL21 dotazu

22 definice SQL22

 ... definice a spuštění SQL22 dotazu

 

31 jméno tabulky FF2

 ... v SQL11 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL11 dotaz

32 jméno tabulky FF2

 ... v SQL12 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL12 dotaz

 

41 jméno tabulky FF2

 ... v SQL11 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL11 dotaz

     výsledek z tabulky 1 připojí do paměťové tabulky,

     inicializace paměťové tabulky je provedena automaticky

42 jméno tabulky FF2

 ... v SQL12 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL12 dotaz

     výsledek z tabulky 1 připojí do paměťové tabulky,

     inicializace paměťové tabulky je provedena automaticky

 

51 jméno tabulky FF2

 ... v SQL11 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL11 dotaz,

     výsledek přesune z tabulky 1 do inicializované paměťové tabulky

52 jméno tabulky FF2

 ... v SQL12 dotazu dosadí za '@' jméno tabulky a provede SQL12 dotaz,

     výsledek přesune z tabulky 1 do inicializované paměťové tabulky

 

SQL11

 ... provedení SQL11 dotazu - na straně serveru, výsledek v tabulce 1

SQL12

 ... provedení SQL12 dotazu - na straně serveru, výsledek v tabulce 1

 

SQL21

 ... provedení SQL21 dotazu - na straně klienta, výsledek v tabulce 2

SQL22

 ... provedení SQL22 dotazu - na straně klienta, výsledek v tabulce 2

 

 

 

2002.05.22a / 16:00

 

03) Doplněn scénář kombinovaného SQL dotazu:

 

   B1X název parametru 1

     ... vyžádá si zadání parametru 1 v okně, má přednost před jinak zadaným parametrum 1

   B2X název parametru 2

     ... vyžádá si zadání parametru 2 v okně, má přednost před jinak zadaným parametrum 2

   B3X název parametru 3

     ... vyžádá si zadání parametru 3 v okně, má přednost před jinak zadaným parametrum 3

   B4X název parametru 4

     ... vyžádá si zadání parametru 4 v okně, má přednost před jinak zadaným parametrum 4

   B5X název parametru 5

     ... vyžádá si zadání parametru 5 v okně, má přednost před jinak zadaným parametrum 5

   B6X název parametru 6

     ... vyžádá si zadání parametru 6 v okně, má přednost před jinak zadaným parametrum 6

   B7X název parametru 7

     ... vyžádá si zadání parametru 7 v okně, má přednost před jinak zadaným parametrum 7

   B8X název parametru 8

     ... vyžádá si zadání parametru 8 v okně, má přednost před jinak zadaným parametrum 8

 

     kde X je  A ... parametr bude zadán výběrem agendy

               C ... parametr bude zadán na kalkulačce

               D ... parametr RRRR-MM-DD bude zadán výběrem v kalendáři

               E ... parametr bude zadán v editovacím poli

               R ... parametr r bude zadán výběrem v kalendáři

               S ... parametr bude zadán výběrem agendy skladu

               T ... parametr bude zadán výběrem střediska

 

                     kde ar  je  agenda + rok                     Pr.: HR2

                         arm     agenda + rok + mesic                  HR22

                         sr      agenda sklad + rok                    HR2

                         srm     agenda sklad + rok + mesic            HR22

                         r       rok                                   2

                         rm      rok + mesic                           22

 

   Parametrizace - doplněno

 

   `DM

     ... datum zpracování ve tvaru rm - kód roku + měsíce

 

   `DR

     ... datum zpracování ve tvaru r - kód roku

 

 

 

2002.05.22a / 16:00

 

06) Příklad kombinovaného SQL dotazu 2001 doplněn o parametrizaci:

   POS - seznam zboží za měsíc s ruznou prodejní cenou

   - výběr agendy skladu

   - výběr měsíce

 

07) Doplněn příklad kombinovaného SQL dotazu 2002 - Rozvoz - podle hmotnosti

   - zatím pracovní verze

   - parametrizace:

     - výběr agendy skladu

     - výběr měsíce

 

 

 

2002.05.07a / 17:00

 

02) Pro každý systémový kombinovaný SQL dotaz a report (tabulka SQL_SYST)

   s číslem 2xxx je definována akce oprávnění 2xxx

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0