Kombinovaný SQL - Majetek

Comments (...)

FAQ - Seznam polí evidence majetku pro sestavy pomocí kombinovaného SQL

 

  X  Pole ... Význam pole

 

  I  Cislo ... M_CisloMajetku

  S  Nazev ... M_NazevMajetku

  D  DatumPorizeni ... M_DatumPorizeni

  D  DatumZarazeni ... M_DatumZarazeni

  D  DatumVyrazeni ... M_DatumVyrazeni

  F  PocetKusu ... M_PocetKusu

  I  Osoba ... M_Osoba

  I  Umisteni ... M_Umisteni

  S  Poznamka ... M_Poznamka

  S  Porizeni ... M_Porizeni

  S  Vyrazeni ... M_Vyrazeni

 

  C  U_VstupniCena ... MU_VstupniCena

  C  Currency_01 ... MU_Odepsano

  C  U_ZvyseniCeny ... MU_ZvyseniCeny

  C  U_Odpis ... MU_Odpis

  C  U_ZustatkovaCena ... MU_ZustatkovaCena

  C  Currency_03 ... MU_ZustatkovaCenaVyrazeno

 

  C  D_VstupniCena ... MD_VstupniCena

  C  Currency_02 ... MD_Odepsano

  C  D_ZvyseniCeny ... MD_ZvyseniCeny

  C  D_Odpis ... MD_Odpis

  C  D_ZustatkovaCena ... MD_ZustatkovaCena

  C  Currency_04 ... MD_ZustatkovaCenaVyrazeno

 

  I  UcetMajetku ... MU_UcetMajetku

  I  UcetOpravek ... MU_UcetOpravek

  I  UcetNakladu ... MU_UcetNakladu

  I  UcetSpotreby ... MU_UcetSpotreby

  I  UcetZC ... MU_UcetZustatku

  I  Stredisko ... MU_Stredisko

  I  Byte_01 ... MU_RokOdpisovani

  I  DruhMajetku ... MU_DruhMajetku

 

  I  Int_01 ... MD_UcetMajetku

  I  Int_02 ... MD_UcetOpravek

  I  Int_03 ... MD_UcetNakladu

  I  Int_04 ... MD_UcetSpotreby

  I  Int_05 ... MD_UcetZustatku

  I  Int_06 ... MD_Stredisko

  I  Byte_02 ... MD_RokOdpisovani

  I  Int_07 ... MD_DruhMajetku

 

  I  Int_08 ... MD_ZpusobOdpisovani

 

 

  I  Byte_03 ... MU_Odepisovat - 0=true / 1=false

  I  Byte_04 ... MU_JizOdepsano - 0=false / 1=true

 

  I  Byte_05 ... MD_Odepisovat - 0=true / 1=false

  I  Byte_06 ... MD_JizOdepsano - 0=false / 1=true

 

  MU_TechnickeZhodnoceni01 : longint;   // Index1

  MU_TechnickeZhodnoceni02 : longint;   // Index2

  MU_TechnickeZhodnoceni03 : longint;   // Index3

  MU_TechnickeZhodnoceni04 : longint;   // Index4

  MU_TechnickeZhodnoceni05 : longint;   // IndexText1

  MU_TechnickeZhodnoceni06 : longint;   // IndexText2

  MU_TechnickeZhodnoceni07 : longint;   // IndexText3

  MU_TechnickeZhodnoceni08 : longint;   // IndexText4

  MU_TechnickeZhodnoceni09 : longint;   // VetaText1

  MU_TechnickeZhodnoceni10 : longint;   // VetaText2

  MU_TechnickeZhodnoceni11 : longint;   // VetaText3

  MU_TechnickeZhodnoceni12 : longint;   // VetaText4

 

  MD_TechnickeZhodnoceni01 : longint;   // BlobMemo1Stav

  MD_TechnickeZhodnoceni02 : longint;   // BlobMemo2Stav

  MD_TechnickeZhodnoceni03 : longint;   // BlobMemo3Stav

  MD_TechnickeZhodnoceni04 : longint;   // BlobMemo4Stav

  MD_TechnickeZhodnoceni05 : longint;   // Skupina2

  MD_TechnickeZhodnoceni06 : longint;   // Stav2

  MD_TechnickeZhodnoceni07 : longint;   // Barva2

  MD_TechnickeZhodnoceni08 : longint;   // URL1Stav

  MD_TechnickeZhodnoceni09 : longint;   // URL2Stav

  MD_TechnickeZhodnoceni10 : longint;   // Blokovani

  MD_TechnickeZhodnoceni11 : longint;   // Opravil3

  MD_TechnickeZhodnoceni12 : longint;   // Opravil4

 

  kde X je I ... celé číslo

           F ... reálné číslo

           C ... měna (reálné číslo)

           S ... textový řetězec

           D ... datum

 

      M_ je společné

      MU_ pro účetní odpisy

      MD_ pro daňové odpisy

 

- tabulky jsou umístěny na účetním serveru a mají označení

 

 aar_MA00 ... majetek

 aar_MA01 ... drobný majetek

 aar_MA02 ... drobný majetek od roku 2002

 aar_MA03 ... majetek účetně neevidovaný

 aar_MA05 ... majetek v operativní evidenci

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0