Komisní prodej

Comments (...)

2010.09.29a / 00:00

 

002) Sklad

 

    - doplněny 2 nové doklady určené pro komisní prodej:

 

      Komise - Dodací list   [KD] {V/1/244}

 

      Komise - Faktura   [KF] {V/0/245}

 

      doplněna nová oprávnění:

 

      8738 Sklad - KD - Komise - Dodací list

      8739 Sklad - KF - Komise - Faktura

 

    - doklad KD - Komise - Dodací list slouží pro výdej zboží ze skladu na komisní prodej

      komisnímu odběrateli

 

    - doklad KF - Komise - Faktura slouží k vystavení daňového dokladu za prodané komisní zboží

      bez odpočtu ze zásob

 

    - připravujeme rozbory a vyhodnocení komisního prodeje

 

    - oba doklady je prozatím nutné zvolit z Menu programu

 

      Sklad / Doklady / Výdejový doklad

 

      dole

 

      připravujeme výběr i pomocí ikony, stromu a rychlé volby

 

    - pro nové doklady se nastaví mustry - implicitně systémové -244 a -245

 

    - v Servis / Konfigurace se nastaví:

 

      2. Sklad/POS

 

         - Šablona/mustr / Šablona/mustr

           Komise - DL

           Komise - FA

 

         - Šablona/mustr / Šablona/mustr - Drogerie

           Komise - DL

           Komise - FA

 

         - Šablona/mustr / Třídění řádků

           KD

           KF

 

         - Datum / Datum #5

           Komise - DL

           Komise - FA

 

         - Datum / VS

           KF - Komise FA

 

         - Datum / VS - Drogerie

           KF - Komise FA

 

      3. POS

 

         - DPH

           KD - Komise - Dodací list

           KF - Komise - Faktura

 

      4. Účto

 

         - Import deníku

           K - komise - faktura [KF]

 

         - Sklad zaúčtování

           KD

           KF

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0