Konfigurace

Comments (...)

2014.01.13b / 14:00

 

003) V Servis / Konfigurace mzdy - Firma upravte:

 

    - Zastoupena kým

 

    - Zastupuje kdo

 

 

 

2012.04.11a / 16:00

 

001) Mzdy / Konfigurace - Skupina prací / Tarif

 

    - nepoužito

 

002) Mzdy - pro rok 2012 nastaveny napevno parametry včetně kalendáře:

 

    // 2012

 

    INI_MZDY_BR[01].Dni:=31;

    INI_MZDY_BR[01].Dny:='4111112211111221111122111112211';

    INI_MZDY_BR[01].PracovnichDni:=22;

    INI_MZDY_BR[01].Fond:=22;

 

    INI_MZDY_BR[02].Dni:=29;

    INI_MZDY_BR[02].Dny:='11122111112211111221111122111..';

    INI_MZDY_BR[02].PracovnichDni:=21;

    INI_MZDY_BR[02].Fond:=21;

 

    INI_MZDY_BR[03].Dni:=31;

    INI_MZDY_BR[03].Dny:='1122111112211111221111122111112';

    INI_MZDY_BR[03].PracovnichDni:=22;

    INI_MZDY_BR[03].Fond:=22;

 

    INI_MZDY_BR[04].Dni:=30;

    INI_MZDY_BR[04].Dny:='211111223111122111112211111221.';

    INI_MZDY_BR[04].PracovnichDni:=20;

    INI_MZDY_BR[04].Fond:=21;

 

    INI_MZDY_BR[05].Dni:=31;

    INI_MZDY_BR[05].Dny:='3111221311122111112211111221111';

    INI_MZDY_BR[05].PracovnichDni:=21;

    INI_MZDY_BR[05].Fond:=23;

 

    INI_MZDY_BR[06].Dni:=30;

    INI_MZDY_BR[06].Dny:='122111112211111221111122111112.';

    INI_MZDY_BR[06].PracovnichDni:=21;

    INI_MZDY_BR[06].Fond:=21;

 

    INI_MZDY_BR[07].Dni:=31;

    INI_MZDY_BR[07].Dny:='2111332211111221111122111112211';

    INI_MZDY_BR[07].PracovnichDni:=20;

    INI_MZDY_BR[07].Fond:=22;

 

    INI_MZDY_BR[08].Dni:=31;

    INI_MZDY_BR[08].Dny:='1112211111221111122111112211111';

    INI_MZDY_BR[08].PracovnichDni:=23;

    INI_MZDY_BR[08].Fond:=23;

 

    INI_MZDY_BR[09].Dni:=30;

    INI_MZDY_BR[09].Dny:='221111122111112211111221111322.';

    INI_MZDY_BR[09].PracovnichDni:=19;

    INI_MZDY_BR[09].Fond:=20;

 

    INI_MZDY_BR[10].Dni:=31;

    INI_MZDY_BR[10].Dny:='1111122111112211111221111124111';

    INI_MZDY_BR[10].PracovnichDni:=23;

    INI_MZDY_BR[10].Fond:=23;

 

    INI_MZDY_BR[11].Dni:=30;

    INI_MZDY_BR[11].Dny:='112211111221111142111112211111.';

    INI_MZDY_BR[11].PracovnichDni:=22;

    INI_MZDY_BR[11].Fond:=22;

 

    INI_MZDY_BR[12].Dni:=31;

    INI_MZDY_BR[12].Dny:='2211111221111122111112233311221';

    INI_MZDY_BR[12].PracovnichDni:=18;

    INI_MZDY_BR[12].Fond:=21;

 

    // 2011

 

    INI_MZDY_MR[01].Dni:=31;

    INI_MZDY_MR[01].Dny:='4211111221111122111112211111221';

    INI_MZDY_MR[01].PracovnichDni:=21;

    INI_MZDY_MR[01].Fond:=21;

 

    INI_MZDY_MR[02].Dni:=28;

    INI_MZDY_MR[02].Dny:='1111221111122111112211111221...';

    INI_MZDY_MR[02].PracovnichDni:=20;

    INI_MZDY_MR[02].Fond:=20;

 

    INI_MZDY_MR[03].Dni:=31;

    INI_MZDY_MR[03].Dny:='1111221111122111112211111221111';

    INI_MZDY_MR[03].PracovnichDni:=23;

    INI_MZDY_MR[03].Fond:=23;

 

    INI_MZDY_MR[04].Dni:=30;

    INI_MZDY_MR[04].Dny:='122111112211111221111122311112.';

    INI_MZDY_MR[04].PracovnichDni:=20;

    INI_MZDY_MR[04].Fond:=21;

 

    INI_MZDY_MR[05].Dni:=31;

    INI_MZDY_MR[05].Dny:='4111112411111221111122111112211';

    INI_MZDY_MR[05].PracovnichDni:=22;

    INI_MZDY_MR[05].Fond:=22;

 

    INI_MZDY_MR[06].Dni:=30;

    INI_MZDY_MR[06].Dny:='111221111122111112211111221111.';

    INI_MZDY_MR[06].PracovnichDni:=22;

    INI_MZDY_MR[06].Fond:=22;

 

    INI_MZDY_MR[07].Dni:=31;

    INI_MZDY_MR[07].Dny:='1221331122111112211111221111122';

    INI_MZDY_MR[07].PracovnichDni:=19;

    INI_MZDY_MR[07].Fond:=21;

 

    INI_MZDY_MR[08].Dni:=31;

    INI_MZDY_MR[08].Dny:='1111122111112211111221111122111';

    INI_MZDY_MR[08].PracovnichDni:=23;

    INI_MZDY_MR[08].Fond:=23;

 

    INI_MZDY_MR[09].Dni:=30;

    INI_MZDY_MR[09].Dny:='112211111221111122111112211311.';

    INI_MZDY_MR[09].PracovnichDni:=21;

    INI_MZDY_MR[09].Fond:=22;

 

    INI_MZDY_MR[10].Dni:=31;

    INI_MZDY_MR[10].Dny:='2211111221111122111112211113221';

    INI_MZDY_MR[10].PracovnichDni:=20;

    INI_MZDY_MR[10].Fond:=21;

 

    INI_MZDY_MR[11].Dni:=30;

    INI_MZDY_MR[11].Dny:='111122111112211131221111122111.';

    INI_MZDY_MR[11].PracovnichDni:=21;

    INI_MZDY_MR[11].Fond:=22;

 

    INI_MZDY_MR[12].Dni:=31;

    INI_MZDY_MR[12].Dny:='1122111112211111221111144311112';

    INI_MZDY_MR[12].PracovnichDni:=21;

    INI_MZDY_MR[12].Fond:=22;

 

    INI_MZDY_ZaokrouhleniSrazkovaDan:=9;   // koruny dolu

 

    INI_MZDY_KCSZ_CelaCastka:='999999.9';

 

    INI_MZDY_MinHodMzda_800:=48.10;

    INI_MZDY_MinHodMzda_775:=49.70;

    INI_MZDY_MinHodMzda_750:=51.30;

 

    INI_Mzdy_ZP_970:=1080.0;   // minimalni ZP

 

    INI_MZDY_ToleranceVZZP:=5.00;

 

    INI_MZDY_MinimalniMzda:=8000.0;

 

    INI_MZDY_ZakladDaneOd[1]:=0.0;

    INI_MZDY_ZakladDaneOd[2]:=0.0;

    INI_MZDY_ZakladDaneOd[3]:=0.0;

    INI_MZDY_ZakladDaneOd[4]:=0.0;

 

    INI_MZDY_ZakladDaneDo[1]:=99999999.99;

    INI_MZDY_ZakladDaneDo[2]:=0.0;

    INI_MZDY_ZakladDaneDo[3]:=0.0;

    INI_MZDY_ZakladDaneDo[4]:=0.0;

 

    INI_MZDY_DanKc[1]:=0.0;

    INI_MZDY_DanKc[2]:=0.0;

    INI_MZDY_DanKc[3]:=0.0;

    INI_MZDY_DanKc[4]:=0.0;

 

    INI_MZDY_DanProcento[1]:=15.0;

    INI_MZDY_DanProcento[2]:=0.0;

    INI_MZDY_DanProcento[3]:=0.0;

    INI_MZDY_DanProcento[4]:=0.0;

 

    INI_MZDY_OdpocetPoplatnik:=0;

    INI_MZDY_OdpocetDite:=0;

    INI_MZDY_OdpocetDiteZTP:=0;

    INI_MZDY_OdpocetManzelka:=0;

    INI_MZDY_OdpocetManzelkaZTP:=0;

    INI_MZDY_OdpocetCastecnyID:=0;

    INI_MZDY_OdpocetPlnyID:=0;

    INI_MZDY_OdpocetZTP:=0;

    INI_MZDY_OdpocetStudent:=0;

    INI_MZDY_OdpocetZP:=0;

 

    INI_MZDY_SlevaPoplatnik:=24840.0;

 

    INI_MZDY_SlevaDite:=13404.0;

    INI_Mzdy_Dite890:=INI_MZDY_SlevaDite/12.0;

 

    INI_MZDY_SlevaDiteZTP:=26808.0;

    INI_MZDY_SlevaManzelka:=24840.0;

    INI_MZDY_SlevaManzelkaZTP:=49680.0;

    INI_MZDY_SlevaCastecnyID:=2520.0;

    INI_MZDY_SlevaPlnyID:=5040.0;

    INI_MZDY_SlevaZTP:=16140.0;

    INI_MZDY_SlevaStudent:=4020.0;

 

    INI_MZDY_PrumernyMesicniFondHodin:=168.00;

 

    // 1 Kc nahoru

    INI_MZDY_ZaokrouhleniNemocenskaDVZ:=4;

    INI_MZDY_ZaokrouhleniNemocenskaRedukce:=4;

    INI_MZDY_ZaokrouhleniNemocenskaDavka:=4;

    INI_MZDY_ZaokrouhleniOCRRedukce:=4;

    INI_MZDY_ZaokrouhleniOCRDavka:=4;

    INI_MZDY_ZaokrouhleniTehotenstvi:=4;

    INI_MZDY_ZaokrouhleniMaterskaDavka:=4;

    INI_MZDY_ZaokrouhleniMaterskaDavkaDVZ:=4;

 

    INI_MZDY_LimitDPCKc:=2500.0;

    INI_MZDY_LimitDPDny:=15;

 

    INI_MZDY_ProcentoSPZamestnanec:=6.5;

    INI_MZDY_ProcentoSPZamestnavatel:=25.0;

 

    INI_MZDY_NormativniNakladyNaBydleni:=5352.0;

    INI_MZDY_ZivotniMinimumJednotlivce:=3410.0;

 

    _MZDYNemocenskaDavkaProc_1_3:=25.0;

    _MZDYNemocenskaDavkaProc_4_14:=69.0;

    _MZDYNemocenskaDavkaProc_15_:=69.0;

 

    _MZDYNemocenskaRedukce480Hranice:=610.0;

    _MZDYNemocenskaRedukce690Hranice:=870.0;

    _MZDYNemocenskaRedukce690Zaklad_1_3:=549.0;

    _MZDYNemocenskaRedukce690Zaklad_4_14:=549.0;

    _MZDYNemocenskaRedukce690Zaklad_15_:=550.0;

 

    _MZDYNemocenskaRedukce480Proc_1_3:=90.0;

    _MZDYNemocenskaRedukce480Proc_4_14:=90.0;

    _MZDYNemocenskaRedukce480Proc_15_:=100.0;

    _MZDYNemocenskaRedukce690Proc_1_3:=60.0;

    _MZDYNemocenskaRedukce690Proc_4_14:=60.0;

    _MZDYNemocenskaRedukce690Proc_15_:=60.0;

 

    _MZDYOCRProc_1_3:=60.0;

    _MZDYOCRProc_4_14:=60.0;

    _MZDYOCRProc_15_:=60.0;

    _MZDYOCRRedukceProc:=90.0;

    _MZDYMaterskaProc:=70.0;

 

    INI_MZDY_MaterskaTydnu28:=28.0;

    INI_MZDY_MaterskaTydnu37:=37.0;

 

    INI_MZDY_ProcentoMinimalneNepodepsal:=15.0;

 

    INI_MZDY_Procento212:=25.0;

    INI_MZDY_Procento215:=30.0;

    INI_MZDY_Procento243:=10.0;

    INI_MZDY_Procento261:=10.0;

 

 

 

2011.01.19a / 10:00

 

002) Konfigurace mezd

 

    - upraveno

 

    - zvolte:

 

      Mzdy / Převod mezd / Převod mezd do roku 2011

 

      7. Nastavení konfigurace mezd 2011 - 1.1.2011

 

      a následně:

 

      Servis / Konfigurace mzdy / Kalendář - ověřte nastavení kalendáře pro rok 2011

 

 

 

2010.12.29a / 17:00

 

003) Nastaven kalendář mezd pro rok 2011

 

 

 

2007.02.21a / 17:00

 

004) Servis / Konfigurace mzdy / Mzdy / Období / Mzdy za období

 

    - při změně roku se automaticky změní měsíc na 1./12.

 

 

 

2005.01.11b / 09:00

 

01) Mzdy - Konfigurace

 

   - Mzdy / Číselníky/Převod mezd - funkce Nastavení konfigurace pro rok 2005

 

   - parametry pro rok 2005

 

INI_MZDY_BR01_Dni=31

INI_MZDY_BR01_Dny=4211111221111122111112211111221

INI_MZDY_BR01_PracovnichDni=21

INI_MZDY_BR01_Fond=21

INI_MZDY_BR02_Dni=28

INI_MZDY_BR02_Dny=1111221111122111112211111221...

INI_MZDY_BR02_PracovnichDni=20

INI_MZDY_BR02_Fond=20

INI_MZDY_BR03_Dni=31

INI_MZDY_BR03_Dny=1111221111122111112211111223111

INI_MZDY_BR03_PracovnichDni=22

INI_MZDY_BR03_Fond=23

INI_MZDY_BR04_Dni=30

INI_MZDY_BR04_Dny=122111112211111221111122111112.

INI_MZDY_BR04_PracovnichDni=21

INI_MZDY_BR04_Fond=21

INI_MZDY_BR05_Dni=31

INI_MZDY_BR05_Dny=4111112411111221111122111112211

INI_MZDY_BR05_PracovnichDni=22

INI_MZDY_BR05_Fond=22

INI_MZDY_BR06_Dni=30

INI_MZDY_BR06_Dny=111221111122111112211111221111.

INI_MZDY_BR06_PracovnichDni=22

INI_MZDY_BR06_Fond=22

INI_MZDY_BR07_Dni=31

INI_MZDY_BR07_Dny=1221331122111112211111221111122

INI_MZDY_BR07_PracovnichDni=19

INI_MZDY_BR07_Fond=21

INI_MZDY_BR08_Dni=31

INI_MZDY_BR08_Dny=1111122111112211111221111122111

INI_MZDY_BR08_PracovnichDni=23

INI_MZDY_BR08_Fond=23

INI_MZDY_BR09_Dni=30

INI_MZDY_BR09_Dny=112211111221111122111112211311.

INI_MZDY_BR09_PracovnichDni=21

INI_MZDY_BR09_Fond=22

INI_MZDY_BR10_Dni=31

INI_MZDY_BR10_Dny=2211111221111122111112211113221

INI_MZDY_BR10_PracovnichDni=20

INI_MZDY_BR10_Fond=21

INI_MZDY_BR11_Dni=30

INI_MZDY_BR11_Dny=111122111112211131221111122111.

INI_MZDY_BR11_PracovnichDni=21

INI_MZDY_BR11_Fond=22

INI_MZDY_BR12_Dni=31

INI_MZDY_BR12_Dny=1122111112211111221111144311112

INI_MZDY_BR12_PracovnichDni=21

INI_MZDY_BR12_Fond=22

 

INI_MZDY_MR01_Dni=31

INI_MZDY_MR01_Dny=3122111112211111221111122111112

INI_MZDY_MR01_PracovnichDni=21

INI_MZDY_MR01_Fond=22

INI_MZDY_MR02_Dni=29

INI_MZDY_MR02_Dny=21111122111112211111221111122..

INI_MZDY_MR02_PracovnichDni=20

INI_MZDY_MR02_Fond=20

INI_MZDY_MR03_Dni=31

INI_MZDY_MR03_Dny=1111122111112211111221111122111

INI_MZDY_MR03_PracovnichDni=23

INI_MZDY_MR03_Fond=23

INI_MZDY_MR04_Dni=30

INI_MZDY_MR04_Dny=112211111223111122111112211111.

INI_MZDY_MR04_PracovnichDni=21

INI_MZDY_MR04_Fond=22

INI_MZDY_MR05_Dni=31

INI_MZDY_MR05_Dny=4211111421111122111112211111221

INI_MZDY_MR05_PracovnichDni=21

INI_MZDY_MR05_Fond=21

INI_MZDY_MR06_Dni=30

INI_MZDY_MR06_Dny=111122111112211111221111122111.

INI_MZDY_MR06_PracovnichDni=22

INI_MZDY_MR06_Fond=22

INI_MZDY_MR07_Dni=31

INI_MZDY_MR07_Dny=1122331112211111221111122111112

INI_MZDY_MR07_PracovnichDni=20

INI_MZDY_MR07_Fond=22

INI_MZDY_MR08_Dni=31

INI_MZDY_MR08_Dny=2111112211111221111122111112211

INI_MZDY_MR08_PracovnichDni=22

INI_MZDY_MR08_Fond=22

INI_MZDY_MR09_Dni=30

INI_MZDY_MR09_Dny=111221111122111112211111221311.

INI_MZDY_MR09_PracovnichDni=21

INI_MZDY_MR09_Fond=22

INI_MZDY_MR10_Dni=31

INI_MZDY_MR10_Dny=1221111122111112211111221113122

INI_MZDY_MR10_PracovnichDni=20

INI_MZDY_MR10_Fond=21

INI_MZDY_MR11_Dni=30

INI_MZDY_MR11_Dny=111112211111221131122111112211.

INI_MZDY_MR11_PracovnichDni=21

INI_MZDY_MR11_Fond=22

INI_MZDY_MR12_Dni=31

INI_MZDY_MR12_Dny=1112211111221111122111134411111

INI_MZDY_MR12_PracovnichDni=22

INI_MZDY_MR12_Fond=23

 

INI_MZDY_MinimalniMzda=7185

 

INI_MZDY_MzdaTarif01=7185

INI_MZDY_MzdaTarif02=7480

INI_MZDY_MzdaTarif03=7810

INI_MZDY_MzdaTarif04=8240

INI_MZDY_MzdaTarif05=8770

INI_MZDY_MzdaTarif06=9420

INI_MZDY_MzdaTarif07=10160

INI_MZDY_MzdaTarif08=11020

INI_MZDY_MzdaTarif09=11980

INI_MZDY_MzdaTarif10=13150

INI_MZDY_MzdaTarif11=14550

INI_MZDY_MzdaTarif12=16160

 

INI_MZDY_MzdaTarifHodinova01=42.5

INI_MZDY_MzdaTarifHodinova02=44.3

INI_MZDY_MzdaTarifHodinova03=46.2

INI_MZDY_MzdaTarifHodinova04=48.8

INI_MZDY_MzdaTarifHodinova05=51.9

INI_MZDY_MzdaTarifHodinova06=55.7

INI_MZDY_MzdaTarifHodinova07=60.1

INI_MZDY_MzdaTarifHodinova08=65.2

INI_MZDY_MzdaTarifHodinova09=70.9

INI_MZDY_MzdaTarifHodinova10=77.8

INI_MZDY_MzdaTarifHodinova11=86.1

INI_MZDY_MzdaTarifHodinova12=95.6

 

INI_MZDY_OdpocetDite=0

INI_MZDY_OdpocetDiteZTP=0

INI_MZDY_OdpocetZP=0

 

INI_MZDY_PrumernyMesicniFondHodin=162.5

 

 

 

2004.08.05a / 07:00

 

01) Mzdy - Konfigurace - Mzdy / Období

 

   - zaškrtávací pole

 

     531 - automaticky generovat pro svátky

 

     pokud není zaškrtnuto, SLOM 531 se negeneruje

 

 

 

Konfigurace Mzdy

 

Všechny výpočty v modulu MZDY včetně zaokrouhlení výsledků jsou parametrizovatelné,  při změně legislativy lze potřebné parametry pouze upravit (pokud nebude změněn samotný algoritmus výpočtu).

Jednotlivé parametry výpočtu jsou v konfiguraci mezd přehledně uspořádány do záložek:

 

I pokud zpracováváme mzdy pro firmu, která nevede sklad nebo jíž nevedeme účetnictví, musíme tuto firmu nastavit jako zpracovávanou agendu. Postup otevření nové agendy je popsán v dokumentaci v kapitole Nová agenda/rok, u kroku "Převezmi data z agendy" otevřeme seznam agend, vybereme agendu "Demo mzdy", zvolíme aktuální rok a zrušíme výběr převáděných tabulek (mají význam pouze pro účetnictví). Po kliknutí na tlačítko "Převezmi" se otevře nová agenda označená námi zvolenou zkratkou a popisem. Neprovedeme-li zrušení výběru převáděných tabulek, bude program při převodu vypisovat hlášení o neexistenci tabulek, v tomto případě pouze hlášení potvrdíme, na správné otevření agendy to nemá vliv.

 

Při faktickém zavádění zpracování mezd pro již existující právě aktuální agendu (nebo pro právě za použití předchozího návodu vytvořenou pouze mzdovou agendu)  je nutno nejprve zvolit funkci Konfigurace Mzdy, v aktivní záložce vyplnit období, za které budeme poprvé počítat mzdu, v dalších záložkách vyplnit všechny potřebné údaje:

•        Firma - zaškrtnout políčko Malá organizace, pokud firma je malá organizace (nepočítá dávky nemocenského pojištění) a vyplnit identifikační údaje zpracovávané firmy

•        DP - vyplnit účet a zúčtovací data pro odvod zálohové a srážkové daně z příjmu zaměstnanců, limity a daňová tabulka jsou nastaveny, pouze zkontrolovat

•        SP, ZP - vyplnit zúčtovací data pro odvod sociálního pojištění a aktuální účty poboček zdravotních pojišťoven

•        Kalendář, Tarif - je nastaveno podle aktuálního roku a legislativy

•        PP - údaje pro případný odvod penzijního připojištění hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance

•        Dávky - údaje pro výpočet dávek nemocenského pojištění, pro malé organizace nemá význam

•        Ostatní - zde se vyplní údaje pro exekuce či generování ELDP pro zaměstnance

•        Texty, Statistika, Mzda - vyplnit podle popisu jednotlivých polí

Podrobný popis naleznete v dokumentaci v části Mzdy/Konfigurace-Nastavení.

Po nastavení konfigurace lze spustit funkci Mzdy a vytvořit základní databázi zaměstnanců.

 

 

 

Konfigurace mezd  (Servis-Konfigurace-Mzdy)

 

Všechny výpočty v modulu MZDY včetně zaokrouhlení výsledků jsou parametrizovatelné,  při změně legislativy lze potřebné parametry pouze upravit (pokud nebude změněn samotný algoritmus výpočtu).

 

Jednotlivé parametry výpočtu jsou v konfiguraci mezd přehledně uspořádány do záložek:

 

Zatím je možné a pro správnou funkci výpočtu mezd i nutné nastavit pouze základní parametry zpracování z celkových více než 350 - další parametry postupně doplňujeme.

 

1. Období

 

Rok ... zde je nastaven aktuální rok zpracování

Měsíc ... aktuální měsíc zpracování

Výplatní termín - aktuální ... datum aktuálního výplatního termínu

 

V tomto panelu je při práci uvedeno aktuální zpracovávané období mezd. Zde lze také zadat změnu období zpracování mezd (zpětně), např. při potřebě tisku sestav minulého období. Po zadání jiného než aktuálního měsíce a ukončení konfigurace bude program po spuštění mezd pracovat s daty tohoto zvoleného období.

 

2. Firma

 

Malá organizace ... při zaškrtnutí tohoto pole se nepočítají zaměstnancům nemocenské dávky. Obsah dalších polí se vyplní intuitivně:

Název firmy - celý nezkrácený název

Adresa firmy (včetně PSČ) - místo podnikání, ulice a PSČ

IČ - identifikační číslo firmy

DIČ - daňové identifikační číslo, pokud je firma plátce DPH

Zastoupena kým ... např. Pavlem Novákem

Zastupuje kdo ... např. Pavel Novák

 

3. DP - Daň z příjmu

 

V záložce DP - Daň z příjmu nastavujeme údaje potřebné pro správný výpočet a odvod daně z příjmů ze závislé činnosti. Záložka má několik dalších oddílů:

 

3.1. Odvod - údaje zde zadané se přebírají do tiskových sestav a jsou využívány při vytváření výstupních sestav a dat pro odvod daně z příjmů. Zadáme účet pro odvod zálohové daně z příjmu a pro odvod daně srážkové včetně variabilních a konstantních symbolů.

 

3.2. Zaokrouhlení - způsob zaokrouhlování výpočtových základů i vypočtené daně v případě srážkové daně i zálohové daně ze závislé činnosti nastavíme podle aktuálně platné legislativy

 

3.3. Výpočet - legislativní normy pro výpočet srážkové daně, odvod sociálního pojištění z pracovního poměru na základě dohody o pracovní činnosti

 

3.4. Daň z příjmu - tzv. daňová tabulka pro výpočet daně z příjmu fyzických osob, zde uváděné hodnoty jsou platné pro roční zúčtování daně, program si je pro měsíční zpracování mezd přepočítává. (§ 16 zákona č. 586/1992 o daních z příjmů v aktuálním znění)

 

3.5. Odpočty - zde uvádíme aktuální hodnoty odpočitatelných položek podle platné legislativy (§ 15 zákona č. 586/1992 Sb o daních z příjmů v aktuálním znění).. Všechny zde uváděné hodnoty jsou platné pro roční zúčtování, program pro měsíční zúčtování mezd hodnoty přepočítá. Hodnoty se mění podle aktuálního stavu legislativy. Jelikož v současné podobě zákona nejsou použity žádné odpočitatelné položky zúčtovatelné i měsíčně (pouze zaplacené úroky a další položky uplatňované až v ročním zúčtování), jsou zde nastavená pole nulová.

 

3.6. Sleva na dani - do této záložky se přesunula většina hodnot předchozí záložky, princip výpočtu je ovšem podstatně změněný. V jednotlivých polích záložky jsou nastaveny hodnoty dle platné legislativy.

 

4. SP - Sociální pojištění

 

4.1. Odvod - údaje zde zadané se přebírají do tiskových sestav a jsou využívány při vytváření výstupních sestav a dat pro odvod sociálního pojištění zaměstnanců. Zadáme účet pro odvod sociálního pojištění  včetně variabilních a konstantních symbolů.

 

4.2. Zaokrouhlení - způsob zaokrouhlování výpočtových základů i vypočteného sociálního pojištění nastavíme podle aktuálně platné legislativy

 

4.3. Výpočet - legislativní normy pro výpočet sociálního pojištění

 

5. ZP - Zdravotní pojištění

 

V záložkách jednotlivých zdravotních pojišťoven doplníme aktuální údaje týkající se pobočky příslušné pojišťovny, kam odvádíme pojistné za zaměstnance. Karta zdravotního pojištění obsahuje záložky všech devíti zdravotních pojišťoven, které v současnosti působí v České republice

 

5.1. Seznam pojišťoven

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

207 - Oborová pojišťovna zaměstnanců bank

209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

213 - Revirní bratrská pojišťovna

217 - Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

222 - Česká národní zdravotní pojišťovna

 

5.2. Zaokrouhlení - způsob zaokrouhlování výpočtových základů i vypočteného zdravotního pojištění nastavíme podle aktuálně platné legislativy

 

5.3. Výpočet - legislativní normy pro výpočet zdravotního pojištění

 

6. Kalendář

 

V této kartě jsou uvedeny kódy jednotlivých dnů v měsících v aktuálním a minulém roce nutné pro správný výpočet mezd. Karta je rozdělena na dvě záložky:

 

6.1. Aktuální rok 1-12 - údaje pro aktuální rok zpracování mezd

 

6.2. Minulý rok 1-12 - údaje pro minulý rok zpracování mezd (pro některé výpočty)

 

V každé záložce je u jednotlivých měsíců uveden celkový počet dnů, z toho počet pracovních dnů a fond pracovní doby (včetně svátků) a dále jsou číselnými kódy označeny jednotlivé dny měsíce.

 

Dny jsou označeny čísly takto:

1 - pracovní den

2 - den pracovního klidu, tj. sobota a neděle

3 - svátky připadající na pracovní den a

4 - svátky připadající na dny pracovního klidu.

tzn. začíná-li měsíc ve středu a následuje sobota a neděle (ne svátek), bude zápis prvních dnů tohoto měsíce vypadat následovně: 1112211111   atd.

Na počátku každého nového roku je nový kalendář součástí distribuce upgrade programu.

 

7. Skupina prací / Tarif

 

V této záložce Konfigurace je nastavena tarifní mzda měsíční a hodinová podle jednotlivých tarifních stupňů a platné legislativy.

Každý lichý tarifní stupeň (1,3,5 ...) odpovídá přesně nejnižším zadaným hodnotám platné legislativy, hodnoty u sudých tar. stupňů jsou aritmetickým průměrem okolních hodnot (mezistupeň mezi nižším a vyšším tarifním stupněm).

 

Tarifní stupně jsou tímto způsobem rozděleny do osmi skupin prací (aktuální stav legislativy), každé skupině prací jsou přiděleny dva tarifní stupně. Hodnota tarifního stupně je v zákoně stanovena jako minimální, zaměstnavatel může hodnoty upravit podle svých požadavků a potřeb.

 

8. Penzijní připojištění

 

8.1. Odvod - údaje zde zadané se přebírají do tiskových sestav a jsou využívány při vytváření výstupních sestav a dat pro odvod penzijního připojištění zaměstnanců. Zde zadáme údaje implicitní pojišťovny, pokud má zaměstnavatel smlouvu s určitou pojišťovnou. Zadáme zde účet pro odvod penzijního připojištění  včetně variabilních a konstantních symbolů. Do posledního pole v pravém sloupci zadáme procento penzijního připojištění hrazené zaměstnavatelem z vyměřovacího základu zaměstnance.

Údaje pro každého zaměstnance lze zadat rozdílné v kartě zaměstnance, záložka Důchod / PP.

 

8.2. Výpočet penzijního připojištění

 

Podle zákona 170/1999 Sb. platí daňové zvýhodnění příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojistění na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

Příspěvek zaměstnavatele je osvobozen od daně v maximální výši do 5% vyměřovacího základu SP (nyní zdanitelného příjmu), příspěvek se považuje za náklad, pokud je částka do 3% vyměřovacího základu SP.

 

    935 - příspěvek zaměstnavatele se považuje za zálohový a bude zúčtován z hlediska daně ve výplatě za měsíc, na který byla záloha poukázána

  - 9351 - penzijní připojištění - zaměstnavatel

  - 9352 - srážka penzijního připojištění, zaplaceného zaměstnavatelem (nad 3%)

  - 595 - zvýšení daňového základu (příspěvek zaměstnavatele vyšší než 5%)

 

Složka mzdy 935 se zadá do trvalých složek mzdy a uvede se:  datum, příjemce, číslo smlouvy / rodné číslo, platba zaměstnance v Kč

                   9351  - platba zaměstnavatele. Pokud je zadána částka kladně nebo není zadána žádná, počítá program procento penzijního připojištění podle nastavení v konfiguraci programu. Požadujeme-li nastavení příspěvku zaměstnavatele v určené výši, musíme určenou částku zadat s mínusovým znaménkem.

 

Program dále provádí porovnání výše příspěvku podniku s vym. základem SP, pokud je 5% vym. základu menší než odeslaná částka, vygeneruje se složka mzdy 595, která zvýší zdanitelný základ. Pokud odeslaná částka je vyšší než 3% vym. základu, je přeplatek nutno hradit ze zisku.

 

8.3. Zaokrouhlení - způsob zaokrouhlování výpočtových základů i vypočteného penzijního připojištění je nastaven podle aktuálně platné legislativy

 

9. Dávky

 

9.1. Nemocenská - zde jsou vyplněny všechny potřebné hodnoty pro výpočet dávek nemocenského pojištění podle aktuálně platné legislativy. Nastavení lze kdykoli při změně podmínek upravit přímo zde v konfigurace, ale v případě změn je změna nastavení součástí pravidelného upgrade programu.

 

Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění redukován (dále jen DVZ) podle platné legislativy:

 

•           do 550,-- za den -> plně započítat

•           550,-- až 790,--   -> 60%, t.j. 550,00 + 1 až 144 - max. 694,--

 

Dávka  za 1.-3. den 25% DVZ, za další dny 69% DVZ

 

  rozhodné období = 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci vzniku pracovní neschopnosti

  nezapočítává se: - omluvená nepřítomnost bez náhrady příjmu

                               - dny nemocenské, OČR, pen. pomoc v mateřství

                               - vojáci a civilní služba

                               - kalendářní dny po skončení zaměstnání

 

Takto vypočítaný DVZ je dále krácen při výpočtu dávek následovně:

    a) 1.-14. den 90%, nejvýše 495,--

    b) od 15. dne bez krácení

 

Dávka

   za 1.-3. den 25% DVZ, max. 25% z 639,--, t.j. 160,-- Kč

   4.-14. den 69% z DVZ, max. 69% z 639,--, max. 441,--

   od 15. dne 69% z DVZ, max. 69% z 694,--, max. 479,--

 

Dávka nemocenského pojištění se poskytuje za kalendářní dny, počítá se na 2 desetinná místa, zaokrouhluje na Kč nahoru.

 

9.2. OČR -  všechny potřebné hodnoty pro výpočet dávek při ošetřování člena rodiny jsou vyplněny podle aktuálně platné legislativy.

Dávky OČR jsou redukovány, vyplácí se  9 kalendářních dnů, pro osamělého zaměstnance 16 dnů, denní dávka je za kalendářní den 69% DVZ, max. 408,-- Kč, u osamělých 15. a 16. den z neredukovaného základu.

 

9.3. Peněžitá pomoc v mateřství - hodnoty jsou doplněny podle aktuálně platné legislativy

Vyplácí se 28 týdnů, 37 týdnů u více dětí,  výše dávky je 69% DVZ bez redukce.

 

9.5. Zaokrouhlení - zaokrouhlení jednotlivých druhů výpočtů lze nastavit libovolně, aktuální nastavení odpovídá platné legislativě

 

 10. Texty

V této záložce vyplníme údaje nutné pro úplné generování sestav ve mzdách:

- Vyhotovil

- Telefon

- V obci

- Místo výkonu práce

- Důvod výpovědi

 

 11. Statistika

Zde uvedeme průměrný měsíční fond hodin pro použití ve výpočtech mezd.

 

 12. Mzda

Tato záložka je dále logicky uspořádána do dalších oddílů:

12.1. Výpočet - zde jsou uvedeny údaje nutné pro správné provedení  výpočtů při generování mezd - denní fond hodin, minimální mzda, procento pro výpočet  příplatků (přesčasy, soboty a neděle), minimální základ pro odvod pojistného a procentní hodnoty pro výpočet jednotlivých složek mzdy

12.2., 12.3. Zaokrouhlení, Zaokrouhlení 2 - nastavení zaokrouhlení výpočtových základů pro jednotlivé zpracovávané případy a druhy pracovněprávních vztahů.

12.4.  Zaúčtování - nastavení účtů pro import dat do účetnictví. Účty pro SP a ZP hrazené zaměstnavatelem, středisko a typ dokladu pro zaúčtování lze vybrat z číselníku prostřednictvím klávesy F9 nebo F10.

 

13. Další parametry

 

Banka

Srážky - hodnoty vycházejí z aktuálně platné legislativy

Pojištění -v této záložce jsou soustředěny údaje o placení povinného pojištění za zaměstnance - výše sazby pro výpočet podle hlavní ekonomické činnosti firmy spolu s údajem o nejnižší platbě.

ELDP - zde jsou uvedeny údaje potřebné k vytvoření tiskové sestavy po generování Ročních evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0