Konfigurace

Comments (...)

2020.02.03a / 00:00

 

005) V manasPOSnx.exe pro uživatele 112016 povolena funkce

 

    Servis / Konfigurace [ADMIN 112016]

 

 

 

2015.02.20a / 00:00

 

002) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Omezení

 

    - lze nastavit žlutě podsvícená pole

 

      - Množství MJ

 

      - Cena MJ

 

      - doplněno zaškrtávací pole

 

        Zapnout omezení - žlutá pole

 

        implicitně vypnuto

 

      na maximální absolutní hodnotu, kterou lze v POS (POSNEW) zadat

 

      jde o síťový parametr a projeví se po nastavení na všech pokladnách od této verze

      programu

 

    - lze tak omezit například maximálně zadávané množství na 999 a tím

      z chybného zadání vyloučit běžné 5-ti místné číslo zboží nebo EAN8/EAN13

 

      maximálně zadávanou cenu lze omezit např. na 9999 nebo 99999, jde jak o

      jednotkovou cenu za MJ zboží, také ale například o částku zadávanou pomocí

      Fx kláves (platební karta, ...)

 

      výrazně tak lze omezit možnost chybného zadání

 

 

 

2014.01.22a / 00:00

 

001) Servis / Konfigurace - 3. POS + 3. POS - bez dotyku - LCD/Displej

 

    - sjednoceny obě konfigurace v záložkách LCD/Displej

 

      nastavení je zcela totožné a je jedno, ve které funkci změny provedete

 

    - Nulování LCD (dekadicky 0-255)

 

      - doplněno dalších 8 polí na celkový počet 16 pro nastavení ESC sekvencí před odesláním řádků do LCD

 

      - doporučené nastavení pro LCD BA 66

 

        1B 5B 32 4A ... Delete display

 

        1B 5B 31 3B 31 48 ... Position cursor - na pozici 1. znaku v 1. řádku

 

        1B 52 32 ... Set country code - 852 Latin 2 - v LCD se zvolí typ kódování L2 (nebo ASCII, pokud by to nebylo úspěšné)

 

        Nastavení polí:

 

        27 91 50 74

        27 91 49 59

        49 72 27 82

        50  0  0  0

 

      - dokumentace k LCD BA66:

 

        http://www.wincor-nixdorf.com/internet/site_CZ/CZ/Support/Downloads/POSLotterySystems/Manuals/BAxx/BAxx_node.html

        http://www.wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/326050/publicationFile/8460/BA66_RS232_Display_Operating_Manual_english.pdf

        http://www.wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/326052/publicationFile/8239/BA66_RS232_Character_Appendix_english.pdf

 

    - doplněn parametr + podstatně přepracováno odesílání dat do LCD pro 4-řádkové LCD:

 

      - 4 řádky LCD

 

    - přehled parametrů LCD v manas.ini:

 

      - řetězec:

 

        LCD / COM

        POS / INI_LCD_Parity

 

      - číslo:

 

        POS / INI_LCD_Bits

        POS / INI_LCD_Stop

        LCD / Bd

        Doklady / PosLCDKod

        Doklady / PosLCDNul1

        Doklady / PosLCDNul2

        Doklady / PosLCDNul3

        Doklady / PosLCDNul4

        Doklady / PosLCDNul5

        Doklady / PosLCDNul6

        Doklady / PosLCDNul7

        Doklady / PosLCDNul8

        Doklady / PosLCDNul9

        Doklady / PosLCDNul10

        Doklady / PosLCDNul11

        Doklady / PosLCDNul12

        Doklady / PosLCDNul13

        Doklady / PosLCDNul14

        Doklady / PosLCDNul15

        Doklady / PosLCDNul16

 

      - bool:

 

        LCD / SW

        LCD / HW

        LCD / Povolit

        LCD / ZamenitPoradiRadku

        Doklady / LCDBAT

        Doklady / INI_PosLCDCRLFOK

        Doklady / INI_POSLCD4radkyOK

 

    - doplněno logování parametrů a komunikace s LCD

 

    - po spuštění / ukončení programu se na LCD zobrazí: Pokladna otevřena / uzavřena

 

    - v názvu zboží nepoužívejte hranaté závorky [] - na LCD by se mohly chybně zobrazit

 

    - nastavení a práce s LCD je popsána v dokumentaci zde:

 

      http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?lcd_zobrazovac.htm

      http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?lcd_star_scd122.htm

 

    - implicitní ESC sekvence pro nulování LCD je 0C hex = 12

 

      použije se, pokud není nastaven žádný znak pro nulování LCD a nejsou zapnuty 4 řádky LCD

 

    - připravujeme použití LCD displeje pro zobrazení až 4 řádků - bude v následujících verzích programu

 

 

 

2014.01.21a / 00:00

 

001) Servis / Konfigurace - 3. POS (plná funkce) - LCD/Displej

 

    - doplněn lokální zaškrtávací parametr

 

      Po odeslání řádku poslat CR+LF

 

 

 

2014.01.16a / 00:00

 

001) Servis / Konfigurace

 

    - doplněna funkce 3. POS - bez dotyku

 

      - vyřazeno nastavení dotykových prvků

 

    - v záložce LCD doplněno nastavení zbylých parametrů COM portu LCD:

 

      - Parity ... standardně N

 

      - Bits ... standardně 8

 

      - Stop bits ... standardně 1

 

 

 

2009.01.08b / 15:00

 

002) Potlačen lokální parametr POS lokální - parametr POS MUSÍ být nastaven jednotně

    pro celou agendu

 

 

 

2008.03.13a / 10:00

 

001) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Doklady - neplatí pro uživatele 112016

 

    - 2 lokální parametry (vlevo dole):

 

      Kusy místo balení na PL

 

      Kusy místo balení na ostatních skladových dokladech

 

      implicitně nezaškrtnuty

 

      platí pouze pro POS

 

 

 

2006.02.21a / 12:00

 

001) POS

 

    - v Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS v záložce Doklady #2

      lze vpravo dole v zaškrtávacím globálním parametru OEC/POS/OO+OD

      vypnout zadání řádku přes dvoj/trojpole při pořízení objednávky

      odběratele a objednávky dodavateli

 

 

 

2005.10.01a / 09:00 BETA

 

005) Servis / Konfigurace / POSNEW:

 

    - zaškrtávací pole:

 

      - INFO z ČK 1024x768

 

      - ČK 240000/281111/291111 automat na vracení lahví

 

      - Povolení kombinací kláves na POS / POSNEW / POSNEW2:

 

        - F2/F3/F4/F5/F6/F9/F10

        - Ctrl+F5

        - Shift+F2/F3/F4/F5/F6

 

        ===> při nezaškrtnutí je funkce blokována

 

      - vše jsou globalni parametry

 

 

 

2005.05.08a / 21:00

 

01) Servis / Konfigurace:

 

   - POS / Rozbory #1 + Rozbory #2

 

     - pro jednotlivé speciální kódy zboží 98760 - 98779 a obal1, obal2 (Láhve)

 

       je možné nastavit:

 

       - pro Rozbory POS #2:

 

         Hotovost:

 

         -1 = odečte se

          0 = beze změny

         +1 = přičte se

 

         Tržba:

 

         -1 = odečte se

          0 = beze změny

         +1 = přičte se

 

         DPH:

 

         -1 = odečte se

          0 = beze změny

         +1 = přičte se

 

       - pro K1 / POS:

 

         K1:

 

         -1 = záporně

          0 = není

         +1 = kladně

 

   - POS / DPH:

 

     - Doklad s DPH

 

       - zaškrtnuté doklady mají ceny uvedeny včetně DPH

 

     - parametry pro K1 / POS:

 

       - Pokladna R1-8/O1-8/V1-8 s DPH

         ... při zaškrtnutí jsou doklady pokladen včetně DPH (implicitně)

 

       - K1 bez DPH

         ... při zaškrtnutí se generuje K1 / POS bez DPH (implicitně)

 

       - PS bez DPH

         ... při zaškrtnutí se v K1 / POS pracuje s počátečními stavy bez DPH (implicitně)

 

     - Cena zboží s DPH

 

       - zaškrtnutá cena 00 - 29 v číselníku zboží je včetně DPH

 

     - Cena obalu s DPH

 

       - při zaškrtnutí je cena obalu v číselníku obalů včetně DPH

 

 

 

2005.01.07a / 12:00

 

02) Servis / Konfigurace / POS / POS

 

   - Záložka Doklady

 

     - lokální parametr

 

     - lze vybrat implicitní záložku dole pro Sklad/POS záložku Doklady

 

       1. Základ

       2. Tisk Win

       3. SQL

       4. Účetnictví

       5. Export

 

   - Záložka Řádky

 

     - lokální parametr

 

       1. POS součty

       2. Řádky

       3. DPC

       4. Import

       5. Tisk Win

       6. Export

       7. POS Info

 

     - lze vybrat implicitní záložku dole pro Sklad/POS záložku Řádky

 

 

 

2004.04.29c / 17:00

 

01) Konfigurace / POS / POS

 

   - doplněno zaškrtávací pole

 

     Zaokrouhlení řádku paragonu - zaškrtnuto = 0,10 statisticky, jinak 0,01

 

   - implicitně se nastaví jako zaškrtnuté

 

   - má význam pro vážené zboží s váhovým čárkovým kódem, např.:

 

     2912291014001

 

 

 

26.11.2001/09:00

 

v Konfigurace / Další / POS / POS je možné omezit zpracování pokladen volbou pouze používaných

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0