Konfigurace

Comments (...)

2006.10.16a / 11:00

 

001) Účetnictví

 

    - v Servis / Konfigurace / 4. Účto / Účto lze zaškrtnutím parametrů

 

      Generovat seznam VŠECH účtů

      Generovat seznam VŠECH středisek

      Generovat seznam VŠECH typů dokladů

 

      stanovit, že se má při výběrech u sestav pracovat jen s účty,

      středisky a typy dokladů, které se skutečně vyskytují v účetních

      dokladech - tato volba je při větším rozsahu účetních dokladů

      pomalejší, než použití seznamu všech účtů, středisek a typů dokladů

 

 

 

2006.08.03a / 04:00

 

003) Servis / Konfigurace / 4. Účto

 

    - parametry pro generování seznamů v účetních sestavách

 

      - Generovat seznam VŠECH účtů

 

      - Generovat seznam VŠECH středisek

 

      - Generovat seznam VŠECH typů dokladů

 

        Při nezaškrtnutí se generují seznamy pouze

        položek použitých v účetních dokladech.

 

        seznamy se generují pro označení vybraných položek

        v účetních sestavách

 

 

 

FAQ - účetnictví:

 

Jak změním typ účetnictví?¨

- po založení nové agendy programu se pro agendu nastaví automaticky Účetnictví

 (podvojné účetnictví)

 pro změnu typu účetnictví na Daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) je nutné

 v konfiguraci zrušit zaškrtnutí u pole:

 Servis / Konfigurace / Firma / Účetnictví

 

 

 

2003.06.20b / 17:00

 

01) Servis / Konfigurace / Program / Základní nastavení

 

   - Podvojné účetnictví (implicitně)

 

     - podle tohoto parametru se automaticky zpřístupní funkce

       odpovídajícího typu účetnictví

 

 

 

2003.01.09a / 11:00

 

01) Konfigurace / ÚČTO 4

 

   - nutno vyplnit údaje pro zpracovávanou firmu:

 

     - Název

     - IČ

     - DIČ

     - Adresa (včetně názvu)    

 

 

 

2002.10.29b / 18:00

 

02) Konfigurace

 

   - v záložce ÚČTO 2 je možné typ dokladu a číslo účtu vybrat

     pomocí F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu)

     z číselníku typů dokladů a účtové osnovy

 

   - v záložce ÚČTO 3 / Banka import je možné číslo účtu vybrat

     pomocí F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu) z účtové osnovy

 

   - v záložce ÚČTO 2 doplněna funkce Test účto

     - prověří typy dokladů a čísla účtů v záložkách ÚČTO x

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0