Log - síťový

Comments (...)

2003.06.07c / 20:00

 

01) síťový LOG

   - do pole String_16 se uloží název PC z číselníku PC

 

 

 

2003.06.07b / 12:00

 

01) síťový LOG

 

   - každý den nová tabulka L_rrmmdd

 

   - zatím se zapisují následující události:

 

Číslo  Oblast1  Oblast2  Popis

 

10001    101      101    Start programu

10002    101      102    Stop programu

10003    101      103    Start programu po havárii - zapíší se logové soubory

 

10004    102      101    Oprávnění OK

10005    102      102    Oprávnění OK 2

 

10006    103      101    Formulář - aktivace okna

 

10007    104      101    GetUSB : char;

                            String_02 ... jednotka USB

10008    104      102    GetUSBPodlePartnera ( CisloPartnera : longint ) : char;

                            String_02 ... jednotka USB

                            Int_01 ... číslo partnera 

10009    104      103    GetDKLPodlePartnera ( CisloPartnera : longint ) : boolean;

                            Int_01 ... číslo partnera 

                            Int_02 ... 1 = je / 0 = není

10010    104      104    GetUSBPodleINI : char;

                            String_02 ... jednotka USB

10011    104      105    ZapisPAF5BlobMemo3 ( CisloPartnera : longint; Jmeno : string );

                            BlobMemoLOG ... obsah USB

                            Int_01 ... číslo partnera 

                            String_32 ... jméno

10012    104      106    JePAF5BlobMemo3 ( CisloPartnera : longint ) : boolean;

                            Int_01 ... číslo partnera 

                            Int_02 ... 1 = je / 0 = není

10013    104      107    CteniPAF5BlobMemo3 ( CisloPartnera : longint; Pozice : longint ) : string;

                            Int_01 ... číslo partnera 

                            Int_02 ... pozice

                            String_32 ... jméno

                            BlobMemoLOG ... obsah USB

10014    104      108    CteniPocetPAF5BlobMemo3 ( CisloPartnera : longint ) : longint;

                            Int_01 ... číslo partnera 

                            Int_02 ... počet

                            BlobMemoLOG ... obsah USB

10015    104      109    ZrusPAF5BlobMemo3 ( CisloPartnera : longint );

                            Int_01 ... číslo partnera 

 

 - důležitá pole - lze použít v SQL dotazech:

 

  řetězec:

 

   LOG ... text logové zprávy

 

   Agenda

   AgendaSklad

   Stredisko

 

   Formular ... název aktuálně zobrazeného okna

 

   VerzeProgramu

 

   FreeGdiRes ... parametry systému

   FreeSysRes

   FreeUsrRes

   MemoryLoaded

 

   WinProductName ... název Windows

   IP ... IP adresa

 

   ROpravneni ... název posledního oprávnění

   RJmenoUzivatele ... jméno uživatele

 

  datum a čas:

 

   DatumZpracovani

   LOGDatumPC ... aktuální datum a čas PC klienta

   LOGDatumServer ... aktuální datum a čas serveru FF

   LOGDatumServerU ... aktuální datum a čas serveru FFU

 

  celé číslo:

 

   DatumZpracovani_RRRRMMDD

 

   ServerHHMMDD ... čas serveru FF ve tvaru HHMMSS

   ServerUHHMMDD ... čas serveru FFU ve tvaru HHMMSS

 

   ServerHodina ... server FF - aktuální hodina

   ServerMinuta ... server FF - počet minut od začátku dne

   ServerSekunda ... server FF - počet sekund od začátku dne

 

   GetTickCount ... počet ms od spuštění Windows

 

   Mesic ... z datumu zpracování

   Den

   Tyden

   DenVTydnu

   PocetDni

   Dekada

   Ctvrtleti

   Pololeti

 

   LOGKdo ... číslo uživatele

   LOGPC ... číslo PC

   Opravneni ... číslo posledního oprávnění

   SkupinaOpravneni

 

   PocetStisknutiKlavesa

   PocetStisknutiLMys

   PocetStisknutiPMys

 

   CPUFrequency ... parametry počítače

   MemPhysFree

   MemPhysTotal

   MemVirtFree

   MemVirtTotal

   SystemUpTime

   KeyboardDelay

   KeyboardSpeed

 

   DiskSize ... kapacita disku klienta

   DiskFree ... volné místo na disku klienta

 

   S_ClientCount ... parametry serveru FF

   S_SessionCount

   S_OpenDatabasesCount

   S_OpenTablesCount

   S_OpenCursorsCount

   S_RamUsed

   S_MaxRam

   S_UpTimeSecs

   S_CmdHandlerCount

   C_CmdHandlerCount

   T_ClientCount

   T_MessageCount

 

   US_ClientCount ... parametry serveru FFU

   US_SessionCount

   US_OpenDatabasesCount

   US_OpenTablesCount

   US_OpenCursorsCount

   US_RamUsed

   US_MaxRam

   US_UpTimeSecs

   US_CmdHandlerCount

   UC_CmdHandlerCount

   UT_ClientCount

   UT_MessageCount

 

  reálné číslo:

 

   T_MessagesPerSec ... počet zpráv za sekundu serveru FF

   UT_MessagesPerSec ... počet zpráv za sekundu serveru FFU

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0