manas7.exe

Comments (...)

FAQ - Použití manas7.exe místo manasNX.exe + nastavení "3 sloupců"

 

Výhody manas7.exe místo manasNX.exe

 

- obsahuje POUZE sklad + POS, tedy VO a MO

- neobsahuje účetnictví, mzdy, majetek, pekárnu, ...

- neobsahuje funkce, které na VO/MO nejsou důležité

- nepoužívá problematickou zastaralou HTML komponentu pro zobrazení 3 sloupců - nahrazuje

 ji dotykovými tlačítko (dotyková obrazovka není nutná)

- mnohem méně kódu programu, potřebuje míň paměti, neobsahuje zastaralé a nepoužívané funkce programu = větší

 stabilita a rychlost, méně pádů programu

 

Tady je zatím jen velmi rychlý postup jak nastavit manas7.exe místo manasNX.exe

tak, aby obsluha viděla své oblíbené 3 sloupce pro volbu funkcí na příjmovém

počítači:

 

1) použijte manas7.exe místo manasNX.exe

 

2) Servis / Info plocha - Skryj

 

3) Servis / Konfigurace / 1. Program

 

  - zaškrtnout vpravo dole červené Plocha Tlacitka

 

4) Servis / Konfigurace / 3. POS / Dotyková POS / START Okno / 1. sloupec + 2. + 3.

 

  - tady se nastavují jednotlivá tlačítka na Pracovní ploše programu

 

    postup je intuitivní a je popsán tady:

 

    http://7erp.eu/dokumentace/TECH/index.html?konfigurace3.htm

 

    základní princip:

 

    - uvedený postup nemá vliv na jiné funkce programu

 

    - na Pracovní ploše jsou tlačítka (lze volit dotykově nebo myší) ve

      4 sloupcích po 9-ti tlačítkách

 

    - tlačítko se zobrazí, pokud je zaškrtnuto pole Akt

 

    - tlačítko je tvořeno malým tlačítkem s ikonou a větším s textem

 

    - ikona nemusí být, pak je v poli Ikona zadáno -1

 

    - ikonu lze vybrat ze seznamu 697 ikon pomocí tlačítka Nastav vedle čísla ikony

      po kliknutí na ikonu + Enter

 

      následující tlačítko Barva umožní nastavit podkladovou barvu malého tlačítka

      s ikonou

 

    - v poli Text se zadá text uvedený ve větším tlačítku

 

    - v poli vedle textu se zadá velikost textu - viz uprostřed vpravo nápověda

      ideální velikost textu je cca. 3 (= velikost fontu 14)

 

    - v následujícím tlačítku Barva lze nastavit podkladovou barvu většího tlačítka

 

    - pro tlačítko je nejdůležitější funkce, kterou spouští

 

      seznam dostupných funkcí podle abecedy podle názvu funkce je ve spodní části

      okna, stačí na řádek s požadovanou funkcí kliknout a stisknout Nastav v řádku

      nastavovaného tlačítka, nebo lze číslo funkce zadat přímo do pole Funkce

 

      po Nastav se nastaví v poli Text text uvedený u funkce, lze jej změnit

 

    - zcela vpravo v řádku nastavovaného tlačítka je funkce Test - uprostřed okna

      zobrazí pro kontrolu, jak bude nastavované tlačítko vypadat na Pracovní ploše

      programu

 

5) všechny nastavované parametry jsou lokální, uložené v manas.INI individuálně

  pro každý počítač

 

 

Tady je celá sekce v manas.INI, kterou v něm stačí vyměnit pro případ, kdy zobrazená

tlačítka mají odpovídat klasickým 3 sloupcům v manasNX.exe:

 

1. sloupec

- Přijímací list

- XML - Import diskety/USB

- Objednávka odběratele

 

2. sloupec

- Rozbory POS

- INFO z ČK POS

- Data

- Obraty

 

3. sloupec

- Číselník partnerů

- Číselník zboží

- Číselník čárkového kódu

- Číselník obalů

- SQL dotaz kombinovaný / UŽIV

 

Výsledné nastavení na Pracovní ploše programu je vidět zde:

 

http://7erp.eu/manas7.jpg

 

===================================================

[POSTOP36]

INI_36_TlText01=Přijímací list

INI_36_Aktivni01=1

INI_36_Ikona01=509

INI_36_IkonaColor01=16777215

INI_36_TlBarva01=8454143

INI_36_TlFont01=3

INI_36_Funkce01=1301

INI_36_Top101=8

INI_36_Left101=9

INI_36_Height101=64

INI_36_Width101=64

INI_36_Top201=8

INI_36_Left201=81

INI_36_Height201=64

INI_36_Width201=251

INI_36_TlText02=XML: Import diskety/USB

INI_36_Aktivni02=1

INI_36_Ikona02=26

INI_36_IkonaColor02=16777215

INI_36_TlBarva02=8454143

INI_36_TlFont02=3

INI_36_Funkce02=1317

INI_36_Top102=80

INI_36_Left102=9

INI_36_Height102=64

INI_36_Width102=64

INI_36_Top202=80

INI_36_Left202=81

INI_36_Height202=64

INI_36_Width202=251

INI_36_TlText03=Objednávka odběratele

INI_36_Aktivni03=1

INI_36_Ikona03=508

INI_36_IkonaColor03=16777215

INI_36_TlBarva03=8454143

INI_36_TlFont03=3

INI_36_Funkce03=1401

INI_36_Top103=152

INI_36_Left103=9

INI_36_Height103=64

INI_36_Width103=64

INI_36_Top203=152

INI_36_Left203=81

INI_36_Height203=64

INI_36_Width203=251

INI_36_TlText04=

INI_36_Aktivni04=0

INI_36_Ikona04=-1

INI_36_IkonaColor04=16777215

INI_36_TlBarva04=16777215

INI_36_TlFont04=0

INI_36_Funkce04=0

INI_36_Top104=224

INI_36_Left104=9

INI_36_Height104=64

INI_36_Width104=64

INI_36_Top204=224

INI_36_Left204=81

INI_36_Height204=64

INI_36_Width204=251

INI_36_TlText05=

INI_36_Aktivni05=0

INI_36_Ikona05=-1

INI_36_IkonaColor05=16777215

INI_36_TlBarva05=16777215

INI_36_TlFont05=0

INI_36_Funkce05=0

INI_36_Top105=296

INI_36_Left105=9

INI_36_Height105=64

INI_36_Width105=64

INI_36_Top205=296

INI_36_Left205=81

INI_36_Height205=64

INI_36_Width205=251

INI_36_TlText06=

INI_36_Aktivni06=0

INI_36_Ikona06=-1

INI_36_IkonaColor06=16777215

INI_36_TlBarva06=16777215

INI_36_TlFont06=0

INI_36_Funkce06=0

INI_36_Top106=368

INI_36_Left106=9

INI_36_Height106=64

INI_36_Width106=64

INI_36_Top206=368

INI_36_Left206=81

INI_36_Height206=64

INI_36_Width206=251

INI_36_TlText07=

INI_36_Aktivni07=0

INI_36_Ikona07=-1

INI_36_IkonaColor07=16777215

INI_36_TlBarva07=16777215

INI_36_TlFont07=0

INI_36_Funkce07=0

INI_36_Top107=440

INI_36_Left107=9

INI_36_Height107=64

INI_36_Width107=64

INI_36_Top207=440

INI_36_Left207=81

INI_36_Height207=64

INI_36_Width207=251

INI_36_TlText08=

INI_36_Aktivni08=0

INI_36_Ikona08=-1

INI_36_IkonaColor08=16777215

INI_36_TlBarva08=16777215

INI_36_TlFont08=0

INI_36_Funkce08=0

INI_36_Top108=512

INI_36_Left108=9

INI_36_Height108=64

INI_36_Width108=64

INI_36_Top208=512

INI_36_Left208=81

INI_36_Height208=64

INI_36_Width208=251

INI_36_TlText09=

INI_36_Aktivni09=0

INI_36_Ikona09=-1

INI_36_IkonaColor09=16777215

INI_36_TlBarva09=16777215

INI_36_TlFont09=0

INI_36_Funkce09=0

INI_36_Top109=584

INI_36_Left109=9

INI_36_Height109=64

INI_36_Width109=64

INI_36_Top209=584

INI_36_Left209=81

INI_36_Height209=64

INI_36_Width209=251

INI_36_TlText10=Rozbory POS

INI_36_Aktivni10=1

INI_36_Ikona10=44

INI_36_IkonaColor10=16777215

INI_36_TlBarva10=8454016

INI_36_TlFont10=3

INI_36_Funkce10=2601

INI_36_Top110=8

INI_36_Left110=348

INI_36_Height110=64

INI_36_Width110=64

INI_36_Top210=8

INI_36_Left210=420

INI_36_Height210=64

INI_36_Width210=251

INI_36_TlText11=INFO z ČK POS

INI_36_Aktivni11=1

INI_36_Ikona11=46

INI_36_IkonaColor11=16777215

INI_36_TlBarva11=8454016

INI_36_TlFont11=3

INI_36_Funkce11=2602

INI_36_Top111=80

INI_36_Left111=348

INI_36_Height111=64

INI_36_Width111=64

INI_36_Top211=80

INI_36_Left211=420

INI_36_Height211=64

INI_36_Width211=251

INI_36_TlText12=Data

INI_36_Aktivni12=1

INI_36_Ikona12=298

INI_36_IkonaColor12=16777215

INI_36_TlBarva12=8454016

INI_36_TlFont12=3

INI_36_Funkce12=4403

INI_36_Top112=152

INI_36_Left112=348

INI_36_Height112=64

INI_36_Width112=64

INI_36_Top212=152

INI_36_Left212=420

INI_36_Height212=64

INI_36_Width212=251

INI_36_TlText13=Obraty měsíční + týdenní

INI_36_Aktivni13=1

INI_36_Ikona13=38

INI_36_IkonaColor13=16777215

INI_36_TlBarva13=8454016

INI_36_TlFont13=3

INI_36_Funkce13=4503

INI_36_Top113=224

INI_36_Left113=348

INI_36_Height113=64

INI_36_Width113=64

INI_36_Top213=224

INI_36_Left213=420

INI_36_Height213=64

INI_36_Width213=251

INI_36_TlText14=

INI_36_Aktivni14=0

INI_36_Ikona14=-1

INI_36_IkonaColor14=16777215

INI_36_TlBarva14=16777215

INI_36_TlFont14=0

INI_36_Funkce14=0

INI_36_Top114=296

INI_36_Left114=348

INI_36_Height114=64

INI_36_Width114=64

INI_36_Top214=296

INI_36_Left214=420

INI_36_Height214=64

INI_36_Width214=251

INI_36_TlText15=

INI_36_Aktivni15=0

INI_36_Ikona15=-1

INI_36_IkonaColor15=16777215

INI_36_TlBarva15=16777215

INI_36_TlFont15=0

INI_36_Funkce15=0

INI_36_Top115=368

INI_36_Left115=348

INI_36_Height115=64

INI_36_Width115=64

INI_36_Top215=368

INI_36_Left215=420

INI_36_Height215=64

INI_36_Width215=251

INI_36_TlText16=

INI_36_Aktivni16=0

INI_36_Ikona16=-1

INI_36_IkonaColor16=16777215

INI_36_TlBarva16=16777215

INI_36_TlFont16=0

INI_36_Funkce16=0

INI_36_Top116=440

INI_36_Left116=348

INI_36_Height116=64

INI_36_Width116=64

INI_36_Top216=440

INI_36_Left216=420

INI_36_Height216=64

INI_36_Width216=251

INI_36_TlText17=

INI_36_Aktivni17=0

INI_36_Ikona17=-1

INI_36_IkonaColor17=16777215

INI_36_TlBarva17=16777215

INI_36_TlFont17=0

INI_36_Funkce17=0

INI_36_Top117=512

INI_36_Left117=348

INI_36_Height117=64

INI_36_Width117=64

INI_36_Top217=512

INI_36_Left217=420

INI_36_Height217=64

INI_36_Width217=251

INI_36_TlText18=

INI_36_Aktivni18=0

INI_36_Ikona18=-1

INI_36_IkonaColor18=16777215

INI_36_TlBarva18=16777215

INI_36_TlFont18=0

INI_36_Funkce18=0

INI_36_Top118=584

INI_36_Left118=348

INI_36_Height118=64

INI_36_Width118=64

INI_36_Top218=584

INI_36_Left218=420

INI_36_Height218=64

INI_36_Width218=251

INI_36_TlText19=Číselník partnerů

INI_36_Aktivni19=1

INI_36_Ikona19=323

INI_36_IkonaColor19=16777215

INI_36_TlBarva19=16777088

INI_36_TlFont19=3

INI_36_Funkce19=4501

INI_36_Top119=8

INI_36_Left119=687

INI_36_Height119=64

INI_36_Width119=64

INI_36_Top219=8

INI_36_Left219=759

INI_36_Height219=64

INI_36_Width219=251

INI_36_TlText20=Číselník zboží

INI_36_Aktivni20=1

INI_36_Ikona20=580

INI_36_IkonaColor20=16777215

INI_36_TlBarva20=16777088

INI_36_TlFont20=3

INI_36_Funkce20=4502

INI_36_Top120=80

INI_36_Left120=687

INI_36_Height120=64

INI_36_Width120=64

INI_36_Top220=80

INI_36_Left220=759

INI_36_Height220=64

INI_36_Width220=251

INI_36_TlText21=Číselník čárkového kódu

INI_36_Aktivni21=1

INI_36_Ikona21=12

INI_36_IkonaColor21=16777215

INI_36_TlBarva21=16777088

INI_36_TlFont21=3

INI_36_Funkce21=4506

INI_36_Top121=152

INI_36_Left121=687

INI_36_Height121=64

INI_36_Width121=64

INI_36_Top221=152

INI_36_Left221=759

INI_36_Height221=64

INI_36_Width221=251

INI_36_TlText22=Číselník obalů

INI_36_Aktivni22=1

INI_36_Ikona22=507

INI_36_IkonaColor22=16777215

INI_36_TlBarva22=16777088

INI_36_TlFont22=3

INI_36_Funkce22=4508

INI_36_Top122=224

INI_36_Left122=687

INI_36_Height122=64

INI_36_Width122=64

INI_36_Top222=224

INI_36_Left222=759

INI_36_Height222=64

INI_36_Width222=251

INI_36_TlText23=SQL dotaz komb. UŽIV

INI_36_Aktivni23=1

INI_36_Ikona23=293

INI_36_IkonaColor23=16777215

INI_36_TlBarva23=16777088

INI_36_TlFont23=3

INI_36_Funkce23=4802

INI_36_Top123=296

INI_36_Left123=687

INI_36_Height123=64

INI_36_Width123=64

INI_36_Top223=296

INI_36_Left223=759

INI_36_Height223=64

INI_36_Width223=251

INI_36_TlText24=

INI_36_Aktivni24=0

INI_36_Ikona24=-1

INI_36_IkonaColor24=16777215

INI_36_TlBarva24=16777215

INI_36_TlFont24=0

INI_36_Funkce24=0

INI_36_Top124=368

INI_36_Left124=687

INI_36_Height124=64

INI_36_Width124=64

INI_36_Top224=368

INI_36_Left224=759

INI_36_Height224=64

INI_36_Width224=251

INI_36_TlText25=

INI_36_Aktivni25=0

INI_36_Ikona25=-1

INI_36_IkonaColor25=16777215

INI_36_TlBarva25=16777215

INI_36_TlFont25=0

INI_36_Funkce25=0

INI_36_Top125=440

INI_36_Left125=687

INI_36_Height125=64

INI_36_Width125=64

INI_36_Top225=440

INI_36_Left225=759

INI_36_Height225=64

INI_36_Width225=251

INI_36_TlText26=

INI_36_Aktivni26=0

INI_36_Ikona26=-1

INI_36_IkonaColor26=16777215

INI_36_TlBarva26=16777215

INI_36_TlFont26=0

INI_36_Funkce26=0

INI_36_Top126=512

INI_36_Left126=687

INI_36_Height126=64

INI_36_Width126=64

INI_36_Top226=512

INI_36_Left226=759

INI_36_Height226=64

INI_36_Width226=251

INI_36_TlText27=

INI_36_Aktivni27=0

INI_36_Ikona27=-1

INI_36_IkonaColor27=16777215

INI_36_TlBarva27=16777215

INI_36_TlFont27=0

INI_36_Funkce27=0

INI_36_Top127=584

INI_36_Left127=687

INI_36_Height127=64

INI_36_Width127=64

INI_36_Top227=584

INI_36_Left227=759

INI_36_Height227=64

INI_36_Width227=251

INI_36_TlText28=

INI_36_Aktivni28=0

INI_36_Ikona28=-1

INI_36_IkonaColor28=16777215

INI_36_TlBarva28=16777215

INI_36_TlFont28=0

INI_36_Funkce28=0

INI_36_Top128=8

INI_36_Left128=1026

INI_36_Height128=64

INI_36_Width128=64

INI_36_Top228=8

INI_36_Left228=1098

INI_36_Height228=64

INI_36_Width228=251

INI_36_TlText29=

INI_36_Aktivni29=0

INI_36_Ikona29=-1

INI_36_IkonaColor29=16777215

INI_36_TlBarva29=16777215

INI_36_TlFont29=0

INI_36_Funkce29=0

INI_36_Top129=80

INI_36_Left129=1026

INI_36_Height129=64

INI_36_Width129=64

INI_36_Top229=80

INI_36_Left229=1098

INI_36_Height229=64

INI_36_Width229=251

INI_36_TlText30=

INI_36_Aktivni30=0

INI_36_Ikona30=-1

INI_36_IkonaColor30=16777215

INI_36_TlBarva30=16777215

INI_36_TlFont30=0

INI_36_Funkce30=0

INI_36_Top130=152

INI_36_Left130=1026

INI_36_Height130=64

INI_36_Width130=64

INI_36_Top230=152

INI_36_Left230=1098

INI_36_Height230=64

INI_36_Width230=251

INI_36_TlText31=

INI_36_Aktivni31=0

INI_36_Ikona31=-1

INI_36_IkonaColor31=16777215

INI_36_TlBarva31=16777215

INI_36_TlFont31=0

INI_36_Funkce31=0

INI_36_Top131=224

INI_36_Left131=1026

INI_36_Height131=64

INI_36_Width131=64

INI_36_Top231=224

INI_36_Left231=1098

INI_36_Height231=64

INI_36_Width231=251

INI_36_TlText32=

INI_36_Aktivni32=0

INI_36_Ikona32=-1

INI_36_IkonaColor32=16777215

INI_36_TlBarva32=16777215

INI_36_TlFont32=0

INI_36_Funkce32=0

INI_36_Top132=296

INI_36_Left132=1026

INI_36_Height132=64

INI_36_Width132=64

INI_36_Top232=296

INI_36_Left232=1098

INI_36_Height232=64

INI_36_Width232=251

INI_36_TlText33=

INI_36_Aktivni33=0

INI_36_Ikona33=-1

INI_36_IkonaColor33=16777215

INI_36_TlBarva33=16777215

INI_36_TlFont33=0

INI_36_Funkce33=0

INI_36_Top133=368

INI_36_Left133=1026

INI_36_Height133=64

INI_36_Width133=64

INI_36_Top233=368

INI_36_Left233=1098

INI_36_Height233=64

INI_36_Width233=251

INI_36_TlText34=

INI_36_Aktivni34=0

INI_36_Ikona34=-1

INI_36_IkonaColor34=16777215

INI_36_TlBarva34=16777215

INI_36_TlFont34=0

INI_36_Funkce34=0

INI_36_Top134=440

INI_36_Left134=1026

INI_36_Height134=64

INI_36_Width134=64

INI_36_Top234=440

INI_36_Left234=1098

INI_36_Height234=64

INI_36_Width234=251

INI_36_TlText35=

INI_36_Aktivni35=0

INI_36_Ikona35=-1

INI_36_IkonaColor35=16777215

INI_36_TlBarva35=16777215

INI_36_TlFont35=0

INI_36_Funkce35=0

INI_36_Top135=512

INI_36_Left135=1026

INI_36_Height135=64

INI_36_Width135=64

INI_36_Top235=512

INI_36_Left235=1098

INI_36_Height235=64

INI_36_Width235=251

INI_36_TlText36=

INI_36_Aktivni36=0

INI_36_Ikona36=-1

INI_36_IkonaColor36=16777215

INI_36_TlBarva36=16777215

INI_36_TlFont36=0

INI_36_Funkce36=0

INI_36_Top136=584

INI_36_Left136=1026

INI_36_Height136=64

INI_36_Width136=64

INI_36_Top236=584

INI_36_Left236=1098

INI_36_Height236=64

INI_36_Width236=251

======================================================================================================

 

 

 

2011.04.27b / 07:00

 

001) manas7.exe - Data - doplněna funkce EAN.DBF

 

    - seznam nenaimportovaných vět je uveden v souboru \TEMP\EANDBF.TXT

 

      jde buď o věty, kdy již EAN v číselníku EANů existuje nebo naopak neexistuje

      v číselníku zboží číslo zboží

 

 

 

2010.11.04a / 18:00

 

001) Ve verzi programu manas7.exe a manasNX9.exe zrušeny skiny pro zvýšení

    stability programu

 

 

 

2010.11.01a / 00:00

 

- manas7.exe - pro sklad a POS

 

 

 

2010.04.17a / 00:00

 

004) manas7.exe - shodný s manasNX.exe, obsahuje ale jen vše nutné pro

    sklad / POS a restaurační systém (neobsahuje účetnictví, mzdy, majetek,

    pekárnu, ...) - nižší paměťové nároky, vyšší rychlost

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0