manasPOS.exe

Comments (...)

2011.06.09a / 00:00

 

003) Ověřeno použití manasPOS.exe + manasPOSnx.exe až do roku 2099

 

 

 

2011.06.08b / 12:00

 

001) Odlehčenou POS verzi programu s řadou omezeními (jen POS, bez rozborů,

    bez možnosti editace zboží, ...)

 

    manasPOS.exe a manasPOSnx.exe

 

    je možné od této verze používat bez nutnosti pravidelných povinných UPGRADE    

 

 

 

2010.11.22a / 23:00

 

005) POS verze manasPOS.exe + manasPOSnx.exe

 

    - není vyžadován povinný UPGRADE 2x ročně pro majitele měsíčních licencí ES manas

 

    - omezena funkčnost, dostupné pouze následující funkce (všechny funkce jsou dostupné

      v manas.exe/manasNX.exe)"

 

      - Agenda / Rok

      - POS

      - Internet

        - PING

        - FTP manas UPLOAD

        - Kontrola UPGRADE

      - Servis

        - Konfigurace (Admin)

        - Číselníky

          - Číselník zboží/služeb/materiálu - pouze prohlížení bez možnosti změny

          - Číselník čárkového kódu  

          - Číselník obalů

        - Info plocha

        - Kalkulačka

        - Obnov kurzor

        - Reklamace

          ...

        - Vzdálená správa (Admin)

      - Dokumentace

      - Konec

 

 

 

2010.05.04a / 09:00

 

005) POS verze programu - manasPOS.exe / manasPOSnx.exe

 

    - uživatelům s trvalou licencí se nezobrazují žádná informační okna o blížícím

      se termínu ukončení podpory programu, ty se zobrazují pouze u plné verze programu

 

      uživatelé s trvalou licencí ES manas tak mohou POS verzi programu na pokladnách

      a náhledových skenerech používat libovolně dlouho bez nutnosti povinného upgrade

      2 x ročně

 

      uživatelé s měsíční licencí ES manas mohou získat trvalou licenci za 5.000 Kč + DPH

      za každou používanou licenci, v ceně je 1 rok podpory a po jeho uplynutí je

      požadována standardní měsíční/čtvrtletní/pololetní/roční úhrada podpory

      ve výší 300 Kč + DPH za každou používanou licenci měsíčně

 

      součástí podpory ES manas je mimo jiné i distribuce XML dokladů z VO na MO

 

    - uživatelům s měsíční licencí programu se 15 dní před ukončením platnosti licence

      programu zobrazí pod polem heslo výrazný text (ale žádné informační okno):

 

      Blíží se konec platnosti licence programu [rrrr.mm.dd]

 

      do uvedeného datumu je nezbytné POS verzi programu přeinstalovat na aktuální,

      jinak dojde po uvedeném datumu k zablokování spuštění programu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0