Manka zaměstnanců

Comments (...)

2011.01.17b / 13:00

 

001) Mzdy - Manka zaměstnanců

 

    - do karty mzdy doplněna záložka:

 

      Manka

 

      - do pole Druh se uvede:

 

        0 - není manko

        1 - aktivní (zaměstnanec)

        2 - výnos

       

        při počátečním importu je pro všechny existující OSČP nastavena

        hodnota 1 = aktivní, pro pasivní je nutné hodnotu nastavit na 2 ručně

 

      - do pole VS se uvede variabilní symbol plateb, standardně 777xxxxx,

        kde xxxxx je OSČP

 

      - Poznámka 1 (30 znaků)

      - Poznámka 2 (30 znaků)

      - Poznámka 3 (30 znaků)

 

      - Pohledávky - Datum / Částka Kč

 

        pro max. 6 pohledávek se uvede datum a částka pohledávky, pro více

        pohledávek se 7. a další přičte k 6. pohledávce a do poznámky je možné

        na tuto skutečnost upozornit

 

        datum je v tabulce uložen ve tvaru řetězce RRRRMMDD, částka jako celé číslo

 

      - pole Zůstatek Kč se automaticky aktualizuje při změnách ostatních polí

 

      - Úhrada Minulý / Aktuální rok

 

        - pro měsíc se uvede uhrazená částka splátky manka

 

          pro aktuální rok se nastavuje do pravého sloupce podbarveného

          světle žlutě

 

    - Servis / Data / Doplnění dat

 

      - doplněna funkce pro import mank:

 

        Mzdy - import \DATA\manka.csv

 

        POZOR - manka se vynulují !!! - proveďte poto POUZE jednorázově

 

        oprávnění: 8760 Mzdy - Manka

 

        ... vstupní soubor se musí jmenovat manka.csv a musí být umístěn

            v podadresáři \DATA

 

            přiklad řádku vstupního souboru:

 

1026;7415;"prijmeni";"jmeno";17.11.2008;635;3 531;;;;;;;;;;;;;3 531;;;;;;;;;;

 

            jednotlivá pole musí být oddělena středníky

 

      - na závěr importu se zobrazí protokol pro ruční doplnění do karty zaměstnance

 

        Př.:

 

Protokol o importu \DATA\manka.csv do [HRA8QZ11] - chybné věty - zadejte ručně

 

1 036;;"prijmeni";"jmeno";17.11.2008;635;0;;;;;;;;;;;;;0;;;;;;;;;;

OSCP: , Datum: 17.11.2008, Stredisko: 635, Pohledavka: 0, 2010/10: 

 

...

 

Celkem vět               : 1605

Mank 1  za zaměstnance   : 1039

Mank 2  za zaměstnance   : 335

Mank 3  za zaměstnance   : 106

Mank 6  za zaměstnance   : 31

Mank 5  za zaměstnance   : 12

Mank 6  za zaměstnance   : 3

Mank 7+ za zaměstnance   : 1

Celkem chybných vět      : 65

 

    - pro SQL dotazy jsou použita následující pole karty zaměstnace - tabulka QZ11

 

    - Příklad SQL:

 

       SELECT

          OSCP,

          JMNO AS Jmeno,

          STRK AS Stredisko, 

          TDUCH AS Druh,

          NMES AS DatumRRRRMMDD01,

          POZ AS DatumRRRRMMDD02,

          PROTOT AS DatumRRRRMMDD03,

          SPECS AS DatumRRRRMMDD04,

          TRODC AS DatumRRRRMMDD05,

          VS AS DatumRRRRMMDD06,

          TROZDIL AS PohledavkaKc1,

          TSOUC AS PohledavkaKc2,

          TVYPOC AS PohledavkaKc3,

          TZACE AS PohledavkaKc4,

          TZAKL AS PohledavkaKc5,

          TZAKL1 AS PohledavkaKc6,

          TROZDIL+TSOUC+TVYPOC+TZACE+TZAKL+TZAKL1 AS PohledavkaKcCelkem,

          TROZDIL+TSOUC+TVYPOC+TZACE+TZAKL+TZAKL1- 

             (TDAN+TDETI+KCDAL+KCMD+KCPO+KCZA+KONI+MEZD+PCMES+PKONI+PME1+PME2+

              PME3+POCK+POCP+PORCIS+POSCP+PZACI+R325+ROKP+ROZD+SRAZKY+SVAT+TAR_STUPEN) 

             AS ZustatekKc,

          TDAN AS MR01,

          TDETI AS MR02,

          KCDAL AS MR03,

          KCMD AS MR04,

          KCPO AS MR05,

          KCZA AS MR06,

          KONI AS MR07,

          MEZD AS MR08,

          PCMES AS MR09,

          PKONI AS MR10,

          PME1 AS MR11,

          PME2 AS MR12,

          PME3 AS BR01,

          POCK AS BR02,

          POCP AS BR03,

          PORCIS AS BR04,

          POSCP AS BR05,

          PZACI AS BR06,

          R325 AS BR07,

          ROKP AS BR08,

          ROZD AS BR09,

          SRAZKY AS BR10,

          SVAT AS BR11,

          TAR_STUPEN AS BR12,

          ADRESAR AS Poznamka1,

          NAZEVTXT AS Poznamka2,

          UTEXT AS Poznamka3

       FROM

          HRA9QZ11   // upravte pro obdobi mezd

       WHERE

          TDUCH>0

       ORDER BY

           STRK,

           JMNO

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0