Marže, přirážka

Comments (...)

2000.10.31a / 18:00

 

 doplněny denní databáze M_rrmmdd.FFD, které pro každý výdej (i po změně

 např. pomocí F7/F8) obsahují za aktuální den všechny řádky na dokladech

 řazeně podle marže sestupně !!!

 

 zatím dostupné v Pohyby - Denní marže

 

 každý řádek obsahuje informace potřebné k dopátrání zdroje PROBLÉMU

 

 tyto údaje by měl někdo odpovědný neustále monitorovat a při zjištění

 jakýchkoliv nesrovnalostí zajistit nápravu chyby dříve, než je doklad

 vytištěn a odeslán se zbožím odběrateli

 

 toto by měla být ze všeho asi NEJUŽITEČNĚJŠÍ funkce programu, která ON-LINE

 hlídá TVORBU ZISKU, což je to, "o co tu jde"

 

 

 

P = PC/NC - 1

M = 1 - NC/PC

 

MARŽE je vždy menší než PŘIRÁŽKA!

 

NC=10

PC=15

 

P=15/10-1=0.5

M=1-10/15=0.3333

 

Přirážka = (ProdC - NákC) / NákC * 100

 

(ProdC - NákC) / ProdC * 100

 

M = (Pc - Nc) / Pc * 100                                          

 

OP = (Pc - Nc) / Nc * 100        

 

 

 

Přirážka a marže ... jak se to nerýmuje.

 

V současné rozjitřené situaci je obzvlášť nutné rozlišovat mezi termíny,

které jsou zaměňovány nejen ministry a snažit se důsledně

o správnou terminologii.

 

PŘIRÁŽKOU

 

tedy myslíme navýšení nákupní ceny a tím vytvoření ceny prodejní

(lze nazvat "procenta zdola").

 

MARŽÍ,

 

snad lépe výnosem, označujeme podíl našeho navýšení na prodejní ceně

(lze nazvat "procenta shora").

Pokud bychom tyto veličiny vyjádřili v absolutní hodnotě dojdeme

ke shodné částce v Kč pro konkrétní případ, avšak u obvyklého

relativního vyjádření dojdeme k výrazně odlišným hodnotám,

platí však jedno pravidlo:

 

MARŽE je vždy menší než PŘIRÁŽKA!

 

Nejlépe lze osvětlit na příkladu (zjednodušeno o vliv DPH,

který MARŽI ještě snižuje):

 

nákupní cena: 100 Kč

 

PŘIRÁŽKA: 20% (zde shodně i 20 Kč)

 

prodejní cena: 120 Kč

 

MARŽE: 16,67% (tedy 20 Kč ze 120 Kč)

 

Pozn.: při započítání DPH (5%/19%) je koncová cena 126 Kč/142,80 Kč

a MARŽE 15,87%/14%.

 

vztah MARŽE a PŘIRÁŽKY:

 

přirážka [%] marže [%] marže [%] při započítání 5% DPH

 

10 9,09 8,66

15 13,04 12,42

20 16,67 15,87

30 23,08 21,98

 

- marze/zisk - co si muze obchodnik ponechat

 

PŘIRÁŽKA je...

 

procentuální (ne korunové!) vyjádření podílu z ceny, který jste

si k nákupní ceně přirazili.

Počítá se jako

"prodejní cena děleno nákupní cenou"

(ProdC/NákC)

a v našem příkladu je to 100/70 = 1,428. Jinými slovy prodáváte-li kávu

za 142,8% nákupní ceny,

vaše přirážka je 42,8%.

(Přirážka je tak často používána při naceňování zboží, kdy si obchodník

řekne, že chce mít na všem zboží X% přirážku a následně tímto číslem

vynásobí nákupní ceny.)

 

Matematicky tedy: Přirážka = (ProdC - NákC) / NákC * 100

 

MARŽE,

 

na druhé straně, vyjadřuje "kolik jsme vydělali". A používá se obráceně:

Kupujete-li výše uvedenou kávu za 70 Kč a prodáváte ji za 100 Kč,

váš hrubý zisk je 30 Kč. Marže vyjadřuje výnos z prodeje a počítá se

"hrubý zisk děleno prodejní cena"

(Zisk/ProdC), v našem příkladu pak "30 děleno 100" = 0,3 = 30% marže.

 

Matematicky tedy: Marže = (ProdC - NákC) / ProdC * 100

 

RABAT bývá s marží často zaměňován. Je-li v obchodním názvosloví marže

ziskem,

potom rabat představuje SLEVU, kterou prodejce poskytuje kupujícímu

(například množstevní rabat) z obvyklé ceny. Záměna přirážky a marže

není neobvyklá, před časem se jí např. dopustil přímo ministr

zdravotnictví

 

http://vladimirvesely.blog.idnes.cz/c/9348/Vyznate-se-v-marzich-a-obchodnich-prirazkach.html

 

M = (Pc - Nc) / Pc * 100                                          

 

OP = (Pc - Nc) / Nc * 100        

 

M-marže, Pc-prodejní cena, Nc- nákupní cena, OP-obchodní přirážka

 

pokud chci docílit marže např. 20% a nákupní cena produktu je 300Kč, pak tedy prodejní cena bude:

 

Pc = Nc / ( 1 - M)                                kontrola:        M = (Pc - Nc) / Pc * 100

 

Pc = 300 / (1 - 0,20)                                                M = (375 - 300) / 375 * 100

 

Pc = 375Kč                                                            M = 20%

 

pokud chci docílit obch. navýšení např. 20% a nák. cena produktu je 300Kč, pak tedy prod. cena bude:

 

Pc = Nc * 1,2                                      kontrola:       OP = (Pc - Nc) / Nc *100        

 

Pc = 300 * 1,2                                                         OP = (360 - 300) / 300 * 100

 

Pc = 360Kč                                                             OP = 20%

 

Z výše uvedeného vyplývá, že marže a obchodní navýšení tedy rozhodně není totéž, ne ne ne,

neboť u marže se vychází z ceny, kterou jsme za zboží utržili, tedy "shora",

na rozdíl od obchodní přirážky, kde se vychází z  ceny, která byla za zboží placena, tedy "zdola"

 

Marže

 

http://webtrh.cz/83658-pocita-marze

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0