Koeficient měrné ceny

Comments (...)

2004.04.25a / 10:00

 

04) Ukázka SQL dotazu na straně serveru pro výpočet měrné ceny na POS zaokrouhlené na 0,10 statisticky:

 

SELECT 

   Cislo,Nazev,case when rabat<>0.0 then Round(cena02/rabat*10.0)/10.0 else Round(cena02*10.0)/10.0 end as MernaCena

FROM

   xx__z201

 

 

 

2004.04.24d / 22:00

 

05) Ukázka SQL dotazu na straně serveru pro dělení nulovým pole Rabat (Koeficient měrné ceny):

 

SELECT 

   rabat,case when rabat<>0.0 then 1/rabat else 1 end

FROM

   hr__z201

ORDER BY

   Rabat

 

 

 

2004.04.19a / 08:00

 

03) Číselník zboží

 

   - pole Hmotnost (v gramech) přesunuto na úvodní záložku Uživatel

 

   - doplněno pole Koeficient měrné ceny - pole Rabat

 

     - implicitně 1.0 (0.0 = 1.0)

 

     - pro přepočet ceny na měrnou cenu (za měrnou jednotku)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0