Měsíční složky mzdy

Comments (...)

2006.10.02a / 09:00

 

001) Mzdy

 

    - při zadání měsíční složky mzdy upraven test na přesahy dní

 

      - pro složky mzdy 631 - DPP a 632 - DPČ se test neprovádí

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0