MISSQL funkce

Comments (...)

2008.04.03a / 15:00

 

001) Doplněna MISSQL funkce MISRRRRMMDDDatum

 

    - funkce převede datum vyjádřený celým číslem RRRRMMDD na datumové

      pole po přetypování pomocí CAST

 

    - příklad pro pole Den1_RRRRMMDD z objednávky pekárny:

 

      Scénář:

 

QA hp8t14pk

 

SQL2

 

      SQL1:

 

select Den1_RRRRMMDD from @

 

      SQL2:

 

select

   Den1_RRRRMMDD,CAST (MISRRRRMMDDDatum(Den1_RRRRMMDD) AS Date)

from

   MEMO1

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0