Mléčka - vadnost a překlasifikace

Comments (...)

2009.06.30b / 21:00

 

001) Vadnost + Překlasifikace mléčky

 

    - Číselník partnerů - karta partnera

 

      - Zařazení

 

        - doplněno pole Sleva mléčka % - pole v tabulce Double_10

 

        - doplněno pole Sleva OZ % - pole v tabulce Double_11

          původní pole přejmenováno na Sleva OZ % OLD

 

    - Číselník zboží

 

      doplňte ručně zboží:

 

      98880 Vadnost 0%

      98881 Vadnost 9%

      98882 Vadnost 19%

 

      98883 Překlasifikace mléčky 0%

      98884 Překlasifikace mléčky 9%

      98885 Překlasifikace mléčky 19%

 

      u zboží nastavte DPH a zaškrtněte Neskladová položka

 

    - mustry dokladů

 

      3 840 - 10:2 - celkem snížení zatížení OZ (číslo zboží < 49999) (kladně)

 

      3 841 - 10:2 - celkem snížení zatížení mléčka (pole v číselníku zboží: Int32_05 = 1 nebo barva = 6) (kladně)

 

    - uzavření dokladu - pole v hlavičce dokladu

 

      CastkaPoslednihoSmiru - zatížení celkem Kč

      CastkaPlatby3 - snížení zatížení OZ celkem Kč (kladně)

      CastkaPlatby4 - snížení zatížení mléčka celkem Kč (kladně)

 

      při uzavření dokladu se automaticky doplní nenulové řádky se zbožím 98880-98885

      a tím se upraví základ daně v daňové tabulce o zadané procento z obratu OZ/mléčka na dokladě

      a současně se sníží zatížení opět o zadané procento OZ/mléčka (v mustru 3 41/42/43/44)

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0