Mluvení

Comments (...)

2007.02.28a / 07:00

 

002) Mluvení při spuštění a ukončení programu

 

    - lze zapnout zaškrtnutí pole Mluvení na pracovní ploše programu

 

    - implicitně vypnuto

 

 

 

FAQ - program:

 

Jak vypnu mluvení při spuštění a ukončeni programu?

- na Pracovní ploše zrušte zaškrtnutí u pole Mluvení

 

 

 

2004.10.09a / 12:00

 

3) Servis / Konfigurace

 

  - doplněn parametr

 

    - Mluvení ... vypnutí mluvení

 

      - stejný parametr doplněn na Pracovní plochu

 

 

 

2003.01.09a / 11:00

 

02) Konfigurace / Další / Program

 

   - je možné nastavit animace a texty mluvení při spuštění a ukončení programu

 

     - Mluvení při spuštění ... text mluvení při spuštění programu

     - Mluvení při ukončení ... text mluvení při ukončení programu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0