Mustry - vzory

Comments (...)

Mustry

 

101 - Mustr CA - Prodej CASH

102 - Mustr DD - Daňový dobropis

103 - Mustr DL - Dodací list

104 - Mustr DP - Dodací list na přesun

105 - Mustr DR - Dodací list z rozvozu

106 - Mustr DV - Daňový vrubopis

107 - Mustr EX - Doklad na export

108 - Mustr FA - Faktura

109 - Mustr FD - Dávková faktura

110 - Mustr FP - Proforma faktura

111 - Mustr FR - Faktura z rozvozu

112 - Mustr FZ - Zálohová faktura

113 - Mustr HO - Prodej za hotové

114 - Mustr HR - Hotově z rozvozu

115 - Mustr OD - Objednávka dodavateli

116 - Mustr OO - Objednávka odběratele

117 - Mustr PA - Paragon

118 - Mustr PB - Přijatý paragon

119 - Mustr PD - Inventurní soupiska

120 - Mustr PE - Přijatý doklad z importu

121 - Mustr PF - Přijatá faktura

122 - Mustr PH - Přijatý doklad za hotové

123 - Mustr PJ - Přijatý zjednodušený daňový doklad

124 - Mustr PL - Přijímací list

125 - Mustr PO - Doklad o použití

126 - Mustr PQ - Přijatý pokladní doklad

127 - Mustr PR - Přijatá reklamace

128 - Mustr PV - Přijatý daňový vrubopis

129 - Mustr PW - Přijatá proforma faktura

130 - Mustr PX - Přijímací list z přesunu

131 - Mustr PY - Přijatý daňový dobropis

132 - Mustr PZ - Přijatá zálohová faktura

133 - Mustr RE - Reklamace

134 - Mustr RL - Rozvozový list

135 - Mustr VP - Doklad na vlastní prodejnu

136 - Mustr ZJ - Zjednodušený daňový doklad

161 - Mustr FU - Přefakturace

162 - Mustr OM - Objednávka odběratele MLÉČKA

163 - Mustr QF - Faktura - Franšíza

164 - Mustr QU - Faktura - Účetní

165 - Mustr QP - Faktura -Přefakturace

198 - Mustr HRUDPCFA

199 - Mustr HRUDPCHO

 

Mustr 101 - Mustr CA - Prodej CASH

 

; Mustr: Prodej za hotové - CASH

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Dodací list                   Prodej za hotové - CASH

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                   Zálohově zaplaceno:                        ^20@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

1  [PMS]  Daňový doklad / Dodací list                   Prodej za hotové - CASH

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 102 - Mustr DD - Daňový dobropis

 

; Mustr: Daňový dobropis

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Dobropis / Dodací list        Daňový dobropis

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                   Zálohově zaplaceno:                        ^20@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  Daňový doklad / Dobropis / Dodací list        Daňový dobropis

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 103 - Mustr DL - Dodací list

 

; Mustr: Dodací list

;

1  [PMS]                                                Dodací list

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Dodací list

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 104 - Mustr DP - Dodací list na přesun

 

; Mustr: Dodací list na přesun

;

1  [PMS]                                                Dodací list na přesun

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Dodací list na přesun

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 105 - Mustr DR - Dodací list z rozvozu

 

; Mustr: Dodací list z rozvozu

;

1  [PMS]                                                Dodací list z rozvozu

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Dodací list z rozvozu

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 106 - Mustr DV - Daňový vrubopis

 

; Mustr: Daňový vrubopis

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Daňový vrubopis

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                   Zálohově zaplaceno:                        ^20@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Daňový vrubopis

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 107 - Mustr EX - Doklad na export

 

; Mustr: Doklad na export + JKPOV

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Doklad na export

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^39@@@@@@ ################################   #           ^60@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby         MJ          Množství MJ  Cena/MJ Kč   Cena celkem Kč |

1|                                   Celní saz.         Měna        Měna             Měna |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@       ^03          ^04@@@@@@@   ^05@@@@@@       ^07@@@@@@@

2                                    ^18@@@@@@           ^32   ^33@@@@@@       ^34@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                                 ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@

3

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                   Zálohově zaplaceno:                        ^20@@@@@@@

3                                   Celkem k úhradě Kč:                        ^19@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě ^34  ^35@@@@/^36@@@@@@@: # ^33@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  ^23

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Doklad na export

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby         MJ          Množství MJ  Cena/MJ Kč   Cena celkem Kč |

4|                                   Celní saz.         Měna        Měna             Měna |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 108 - Mustr FA - Faktura

 

; Mustr: Faktura

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                   Zálohově zaplaceno:                        ^20@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 109 - Mustr FD - Dávková faktura

 

; Mustr: Faktura dávková

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura dávková

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura dávková

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 110 - Mustr FP - Proforma faktura

 

; Mustr: Proforma faktura

;

1  [PMS]  N E N Í   D A Ň O V Ý   D O K L A D           Proforma faktura

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo proforma (VS)  : # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@                                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum vyst. proforma : ^29@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     Žádáme o platbu předem za následující položky                          |

1|           |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  N E N Í   D A Ň O V Ý   D O K L A D           Proforma faktura

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo proforma (VS)  : # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 111 - Mustr FR - Faktura z rozvozu

 

; Mustr: Faktura z rozvozu

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura z rozvozu

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                   Zálohově zaplaceno:                        ^20@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura z rozvozu

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 112 - Mustr FZ - Zálohová faktura

 

; Mustr: Zálohová faktura

;

1  [PMS]  N E N Í   D A Ň O V Ý   D O K L A D           Zálohová faktura

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu (VS)   : # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@                                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum vyst. proforma : ^29@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     Žádáme o platbu předem za následující položky                          |

1|           |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  N E N Í   D A Ň O V Ý   D O K L A D           Zálohová faktura

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu (VS)   : # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 113 - Mustr HO - Prodej za hotové

 

; Mustr: Prodej za hotové

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Dodací list                   Prodej za hotové

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                   Zálohově zaplaceno:                        ^20@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

1  [PMS]  Daňový doklad / Dodací list                   Prodej za hotové

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 114 - Mustr HR - Hotově z rozvozu

 

; Mustr: Za hotové z rozvozu

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Dodací list                   Za hotové z rozvozu

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                   Zálohově zaplaceno:                        ^20@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  Daňový doklad / Dodací list                   Za hotové z rozvozu

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 115 - Mustr OD - Objednávka dodavateli

 

1                                     O B J E D N Á V K A     D N E : ^29@@@@@@@  

1     DIC:^03@@@@@@@@@@@           ICO^04@@@@@@    * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1                      ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@        *         ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *

1                      ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@        *         ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *

1              ^08@@   ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@        * ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *

1      ____________________________________________* * * * * * * * * * * * * * * * * *

1                                                

1     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                    

1       Umístění          Číslo           Název zboží                     Množství

1        zboží                                                               ks

1       ---------------------------------------------------------------------------

2       ^83@@@@         ^12@@@@@@       ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  ^04@@@@@@@

3       ===========================================================================

3^194

3                                                  ZÁKLAD      DPH            

3                               CELKEM           ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3

4                                     O B J E D N Á V K A     D N E : ^29@@@@@@@  

4     DIC:^03@@@@@@@@@@@           ICO^04@@@@@@    * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4                      ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@        *         ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *

4                      ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@        *         ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *

4              ^08@@   ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@        * ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *

4      ____________________________________________* * * * * * * * * * * * * * * * * *

4                                                

4     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                    

4       Umístění          Číslo           Název zboží                     Množství

4        zboží                                                               ks

4       ---------------------------------------------------------------------------

 

Mustr 116 - Mustr OO - Objednávka odběratele

 

1                                O B J E D N Á V K A   N A  D E N :                  

1        Odb.číslo: ^22@@@@                          * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1                                                    *           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@  *

1        Doklad.  : ^36@@@@                          *           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@  *

1        Dealer   : ^40@@@@@@@                       *   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@  *

1 ___________________________________________________* * * * * * * * * * * * * * * * * *

1                                                      Místo podn.^25@@@@@@@@@@@@@@@@@

1^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1   Umístění zboží     Číslo    Nazev zboží                 Počet  / Egal.      

1                                                           beden

1  -----------------------------------------------------------------------------

2    ^26@@@@@@@@@@@@@ ^12@@@   ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^10@@  /^69@  

3  =============================================================================

3               Bez daně ^10@@@@@@@        Celkem s daní  ^17@@@@@@@

3^194

4                                O B J E D N Á V K A   N A  D E N :                  

4        Odb.číslo: ^22@@@@                          * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4                                                    *           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@  *

4        Doklad.  : ^36@@@@                          *           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@  *

4        Dealer   : ^40@@@@@@@                       *   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@  *

4 ___________________________________________________* * * * * * * * * * * * * * * * * *

4                                                      Místo podn.^25@@@@@@@@@@@@@@@@@

4^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

4   Umístění zboží     Číslo    Nazev zboží                 Počet  / Egal.      

4                                                           beden

4  -----------------------------------------------------------------------------

 

Mustr 117 - Mustr PA - Paragon

 

; Mustr: Prodej za hotové - paragon

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Dodací list                   Prodej za hotové - paragon

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

1  [PMS]  Daňový doklad / Dodací list                   Prodej za hotové - paragon

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 118 - Mustr PB - Přijatý paragon

 

; Mustr: Přijatý paragon

;

1  [PMS]                                                Přijatý paragon

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Odběratel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Dodavatel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Přijatý paragon

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 119 - Mustr PD - Inventurní soupiska

 

; Mustr: Inventurní soupiska

;

1  [PMS]  N E N Í   D A Ň O V Ý   D O K L A D           Inventurní soupiska

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo proforma (VS)  : # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@                                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum vyst. proforma : ^29@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     Žádáme o platbu předem za následující položky                          |

1|           |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  N E N Í   D A Ň O V Ý   D O K L A D           Inventurní soupiska

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo proforma (VS)  : # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 120 - Mustr PE - Přijatý doklad z importu

 

; Mustr: Přijatý doklad z importu

;

1  [PMS]                                                Přijatý doklad z importu

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Odběratel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Dodavatel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Přijatý doklad z importu

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 121 - Mustr PF - Přijatá faktura

 

; Mustr: Přijatá faktura

;

1  [PMS]                                                Přijatá faktura

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Odběratel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Dodavatel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Přijatá faktura

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 122 - Mustr PH - Přijatý doklad za hotové

 

; Mustr: Přijatý doklad za hotové

;

1  [PMS]                                                Přijatý doklad za hotové

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Odběratel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Dodavatel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Přijatý doklad za hotové

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 123 - Mustr PJ - Přijatý zjednodušený daňový doklad

 

; Mustr: Přijatý zjednodušený daňový doklad

;

1  [PMS]                                                Přijatý zjednodušený daňový doklad

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Odběratel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Dodavatel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Přijatý zjednodušený daňový doklad

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 124 - Mustr PL - Přijímací list

 

; Mustr: Přijímací list

;

1  [PMS]                                                Přijímací list

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Odběratel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Dodavatel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3                                                    Sazba DPH   DPC bez DPH Kč  s DPH Kč

3                                                    ------------------------------------

3                                                    ^04@@%          ^106@@@@@@^102@@@@@@

3                                                    ^05@@% snížená  ^107@@@@@@^103@@@@@@

3                                                    ^06@@% základní ^108@@@@@@^104@@@@@@

3                                                    ------------------------------------

3                                                                    ^105@@@@@@^101@@@@@@

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Přijímací list

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 125 - Mustr PO - Doklad o použití

 

; Mustr: Doklad o použití

;

1  [PMS]  Daňový doklad                                 Doklad o použití

1+-----------+----------------------------------------+----------------------##############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokl. o použ.: #   ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum usk.zdan.pln.: # ^30@@@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana             : #   ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1|                 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #  ^22@@@@  ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1|                 #         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1|                 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1+-----------------################################---#####################################

1|  Číslo  Název zboží/služby  DPH %  J  MJ   Množství MJ  Cena/MJ s DPH  Celkem s DPH Kč |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@  ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@  ^02^13  ^03   ^04@@@@@@@      ^06@@@@@@       ^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                              ^01@@@@@@@                      ^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                   Zálohově zaplaceno:                        ^20@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč - placeno hotově:     # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  Daňový doklad                                 Doklad o použití

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^30@@@@@@@ | Číslo dokl. o použití: # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo  Název zboží/služby  DPH %  J  MJ   Množství MJ  Cena/MJ s DPH  Celkem s DPH Kč |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 126 - Mustr PQ - Přijatý pokladní doklad

 

; Mustr: Příjmový pokladní doklad

;

1 Příjmový pokladní doklad

1

1 Bude doplněno ...

2 .

3 .

4 .

 

Mustr 127 - Mustr PR - Přijatá reklamace

 

; Mustr: Přijatá reklamace

;

1  [PMS]                                                Přijatá reklamace

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Odběratel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Dodavatel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Přijatá reklamace

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 128 - Mustr PV - Přijatý daňový vrubopis

 

; Mustr: Přijatý daňový vrubopis

;

1  [PMS]                                                Přijatý daňový vrubopis

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Odběratel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Dodavatel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Přijatý daňový vrubopis

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 129 - Mustr PW - Přijatá proforma faktura

 

; Mustr: Přijatá proforma faktura

;

1  [PMS]                                                Přijatá proforma faktura

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Odběratel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Dodavatel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Přijatá proforma faktura

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 130 - Mustr PX - Přijímací list z přesunu

 

; Mustr: Přijímací list z přesunu

;

1  [PMS]                                                Přijímací list z přesunu

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Odběratel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Dodavatel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Přijímací list z přesunu

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 131 - Mustr PY - Přijatý daňový dobropis

 

; Mustr: Přijatý daňový dobropis

;

1  [PMS]                                                Přijatý daňový dobropis

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Odběratel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Dodavatel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Přijatý daňový dobropis

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 132 - Mustr PZ - Přijatá zálohová faktura

 

; Mustr: Přijatá zálohová faktura

;

1  [PMS]                                                Přijatá zálohová faktura

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Odběratel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Dodavatel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Přijatá zálohová faktura

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Odběratel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Dodavatel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 133 - Mustr RE - Reklamace

 

; Mustr: Reklamace

;

1  [PMS]                                                Reklamace

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Reklamace

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 134 - Mustr RL - Rozvozový list

 

; Mustr: Rozvozový list

;

1  [PMS]                                                Rozvozový list

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo dokladu        : #  ^36@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ List č.:  ^35@@@@@                 #####################################

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum vystavení      : ^29@@@@@@@ |

1|           |     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]                                                Rozvozový list

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo dokladu        : # ^36@@@@  #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 135 - Mustr VP - Doklad na vlastní prodejnu

 

; Mustr: Doklad na vlastní prodejnu + tara + vada - 17 cpi

;

1       DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO ^04@@@@@@@@@@@@@@@@@                      Dodací list na vlastní prodejnu č.  : ^14@@@@@

1 ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                                                                

1 ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@  ^09@@@@@@@@                            Dat.dokladu  ^30@@@@@@@     Prodejna ^55@@@@

1  Pozn. ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1                                                                                                    ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1 Akce   Obal  Počet   Egal.  Tara Vada    Marže J MJ  DPH Číslo    Cena/MJ   Mnozstvi   Zbozi                     MOC/MJ

1               ob.                          %          %           bez DPH      MJ                                      

1 ________________________________________________________________________________________________________________________

2^18@@@@^09  ^10@@ ^69@@ ^14@@@@@ ^15@@@@@^70@ ^13 ^03^02 ^12@@@@^05@@@@@@^04@@@@@@  ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^67@@@@@

3 ________________________________________________________________________________________________________________________

3                                                                                                              

3

3                                                          Sazba       Zák.daně        Zatížení    

3                                                                                                    

3                                                         ^04@@ %    ^07@@@@@@@      ^41@@@@@@@              

3                                                         ^05@@ %    ^08@@@@@@@      ^42@@@@@@@              

3                                                         ^06@@ %    ^09@@@@@@@      ^43@@@@@@@            

3                                                         _____________________________________

3                                                                    ^10@@@@@@@      ^44@@@@@@@  

3^194

4       DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO ^04@@@@@@@@@@@@@@@@@                      Dodací list na vlastní prodejnu č.  : ^14@@@@@

4 ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                                                                

4 ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@  ^09@@@@@@@@                            Dat.dokladu  ^30@@@@@@@     Prodejna ^55@@@@

4  Pozn. ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@@

4                                                                                                    ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@@

4 Akce   Obal  Počet   Egal.  Tara Vada    Marže J MJ  DPH Číslo    Cena/MJ   Mnozstvi   Zbozi                     MOC/MJ

4               ob.                          %          %           bez DPH      MJ                                      

4 ________________________________________________________________________________________________________________________

 

Mustr 136 - Mustr ZJ - Zjednodušený daňový doklad

 

; Mustr: Zjednodušený daňový doklad

;

1  [PMS]                                                Zjednodušený daňový doklad

1+-----------+----------------------------------------+----------------------##############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo zjedn.daň.d. : #   ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum usk.zdan.pln.: # ^30@@@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana             : #   ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1|                 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #  ^22@@@@  ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1|                 #         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1|                 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1+-----------------################################---#####################################

1|  Číslo  Název zboží/služby  DPH %  J  MJ   Množství MJ  Cena/MJ s DPH  Celkem s DPH Kč |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@  ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@  ^02^13  ^03   ^04@@@@@@@      ^06@@@@@@       ^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                              ^01@@@@@@@                      ^03@@@@@@@

3  Zaokrouhlení:                                                               ^18@@@@@@@

3                                                                            ##############

3  Celkem k úhradě Kč - placeno hotově:                                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

3^194

4  [PMS]                                                Zjednodušený daňový doklad

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^30@@@@@@@ | Číslo zjedn.daň.dokl.: # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo  Název zboží/služby  DPH %  J  MJ   Množství MJ  Cena/MJ s DPH  Celkem s DPH Kč |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 161 - Mustr FU - Přefakturace

 

; Mustr: Prefakturace

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Přefakturace

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^86 ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

2  ^57

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                   Zálohově zaplaceno:                        ^20@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura z rozvozu

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 162 - Mustr OM - Objednávka odběratele MLÉČKA

 

1                                O B J E D N Á V K A  MLÉČKA  N A  D E N :                  

1        Odb.číslo: ^22@@@@                          * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1                                                    *           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@  *

1        Doklad.  : ^36@@@@                          *           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@  *

1        Dealer   : ^40@@@@@@@                       *   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@  *

1 ___________________________________________________* * * * * * * * * * * * * * * * * *

1                                                      Místo podn.^25@@@@@@@@@@@@@@@@@

1^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           

1   Umístění zboží     Číslo    Nazev zboží                 Počet  / Egal.      

1                                                           beden

1  -----------------------------------------------------------------------------

2    ^26@@@@@@@@@@@@@ ^12@@@   ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^10@@  /^69@  

3  =============================================================================

3               Bez daně ^10@@@@@@@        Celkem s daní  ^17@@@@@@@

3^194

4                                O B J E D N Á V K A  MLÉČKA  N A  D E N :                  

4        Odb.číslo: ^22@@@@                          * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4                                                    *           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@  *

4        Doklad.  : ^36@@@@                          *           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@  *

4        Dealer   : ^40@@@@@@@                       *   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@  *

4 ___________________________________________________* * * * * * * * * * * * * * * * * *

4                                                      Místo podn.^25@@@@@@@@@@@@@@@@@

4^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           

4   Umístění zboží     Číslo    Nazev zboží                 Počet  / Egal.      

4                                                           beden

4  -----------------------------------------------------------------------------

 

Mustr 163 - Mustr QF - Faktura - Franšíza

 

; Mustr: Faktura

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura - Franšíza

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura - Franšíza

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 164 - Mustr QU - Faktura - Účetní

 

; Mustr: Faktura

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura - Účetní

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura - Účetní

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 165 - Mustr QP - Faktura -Přefakturace

 

; Mustr: Faktura

;

1  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura - Přefakturace

1+-----------+----------------------------------------+------------------------############

1| Dodavatel |     DIČ: ^03@@@@@@@@@@@  IČO: ^04@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

1+-----------+     Tel./fax: ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Konstantní symbol    : # ^15@@@@@ #

1| Sklad:     ^33@ Místo podn.:  ^12@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Strana               : # ^01@@@@@ #

1| LČ:    ^35@@@@@ ################################   #####################################

1| Bankovní účet:  # ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      #   #                                   #

1| RL:        ^37@ ################################   #                                   #

1| Auto:       ^39 #         ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| SPZ:  ^40@@@@@@@#         ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Řidič:      ^41 #         ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| ^42@@@@@@@@@@@@ # ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@ #   #   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    #

1| Sou.: ^38@@@@@@ ################################   #                                   #

1+-----------+----------------------------------------#####################################

1| Odběratel |     DIČ: ^23@@@@@@@@@@@  IČO: ^24@@@@@ | Datum splatnosti     : ^27@@@@@@@ |

1+-----------+     Číslo: ^22@@@@  Číslo OM:  ^55@@@@ | Forma úhrady         : ^28@@@@@@@ |

1|                 Místo podn.:  ^25@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Datum vyst.daň.dokl. : ^29@@@@@@@ |

1| Poplatek z prodlení denně   : ^54@@ % / ^52@@@@ Kč | Datum usk.zdanit.pln.: ^30@@@@@@@ |

1+-----------+----------------------------------------+-----------------------------------+

1| Poznámka  |     ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |

1+-----------+----------------------------------------------------------------------------+

1|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

1|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

1+----------------------------------------------------------------------------------------+

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^06@@@@@@ ^07@@@@@@@^08@@@@@@@

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3  ^23

3^194

3                                   Sazba DPH   Základ daně Kč     Daň Kč  Cena s daní Kč

3                                   -----------------------------------------------------

3                                   ^04@@%          ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3                                   ^05@@% snížená  ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@

3                                   ^06@@% základní ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@

3                                   -----------------------------------------------------

3                                                   ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@

3                                   Zaokrouhlení:                              ^18@@@@@@@

3                                                                            ##############

3                                   Celkem k úhradě Kč:                      # ^19@@@@@@@ #

3                                                                            ##############

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@

4  [PMS]  Daňový doklad / Faktura / Dodací list         Faktura - Přefakturace

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4| Dodavatel: ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@  Datum: ^29@@@@@@@ | Číslo daň. dokl. (VS): # ^14@@@@@ #

4| Odběratel: ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@                    | Strana               : # ^01@@@@@ #

4+----------------------------------------------------+------------------------############

4|  Číslo Název zboží/služby  DPH  J MJ   Množství  Cena/MJ  Cena/MJ  Celkem Kč Celkem Kč |

4|                              %               MJ  bez DPH    s DPH    bez DPH     s DPH |

4+----------------------------------------------------------------------------------------+

 

Mustr 198 - Mustr HRUDPCFA

 

; Mustr: Doklad na vlastní prodejnu + tara + vada - 17 cpi FA

1  [PMS]                                  B                /Orient.ceny pro maloobchod/            FAKTURA       Daňový  doklad

1 Test poznamka partner: ^72@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1  Dodavatel   DIČ: ^03@@@@@@@@@@@    IČO: ^04@@@@@   Odběratel   DIČ:     ^23@@@@@@@@@@@   Číslo dokladu (VS)   :   ^14@@@@@

1              Tel./fax:   ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@               IČO:     ^24@@@@@         Strana               :   ^01@@@@@

1            ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1            ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@                              Datum splatnosti:^27@@@@@@@* ^22@@@@   ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    *

1            ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ Banka ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Forma úhrady:    ^28@@@@@@@*           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    *

1    ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@                              Dat.vyst.dokladu:^29@@@@@@@*           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    *

1                                                              Dat.usk.zd.pln. :^30@@@@@@@*   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    *

1  Poznámka: ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       ^40@@@@@@@* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1

1Pro vládou stanovené výrobky podle zák.č.22/97 Sb. je dodavatel držitelem ujištění nebo prohlášení o shodě

1

1           Datum   Obal Počet  Egal.  DPH  J MJ  Marže     Celkem      Množství  Cena/MJ   Číslo    Název               MOC

1   AKCE                 obalů                      %       bez DPH               bez DPH                               orient.

1  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ^18@@@@@@          ^09 ^10@@ ^69@@@  ^02^13 ^03^70     ^07@@@@@@  ^04@@@@@@@ ^05@@@@@@@ ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@ ^67@@@@@

3  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3                                                        ^02@@@@@@                                  

3                                                                    Sazba DPH Zák.daně Kč  Daň Kč   Celkem     Celkem dop.ceny

3                                                                    ------------------------------------------   -------------

3                                                                    ^04@@ %    ^07@@@@@@@           ^14@@@@@@@      ^56@@@@@@@

3                                                                    ^05@@ %    ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@^15@@@@@@@      ^57@@@@@@@

3                                                                    ^06@@ %    ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@^16@@@@@@@      ^58@@@@@@@

3                                                                    ------------------------------------------   -------------

3                                                                               ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@^17@@@@@@@      ^59@@@@@@@

3                                                                     Zaokrouhlení:                  ^18@@@@@@@              

3

3                                                                                 Celkem Kč:     * ^19@@@@@@@  *

3                                                                                                * * * * * * * *

3 ^194

4  [PMS]                                                                                

4                                                                                            Číslo dokladu (VS)   :   ^14@@@@@

4                                   Dat.uskut.zdan.plnění:        ^30@@@@@@@                 Strana               :   ^01@@@@@

4                                                                                                                            

4           Datum   Obal Počet  Egal.  DPH  J MJ  Marže     Celkem      Množstvi  Cena/MJ   Číslo    Název               MOC

4   AKCE                 obalů                      %       bez DPH               bez DPH                               orient.

4  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mustr 199 - Mustr HRUDPCHO

 

; Mustr: Doklad na vlastní prodejnu + tara + vada - 17 cpi HO

1  [PMS]                                  B                /Orient.ceny pro maloobchod/            HOTOVĚ        Daňový  doklad

1  Dodavatel   DIČ: ^03@@@@@@@@@@@    IČO: ^04@@@@@   Odberatel   DIČ:     ^23@@@@@@@@@@@   Číslo dokladu (VS)   :   ^14@@@@@

1              Tel./fax:   ^31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@               IČO:     ^24@@@@@         Strana               :   ^01@@@@@

1            ^05@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1            ^06@@@@@@@@@@@@@@@@@                              Datum splatnosti:^27@@@@@@@* ^22@@@@   ^17@@@@@@@@@@@@@@@@@    *

1            ^07@@@@@@@@@@@@@@@@@ Banka ^11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Forma úhrady:    ^28@@@@@@@*           ^18@@@@@@@@@@@@@@@@@    *

1    ^08 @@  ^09@@@@@@@@@@@@@@@@@                              Dat.vyst.dokladu:^29@@@@@@@*           ^19@@@@@@@@@@@@@@@@@    *

1                                                              Dat.usk.zd.pln. :^30@@@@@@@*   ^20 @@  ^21@@@@@@@@@@@@@@@@@    *

1  Poznámka: ^53@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       ^40@@@@@@@* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1

1Pro vládou stanovené výrobky podle zák. č. 22/97 Sb. je dodavatel držitelem ujištění nebo prohlášení o shodě

1

1           Datum   Obal Počet  Egal.  DPH  J MJ  Marže     Celkem      Množství  Cena/MJ   Číslo    Název               MOC

1   AKCE                 obalů                      %       bez DPH               bez DPH                               orient.

1  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ^18@@@@@@          ^09 ^10@@ ^69@@@  ^02^13 ^03^70     ^07@@@@@@  ^04@@@@@@@ ^05@@@@@@@ ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@ ^67@@@@@

3  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3                                                        ^02@@@@@@                                  

3                                                                    Sazba DPH Zák.daně Kč  Daň Kč   Celkem     Celkem dop.ceny

3                                                                    ------------------------------------------   -------------

3                                                                    ^04@@ %    ^07@@@@@@@           ^14@@@@@@@      ^56@@@@@@@

3                                                                    ^05@@ %    ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@^15@@@@@@@      ^57@@@@@@@

3                                                                    ^06@@ %    ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@^16@@@@@@@      ^58@@@@@@@

3                                                                    ------------------------------------------   -------------

3                                                                               ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@^17@@@@@@@      ^59@@@@@@@

3                                                                     Zaokrouhlení:                  ^18@@@@@@@

3                                                                                                * * * * * * * *

3                                                                                 Celkem Kč:     * ^19@@@@@@@  *

3                                                                                                * * * * * * * *

3 ^194

4  [PMS]

4                                                                                            Číslo dokladu (VS)   :   ^14@@@@@

4                                   Dat.uskut.zdan.plnění:        ^30@@@@@@@                 Strana               :   ^01@@@@@

4

4           Datum   Obal Počet  Egal.  DPH  J MJ  Marže     Celkem      Množství  Cena/MJ   Číslo    Název               MOC

4   AKCE                 obalů                      %       bez DPH               bez DPH                               orient.

4  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0