Mustry

Comments (...)

2015.04.08a / 00:00

 

002) Mustry skladových dokladů

 

    - doplněna textová pole v kartě číselníku zboží:

 

      2 280 ... Text09

      2 281 ... Text10

      2 282 ... Text11

      2 283 ... Text12

      2 284 ... Text13

      2 285 ... Text14

      2 286 ... Text15

      2 287 ... Text16

      2 288 ... Text17

      2 289 ... Text18

      2 290 ... Text19

      2 291 ... Text20

      2 292 ... Text21

      2 293 ... Text22

      2 294 ... Text23

      2 295 ... Text24

      2 296 ... Text25

      2 297 ... Text26

      2 298 ... Text27

      2 299 ... Text28

      2 300 ... Text29

      2 301 ... Text30

      2 302 ... Text31

      2 303 ... Text32

 

 

 

2015.04.01a / 00:00

 

001) Sklad / Mustr dokladu

 

    - v poli 2 271 se uvede neprázdná poznámka, pro alkohol = spotřební daň 1-4 - ve speciálním tvaru

 

 

 

2015.02.01a / 00:00

 

001) Mustry sestav sklad

 

    - doplněna pole pro DPH 3 (10%)

 

        nové pole pro DPH 3   původní pole pro DPH 2

 

      3         875                      103

      3         876                      104

      3         877                      801

      3         878                      805

 

 

 

2014.12.03a / 00:00 BETA

 

001) Mustry textových tiskových sestav

 

    - doplněna pole pro DPH 10%

 

    - vedle nového pole zobrazeno původní pole pro DPH 15% pro snadné doplnění

      do mustrů a význam pole:

 

      3 842 ... 3 06  ... CFGDPH10:5:0

      3 843 ... 3 08  ... CelkemCenaBezDane10:10:2

      3 844 ... 3 11  ... CelkemDan10:10:2

      3 845 ... 3 15  ... CelkemCenaSDani10:10:2

      3 846 ... 3 42  ... SumaPC10-X_Zaokrouhleni(SumaPC10_OZ*Koef_OZ,0)

                             -X_Zaokrouhleni(SumaPC10_Mlecka*Koef_Mlecka,0):10:2

      3 847 ... 3 46  ... SumaPC10Dan:10:2

      3 848 ... 3 57  ... SPC10:10:2

      3 849 ... 3 74  ... SumaCenaZboziBezDPH10:10:2

      3 850 ... 3 77  ... SumaCenaZboziDPH10:10:2

      3 851 ... 3 80  ... SumaCenaZboziSDPH10:10:2

      3 852 ... 3 83  ... SumaCenaObalyBezDPH10:10:2

      3 853 ... 3 86  ... SumaCenaObalyDPH10:10:2

      3 854 ... 3 89  ... SumaCenaObalySDPH10:10:2

      3 855 ... 3 96  ... SumaCenaZboziBezDPH10-X_Zaokrouhleni(SumaCenaZboziBezDPH10

                             *_DPH_0_0909,0):10:2

      3 856 ... 3 98  ... SumaCenaZboziBezDPH10*_DPH_0_0909:10:2

      3 857 ... 3 488 ... SumaDPC_Dan_10:10:2

      3 858 ... 3 492 ... SumaOP_10:10:2

      3 859 ... 3 712 ... SumaDPC_Dan_10/KurzEUR:10:2

      3 860 ... 3 716 ... SumaOP_10/KurzEUR:10:2

      3 861 ... 3 763 ... SumaCenaZboziBezDPH10/KurzEUR:10:2

      3 862 ... 3 771 ... SumaCenaZboziDPH10/KurzEUR:10:2

      3 863 ... 3 774 ... SumaCenaZboziSDPH10/KurzEUR:10:2

      3 864 ... 3 777 ... SumaCenaObalyBezDPH10/KurzEUR:10:2

      3 865 ... 3 780 ... SumaCenaObalyDPH10/KurzEUR:10:2

      3 866 ... 3 783 ... SumaCenaObalySDPH10/KurzEUR:10:2

      3 867 ... 3 787 ... SumaCenaZboziBezDPH10-X_Zaokrouhleni(SumaCenaZboziBezDPH10

                             *_DPH_0_0909,0)/KurzEUR:10:2

      3 868 ... 3 789 ... SumaCenaZboziBezDPH10*_DPH_0_0909/KurzEUR:10:2

      3 869 ... 3 816 ... CelkemCenaBezDane10/KurzEUR:10:2

      3 870 ... 3 817 ... CelkemDan10/KurzEUR:10:2

      3 871 ... 3 818 ... CelkemCenaSDani10/KurzEUR:10:2

      3 872 ... 3 819 ... SumaPC10/KurzEUR:10:2

      3 873 ... 3 820 ... SumaPC10Dan/KurzEUR:10:2

      3 874 ... 3 821 ... SPC10/KurzEUR:10:2

 

    - pro dávkovou fakturaci jsou dostupná následující pole pro DPH 10%:

 

      3 842 ... 3 06  ... CFGDPH10:5:0

      3 843 ... 3 08  ... CelkemCenaBezDane10:10:2

      3 844 ... 3 11  ... CelkemDan10:10:2

      3 845 ... 3 15  ... CelkemCenaSDani10:10:2

      3 849 ... 3 74  ... SumaCenaZboziBezDPH10:10:2

      3 850 ... 3 77  ... SumaCenaZboziDPH10:10:2

      3 851 ... 3 80  ... SumaCenaZboziSDPH10:10:2

      3 852 ... 3 83  ... SumaCenaObalyBezDPH10:10:2

      3 853 ... 3 86  ... SumaCenaObalyDPH10:10:2

      3 854 ... 3 89  ... SumaCenaObalySDPH10:10:2

 

 

 

2013.01.01a / 00:00

 

002) Pokud máte v mustrech dokladů nastaveny sazby DPH procentem a ne jako základní/snížené, upravte mustry dokladů

    na aktuální sazby DPH 0/5/21%

 

 

 

2012.03.22b / 12:00

 

001) Úprava pro uživatele 114983 - mustry pro 2 firmy

 

    _TREPORT / STREPORT

 

 

 

FAQ - Postup úpravy a nastavení šablon/mustrů dokladů v Sklad/POS

 

Doporučujeme místo sazeb DPH 14/20% uvést text snížená/základní a nebude nutné nic

měnit ani v budoucnu.

 

 - šablony/mustry se definují v: Servis / Šablony/mustry sestav

 

   - Šablony/mustry - systémové

 

   - Šablony/mustry - uživatelské

 

 - to, zda se pro tisk konkrétního dokladu použije mustr systémový

   (distribuovaný s programem) nebo uživatelský (definuje uživatel)

   je nastaveno v:

 

   Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Šablona/mustr

 

   - Šablona/mustr ... základní typy dokladů

   - Šablona/mustr - Drogerie ... varianty dokladů pro volbu Drogerie

   - Šablona/mustr DPC ... pro doklady s doporučenou prodejní cenou

   - Šablona/mustr další ... pro ostatní doklady

 

     - pro konkrétní typ dokladu se nastaví číslo šablony/mustru

       v číselníku šablon/mustrů

 

       záporné číslo = Šablony/mustry - systémové

 

       kladné číslo = Šablony/mustry - uživatelské

 

       Př.: FA - faktura

 

            -108 ... použije se systémová šablona/mustr

             108 ... použije se uživatelská šablona/mustr

 

 - Šablony/mustry - systémové + uživatelské

 

   - v záložce Obsah je definice šablony/mustru

 

     - jednoduchý textový zápis

     - místo Enter pro odřádkování je nutné použít Ctrl+Enter

     - každý řádek musí začínat:

 

       ; ... poznámka

       1 ... hlavička

       2 ... řádek, opakuje se pro každý řádek

       3 ... patička

       4 ... hlavička na následující stránce (zkrácení)

 

     - běžné texty se opíší na dokladě

     - pole ^xx a ^xxx se nahradí hodnotou podle dokumentace (Manuál)

       v části Technický popis / mustry - samostatně pro jednotlivé

       typy řádků 1/2/3/4 a v popsané délce a tvaru (v mustru je

       možné pole doplnit až do plné délky znaky '@')

 

     - po změně šablony/mustru je nutné změnu potvrdit tlačítkem pro

       zápis do tabulky ("fajfka")

 

 - doporučujeme nastavit vlastní šablony/mustry jako uživatelské

   s vlastní úpravou např. o řádek o registraci OR apod.

 

 - na základě zaslaných podkladů mustry nastavíme přesně podle Vašich

   požadavků (placená služba)

 

 

 

FAQ - Jak do mustru doplnit paragraf - §

 

- znak paragrafu § je možné do mustru zadat:

 

 - vložením ze schránky

 - pomocí Alt + 0167

 - samostatnou klávesou, pokud je dostupná na klávesnici

 

- ověřen tisk dokladu při kódování Win 1250

 

- další speciální znaky lze napsat následujícími postupy:

 

http://czropa.wz.cz/?src=doc/specialni_znaky.php

 

http://www.radirna.cz/klavesnice/klavesove-zkratky-pro-specialni-znaky.html

 

 

 

2011.04.27a / 00:00

 

005) Skladový doklad - delší název zboží v mustru - 64 znaků místo 32

 

    - z historických důvodů je délka názvu zboží v kartě zboží omezena na 32 znaků,

      pokud je nutné na dokladé uvést delśí název zboží, je možné použít úpravu mustru

      zboží, kdy se místo pole:

 

2^29

 

      což je pole název zboží z karty zboží na max. 32 znaků

 

      uvede nové pole:

     

2^279

 

      kdy je možné delší název zboží nastavit do pole Poznámka v kartě zboží - v záložce Základ,

      které má maximální délku 64 znaků

 

      pokud není pole Poznámka vyplněno, bere se obsah tohoto pole z původního pole Název

 

 

 

2008.10.02b / 20:00

 

003) Mustr skladového dokladu

 

    - upraveno pole 1 01 - obsahuje číslo stránky

 

 

 

2008.05.19a / 00:00

 

002) Mustry

 

    - parametry 1 900 a 4 900 změněny na 1 01 a 4 01

 

 

 

2008.04.12b / 12:00

 

003) Mustry sestav - doplněna nová pole:

 

    - pole Text01 - Text08 z karty zboží ze záložky Parametry #2 / Cenovky

 

      2 192 ... Text01

      2 193 ... Text02

      2 194 ... Text03

      2 195 ... Text04

      2 196 ... Text05

      2 197 ... Text06

      2 198 ... Text07

      2 199 ... Text08

 

    - pole Text01 - Text08 z karty zboží ze záložky Parametry #2 / Cenovky

      pro Obal 2 nenulový nebo prázdné pole pro nulový Obal 2

 

      lze využít pro vázaný obal (nenulový Obal 2)

 

      2 200 ... Text01 / prázdné

      2 201 ... Text02 / prázdné

      2 202 ... Text03 / prázdné

      2 203 ... Text04 / prázdné

      2 204 ... Text05 / prázdné

      2 205 ... Text06 / prázdné

      2 206 ... Text07 / prázdné

      2 207 ... Text08 / prázdné

 

    - pole Text01 - Text08 z karty partnera ze záložky Parametry #2 / Adresy

 

      1 84 ... Text01

      1 85 ... Text02

      1 86 ... Text03

      1 87 ... Text04

      1 88 ... Text05

      1 89 ... Text06

      1 90 ... Text07

      1 91 ... Text08

 

      4 84 ... Text01

      4 85 ... Text02

      4 86 ... Text03

      4 87 ... Text04

      4 88 ... Text05

      4 89 ... Text06

      4 90 ... Text07

      4 91 ... Text08

 

      3 681 ... Text01

      3 682 ... Text02

      3 683 ... Text03

      3 684 ... Text04

      3 685 ... Text05

      3 686 ... Text06

      3 687 ... Text07

      3 688 ... Text08

 

 

 

2007.10.02b / 10:00

 

001) Sklad - mustr dokladů

 

    do pole 2 70 - Marže se v případě nenulové ceny 9 (akční cena)

    pro partnera s typem ceny 6 dosadí:

 

    Cena9 / CenaMJSDani

 

 

 

2007.08.07a / 12:00

 

002) Sklad

 

    - v mustru sestavy se do pole

 

      3 495 - Sleva na ovoce a zeleninu v Kč

 

      nasčítá z jednotlivých řádků doklad obsah pole UDispecer, to obsahuje

      slevu OZ v řádku v halířích      

 

 

 

2006.10.14a / 08:00

 

002) Sklad - Mustry dokladů

 

    - doplněna pole:

 

      1 83  [ 8:2]  Sleva % OZ

      3 195 [ 8:2]  Sleva % OZ

 

      v prvním případě pro doplnění slevy % za ovoce a zeleninu

      (číslo zboží 10000-49999) z číselníku partnerů (pole Double_12)

      do hlavičky a ve druhém případě do patičky dokladu

 

      již dříve byla doplněna tisková pole v mustru:

 

      2 186 - sleva % z OZ v řádku dokladu (pole UExpedient/100.0)

      2 187 - sleva v Kč z OZ celkem za řádek dokladu (pole UDispecer/100.0)

 

      3 495 - celkem sleva Kč z OZ za celý doklad

 

003) Servis / Konfigurace / 2. Sklad/POS / Šablona/mustr

 

    - doplněn přímý vstup do systémových a uživatelských mustrů

 

 

 

2006.10.12a / 12:00

 

002) Sklad - Mustry

 

    - do pole SerioveCislo se pro přefakturaci místo názvu partnera

      dosazuje 2. zadávaný údaj, t.j. datum (po 1. hvězdičce)

 

      v mustru je to pole 2 86

 

 

 

2006.10.03b / 20:00

 

002) Doplněny mustry/šablony skladových sestav

 

    - doplněna Adresa pro zaslání z číselníku partnerů

 

    - pole jsou tisknuta do hlavičky 1/4 sestavy

 

      - 73 ... [20  ] Odb/Adresa pro zaslání - A1 - název

      - 74 ... [20  ] Odb/Adresa pro zaslání - A2 - doplněk názvu

      - 75 ... [20  ] Odb/Adresa pro zaslání - A3 - ulice + číslo

      - 76 ... [ 6  ] Odb/Adresa pro zaslání - PSČ - 'XXX XX'

      - 77 ... [20  ] Odb/Adresa pro zaslání - A4 - sídlo

 

        pro následující pole 1/4 platí, že pokud je vyplněna

        adresa pro zaslání (testuje se 1. pole adresy pro

        zaslání) použije se adresa pro zaslání, jinak se

        použije standardní adresa z číselníku partnerů

 

      - 78 ... [20  ] Odb/Adresa 2 - A1 - název

      - 79 ... [20  ] Odb/Adresa 2 - A2 - doplněk názvu

      - 80 ... [20  ] Odb/Adresa 2 - A3 - ulice + číslo

      - 81 ... [ 6  ] Odb/Adresa 2 - PSČ - 'XXX XX'

      - 82 ... [20  ] Odb/Adresa 2 - A4 - sídlo

 

 

 

2005.07.31b / 18:00

 

002) Mustr

 

    2 188 [10:2] - cena celkem v řádku v Kč = MnozstviMJ * CenaMJ, zaokrouhleno

                   na halíře (má význam pro vážené zboží)

                   nepracuje správně v případě slučování řádků při tisku

 

 

 

2005.07.14b / 12:00

 

003) Sklad - Tisk dokladu přes mustr

 

    - Obalové konto a Saldokonto se uvede pouze pokud je neprázdné

 

004) Tisk

 

    - při doplnění mustru o Memo pole, Saldokonto a Obalové konto se hlídá

      počet řádků na stránce

 

 

 

2005.07.14a / 09:00

 

002) Servis / Konfigurace / Šablona/mustr / Třídění řádků

 

    - pro každý typ dokladu samostatně:

 

      CA - Prodej CASH

      DD - Daňový dobropis

      DL - Dodací list

      DP - Dodací list na přesun

      DR - Dodací list z rozvozu

      DV - Daňový vrubopis

      EX - Doklad na export

      FA - Faktura

      FD - Dávková faktura

      FP - Proforma faktura

      FR - Faktura z rozvozu

      FU - Přefakturace

      FZ - Zálohová faktura

      HO - Prodej za hotové

      HR - Hotově z rozvozu

      OD - Objednávka dodavateli

      OM - Objednávka odběratele MLÉČKA

      OO - Objednávka odběratele

      PA - Paragon

      PB - Přijatý paragon

      PD - Inventurní soupiska

      PE - Přijatý doklad z importu

      PF - Přijatá faktura

      PH - Přijatý doklad za hotové

      PJ - Přijatý zjednodušený daňový doklad

      PL - Přijímací list

      PO - Doklad o použití

      PQ - Příjmový pokladní doklad

      PR - Přijatá reklamace

      PV - Přijatý daňový vrubopis

      PW - Přijatá proforma faktura

      PX - Přijímací list z přesunu

      PY - Přijatý daňový dobropis

      PZ - Přijatá zálohová faktura

      QF - Faktura - Franšíza

      QP - Faktura - Přefakturace

      QU - Faktura - Účetní

      RE - Reklamace

      RL - Rozvozový list

      VP - Doklad na vlastní prodejnu

      ZJ - Zjednodušený daňový doklad

 

      lze lokálním parametrem nastavit způsob třídění řádků dokladu při

      textovém tisku:

 

      00 - netřídit

      01 - Umisteni

      02 - ZkratkaOS

      03 - skupina zboží

      04 - skupina zboží mod 100

      05 - číslo zboží

      06 - JKPOV

      07 - název zboží

      08 - zkratka zboží

      09 - čárkový kód

      10 - obrácené pořadí řádků

      11 - Umisteni - sestupně

      12 - ZkratkaOS - sestupně

      13 - skupina zboží - sestupně

      14 - skupina zboží mod 100 - sestupně

      15 - číslo zboží - sestupně

      16 - JKPOV - sestupně

      17 - název zboží - sestupně

      18 - zkratka zboží - sestupně

      19 - čárkový kód - sestupně

 

 

 

2005.07.02a / 14:00

 

001) Sklad/POS / Mustr

 

    - pole 3 26 - Vyhotovil - se naplní jménem přihlášeného uživatele z číselníku

      uživatelů

 

      systémovému heslu odpovídá číslo uživatele 255

 

 

 

2005.04.03a / 18:00

 

01) Sklad/POS / Mustry:

 

   - doplněno - typ pole 2 (řádek dokladu):

 

     186 [10:3] Množství MJ

 

   - aktuální přehled polí pro daňovou tabulku - typ 3:

 

     07 ... [10:2] Základ 0%

     08 ... [10:2] Základ 5%

     09 ... [10:2] Základ 19%

     10 ... [10:2] Celkem bez daně

     02 ... [10:2] Celkem cena bez DPH

 

     04 ... [ 5  ] Sazba DPH 0%

     05 ... [ 5  ] Sazba DPH 5%

     06 ... [ 5  ] Sazba DPH 19%

 

     11 ... [10:2] Daň 5%

     12 ... [10:2] Daň 19%

     13 ... [10:2] Celkem daň

 

     14 ... [10:2] Celkem s daní 0%

     15 ... [10:2] Celkem s daní 5%

     16 ... [10:2] Celkem s daní 19%

     17 ... [10:2] Celkem cena s daní

     03 ... [10:2] Celkem cena s DPH

 

     56 ... [10:2] Suma prodejní cena 0%

     57 ... [10:2] Suma prodejní cena 5%

     58 ... [10:2] Suma prodejní cena 19%

     59 ... [10:2] Suma prodejní cena celkem

 

     73 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH 0%

     74 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH 5%

     75 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH 19%

     477 .. [10:2] Suma cena zboží bez DPH

 

     76 ... [10:2] Suma cena zboží DPH 0%

     77 ... [10:2] Suma cena zboží DPH 5%

     78 ... [10:2] Suma cena zboží DPH 19%

     91 ... [10:2] Suma DPH zboží

 

     79 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH 0%

     80 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH 5%

     81 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH 19%

     72 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH

 

     82 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH 0%

     83 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH 5%

     84 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH 19%

     70 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH

 

     85 ... [10:2] Suma cena obaly DPH 0%

     86 ... [10:2] Suma cena obaly DPH 5%

     87 ... [10:2] Suma cena obaly DPH 19%

     92 ... [10:2] Suma DPH obaly

 

     88 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH 0%

     89 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH 5%

     90 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH 19%

     71 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH

 

     478 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH  0% = Suma cena zboží bez DPH 0%  - Hlavička/Účto bez DPH 0%  (73-465)

     479 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH  5% = Suma cena zboží bez DPH 5%  - Hlavička/Účto bez DPH 5%  (74-466)

     480 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 19% = Suma cena zboží bez DPH 19% - Hlavička/Účto bez DPH 19% (75-469)

     481 .. [10:2] Suma obchodní přirážka bez DPH (478+479+480)

 

            Hlavička / Účto

 

     466 .. [10:2] Hlavička/Účto - Základ 5%

     469 .. [10:2] Hlavička/Účto - Základ 19%

     482 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (bez obalů)

     485 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (s obaly)

 

     467 .. [10:2] Hlavička/Účto - Daň 5%

     470 .. [10:2] Hlavička/Účto - Daň 19%

     483 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (bez obalů)

     486 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (s obaly)

 

     465 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem 0%

     468 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem 5%

     471 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem 19%

     484 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem včetně daně (bez obalů)

 

     472 .. [10:2] Hlavička/Účto - Základ obaly

     473 .. [10:2] Hlavička/Účto - Daň obaly

     474 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem obaly

 

     476 .. [10:2] Hlavička/Účto - Zaokrouhlení

     475 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem

 

     487 .. [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ  0%

     488 .. [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ  5%

     489 .. [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 19%

     490 .. [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ Suma

 

     491 .. [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ  0%

     492 .. [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ  5%

     493 .. [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ 19%

     494 .. [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ Suma

 

 

 

2005.04.01d / 10:00

 

01) Číselník mustrů

 

   - upraven Export - lze exportovat pouze seznam mustrů

 

 

 

2005.04.01a / 07:00

 

02) Sklad/POS / Mustry:

 

   - doplněno - typ pole 2 (řádek dokladu):

 

     182 [10:2] Měrná cena z CenaMJ (CenaMJ/KoeficientMerneCeny)

     183 [10:2] Měrná cena z ZdrojovaCena (ZdrojovaCena/KoeficientMerneCeny)

     184 [10:2] Měrná cena z Cena01 (Cena01/KoeficientMerneCeny)

     185 [10:2] Měrná cena z Cena02 (Cena02/KoeficientMerneCeny)

 

   - doplněno - typ pole 3:

 

     477 .. [10:2] Suma cena zboží bez DPH

 

     478 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH  0% = Suma cena zboží bez DPH 0%  - Hlavička/Účto bez DPH 0%  (73-465)

     479 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH  5% = Suma cena zboží bez DPH 5%  - Hlavička/Účto bez DPH 5%  (74-466)

     480 .. [10:2] Obchodní přirážka bez DPH 19% = Suma cena zboží bez DPH 19% - Hlavička/Účto bez DPH 19% (75-469)

     481 .. [10:2] Suma obchodní přirážka bez DPH (478+479+480)

 

     482 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (bez obalů)

     483 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (bez obalů)

     484 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem včetně daně (bez obalů)

 

     485 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (s obaly)

     486 .. [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (s obaly)

 

 

 

2004.10.19b / 11:00

 

1) Doporučená úprava mustru PL (124) pro POS - uvedeny všechny řádky 3

  (t.j. závěr dokladu) - na závěr se tiskne tabulka s přehledem DPC podle DPH:

 

3  --------------------------------------------------------------------------------------

3                                       ^01@@@@@@@                   ^02@@@@@@@^03@@@@@@@

3^194

3                                                    Sazba DPH   DPC bez DPH Kč  s DPH Kč

3                                                    ------------------------------------

3                                                    ^04@@%          ^106@@@@@@^102@@@@@@

3                                                    ^05@@% snížená  ^107@@@@@@^103@@@@@@

3                                                    ^06@@% základní ^108@@@@@@^104@@@@@@

3                                                    ------------------------------------

3                                                                    ^105@@@@@@^101@@@@@@

3

3  Vyhotovil(a): ^26@@@@@@@@@@@@@  

 

  - v konfiguraci by mělo být nastaveno

 

    Program / Tisk - Mustr KK - nezaškrtnuto

 

 

 

2004.10.19a / 10:00

 

1) Doplnění DPC do mustru dokladu:

 

  1) DPC v řádku dokladu:

 

     2 101 ... ObjednanoCena = DPC, 9:2

     2 102 ... ObjednanoCenaBezDPH = DPC bez DPH, 9:2

     2 103 ... Marze POS, marze = (Objednanocena-DPH)/cenaMJ, 6:2

 

  2) DPC v součtech na závěr dokladu:

 

     3 101 SumaDPCMnozstviMJ:10:2 ... celkem

     3 102 SumaDPCMnozstviMJ0:10:2 ... 0%

     3 103 SumaDPCMnozstviMJ1:10:2 ... 5%

     3 104 SumaDPCMnozstviMJ2:10:2 ... 22%

 

     3 105 SumaDPCMnozstviMJBezDPH:10:2 ... celkem

     3 106 SumaDPCMnozstviMJBezDPH0:10:2 ... 0%

     3 107 SumaDPCMnozstviMJBezDPH1:10:2 ... 5%

     3 108 SumaDPCMnozstviMJBezDPH2:10:2 ... 22%

 

     - je tím myšlena celková cena v DPC (DPC*MnozstviMJ) s a bez DPH

 

 

 

2004.10.12b / 09:00

 

1) Postup úpravy a nastavení šablon/mustrů dokladů v Sklad/POS

 

  - šablony/mustry se definují v: Servis / Šablony/mustry sestav

 

    - Šablony/mustry - systémové

 

    - Šablony/mustry - uživatelské

 

  - to, zda se pro tisk konkrétního dokladu použije mustr systémový

    (distribuovaný s programem) nebo uživatelský (definuje uživatel)

    je nastaveno v:

 

    Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Šablona/mustr

 

    - Šablona/mustr ... základní typy dokladů

    - Šablona/mustr - Drogerie ... varianty dokladů pro volbu Drogerie

    - Šablona/mustr DPC ... pro doklady s doporučenou prodejní cenou

    - Šablona/mustr další ... pro ostatní doklady

 

      - pro konkrétní typ dokladu se nastaví číslo šablony/mustru

        v číselníku šablon/mustrů

 

        záporné číslo = Šablony/mustry - systémové

 

        kladné číslo = Šablony/mustry - uživatelské

 

        Př.: FA - faktura

 

             -108 ... použije se systémová šablona/mustr

              108 ... použije se uživatelská šablona/mustr

 

  - Šablony/mustry - systémové + uživatelské

 

    - v záložce Obsah je definice šablony/mustru

 

      - jednoduchý textový zápis

      - místo Enter pro odřádkování je nutné použít Ctrl+Enter

      - každý řádek musí začínat:

 

        ; ... poznámka

        1 ... hlavička

        2 ... řádek, opakuje se pro každý řádek

        3 ... patička

        4 ... hlavička na následující stránce (zkrácení)

 

      - běžné texty se opíší na dokladě

      - pole ^xx a ^xxx se nahradí hodnotou podle dokumentace (Manuál)

        v části Technický popis / mustry - samostatně pro jednotlivé

        typy řádků 1/2/3/4 a v popsané délce a tvaru (v mustru je

        možné pole doplnit až do plné délky znaky '@')

 

      - po změně šablony/mustru je nutné změnu potvrdit tlačítkem pro

        zápis do tabulky ("fajfka")

 

  - doporučujeme nastavit vlastní šablony/mustry jako uživatelské

    s vlastní úpravou např. o řádek o registraci OR apod.

 

  - na základě zaslaných podkladů mustry nastavíme přesně podle Vašich

    požadavků (placená služba)

 

 

 

2003.06.04b / 18:00

 

03) Servis / Konfigurace / Program / Tisk

 

   - pole Mustr v KK nesmí být zatržen, mustry jsou v kódu 1250 Windows

 

 

 

2003.06.04b / 18:00

 

05) Servis / Reporty

 

   - font pro definici mustru  nastaven na FixedSys (systémový neproporcionální)

 

07) Mustry

 

   - do hlavičky 1/4 doplněno pole 72 - [64] Odb - Poznámka

 

 

 

2003.02.03a / 21:00

 

01) Sklad - mustry dokladů:

 

   zrušena pole 2 87, 2 88 a 3 32

 

   doplněna pole:

 

   2 101 ... ObjednanoCena = DPC, 9:2

   2 102 ... ObjednanoCenaBezDPH = DPC bez DPH, 9:2

   2 103 ... Marze POS, marze = ((Objednanocena-DPH)/cenaMJ-1.0)*100.0, 6:2

 

   3 101 SumaDPCMnozstviMJ:10:2 ... celkem

   3 102 SumaDPCMnozstviMJ0:10:2 ... 0%

   3 103 SumaDPCMnozstviMJ1:10:2 ... 5%

   3 104 SumaDPCMnozstviMJ2:10:2 ... 22%

   3 105 SumaDPCMnozstviMJBezDPH:10:2 ... celkem

   3 106 SumaDPCMnozstviMJBezDPH0:10:2 ... 0%

   3 107 SumaDPCMnozstviMJBezDPH1:10:2 ... 5%

   3 108 SumaDPCMnozstviMJBezDPH2:10:2 ... 22%

 

   funkce pro generování sestav přes mustry podstatně rozšířena,

   je možné definovat další požadovaná pole z hlaviček a řádků dokladů,

   číselníku zboží, partnerů, čárkového kódu ...

 

   úprava mustru pro PL:

 

   a) v Konfigurace / Další / Doklady / Mustr musí být u PL -124

 

   b) v Servis / Databáze / Reporty systémové

 

      je nutné upravit mustr číslo 124 - PL, záložka Obsah

 

      Příklad pro vyzkoušení:

 

2  ^12@@@ ^01@@@@@@@@@@@@@@@@@^02^13 ^03^04@@@@@@@^05@@@@@@^101@@@@@@ ^102@@@@@@@^103@@@@@@@

 

3 101 SumaDPCMnozstviMJ - ^101@@@@@@

3 102 SumaDPCMnozstviMJ0 - ^102@@@@@@

3 103 SumaDPCMnozstviMJ1 - ^103@@@@@@

3 104 SumaDPCMnozstviMJ2 - ^104@@@@@@

3 105 SumaDPCMnozstviMJBezDPH - ^105@@@@@@

3 106 SumaDPCMnozstviMJBezDPH0 - ^106@@@@@@

3 107 SumaDPCMnozstviMJBezDPH1 - ^107@@@@@@

3 108 SumaDPCMnozstviMJBezDPH2 - ^108@@@@@@

 

 

 

2003.01.31c / 15:00

 

01) Sklad - mustry dokladů

 

   doplněna pole:

 

   2 87 ... ObjednanoCena = DPC, 9:2

   2 88 ... Marze POS, marze = (Objednanocena-DPH)/cenaMJ, 6:2

 

   3 32 ... SumaDPCMnozstviMJ - POS, 10:2

 

 

 

2002.05.19a / 07:00

 

02) Po tisku dokladu přes mustr MIS97 (ne generátor sestav) se

   do tabulky hlaviček dokladů do pole CastkaPoslednihoSmiru zapíše

   SumaCelkemPCBezDane - původní pole 3 ^44 z MIS97

 

 

 

2002.04.24b / 11:00

 

01) V mustru dokladu lze vedle pole 2 01 ... název zboží/obalu na 20 znaků

   definovat pole:

 

   2 29 ... název zboží/obalu na 32 znaků

   2 30 ... název zboží/obalu na 28 znaků

   2 47 ... název zboží/obalu na 24 znaků

 

 

 

2000.08.30b / 14:00

 

- do mustru pro "stary" tisk doplnena pole

 

 3 96 Z5

 3 97 Z22

 3 98 D5

 3 99 D22

 

 pocitano z celkove ceny za zbozi v DPH 5 a 22%, vypocet DPH proveden

 odpoctem z ceny vcetne DPH

 

 

 

2000.03.26a / 16:00

 

01) V Konfiguraci lze nastavit samostatne mustry pro Drogerii, vcetne

   mustru HRUDPCFA a HRUDPCHO

 

 

 

2000.03.24a / 12:00

 

07) V teto verzi nejsou podporovane soubory *.MUS pro zmenu mustru

   pro konkretniho partnera

 

 

 

1999.11.23b

 

 - tisky pres mustry

 

   - vsechna pole se tisknou bez omezeni z ciselniku (je nutne s tim

     v mustrech pocitat a upravit je)

 

   - prakticky neomezene moznosti pro tvorbu mustru:

 

     - max. 255 sloupcu (v MIS97 128)

     - max. 255 radku samostatne pro typy radku (v MIS97 8-32)

       1/4 - hlavicka / hlavicka na dalsich listech

       2   - radky na doklade (t.j. kazdy radek na doklade se muze

             skladat az z 255 radku textu !!!)

       3   - zaver

     - max. 999 poli pro typy radku (v MIS97 60-99), t.j. az 3-mistny

       kod '^xxx'

       ---> na doklade muze byt cokoliv

     - kazde pole '^Xxx' muze byt v mustru pouzito 2 x !!!

       (v MIS97 se brala posledni pozice)

       ---> lze napr. doplnit prevodni prikaz s udaji z faktury

 

     - generator dokladu je pripraven pro pouziti dalsich typu

       radku 5,6 a 7 pro doplneni sestavy napriklad o prehled

       zbozi doplneny o vyrobni cisla, sarze, datumy spotreby, ..

 

 

 

Šablony/mustry

 

V této části konfigurace je možno změnit či upravit šablony pro tisk jednotlivých dokladů vytvářených modulem Sklad. Distribuční verze obsahuje dvě totožné sady šablon - systémové a uživatelské.

 

V distribuční verzi jsou pro použití nastaveny systémové šablony pro vytváření tiskových sestav u jednotlivých dokladů (Servis/Konfigurace/Sklad-Šablona, Mustr), čísla šablon jsou v příslušné záložce konfigurace skladu označena znaménkem "-" (mínus).

 

Uživatel má možnost upravit si každou šablonu podle svých požadavků a poté nastavit použití uživatelské šablony - odstranit znaménko mínus před číslem šablony v konfiguraci skladu. Systémová konfigurace zůstává jako záloha pro možnost případného navrácení k původnímu vzhledu tiskových sestav.

 

 

 

Šablony/mustry - systémové

 

Funkce zobrazí seznam všech systémových šablon pro vytváření tiskových sestav seřazený podle čísla sestavy. Nedoporučujeme tyto nastavené šablony jakýmkoliv způsobem upravovat.

 

Prohlížení je možné po aktivaci požadované sestavy (kliknutím myší do libovolného sloupce požadované sestavy) a poté zvolení záložky Obsah nad řádky se seznamem šablon.

 

Na obrázku je aktivní šablona 101 - Prodej CASH a po kliknutí na záložku Obsah je zobrazena šablona sestavy tak, jak bude vytištěna při práci s dokladem.

 

 

 

Šablony/mustry - uživatelské

 

Funkce zobrazí seznam všech uživatelských šablon pro vytváření tiskových sestav seřazený podle čísla sestavy. Uživatelské sestavy nastavíme v konfigurace skladu zrušením znaménka mínus před číslem sestavy u požadovaného typu dokladu.

 

Prohlížení a úpravy šablon jsou možné po aktivaci požadované sestavy (kliknutím myší do libovolného sloupce požadované sestavy) a poté zvolení záložky Obsah nad řádky se seznamem šablon tak jako u systémových sestav.

 

Uživatel má možnost upravit si každou šablonu podle svých požadavků a poté nastavit použití uživatelské šablony - odstranit znaménko mínus před číslem šablony v konfiguraci skladu. Systémová konfigurace zůstává jako záloha pro možnost případného navrácení k původnímu vzhledu tiskových sestav.

 

 

 

Mustry

 

Poznámky:

- v hranatých závorkách vpravo od čísla pole je uvedena šířka pole a případně za dvojtečkou počet desetinných míst, pokud je tento zápis v poli použit

- číselné označení řádku mustru určuje, zda se pole nachází v hlavičce (1 - hlavička na úvodní stránce, 2 - hlavička na další stránce), v řádcích dokladu (2) nebo v patičce (3)

- v mustru se uvede např. 1 03 (dodavatel DIČ) tak, že se v řádku začínajícím 1(hlavička) uvede na požadovaném místě:

^03@@@@@@@@@@@

znaky @ nemají význam a pouze vyplňují pole na jeho maximální šířku pro usnadnění návrhu mustru

 

Seznam polí 1/4 (1 = hlavička / 4 = hlavička na další stránce)

 

Seznam polí 2 - řádek

 

Seznam polí 3 - patička

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0