Mustry pro tisk skladového dokladu

Comments (...)

2014.12.11a / 00:00

 

007) Příklad doplnění mustru skladového dokladu o DPH 10%

 

3     Sazba DPH       Zákl. daně       Daň     Cena s daní Kč          

3   _________________________________________________________          

3      ^04@@ %       ^07@@@@@@@                 ^14@@@@@@@

3      ^842@ %       ^843@@@@@@ ^844@@@@@@      ^845@@@@@@

3      ^05@@ %       ^08@@@@@@@ ^11@@@@@@@      ^15@@@@@@@                  Zaokr:      ^18@@@@@@@

3      ^06@@ %       ^09@@@@@@@ ^12@@@@@@@      ^16@@@@@@@                           * * * * * * * *

3     _______________________________________________________          Celkem Kč :   *  ^19@@@@@@@ *

3                    ^10@@@@@@@ ^13@@@@@@@      ^17@@@@@@@                           * * * * * * * *

 

     - odpovídající tisk:

 

       Počet  Eg. DPH  MJ    Číslo    Název zboží                Množství  Cena/MJ  Cena/MJ Celkem Kč

                   %                                                MJ     bez DPH  s DPH   bez DPH

_____________________________________________________________________________________________________

0       1      1  10   kg   441227    Dětská šunka - ŠKOLÁČEK/P      1.00   142.73   157.00    142.73

0       1      1  21   ks   9301756   Dětská letní souprava          1.00    33.22    40.20     33.22

0       1      1  15   kg   575012    Dětská šunka výběrová/Biv      1.00   150.04   172.55    150.04

_____________________________________________________________________________________________________

                                                                     3.00                      325.99

 

 

     Sazba DPH       Zákl. daně       Daň     Cena s daní Kč

     _______________________________________________________

          0 %             0.00                       0.00

         15 %           150.04      22.51          172.55            Zaokr:      0.05

         21 %            33.22       6.98           40.20

    obaly 21%             0.00       0.00            0.00                           * * * * * * * *

     _______________________________________________________          Celkem Kč :   *      369.80 *

                        325.99      43.76          369.75                           * * * * * * * *

 

    - odpovídající deník dokladů:

 

                                                                                      Deník dokladů: Faktura                                                                                       

                                                                                Datum od: 11.12.2014 do: 11.12.2014                                                                                

                                                           pořízeno dne 11.12.2014 10:20:28 [ES manas 2015 / NX40007 /2014.12.11a] [195]                                                           

 

 

Doklad         VS Datum dok.  Datum UZP Datum spl.       Částka Partner                           Základ 0% Zákl.15.0%   Daň15.0% Zákl.21.0%  Daň 21.0% Ob.Z 21.0% Ob.D 21.0% Zákl.10.0%  Daň 10.0%

===================================================================================================================================================================================================

     2          2 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014       369.80                                        0.00     150.04      22.51      33.22       6.98       0.00       0.00     142.73      14.27

 

                                                         369.80                                        0.00     150.04      22.51      33.22       6.98       0.00       0.00     142.73      14.27

 

Zaokrouhlení ( 1 ) =      0.05 /      0.05

 

 

Deník Faktura za den: 11/12/2014

==========================================

209211DF.T_3

Pořízeno dne 11.12.2014 10:29:45 [ES manas 2015 / NX40007 /2014.12.11a]

 

      VS  Částka [ Kč] Zaokr.  Odběratel  Název                 P  Splat. V  Základ  0%     DPH  0%  Základ 15%     DPH 15%  Základ 21%     DPH 21%  Obal Z 21%  Obal D 21%  Základ 10%     DPH 10%

===================================================================================================================================================================================================

000000002       369.80   0.05          0                           141211          0.00        0.00      150.04       22.51       33.22        6.98        0.00        0.00      142.73       14.27

===================================================================================================================================================================================================

 

Celkem       =       369.80

Z0           =         0.00

Z5           =       150.04

Z22          =        33.22

D5           =        22.51

D22          =         6.98

Z10          =       142.73

D10          =        14.27

Zaokrouhlení =         0.05

Obal Z 21.0% =         0.00

Obal D 21.0% =         0.00

 

 

 

FAQ - Mustry pro tisk skladového dokladu

 

Aktuální stav k 09.02.2011, celkem 1.919 parametrů

 

===================================================

- 1 - hlavička dokladu

- stejné hodnoty se generují pro hlavičku od 2. strany - 4 xxx

- pro HTML mustr se použije $102$ místo 1 ^02

---------------------------------------------------

   1 02  ... [ 8  ] Jméno tabulky hlaviček dokladů

   1 03  ... [14  ] Dod - DIČ

   1 04  ... [ 8  ] Dod - IČO

   1 05  ... [20  ] Dod - A1 - název

   1 06  ... [20  ] Dod - A2 - doplněk názvu

   1 07  ... [20  ] Dod - A3 - ulice + číslo

   1 08  ... [ 6  ] Dod - PSČ - XXX XX

   1 09  ... [20  ] Dod - A4 - sídlo

   1 10  ... [20  ] Dod - Bankovní ústav

   1 11  ... [23  ] Dod - Bankovní účet

   1 12  ... [20  ] Dod - Místo podnikání (ze skladu - Místo podnikání)

   1 13  ... [12  ] Jméno souboru formuláře

   1 14  ... [ 8  ] Číslo daňového dokladu (VS)

   1 15  ... [ 8  ] Konstantní symbol

   1 16  ... [ 9  ] Odb - přečíslování

   1 17  ... [20  ] Odb - A1 - název

   1 18  ... [20  ] Odb - A2 - doplněk názvu

   1 19  ... [20  ] Odb - A3 - ulice + číslo

   1 20  ... [ 6  ] Odb - PSČ - XXX XX

   1 21  ... [20  ] Odb - A4 - sídlo

   1 22  ... [ 7  ] Odb - Číslo - FM

   1 23  ... [14  ] Odb - DIČ

   1 24  ... [ 8  ] Odb - IČO

   1 25  ... [20  ] Odb - Místo podnikání (z OM - Místo podnikání)

   1 26  ... [20  ] Odb - odběrní místo - A1 - název

   1 27  ... [10  ] Datum splatnosti DD.MM.RRRR

   1 28  ... [10  ] Forma úhrady (převodem/hotově/dobírkou/šekem/inkasem)

   1 29  ... [10  ] Datum vystavení daňového dokladu DD.MM.RRRR

   1 30  ... [10  ] Datum uskutečnění zdanitelného plnění DD.MM.RRRR

   1 31  ... [24  ] Dod - Tel/fax

   1 32  ... [ 9  ] Dod - rozvoz

   1 33  ... [ 4  ] Číslo skladu

   1 34  ... [ 6  ] Číslo dokladu v dávce dokladů

   1 35  ... [ 8  ] Číslo listu

   1 36  ... [ 7  ] Pořadové číslo dokladu

   1 37  ... [ 4  ] RL

   1 38  ... [ 9  ] Soupis

   1 39  ... [ 2  ] Číslo auta

   1 40  ... [10  ] SPZ auta

   1 41  ... [ 2  ] Číslo řidiče

   1 42  ... [15  ] Jméno řidiče

   1 43  ... [ 2  ] Číslo závozníka

   1 44  ... [15  ] Jméno závozníka

   1 45  ... [12:8] Koeficient ceny

   1 46  ... [ 3  ] Typ DPH

   1 47  ... [20  ] Odb - odběrní místo - A2 - doplněk názvu

   1 48  ... [20  ] Dod - odběrní místo - A3 - ulice + číslo

   1 49  ... [ 8  ] bez daně/s daní

   1 50  ... [ 6  ] Odb - odběrní místo - PSČ - XXX XX

   1 51  ... [ 6  ] Dod - odběrní místo - PSČ - XXX XX

   1 52  ... [ 7:2] Odb - Poplatek z prodlení denně - Kč

   1 53  ... [60  ] Poznámka (způsob dopravy, objednávka, ...)

   1 54  ... [ 5:2] Odb - Poplatek z prodlení denně - %

   1 55  ... [ 7  ] Odb - Číslo OM

   1 56  ... [20  ] Dod - telefon #1

   1 57  ... [20  ] Dod - telefon #2

   1 58  ... [20  ] Dod - telefon #3

   1 59  ... [20  ] Dod - fax

   1 60  ... [20  ] Stát

   1 61  ... [20  ] Dod - odběrní místo - A1 - název

   1 62  ... [20  ] Dod - odběrní místo - A2 - doplněk názvu

   1 63  ... [20  ] Dod - odběrní místo - A3 - ulice + číslo

   1 64  ... [20  ] Dod - odběrní místo - A4 - sídlo

   1 65  ... [20  ] Odb - odběrní místo - A4 - sídlo

   1 66

   1 67

   1 68

   1 69

   1 70  ... [16  ] Poznámka

   1 71  ... [ 8  ] Číslo listu - kopie (35)

   1 72  ... [64  ] Odb - Poznámka

   1 73  ... [20  ] Odb/Adresa pro zaslání - A1 - název

   1 74  ... [20  ] Odb/Adresa pro zaslání - A2 - doplněk názvu

   1 75  ... [20  ] Odb/Adresa pro zaslání - A3 - ulice + číslo

   1 76  ... [ 6  ] Odb/Adresa pro zaslání - PSČ - XXX XX

   1 77  ... [20  ] Odb/Adresa pro zaslání - A4 - sídlo

   1 78  ... [20  ] Odb/Adresa 2 - A1 - název

   1 79  ... [20  ] Odb/Adresa 2 - A2 - doplněk názvu

   1 80  ... [20  ] Odb/Adresa 2 - A3 - ulice + číslo

   1 81  ... [ 6  ] Odb/Adresa 2 - PSČ - XXX XX

   1 82  ... [20  ] Odb/Adresa 2 - A4 - sídlo

   1 83  ... [ 8:2] Sleva % OZ

   1 84  ... [    ] Text01

   1 85  ... [    ] Text02

   1 86  ... [    ] Text03

   1 87  ... [    ] Text04

   1 88  ... [    ] Text05

   1 89  ... [    ] Text06

   1 90  ... [    ] Text07

   1 91  ... [    ] Text08

   1 92  ... [ 1  ] Doklad_ReklamaceOK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací

   1 93  ... [ 1  ] Doklad_Reklamace0OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 0

   1 94  ... [ 1  ] Doklad_Reklamace1OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 1

   1 95  ... [ 1  ] Doklad_Reklamace2OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 2

   1 96  ... [ 1  ] Doklad_Reklamace3OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 3

   1 97  ... [    ] Doklad_TextReklamace ... INI_Text09, Text 09 z konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací

   1 98  ... [    ] Doklad_TextReklamace0 ... INI_Text05, Text 05 z konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 0

   1 99  ... [    ] Doklad_TextReklamace1 ... INI_Text06, Text 09 z konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 1

   1 100 ... [    ] Doklad_TextReklamace2 ... INI_Text07, Text 07 z konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 2

   1 101 ... [    ] Doklad_TextReklamace3 ... INI_Text08, Text 09 z konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací typu 3

---------------------------------------------------

   1 301 ... [ 3  ] D_Barva

   1 302 ... [ 3  ] D_PTypCeny

   1 303 ... [ 3  ] D_PCenovaSkupina

   1 304 ... [ 3  ] D_TypDPH

   1 305 ... [ 3  ] D_TypCeny

   1 306 ... [ 3  ] D_TypUhrady

   1 307 ... [ 3  ] D_ZpusobPlatby1, 0 - hotove, 1 - prevodem, 2 - zapoctem 

   1 308 ... [ 3  ] D_ZpusobPlatby2

   1 309 ... [ 3  ] D_ZpusobPlatby3

   1 310 ... [ 3  ] D_ZpusobPlatby4

   1 311 ... [ 3  ] D_ZpusobPlatby5

   1 312 ... [ 3  ] D_StavArchivace

   1 313 ... [ 3  ] D_StavPrenosu

   1 314 ... [ 3  ] D_ZmenaKod

   1 315 ... [ 3  ] D_ZmenaKdo

   1 316 ... [ 3  ] D_ZmenaPC

   1 317 ... [ 1  ] D_ZasobyOK, 0 = false / 1 = true 

   1 318 ... [ 1  ] D_RLOK, 0 = false / 1 = true 

   1 319 ... [ 1  ] D_TiskOK, 0 = false / 1 = true, doklad vytištěn

   1 320 ... [ 1  ] D_DanovyDokladOK, 0 = false / 1 = true 

   1 321 ... [ 1  ] D_ExportOK, 0 = false / 1 = true 

   1 322 ... [ 1  ] D_ImportOK, 0 = false / 1 = true 

   1 323 ... [ 1  ] D_KontrolaRLOK, 0 = false / 1 = true 

   1 324 ... [ 1  ] D_VPOK, 0 = false / 1 = true 

   1 325 ... [ 1  ] D_SaldoOK, 0 = false / 1 = true 

   1 326 ... [ 1  ] D_PObalySDPHOK, 0 = false / 1 = true 

   1 327 ... [ 1  ] D_ZavazekOK, 0 = false / 1 = true 

   1 328 ... [ 1  ] D_PohledavkaOK, 0 = false / 1 = true 

   1 329 ... [ 1  ] D_BlokovaniOK, 0 = false / 1 = true 

   1 330 ... [ 1  ] D_DokladStornovanOK, 0 = false / 1 = true 

   1 331 ... [ 8  ] D_VetaObjednavka

   1 332 ... [ 8  ] D_CisloObjednavky

   1 333 ... [ 8  ] D_VetaLikvidace, Účto - C0, Z0

   1 334 ... [ 8  ] D_VetaZdroj, Účto - Z1

   1 335 ... [ 8  ] D_VetaUcto, Účto - D1

   1 336 ... [ 8  ] D_StavZauctovani, Účto - C1

   1 337 ... [ 8  ] D_BlobMemoStav

   1 338 ... [ 8  ] D_Stav, 1 = doklad je uzavřen, 0 = doklad je neuzavřen

   1 339 ... [ 8  ] D_PKodBanky, partner KodBanky1

   1 340 ... [ 8  ] D_ICO

   1 341 ... [ 8  ] D_PCelek

   1 342 ... [ 8  ] D_PKraj

   1 343 ... [ 8  ] D_POkres

   1 344 ... [ 8  ] D_PCtverec10

   1 345 ... [ 8  ] D_PCtverec25

   1 346 ... [ 8  ] D_PCtverec50

   1 347 ... [ 8  ] D_PCtverec100

   1 348 ... [ 8  ] D_PObec, partner CisloObce

   1 349 ... [ 8  ] D_PPSC

   1 350 ... [ 8  ] D_PFakturacniMisto

   1 351 ... [ 8  ] D_PCelekEU, Účto - Celkem

   1 352 ... [ 8  ] D_PSkupina

   1 353 ... [ 8  ] D_PC

   1 354 ... [ 8  ] D_UVyhotovil, Zálohová platba - DPH1 * 100

   1 355 ... [ 8  ] D_UDealer

   1 356 ... [ 8  ] D_USkladnik, Zálohová platba - Základ2 * 100

   1 357 ... [ 8  ] D_UVychystavac

   1 358 ... [ 8  ] D_UVychystavac2

   1 359 ... [ 8  ] D_UPorizovac, Zálohová platba - DPH2 * 100

   1 360 ... [ 8  ] D_UExpedient, pro 10000-49999 Double_12 z partnera * 100 - sleva % OZ

   1 361 ... [ 8  ] D_UUzivatel

   1 362 ... [ 8  ] D_UScaner

   1 363 ... [ 8  ] D_UDispecer, Záloha - VS

   1 364 ... [ 8  ] D_UTransfer, _CelkemFotografiiFILE01

   1 365 ... [ 8  ] D_UPrepisovac, Záloha - Kč

   1 366 ... [ 8  ] D_UOsoba, Záloha - Datum

   1 367 ... [ 8  ] D_UAdmin, Účto - Zaokrouhlení

   1 368 ... [ 8  ] D_UVedouci, Účto <>0 znamená Zaplaceno

   1 369 ... [ 8  ] D_UUctoval, Účto - Z2

   1 370 ... [ 8  ] D_ULikvidoval, Účto - VS

   1 371 ... [ 8  ] D_UKontroloval, Účto - C2

   1 372 ... [ 8  ] D_VetaPlatby1, obaly zaklad2 * 100

   1 373 ... [ 8  ] D_VetaPlatby2, obaly DPH2 * 100

   1 374 ... [ 8  ] D_VetaPlatby3, Účto - Z obaly

   1 375 ... [ 8  ] D_VetaPlatby4, Účto - D obaly

   1 376 ... [ 8  ] D_VetaPlatby5

   1 377 ... [ 8  ] D_ULikvidovalPlatbu1, Nakup1 - u PL, prevedeno z Float

   1 378 ... [ 8  ] D_ULikvidovalPlatbu2, Nakup2

   1 379 ... [ 8  ] D_ULikvidovalPlatbu3

   1 380 ... [ 8  ] D_ULikvidovalPlatbu4, pocet radku

   1 381 ... [ 8  ] D_ULikvidovalPlatbu5, cislo objednavky mlecka

   1 382 ... [ 8  ] D_PuvodniVeta, FILE01 - původní věta

   1 383 ... [ 8  ] D_PuvodniPC, číslo PC, které uzavřelo doklad

   1 384 ... [ 8  ] D_Rozvoz

   1 385 ... [ 8  ] D_Stredisko

   1 386 ... [ 8  ] D_Zakazka

   1 387 ... [ 8  ] D_Cinnost

   1 388 ... [ 8  ] D_TypDokladuZauctovani, Účto - D2

   1 389 ... [ 8  ] D_ZmenaPocet

   1 390 ... [ 8  ] D_PocetPalet

   1 391 ... [10:2] D_Kurs, POS - Celkem98775

   1 392 ... [10:2] D_Tonaz, POS - Celkem98773

   1 393 ... [10:2] D_Z0

   1 394 ... [10:2] D_Z5

   1 395 ... [10:2] D_Z22

   1 396 ... [10:2] D_SluzbyZ0, POS - lahve celkem

   1 397 ... [10:2] D_SluzbyZ5, POS - zaokrouhleni

   1 398 ... [10:2] D_SluzbyZ22, POS - celkem

   1 399 ... [10:2] D_VyrobkyZ0, POS - zaplaceno

   1 400 ... [10:2] D_VyrobkyZ5, POS - vratit

   1 401 ... [10:2] D_VyrobkyZ22, POS - kredit partnera

   1 402 ... [10:2] D_ObalyZ0, POS - celkem zbozi DPH0 zaklad

   1 403 ... [10:2] D_ObalyZ5, POS - celkem zbozi DPH1 zaklad

   1 404 ... [10:2] D_ObalyZ22, POS - celkem zbozi DPH2 zaklad

   1 405 ... [10:2] D_VratneObalyZ0, POS - celkem zbozi DPH0 zaklad

   1 406 ... [10:2] D_VratneObalyZ5, POS - celkem zbozi DPH1 zaklad

   1 407 ... [10:2] D_VratneObalyZ22, POS - celkem zbozi DPH2 zaklad

   1 408 ... [10:2] D_Osvobozeno, POS - Celkem98766

   1 409 ... [10:2] D_D5

   1 410 ... [10:2] D_D22

   1 411 ... [10:2] D_Zaokrouhleni

   1 412 ... [10:2] D_CelkemCenaBezDPH

   1 413 ... [10:2] D_CelkemCenaBezDPHTransfer, POS - Celkem98769

   1 414 ... [10:2] D_CastkaPlatby1, POS - Celkem98760

   1 415 ... [10:2] D_CastkaPlatby2, POS - Celkem98762

   1 416 ... [10:2] D_CastkaPlatby3, POS - Celkem98763

   1 417 ... [10:2] D_CastkaPlatby4, POS - Celkem98764

   1 418 ... [10:2] D_CastkaPlatby5, POS - Celkem98765

   1 419 ... [10:2] D_CastkaPosledniPenalizace, POS - Celkem98771

   1 420 ... [10:2] D_CastkaPosledniUpominky, POS - Celkem98772

   1 421 ... [10:2] D_CastkaPoslednihoSmiru, zatizeni VP

   1 422 ... [10  ] D_DatumObjednavky, RRRR.MM.DD 

   1 423 ... [10  ] D_DatumZpracovani, RRRR.MM.DD 

   1 424 ... [10  ] D_DatumPorizeni, RRRR.MM.DD 

   1 425 ... [10  ] D_DatumLikvidace, RRRR.MM.DD 

   1 426 ... [10  ] D_DatumServeru, RRRR.MM.DD 

   1 427 ... [10  ] D_DatumPlatby1, RRRR.MM.DD, čas tisku na tiskárnu

   1 428 ... [10  ] D_DatumPlatby2, RRRR.MM.DD 

   1 429 ... [10  ] D_DatumPlatby3, RRRR.MM.DD 

   1 430 ... [10  ] D_DatumPlatby4, RRRR.MM.DD 

   1 431 ... [10  ] D_DatumPlatby5, RRRR.MM.DD, FILE01 - datum

   1 432 ... [10  ] D_DatumKursu, RRRR.MM.DD 

   1 433 ... [10  ] D_DatumPosledniPenalizace, RRRR.MM.DD 

   1 434 ... [10  ] D_DatumPosledniUpominky, RRRR.MM.DD 

   1 435 ... [10  ] D_DatumPoslednihoSmiru, RRRR.MM.DD 

   1 436 ... [10  ] D_ZmenaDatum, RRRR.MM.DD 

   1 437 ... [10  ] D_ZmenaDatumServer, RRRR.MM.DD 

   1 438 ... [10  ] D_DatumTisku, RRRR.MM.DD 

   1 439 ... [10  ] D_DatumExpedice, RRRR.MM.DD 

   1 440 ... [ 2  ] D_AgendaSklad

   1 441 ... [ 2  ] D_Agenda

   1 442 ... [ 2  ] D_PuvodniStredisko

   1 443 ... [ 2  ] D_PuvodniDruhDokladu

   1 444 ... [ 3  ] D_Mena

   1 445 ... [ 8  ] D_DatabazeRadky

   1 446 ... [ 8  ] D_DatabazeObraty

   1 447 ... [ 8  ] D_DatabazeObratyPrijem

   1 448 ... [ 8  ] D_DatabazeObjednavka

   1 449 ... [ 8  ] D_DatabazeLikvidace

   1 450 ... [ 8  ] D_DatabazeZdroj, Verze manas

   1 451 ... [ 8  ] D_DatabazeUcto

   1 452 ... [ 8  ] D_DatabazePlatby1

   1 453 ... [ 8  ] D_DatabazePlatby2

   1 454 ... [ 8  ] D_DatabazePlatby3

   1 455 ... [ 8  ] D_DatabazePlatby4

   1 456 ... [ 8  ] D_DatabazePlatby5, FILE01 - původní databáze

   1 457 ... [ 8  ] D_PuvodniDatabaze

   1 458 ... [10  ] D_KS;

   1 459 ... [10  ] D_SS;

   1 460 ... [16  ] D_CisloDokladuZauctovani

   1 461 ... [32  ] D_MistoZavozu, partner Email

   1 462 ... [32  ] D_NazevPartnera

   1 463 ... [32  ] D_PBankovniUcet, partner Ucet1

   1 464 ... [32  ] D_JmenoDealera, jméno dealera - doplněno

   1 465 ... [10:2] D_VetaLikvidace/100.0, Účto - C0, Z0

   1 466 ... [10:2] D_VetaZdroj/100.0, Účto - Z1

   1 467 ... [10:2] D_VetaUcto/100.0, Účto - D1

   1 468 ... [10:2] D_StavZauctovani/100.0, Účto - C1

   1 469 ... [10:2] D_UUctoval/100.0, Účto - Z2

   1 470 ... [10:2] D_TypDokladuZauctovani/100.0, Účto - D2

   1 471 ... [10:2] D_UKontroloval/100.0, Účto - C2

   1 472 ... [10:2] D_VetaPlatby3/100.0, Účto - Z obal

   1 473 ... [10:2] D_VetaPlatby4/100.0, Účto - D obal

   1 474 ... [10:2] D_ULikvidovalPlatbu3/100.0, Účto - C obal

   1 475 ... [10:2] D_PCelekEU/100.0, Účto - Celkem

   1 476 ... [10:2] D_UAdmin/100.0, Účto - Zaokrouhlení

---------------------------------------------------

   1 496 ... [ 8  ] Záloha - VS

   1 497 ... [12:2] Záloha Kč

   1 498 ... [10  ] Záloha - Datum zaplacení zálohy ... DD.MM.RRRR

   1 499 ... [10:2] Záloha - Základ1 ... odpovídá pole UZavoznik  / 100.0

   1 500 ... [10:2] Záloha - DPH1 ... odpovídá pole UVyhotovil / 100.0

   1 501 ... [10:2] Záloha - Základ2 ... odpovídá pole USkladnik  / 100.0

   1 502 ... [10:2] Záloha - DPH2 ... odpovídá pole UPorizovac / 100.0

   1 503 ... [    ] Text 01

   1 504 ... [    ] Text 02

   1 505 ... [    ] Text 03

   1 506 ... [    ] Text 04

   1 507 ... [    ] Text 05

   1 508 ... [    ] Text 06

   1 509 ... [    ] Text 07

   1 510 ... [    ] Text 08

   1 511 ... [    ] Text 09

   1 512 ... [    ] Text 10

   1 513 ... [    ] Text 11

   1 514 ... [    ] Text 12

   1 515 ... [    ] Text 13

   1 516 ... [    ] Text 14

   1 517 ... [    ] Text 15

   1 518 ... [    ] Text 16

   1 519 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 00001 - 09999, platí i pro následující

   1 520 ... [    ] Text 02

   1 521 ... [    ] Text 03

   1 522 ... [    ] Text 04

   1 523 ... [    ] Text 05

   1 524 ... [    ] Text 06

   1 525 ... [    ] Text 07

   1 526 ... [    ] Text 08

   1 527 ... [    ] Text 09

   1 528 ... [    ] Text 10

   1 529 ... [    ] Text 11

   1 530 ... [    ] Text 12

   1 531 ... [    ] Text 13

   1 532 ... [    ] Text 14

   1 533 ... [    ] Text 15

   1 534 ... [    ] Text 16

   1 535 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 10001 - 19999, platí i pro následující

   1 536 ... [    ] Text 02

   1 537 ... [    ] Text 03

   1 538 ... [    ] Text 04

   1 539 ... [    ] Text 05

   1 540 ... [    ] Text 06

   1 541 ... [    ] Text 07

   1 542 ... [    ] Text 08

   1 543 ... [    ] Text 09

   1 544 ... [    ] Text 10

   1 545 ... [    ] Text 11

   1 546 ... [    ] Text 12

   1 547 ... [    ] Text 13

   1 548 ... [    ] Text 14

   1 549 ... [    ] Text 15

   1 550 ... [    ] Text 16

   1 551 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 20001 - 29999, platí i pro následující

   1 552 ... [    ] Text 02

   1 553 ... [    ] Text 03

   1 554 ... [    ] Text 04

   1 555 ... [    ] Text 05

   1 556 ... [    ] Text 06

   1 557 ... [    ] Text 07

   1 558 ... [    ] Text 08

   1 559 ... [    ] Text 09

   1 560 ... [    ] Text 10

   1 561 ... [    ] Text 11

   1 562 ... [    ] Text 12

   1 563 ... [    ] Text 13

   1 564 ... [    ] Text 14

   1 565 ... [    ] Text 15

   1 566 ... [    ] Text 16

   1 567 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 30001 - 39999, platí i pro následující

   1 568 ... [    ] Text 02

   1 569 ... [    ] Text 03

   1 570 ... [    ] Text 04

   1 571 ... [    ] Text 05

   1 572 ... [    ] Text 06

   1 573 ... [    ] Text 07

   1 574 ... [    ] Text 08

   1 575 ... [    ] Text 09

   1 576 ... [    ] Text 10

   1 577 ... [    ] Text 11

   1 578 ... [    ] Text 12

   1 579 ... [    ] Text 13

   1 580 ... [    ] Text 14

   1 581 ... [    ] Text 15

   1 582 ... [    ] Text 16

   1 583 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 40001 - 49999, platí i pro následující

   1 584 ... [    ] Text 02

   1 585 ... [    ] Text 03

   1 586 ... [    ] Text 04

   1 587 ... [    ] Text 05

   1 588 ... [    ] Text 06

   1 589 ... [    ] Text 07

   1 590 ... [    ] Text 08

   1 591 ... [    ] Text 09

   1 592 ... [    ] Text 10

   1 593 ... [    ] Text 11

   1 594 ... [    ] Text 12

   1 595 ... [    ] Text 13

   1 596 ... [    ] Text 14

   1 597 ... [    ] Text 15

   1 598 ... [    ] Text 16

   1 599 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 50001 - 59999, platí i pro následující

   1 600 ... [    ] Text 02

   1 601 ... [    ] Text 03

   1 602 ... [    ] Text 04

   1 603 ... [    ] Text 05

   1 604 ... [    ] Text 06

   1 605 ... [    ] Text 07

   1 606 ... [    ] Text 08

   1 607 ... [    ] Text 09

   1 608 ... [    ] Text 10

   1 609 ... [    ] Text 11

   1 610 ... [    ] Text 12

   1 611 ... [    ] Text 13

   1 612 ... [    ] Text 14

   1 613 ... [    ] Text 15

   1 614 ... [    ] Text 16

   1 615 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 60001 - 69999, platí i pro následující

   1 616 ... [    ] Text 02

   1 617 ... [    ] Text 03

   1 618 ... [    ] Text 04

   1 619 ... [    ] Text 05

   1 620 ... [    ] Text 06

   1 621 ... [    ] Text 07

   1 622 ... [    ] Text 08

   1 623 ... [    ] Text 09

   1 624 ... [    ] Text 10

   1 625 ... [    ] Text 11

   1 626 ... [    ] Text 12

   1 627 ... [    ] Text 13

   1 628 ... [    ] Text 14

   1 629 ... [    ] Text 15

   1 630 ... [    ] Text 16

   1 631 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 70001 - 79999, platí i pro následující

   1 632 ... [    ] Text 02

   1 633 ... [    ] Text 03

   1 634 ... [    ] Text 04

   1 635 ... [    ] Text 05

   1 636 ... [    ] Text 06

   1 637 ... [    ] Text 07

   1 638 ... [    ] Text 08

   1 639 ... [    ] Text 09

   1 640 ... [    ] Text 10

   1 641 ... [    ] Text 11

   1 642 ... [    ] Text 12

   1 643 ... [    ] Text 13

   1 644 ... [    ] Text 14

   1 645 ... [    ] Text 15

   1 646 ... [    ] Text 16

   1 647 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 80001 - 89999, platí i pro následující

   1 648 ... [    ] Text 02

   1 649 ... [    ] Text 03

   1 650 ... [    ] Text 04

   1 651 ... [    ] Text 05

   1 652 ... [    ] Text 06

   1 653 ... [    ] Text 07

   1 654 ... [    ] Text 08

   1 655 ... [    ] Text 09

   1 656 ... [    ] Text 10

   1 657 ... [    ] Text 11

   1 658 ... [    ] Text 12

   1 659 ... [    ] Text 13

   1 660 ... [    ] Text 14

   1 661 ... [    ] Text 15

   1 662 ... [    ] Text 16

   1 663 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 90001 - 99999, platí i pro následující

   1 664 ... [    ] Text 02

   1 665 ... [    ] Text 03

   1 666 ... [    ] Text 04

   1 667 ... [    ] Text 05

   1 668 ... [    ] Text 06

   1 669 ... [    ] Text 07

   1 670 ... [    ] Text 08

   1 671 ... [    ] Text 09

   1 672 ... [    ] Text 10

   1 673 ... [    ] Text 11

   1 674 ... [    ] Text 12

   1 675 ... [    ] Text 13

   1 676 ... [    ] Text 14

   1 677 ... [    ] Text 15

   1 678 ... [    ] Text 16

===================================================

 

===================================================

- 2 - řádek dokladu

- pro HTML mustr se použije $Radek201$ místo 2 ^01

---------------------------------------------------

   2 00  ... [ 0  ] Konec řádku

   2 01  ... [20  ] Název zboží

   2 02  ... [ 3  ] Sazba DPH %

   2 03  ... [ 3  ] Měrná jednotka

   2 04  ... [10:2] Množství MJ

   2 05  ... [ 9:2] Cena MJ bez DPH

   2 06  ... [ 9:2] Cena MJ s DPH

   2 07  ... [10:2] Celkem Kč bez DPH

   2 08  ... [10:2] Celkem Kč s DPH

   2 09  ... [ 2  ] Druh obalu

   2 10  ... [ 5  ] Počet obalů

   2 11  ... [ 6:2] Komerční množství v obalu

   2 12  ... [ 6  ] Číslo zboží

   2 13  ... [ 3  ] Jakost / typ ceny

   2 14  ... [ 8  ] Tara obalu MJ

   2 15  ... [ 8  ] Vada v obalu MJ

   2 16  ... [10:2] Brutto MJ

   2 17  ... [10:2] Paleta MJ

   2 18  ... [ 9  ] Celní sazebník

   2 19  ... [16  ] Čárový kód / katalogové číslo

   2 20  ... [ 6  ] Zkratka

   2 21  ... [ 3  ] Záruka měsíců

   2 22  ... [60  ] Poznámka - zboží

   2 23  ... [ 3  ] Sleva OK

   2 24  ... [ 5  ] Trvanlivost dní

   2 25  ... [ 5  ] Skupina

   2 26  ... [16  ] JKPOV

   2 27  ... [10:3] Hmotnost MJ v g

   2 28  ... [ 9  ] Odkaz

   2 29  ... [32  ] Název zboží

   2 30  ... [28  ] Název zboží

   2 31  ... [10:3] Hmotnost MJ v kg

   2 32  ... [ 3  ] Měna

   2 33  ... [ 9:2] Cena/MJ měna

   2 34  ... [10:2] Cena celkem měna

   2 35  ... [ 9:2] Doporučená prodejní cena MJ bez DPH

   2 36  ... [ 9:2] Doporučená prodejní cena MJ s DPH - zaokrouhleno stat. 0,10 Kč

   2 37  ... [ 9:2] Cena #00

   2 38  ... [ 9:2] Cena #01

   2 39  ... [ 9:2] Cena #02

   2 40  ... [ 9:2] Cena #03

   2 41  ... [ 9:2] Cena #04

   2 42  ... [ 9:2] Cena #05

   2 43  ... [ 9:2] Cena #06

   2 44  ... [ 9:2] Cena #07

   2 45  ... [ 9:2] Cena #08

   2 46  ... [ 9:2] Cena #09

   2 47  ... [24  ] Název zboží

   2 48  ... [ 9:2] Zdrojová cena

   2 49  ... [ 9:2] Poslední nákupní cena

   2 50  ... [ 9:2] Poslední prodejní cena

   2 51  ... [ 6:2] Doporučená prodejní marže %

   2 52  ... [ 9:2] Cena MJ bez slevy bez DPH (z typu ceny / P)

   2 53  ... [ 9:2] cena MJ bez slevy s DPH (z typu ceny / P)

   2 54  ... [ 9  ] přečíslování čísla zboží

   2 55  ... [ 3  ] priorita

   2 56  ... [ 3  ] zkratka obalu

   2 57  ... [ 3  ] Šarže - NAR/UNS

   2 58  ... [ 6  ] SKP

   2 59  ... [ 3  ] obal

   2 60  ... [ 6:2] egalizace

   2 61  ... [ 9  ] umístění

   2 62  ... [ 7:2] marže

   2 63  ... [12  ] typ stroje

   2 64  ... [ 5:2] VP - marže - z konfigurace pro skupiny zboží

   2 65  ... [10:2] VP - prodejní cena včetně marže bez DPH

   2 66  ... [10:2] VP - prodejní cena včetně marže včetně DPH

   2 67  ... [ 8:2] VP - prodejní cena za MJ včetně marže včetně DPH - orientačně

   2 68  ... [ 7:2] počet kartonů (množství/egalizace)

   2 69  ... [ 6:0] mnozstvi v obalu

   2 70  ... [ 5:1] marže % - v případě nenulové ceny 9 (akční cena) pro partnera s typem ceny 6: Cena9 / CenaMJSDani

   2 71  ... [ 9:2] cena #12

   2 72  ... [ 9:2] cena #13

   2 73  ... [ 9:2] cena #14

   2 74  ... [ 9:2] cena #15

   2 75  ... [ 9:2] cena #16

   2 76  ... [ 9:2] cena #17

   2 77  ... [ 9:2] cena #18

   2 78  ... [ 9:2] cena #19

   2 79  ... [ 9:2] plánovaná cena PLC

   2 80  ... [ 9:2] cena #20

   2 81  ... [ 9:2] cena #20 x MJ

   2 82  ... [10:2] doporučená prodejní cena celkem s DPH, zaokrouhleno na 0,10 statisticky

   2 83  ... [ 8  ] Umisteni

   2 84  ... [ 8:2] SlevaVuci01

   2 85  ... [ 6:2] SlevaVuci01Proc

   2 86  ... [16  ] SerioveCislo

   2 87  ... [    ]

   2 88  ... [    ]

   2 89  ... [    ]

   2 90  ... [ 9:2] cena #10

   2 91  ... [ 9:2] cena #11

   2 92  ... [10:2] cena celkem bez slevy bez DPH

   2 93  ... [10:2] cena celkem bez slevy s DPH

   2 94  ... [13  ] JKPOV, 13 znaků zleva

   2 95  ... [ 4:2] Tara - pravá 4 mista

   2 96  ... [ 4:2] Vada - pravá 4 mista

   2 97  ... [19  ] Číslo protokolu o shodě

   2 98  ... [10  ] Číslo protokolu o shodě, levých 10 míst

   2 99  ... [ 9  ] Datum protokolu o shodě

   2 100 ... [ 9:0] CenaMJBezDane

   2 101 ... [ 9:2] ObjednanoCena = DPC

   2 102 ... [ 9:2] ObjednanoCenaBezDPH = DPC bez DPH

   2 103 ... [ 6:2] Marže POS, marže = (Objednanocena-DPH)/cenaMJ

   2 104 ... [ 8  ] R_AutoInc  

   2 105 ... [ 8  ] R_CisloDokladu

   2 106 ... [ 8  ] R_VetaDoklad, CisoDokladu z QD00

   2 107 ... [ 8  ] R_VetaObrat, AutoInc z QQ00

   2 108 ... [ 8  ] R_CisloPartnera

   2 109 ... [ 8  ] R_VetaRadek, AutoInc z QQ01

   2 110 ... [ 8  ] R_Auto

   2 111 ... [ 8  ] R_URidic

   2 112 ... [ 8  ] R_UZavoznik

   2 113 ... [ 8  ] R_Soupis

   2 114 ... [ 8  ] R_RL

   2 115 ... [ 8  ] R_PC

   2 116 ... [ 8  ] R_DesetinnychMist

   2 117 ... [ 8  ] R_UVyhotovil

   2 118 ... [ 8  ] R_UDealer

   2 119 ... [ 8  ] R_USkladnik

   2 120 ... [ 8  ] R_UVychystavac

   2 121 ... [ 8  ] R_UVychystavac2

   2 122 ... [ 8  ] R_UPorizovac

   2 123 ... [ 8  ] R_UExpedient, PocetSamolepek z partnera = sleva OZ *100

   2 124 ... [ 8  ] R_UUzivatel

   2 125 ... [ 8  ] R_UScaner

   2 126 ... [ 8  ] R_UDispecer, Celkem sleva OZ v řádku v halířích

   2 127 ... [ 8  ] R_UTransfer

   2 128 ... [ 8  ] R_UPrepisovac, cena celkem v řádku v halířích

   2 129 ... [ 8  ] R_UOsoba, Barva zluta pro mlecka 

   2 130 ... [ 8  ] R_UAdmin, CisloListu 

   2 131 ... [ 8  ] R_UVedouci, StavArchivace 

   2 132 ... [ 8  ] R_SerioveCisloIndex

   2 133 ... [ 8  ] R_SarzeIndex, cenamj*mnozstvimj v halířích

   2 134 ... [ 8  ] R_CisloPalety

   2 135 ... [ 8  ] R_PocetPalet

   2 136 ... [ 8  ] R_Skupina

   2 137 ... [ 8  ] R_Skupina1, verze manas: 3020912 - 09.02.2011, 12 hodin 

   2 138 ... [ 8  ] R_Skupina2, VS z QD00 

   2 139 ... [ 8  ] R_Stav

   2 140 ... [ 3  ] R_Barva

   2 141 ... [ 3  ] R_DPHObalu1

   2 142 ... [ 3  ] R_DPHObalu2

   2 143 ... [ 3  ] R_DPHPalety

   2 144 ... [ 3  ] R_DPH

   2 145 ... [ 3  ] R_DruhZbozi, den z datumu zpracovani 

   2 146 ... [ 3  ] R_CenovaSkupina

   2 147 ... [ 1  ] R_CKOK, 0 = false / 1 = true 

   2 148 ... [ 1  ] R_StornoOK, 0 = false / 1 = true 

   2 149 ... [ 1  ] R_TransferOK, 0 = false / 1 = true 

   2 150 ... [ 1  ] R_AutomatickyOK, 0 = false / 1 = true 

   2 151 ... [ 1  ] R_AkcniCenaOK, 0 = false / 1 = true 

   2 152 ... [ 1  ] R_SlevaOK, 0 = false / 1 = true 

   2 153 ... [ 1  ] R_BlokovaniOK, 0 = false / 1 = true, nehlídat nulovou cenu = DPCVychoziCena v Z

   2 154 ... [ 1  ] R_RadekStornovanOK, 0 = false / 1 = true 

   2 155 ... [10:2] R_Marze, cena celkem v řádku

   2 156 ... [10:2] R_ObjednanoMnozstvi, Old DPC

   2 157 ... [10:2] R_MarzeZeSKU

   2 158 ... [10:2] R_Egalizace2

   2 159 ... [10:2] R_HmotnostG

   2 160 ... [10:2] R_ZasobaMJ, PMJ

   2 161 ... [10:2] R_CenaMJBezSlevy

   2 162 ... [10:2] R_ZdrojovaCenaMJ, PrumernaCena

   2 163 ... [10:2] R_Vynos

   2 164 ... [10:2] R_ZasobaKc, PKc

   2 165 ... [ 1  ] R_PV

   2 166 ... [ 1  ] R_TypDokladu

   2 167 ... [10  ] R_DatumDokladu, RRRR.MM.DD 

   2 168 ... [10  ] R_DatumNow, RRRR.MM.DD 

   2 169 ... [10  ] R_DatumServer, RRRR.MM.DD 

   2 170 ... [10  ] R_DatumDavky, RRRR.MM.DD 

   2 171 ... [10  ] R_DatumVyroby, RRRR.MM.DD 

   2 172 ... [10  ] R_DatumSpotreby, RRRR.MM.DD 

   2 173 ... [ 2  ] R_DruhDokladu

   2 174 ... [ 8  ] R_DatabazeDoklad

   2 175 ... [ 8  ] R_DatabazeObrat, QQ00 

   2 176 ... [ 8  ] R_DatabazeRadek, QQ01 

   2 177 ... [ 8  ] R_MJ

   2 178 ... [32  ] R_NazevZbozi - název zboží z řádku dokladu, pro reklamace

   2 179 ... [32  ] R_ProtokolOShode

   2 180 ... [ 8  ] číslo zboží

   2 181 ... [ 9  ] číslo zboží

   2 182 ... [10:2] CenaMJBezDane/KoefMerneCeny

   2 183 ... [10:2] ZdrojovaCena/KoefMerneCeny

   2 184 ... [10:2] Cena01/KoefMerneCeny

   2 185 ... [10:2] Cena02/KoefMerneCeny

   2 186 ... [ 8:2] R_UExpedient/100.0, PocetSamolepek z partner = sleva OZ *100

   2 187 ... [ 8:2] R_UDispecer/100.0, Celkem sleva OZ v řádku v halířích

   2 188 ... [10:2] R_UPrepisovac/100.0, cena celkem v řádku v halířích

   2 189 ... [10:2] SpotrebniDan

   2 190 ... [10:2] SpotrebniDan*CelkemMJ

   2 191 ... [ 8:2] DesetinnychMist/100.0 = Cena06

   2 192 ... [    ] zboží Text01

   2 193 ... [    ] zboží Text02

   2 194 ... [    ] zboží Text03

   2 195 ... [    ] zboží Text04

   2 196 ... [    ] zboží Text05

   2 197 ... [    ] zboží Text06

   2 198 ... [    ] zboží Text07

   2 199 ... [    ] zboží Text08

   2 200 ... [    ] zboží Text01 - pro Obal2 nenulový

   2 201 ... [    ] zboží Text02 - pro Obal2 nenulový

   2 202 ... [    ] zboží Text03 - pro Obal2 nenulový

   2 203 ... [    ] zboží Text04 - pro Obal2 nenulový

   2 204 ... [    ] zboží Text05 - pro Obal2 nenulový

   2 205 ... [    ] zboží Text06 - pro Obal2 nenulový

   2 206 ... [    ] zboží Text07 - pro Obal2 nenulový

   2 207 ... [    ] zboží Text08 - pro Obal2 nenulový

   2 208 ... [ 1  ] ReklamaceOK ... 1 = řádek je reklamací, číslo_dokladu/ v názvu zboží

   2 209 ... [ 1  ] TypReklamace ... 0 = běžný řádek s kladným množstvím, 1 = běžný řádek se záporným množstvím, 2 = řádek reklamace s kladným množstvím, 3 = řádek reklamace se záporným množstvím

   2 210 ... [ 1  ] TextReklamace ... podle TypReklamace: 0 = INI_Text01, Text 01 z konfigurace, globální, 1 = INI_Text02, Text 02 z konfigurace, globální, 2 = INI_Text03, Text 03 z konfigurace, globální, 3 = INI_Text04, Text 04 z konfigurace, globální

   2 211 ... [10:2] CelkemMJ

   2 212 ... [ 6:0] Egalizace

   2 213 ... [ 9:2] cena #20 x MJ EUR

   2 214 ... [ 8:3] Kurz EUR

   2 215 ... [ 8:2] sleva % z OZ v řádku dokladu (pole UExpedient/100.0) EUR

   2 216 ... [ 8:2] sleva v Kč z OZ celkem za řádek dokladu (pole UDispecer/100.0) EUR

   2 217 ... [10:2] - cena celkem v řádku v Kč = MnozstviMJ * CenaMJ, zaokrouhleno EUR

   2 218 ... [10:2] R_CenaMJBezSlevy EUR

   2 219 ... [10:2] R_ZdrojovaCenaMJ EUR

   2 220 ... [10:2] R_Vynos EUR

   2 221 ... [10:2] R_ZasobaKc EUR

   2 222 ... [10:2] Měrná cena z CenaMJ (CenaMJ/KoeficientMerneCeny) EUR

   2 223 ... [10:2] Měrná cena z ZdrojovaCena (ZdrojovaCena/KoeficientMerneCeny) EUR

   2 224 ... [10:2] Měrná cena z Cena01 (Cena01/KoeficientMerneCeny) EUR

   2 225 ... [10:2] Měrná cena z Cena02 (Cena02/KoeficientMerneCeny) EUR

   2 226 ... [ 9  ] Cena MJ bez DPH EUR

   2 227 ... [10:2] SpotrebniDan ... spotřební daň Kč/MJ EUR

   2 228 ... [10:2] SpotrebniDanRadek ... spotřební daň Kč za celý řádek EUR

   2 229 ... [ 8:2] SlevaVuci01 EUR

   2 230 ... [ 9  ] Cena MJ s DPH EUR

   2 231 ... [10  ] Celkem Kč bez DPH EUR

   2 232 ... [10  ] Celkem Kč s DPH EUR

   2 233 ... [ 9  ] Doporučená prodejní cena MJ bez DPH EUR

   2 234 ... [ 9  ] Doporučená prodejní cena MJ s DPH EUR - zaokrouhleno stat. 0,10

   2 235 ... [10:2] doporučená prodejní cena celkem s DPH EUR, zaokrouhleno na 0,10 statisticky

   2 236 ... [ 9  ] Cena #00 EUR

   2 237 ... [ 9  ] Cena #01 EUR

   2 238 ... [ 9  ] Cena #02 EUR

   2 239 ... [ 9  ] Cena #03 EUR

   2 240 ... [ 9  ] Cena #04 EUR

   2 241 ... [ 9  ] Cena #05 EUR

   2 242 ... [ 9  ] Cena #06 EUR

   2 243 ... [ 9  ] Cena #07 EUR

   2 244 ... [ 9  ] Cena #08 EUR

   2 245 ... [ 9  ] Cena #09 EUR

   2 246 ... [ 9:2] cena #12 EUR

   2 247 ... [ 9:2] cena #13 EUR

   2 248 ... [ 9:2] cena #14 EUR

   2 249 ... [ 9:2] cena #15 EUR

   2 250 ... [ 9:2] cena #16 EUR

   2 251 ... [ 9:2] cena #17 EUR

   2 252 ... [ 9:2] cena #18 EUR

   2 253 ... [ 9:2] cena #19 EUR

   2 254 ... [ 9:2] plánovaná cena PLC EUR

   2 255 ... [ 9:2] cena #20 EUR

   2 256 ... [ 9:2] cena #10 EUR

   2 257 ... [ 9:2] cena #11 EUR

   2 258 ... [ 9  ] Zdrojová cena EUR

   2 259 ... [ 9  ] Poslední nákupní cena EUR

   2 260 ... [ 9  ] Poslední prodejní cena EUR

   2 261 ... [ 9:2] ObjednanoCena = DPC EUR

   2 262 ... [ 9:2] ObjednanoCenaBezDPH = DPC bez DPH EUR

   2 263 ... [ 9  ] Cena MJ bez slevy bez DPH (z typu ceny / P) EUR

   2 264 ... [ 9  ] cena MJ bez slevy s DPH (z typu ceny / P) EUR

   2 265 ... [10:2] cena celkem bez slevy bez DPH EUR

   2 266 ... [10:2] cena celkem bez slevy s DPH EUR

   2 267 ... [10  ] VP - prodejní cena včetně marže bez DPH EUR

   2 268 ... [10  ] VP - prodejní cena včetně marže včetně DPH EUR

   2 269 ... [ 8  ] VP - prodejní cena za MJ včetně marže včetně DPH - orientačně EUR

   2 270 ... [ 9:0] CenaMJBezDane  EUR

---------------------------------------------------

   2 278 ... [10:2] Množství MJ * Cena 02

===================================================

 

===================================================

- 3 - patička dokladu

- pro HTML mustr se použije $301$ místo 3 ^01

---------------------------------------------------

   3 01  ... [10:2] Celkem množství MJ

   3 02  ... [10:2] Celkem cena bez DPH

   3 03  ... [10:2] Celkem cena s DPH

   3 04  ... [ 5  ] Sazba DPH0

   3 05  ... [ 5  ] Sazba DPH1

   3 06  ... [ 5  ] Sazba DPH2

   3 07  ... [10:2] Základ0

   3 08  ... [10:2] Základ1

   3 09  ... [10:2] Základ2

   3 10  ... [10:2] Celkem bez daně

   3 11  ... [10:2] DPH1

   3 12  ... [10:2] DPH2

   3 13  ... [10:2] Celkem DPH

   3 14  ... [10:2] Celkem s DPH0

   3 15  ... [10:2] Celkem s DPH1

   3 16  ... [10:2] Celkem s DPH2

   3 17  ... [10:2] Celkem cena s daní

   3 18  ... [10:2] Zaokrouhlení Kč

   3 19  ... [10:2] Celkem k úhradě Kč

   3 20  ... [10:2] Zálohově zaplaceno

   3 21  ... [10  ] Vyhotoveno dne DD.MM.RRRR

   3 22  ... [ 5  ] Čas vyhotovení HH:MM

   3 23  ... [x6:2] Sleva celkem % - ručně i z číselníku partnerů

   3 24  ... [10:2] Suma cena[20] * MJ

   3 25  ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH

   3 26  ... [16  ] Vyhotovil(a)

   3 27  ... [ 6:2] Sleva % (na dokladě)

   3 28  ... [45  ] Cena včetně/bez DPH za MJ - je pouze orientační !!!

   3 29  ... [10:2] Zaplaceno Kč

   3 30  ... [10:2] Vrátit Kč

   3 31  ... [ 6:2] Pevná sleva % (z číselníku partnerů)

---------------------------------------------------

   3 33  ... [10:2] Celkem měna

   3 34  ... [ 3  ] Měna

   3 35  ... [ 7:3] Kurs

   3 36  ... [10  ] Datum kursu DD.MM.RRRR

   3 37  ... [20  ] Dod - telefon #1

   3 38  ... [20  ] Dod - telefon #2

   3 39  ... [20  ] Dod - telefon #3

   3 40  ... [20  ] Dod - fax

   3 41  ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH0

   3 42  ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH1

   3 43  ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH2

   3 44  ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH - celkem

   3 45  ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH0

   3 46  ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH1

   3 47  ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH2

   3 48  ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH - celkem

   3 49  ... [10:2] VP - zaokrouhlení

   3 50  ... [10:2] VP - k úhradě celkem včetně DPH

   3 51  ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH - celkem = (44)

   3 52  ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH - celkem = (48)

   3 53  ... [12:8] VP - koeficient partnera - vlastní prodejny z č. partnerů

   3 54  ...        Obalové konto

   3 55  ...        Saldokonto

   3 56  ... [10:2] Suma prodejní cena0

   3 57  ... [10:2] Suma prodejní cena1

   3 58  ... [10:2] Suma prodejní cena2

   3 59  ... [10:2] Suma prodejní cena celkem

   3 60  ... [10:2] Suma celkem kg1000

   3 61  ... [10:2] Suma celkem kg

   3 62  ... [10:2] Cena bez slevy bez DPH

   3 63  ... [10:2] Cena bez slevy s DPH

   3 64  ... [10:2] Sleva

   3 65  ... [10:2] Počet ztratných obalů

   3 66  ... [    ] Memo1

   3 67  ... [    ] Memo2

   3 68  ... [    ] Memo3

   3 69  ... [    ] Memo4

   3 70  ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH

   3 71  ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH

   3 72  ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH

   3 73  ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH0

   3 74  ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH1

   3 75  ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH2

   3 76  ... [10:2] Suma cena zboží DPH0

   3 77  ... [10:2] Suma cena zboží DPH1

   3 78  ... [10:2] Suma cena zboží DPH2

   3 79  ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH0

   3 80  ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH1

   3 81  ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH2

   3 82  ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH0

   3 83  ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH1

   3 84  ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH2

   3 85  ... [10:2] Suma cena obaly DPH0

   3 86  ... [10:2] Suma cena obaly DPH1

   3 87  ... [10:2] Suma cena obaly DPH2

   3 88  ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH0

   3 89  ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH1

   3 90  ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH2

   3 91  ... [10:2] Suma DPH zboží

   3 92  ... [10:2] Suma DPH obaly

   3 93  ... [10:2] Celkem doporučená prodejní cena (včetně DPH)

   3 94  ... [ 8:2] CelkemSlevaVuci01

   3 95  ... [ 8:2] CelkemSlevaVuci01Proc

   3 96  ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5-X_Zaokrouhleni(SumaCenaZboziBezDPH5*_DPH_0_0476,0)

   3 97  ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22-SumaCenaZboziBezDPH22*_DPH_0_1803

   3 98  ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5*_DPH_0_0476

   3 99  ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22*_DPH_0_1803

---------------------------------------------------

   3 101 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ ... celkem

   3 102 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ0

   3 103 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ1

   3 104 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ2

   3 105 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH ... celkem

   3 106 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH0

   3 107 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH1

   3 108 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH2

   3 109 ... [10:2] SumaSpotrebniDan, spotřební daň za celý doklad

   3 110 ... [ 1  ] Doklad_ReklamaceOK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací

   3 111 ... [ 1  ] Doklad_Reklamace0OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 0

   3 112 ... [ 1  ] Doklad_Reklamace1OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 1

   3 113 ... [ 1  ] Doklad_Reklamace2OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 2

   3 114 ... [ 1  ] Doklad_Reklamace3OK ... 1 = na dokladě je aspoň 1 řádek s reklamací typu 3

   3 115 ... [    ] Doklad_TextReklamace ... INI_Text09, Text 09 z konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací

   3 116 ... [    ] Doklad_TextReklamace ... INI_Text05, Text 05 z konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací

   3 117 ... [    ] Doklad_TextReklamace ... INI_Text06, Text 06 z konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací

   3 118 ... [    ] Doklad_TextReklamace ... INI_Text07, Text 07 z konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací

   3 119 ... [    ] Doklad_TextReklamace ... INI_Text08, Text 08 z konfigurace, globální, pokud doklad obsahuje alespoň 1 řádek s reklamací

---------------------------------------------------

   3 121 ... [10:2] SumaCelkemCena02SDani

---------------------------------------------------

   3 194 ... [    ] poznámka velká

   3 195 ... [ 8:2]  Sleva % OZ

---------------------------------------------------

   3 202 ... [ 8  ] Jméno tabulky hlaviček dokladů

   3 203 ... [14  ] Dod - DIČ

   3 204 ... [ 8  ] Dod - IČO

   3 205 ... [20  ] Dod - A1 - název

   3 206 ... [20  ] Dod - A2 - doplněk názvu

   3 207 ... [20  ] Dod - A3 - ulice + číslo

   3 208 ... [ 6  ] Dod - PSČ - XXX XX

   3 209 ... [20  ] Dod - A4 - sídlo

   3 210 ... [20  ] Dod - Bankovní ústav

   3 211 ... [23  ] Dod - Bankovní účet

   3 212 ... [20  ] Dod - Místo podnikání (ze skladu - Místo podnikání)

   3 213 ... [12  ] Jméno souboru formuláře

   3 214 ... [ 8  ] Číslo daňového dokladu (VS)

   3 215 ... [ 8  ] Konstantní symbol

   3 216 ... [ 9  ] Odb - přečíslování

   3 217 ... [20  ] Odb - A1 - název

   3 218 ... [20  ] Odb - A2 - doplněk názvu

   3 219 ... [20  ] Odb - A3 - ulice + číslo

   3 220 ... [ 6  ] Odb - PSČ - XXX XX

   3 221 ... [20  ] Odb - A4 - sídlo

   3 222 ... [ 7  ] Odb - Číslo - FM

   3 223 ... [14  ] Odb - DIČ

   3 224 ... [ 8  ] Odb - IČO

   3 225 ... [20  ] Odb - Místo podnikání (z OM - Místo podnikání)

   3 226 ... [20  ] Odb - odběrní místo - A1 - název

   3 227 ... [10  ] Datum splatnosti DD.MM.RRRR

   3 228 ... [10  ] Forma úhrady (převodem/hotově/dobírkou/šekem/inkasem)

   3 229 ... [10  ] Datum vystavení daňového dokladu DD.MM.RRRR

   3 230 ... [10  ] Datum uskutečnění zdanitelného plnění DD.MM.RRRR

   3 231 ... [24  ] Dod - Tel/fax

   3 232 ... [ 9  ] Dod - rozvoz

   3 233 ... [ 4  ] Číslo skladu

   3 234 ... [ 6  ] Číslo dokladu v dávce dokladů

   3 235 ... [ 8  ] Číslo listu

   3 236 ... [ 7  ] Pořadové číslo dokladu

   3 237 ... [ 4  ] RL

   3 238 ... [ 9  ] Soupis

   3 239 ... [ 2  ] Číslo auta

   3 240 ... [10  ] SPZ auta

   3 241 ... [ 2  ] Číslo řidiče

   3 242 ... [15  ] Jméno řidiče

   3 243 ... [ 2  ] Číslo závozníka

   3 244 ... [15  ] Jméno závozníka

   3 245 ... [12:8] Koeficient ceny

   3 246 ... [ 3  ] Typ DPH

   3 247 ... [20  ] Odb - odběrní místo - A2 - doplněk názvu

   3 248 ... [20  ] Dod - odběrní místo - A3 - ulice + číslo

   3 249 ... [ 8  ] bez daně/s daní

   3 250 ... [ 6  ] Odb - odběrní místo - PSČ - XXX XX

   3 251 ... [ 6  ] Dod - odběrní místo - PSČ - XXX XX

   3 252 ... [ 7  ] Odb - Poplatek z prodlení denně - Kč

   3 253 ... [60  ] Poznámka (způsob dopravy, objednávka, ...)

   3 254 ... [ 5:2] Odb - Poplatek z prodlení denně - %

   3 255 ... [ 7  ] Odb - Číslo OM

   3 256 ... [20  ] Dod - telefon #1

   3 257 ... [20  ] Dod - telefon #2

   3 258 ... [20  ] Dod - telefon #3

   3 259 ... [20  ] Dod - fax

   3 260 ... [20  ] Stát

   3 261 ... [20  ] Dod - odběrní místo - A1 - název

   3 262 ... [20  ] Dod - odběrní místo - A2 - doplněk názvu

   3 263 ... [20  ] Dod - odběrní místo - A3 - ulice + číslo

   3 264 ... [20  ] Dod - odběrní místo - A4 - sídlo

   3 265 ... [20  ] Odb - odběrní místo - A4 - sídlo

   3 266 ... [    ]

   3 267 ... [    ]

   3 268 ... [    ]

   3 269 ... [    ]

   3 270 ... [16  ] Poznámka

   3 271 ... [ 8  ] Číslo listu - kopie (35)

   3 272 ... [64  ] Odb - Poznámka

---------------------------------------------------

   3 301 ... [ 3  ] D_Barva

   3 302 ... [ 3  ] D_PTypCeny

   3 303 ... [ 3  ] D_PCenovaSkupina

   3 304 ... [ 3  ] D_TypDPH

   3 305 ... [ 3  ] D_TypCeny

   3 306 ... [ 3  ] D_TypUhrady

   3 307 ... [ 3  ] D_ZpusobPlatby1, 0 - hotove, 1 - prevodem, 2 - zapoctem 

   3 308 ... [ 3  ] D_ZpusobPlatby2

   3 309 ... [ 3  ] D_ZpusobPlatby3

   3 310 ... [ 3  ] D_ZpusobPlatby4

   3 311 ... [ 3  ] D_ZpusobPlatby5

   3 312 ... [ 3  ] D_StavArchivace

   3 313 ... [ 3  ] D_StavPrenosu

   3 314 ... [ 3  ] D_ZmenaKod

   3 315 ... [ 3  ] D_ZmenaKdo

   3 316 ... [ 3  ] D_ZmenaPC

   3 317 ... [ 1  ] D_ZasobyOK, 0 = false / 1 = true 

   3 318 ... [ 1  ] D_RLOK, 0 = false / 1 = true 

   3 319 ... [ 1  ] D_TiskOK, 0 = false / 1 = true 

   3 320 ... [ 1  ] D_DanovyDokladOK, 0 = false / 1 = true 

   3 321 ... [ 1  ] D_ExportOK, 0 = false / 1 = true 

   3 322 ... [ 1  ] D_ImportOK, 0 = false / 1 = true 

   3 323 ... [ 1  ] D_KontrolaRLOK, 0 = false / 1 = true 

   3 324 ... [ 1  ] D_VPOK, 0 = false / 1 = true 

   3 325 ... [ 1  ] D_SaldoOK, 0 = false / 1 = true 

   3 326 ... [ 1  ] D_PObalySDPHOK, 0 = false / 1 = true 

   3 327 ... [ 1  ] D_ZavazekOK, 0 = false / 1 = true 

   3 328 ... [ 1  ] D_PohledavkaOK, 0 = false / 1 = true 

   3 329 ... [ 1  ] D_BlokovaniOK, 0 = false / 1 = true 

   3 330 ... [ 1  ] D_DokladStornovanOK, 0 = false / 1 = true 

   3 331 ... [ 8  ] D_VetaObjednavka

   3 332 ... [ 8  ] D_CisloObjednavky

   3 333 ... [ 8  ] D_VetaLikvidace

   3 334 ... [ 8  ] D_VetaZdroj

   3 335 ... [ 8  ] D_VetaUcto

   3 336 ... [ 8  ] D_StavZauctovani

   3 337 ... [ 8  ] D_BlobMemoStav

   3 338 ... [ 8  ] D_Stav

   3 339 ... [ 8  ] D_PKodBanky

   3 340 ... [ 8  ] D_PICO

   3 341 ... [ 8  ] D_PCelek

   3 342 ... [ 8  ] D_PKraj

   3 343 ... [ 8  ] D_POkres

   3 344 ... [ 8  ] D_PCtverec10

   3 345 ... [ 8  ] D_PCtverec25

   3 346 ... [ 8  ] D_PCtverec50

   3 347 ... [ 8  ] D_PCtverec100

   3 348 ... [ 8  ] D_PObec

   3 349 ... [ 8  ] D_PPSC

   3 350 ... [ 8  ] D_PFakturacniMisto

   3 351 ... [ 8  ] D_PCelekEU

   3 352 ... [ 8  ] D_PSkupina

   3 353 ... [ 8  ] D_PC

   3 354 ... [ 8  ] D_UVyhotovil

   3 355 ... [ 8  ] D_UDealer

   3 356 ... [ 8  ] D_USkladnik

   3 357 ... [ 8  ] D_UVychystavac

   3 358 ... [ 8  ] D_UVychystavac2

   3 359 ... [ 8  ] D_UPorizovac

   3 360 ... [ 8  ] D_UExpedient

   3 361 ... [ 8  ] D_UUzivatel

   3 362 ... [ 8  ] D_UScaner

   3 363 ... [ 8  ] D_UDispecer

   3 364 ... [ 8  ] D_UTransfer

   3 365 ... [ 8  ] D_UPrepisovac

   3 366 ... [ 8  ] D_UOsoba

   3 367 ... [ 8  ] D_UAdmin

   3 368 ... [ 8  ] D_UVedouci

   3 369 ... [ 8  ] D_UUctoval

   3 370 ... [ 8  ] D_ULikvidoval

   3 371 ... [ 8  ] D_UKontroloval

   3 372 ... [ 8  ] D_VetaPlatby1, obaly zaklad2 * 100

   3 373 ... [ 8  ] D_VetaPlatby2, obaly DPH2 * 100

   3 374 ... [ 8  ] D_VetaPlatby3

   3 375 ... [ 8  ] D_VetaPlatby4

   3 376 ... [ 8  ] D_VetaPlatby5

   3 377 ... [ 8  ] D_ULikvidovalPlatbu1, Nakup1 - u PL, prevedeno z Float

   3 378 ... [ 8  ] D_ULikvidovalPlatbu2, Nakup2

   3 379 ... [ 8  ] D_ULikvidovalPlatbu3

   3 380 ... [ 8  ] D_ULikvidovalPlatbu4, pocet radku

   3 381 ... [ 8  ] D_ULikvidovalPlatbu5, cislo objednavky mlecka

   3 382 ... [ 8  ] D_PuvodniVeta

   3 383 ... [ 8  ] D_PuvodniPC

   3 384 ... [ 8  ] D_Rozvoz

   3 385 ... [ 8  ] D_Stredisko

   3 386 ... [ 8  ] D_Zakazka

   3 387 ... [ 8  ] D_Cinnost

   3 388 ... [ 8  ] D_TypDokladuZauctovani

   3 389 ... [ 8  ] D_ZmenaPocet

   3 390 ... [ 8  ] D_PocetPalet

   3 391 ... [10:2] D_Kurs, POS - Celkem98775

   3 392 ... [10:2] D_Tonaz, POS - Celkem98773

   3 393 ... [10:2] D_Z0

   3 394 ... [10:2] D_Z5

   3 395 ... [10:2] D_Z22

   3 396 ... [10:2] D_SluzbyZ0, POS - lahve celkem

   3 397 ... [10:2] D_SluzbyZ5, POS - zaokrouhleni

   3 398 ... [10:2] D_SluzbyZ22, POS - celkem

   3 399 ... [10:2] D_VyrobkyZ0, POS - zaplaceno

   3 400 ... [10:2] D_VyrobkyZ5, POS - vratit

   3 401 ... [10:2] D_VyrobkyZ22, POS - kredit partnera

   3 402 ... [10:2] D_ObalyZ0, POS - celkem zbozi DPH0 zaklad

   3 403 ... [10:2] D_ObalyZ5, POS - celkem zbozi DPH1 zaklad

   3 404 ... [10:2] D_ObalyZ22, POS - celkem zbozi DPH2 zaklad

   3 405 ... [10:2] D_VratneObalyZ0, POS - celkem zbozi DPH0 zaklad

   3 406 ... [10:2] D_VratneObalyZ5, POS - celkem zbozi DPH1 zaklad

   3 407 ... [10:2] D_VratneObalyZ22, POS - celkem zbozi DPH2 zaklad

   3 408 ... [10:2] D_Osvobozeno, POS - Celkem98766

   3 409 ... [10:2] D_D5

   3 410 ... [10:2] D_D22

   3 411 ... [10:2] D_Zaokrouhleni

   3 412 ... [10:2] D_CelkemCenaBezDPH

   3 413 ... [10:2] D_CelkemCenaBezDPHTransfer, POS - Celkem98769

   3 414 ... [10:2] D_CastkaPlatby1, POS - Celkem98760

   3 415 ... [10:2] D_CastkaPlatby2, POS - Celkem98762

   3 416 ... [10:2] D_CastkaPlatby3, POS - Celkem98763

   3 417 ... [10:2] D_CastkaPlatby4, POS - Celkem98764

   3 418 ... [10:2] D_CastkaPlatby5, POS - Celkem98765

   3 419 ... [10:2] D_CastkaPosledniPenalizace, POS - Celkem98771

   3 420 ... [10:2] D_CastkaPosledniUpominky, POS - Celkem98772

   3 421 ... [10:2] D_CastkaPoslednihoSmiru, zatizeni VP

   3 422 ... [10  ] D_DatumObjednavky, RRRR.MM.DD 

   3 423 ... [10  ] D_DatumZpracovani, RRRR.MM.DD 

   3 424 ... [10  ] D_DatumPorizeni, RRRR.MM.DD 

   3 425 ... [10  ] D_DatumLikvidace, RRRR.MM.DD 

   3 426 ... [10  ] D_DatumServeru, RRRR.MM.DD 

   3 427 ... [10  ] D_DatumPlatby1, RRRR.MM.DD 

   3 428 ... [10  ] D_DatumPlatby2, RRRR.MM.DD 

   3 429 ... [10  ] D_DatumPlatby3, RRRR.MM.DD 

   3 430 ... [10  ] D_DatumPlatby4, RRRR.MM.DD 

   3 431 ... [10  ] D_DatumPlatby5, RRRR.MM.DD 

   3 432 ... [10  ] D_DatumKursu, RRRR.MM.DD 

   3 433 ... [10  ] D_DatumPosledniPenalizace, RRRR.MM.DD 

   3 434 ... [10  ] D_DatumPosledniUpominky, RRRR.MM.DD 

   3 435 ... [10  ] D_DatumPoslednihoSmiru, RRRR.MM.DD

   3 436 ... [10  ] D_ZmenaDatum, RRRR.MM.DD 

   3 437 ... [10  ] D_ZmenaDatumServer, RRRR.MM.DD 

   3 438 ... [10  ] D_DatumTisku, RRRR.MM.DD 

   3 439 ... [10  ] D_DatumExpedice, RRRR.MM.DD 

   3 440 ... [ 2  ] D_AgendaSklad

   3 441 ... [ 2  ] D_Agenda

   3 442 ... [ 2  ] D_PuvodniStredisko

   3 443 ... [ 2  ] D_PuvodniDruhDokladu

   3 444 ... [ 3  ] D_Mena

   3 445 ... [ 8  ] D_DatabazeRadky

   3 446 ... [ 8  ] D_DatabazeObraty

   3 447 ... [ 8  ] D_DatabazeObratyPrijem

   3 448 ... [ 8  ] D_DatabazeObjednavka

   3 449 ... [ 8  ] D_DatabazeLikvidace

   3 450 ... [ 8  ] D_DatabazeZdroj, Verze ES manas 

   3 451 ... [ 8  ] D_DatabazeUcto

   3 452 ... [ 8  ] D_DatabazePlatby1

   3 453 ... [ 8  ] D_DatabazePlatby2

   3 454 ... [ 8  ] D_DatabazePlatby3

   3 455 ... [ 8  ] D_DatabazePlatby4

   3 456 ... [ 8  ] D_DatabazePlatby5

   3 457 ... [ 8  ] D_PuvodniDatabaze

   3 458 ... [10  ] D_KS;

   3 459 ... [10  ] D_SS;

   3 460 ... [16  ] D_CisloDokladuZauctovani

   3 461 ... [32  ] D_MistoZavozu

   3 462 ... [32  ] D_NazevPartnera

   3 463 ... [32  ] D_PBankovniUcet

   3 464 ... [32  ] Jmeno dealera

   3 465 ... [10:2] D_VetaLikvidace/100.0

   3 466 ... [10:2] D_VetaZdroj/100.0

   3 467 ... [10:2] D_VetaUcto/100.0

   3 468 ... [10:2] D_StavZauctovani/100.0

   3 469 ... [10:2] D_UUctoval/100.0

   3 470 ... [10:2] D_TypDokladuZauctovani/100.0

   3 471 ... [10:2] D_UKontroloval/100.0

   3 472 ... [10:2] Data.D_VetaPlatby3/100.0

   3 473 ... [10:2] D_VetaPlatby4/100.0

   3 474 ... [10:2] D_ULikvidovalPlatbu3/100.0

   3 475 ... [10:2] D_PCelekEU/100.0

   3 476 ... [10:2] D_UAdmin/100.0

   3 477 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH0+SumaCenaZboziBezDPH5+SumaCenaZboziBezDPH22

   3 478 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH0-D_VetaLikvidace/100.0

   3 479 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5-D_VetaZdroj/100.0

   3 480 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22-D_UUctoval/100.0

   3 481 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH0+SumaCenaZboziBezDPH5+SumaCenaZboziBezDPH22-(D_VetaLikvidace+D_VetaZdroj+D_UUctoval)/100.0

   3 482 ... [10:2] (D_VetaLikvidace+D_VetaZdroj+D_UUctoval)/100.0

   3 483 ... [10:2] (D_VetaUcto+D_TypDokladuZauctovani)/100.0

   3 484 ... [10:2] (D_VetaLikvidace+D_StavZauctovani+D_UKontroloval)/100.0

   3 485 ... [10:2] (D_VetaLikvidace+D_VetaZdroj+D_UUctoval+D_VetaPlatby3)/100.0

   3 486 ... [10:2] (D_VetaUcto+D_TypDokladuZauctovani+D_VetaPlatby4)/100.0

   3 487 ... [10:2] SumaDPC_Dan_00

   3 488 ... [10:2] SumaDPC_Dan_05

   3 489 ... [10:2] SumaDPC_Dan_19

   3 490 ... [10:2] SumaDPC_Dan_00+SumaDPC_Dan_05+SumaDPC_Dan_19

   3 491 ... [10:2] SumaOP_00

   3 492 ... [10:2] SumaOP_05

   3 493 ... [10:2] SumaOP_19

   3 494 ... [10:2] SumaOP_00+SumaOP_05+SumaOP_19

   3 495 ... [10:2] _Suma_R_UDispecer

   3 496 ... [ 8  ] Záloha - VS, pokud není zálohová platba nastaví se VS dokladu

   3 497 ... [10:2] Záloha - Kč

   3 498 ... [10  ] Záloha - Datum zaplacení zálohy ... DD.MM.RRRR

   3 499 ... [10:2] ... Základ1

   3 500 ... [10:2] ... DPH1

   3 501 ... [10:2] ... Základ2

   3 502 ... [10:2] ... Daň2

   3 503 ... [    ] Text 01

   3 504 ... [    ] Text 02

   3 505 ... [    ] Text 03

   3 506 ... [    ] Text 04

   3 507 ... [    ] Text 05

   3 508 ... [    ] Text 06

   3 509 ... [    ] Text 07

   3 510 ... [    ] Text 08

   3 511 ... [    ] Text 09

   3 512 ... [    ] Text 10

   3 513 ... [    ] Text 11

   3 514 ... [    ] Text 12

   3 515 ... [    ] Text 13

   3 516 ... [    ] Text 14

   3 517 ... [    ] Text 15

   3 518 ... [    ] Text 16

   3 519 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 00001 - 09999, platí i pro následující

   3 520 ... [    ] Text 02

   3 521 ... [    ] Text 03

   3 522 ... [    ] Text 04

   3 523 ... [    ] Text 05

   3 524 ... [    ] Text 06

   3 525 ... [    ] Text 07

   3 526 ... [    ] Text 08

   3 527 ... [    ] Text 09

   3 528 ... [    ] Text 10

   3 529 ... [    ] Text 11

   3 530 ... [    ] Text 12

   3 531 ... [    ] Text 13

   3 532 ... [    ] Text 14

   3 533 ... [    ] Text 15

   3 534 ... [    ] Text 16

   3 535 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 10001 - 19999, platí i pro následující

   3 536 ... [    ] Text 02

   3 537 ... [    ] Text 03

   3 538 ... [    ] Text 04

   3 539 ... [    ] Text 05

   3 540 ... [    ] Text 06

   3 541 ... [    ] Text 07

   3 542 ... [    ] Text 08

   3 543 ... [    ] Text 09

   3 544 ... [    ] Text 10

   3 545 ... [    ] Text 11

   3 546 ... [    ] Text 12

   3 547 ... [    ] Text 13

   3 548 ... [    ] Text 14

   3 549 ... [    ] Text 15

   3 550 ... [    ] Text 16

   3 551 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 20001 - 29999, platí i pro následující

   3 552 ... [    ] Text 02

   3 553 ... [    ] Text 03

   3 554 ... [    ] Text 04

   3 555 ... [    ] Text 05

   3 556 ... [    ] Text 06

   3 557 ... [    ] Text 07

   3 558 ... [    ] Text 08

   3 559 ... [    ] Text 09

   3 560 ... [    ] Text 10

   3 561 ... [    ] Text 11

   3 562 ... [    ] Text 12

   3 563 ... [    ] Text 13

   3 564 ... [    ] Text 14

   3 565 ... [    ] Text 15

   3 566 ... [    ] Text 16

   3 567 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 30001 - 39999, platí i pro následující

   3 568 ... [    ] Text 02

   3 569 ... [    ] Text 03

   3 570 ... [    ] Text 04

   3 571 ... [    ] Text 05

   3 572 ... [    ] Text 06

   3 573 ... [    ] Text 07

   3 574 ... [    ] Text 08

   3 575 ... [    ] Text 09

   3 576 ... [    ] Text 10

   3 577 ... [    ] Text 11

   3 578 ... [    ] Text 12

   3 579 ... [    ] Text 13

   3 580 ... [    ] Text 14

   3 581 ... [    ] Text 15

   3 582 ... [    ] Text 16

   3 583 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 40001 - 49999, platí i pro následující

   3 584 ... [    ] Text 02

   3 585 ... [    ] Text 03

   3 586 ... [    ] Text 04

   3 587 ... [    ] Text 05

   3 588 ... [    ] Text 06

   3 589 ... [    ] Text 07

   3 590 ... [    ] Text 08

   3 591 ... [    ] Text 09

   3 592 ... [    ] Text 10

   3 593 ... [    ] Text 11

   3 594 ... [    ] Text 12

   3 595 ... [    ] Text 13

   3 596 ... [    ] Text 14

   3 597 ... [    ] Text 15

   3 598 ... [    ] Text 16

   3 599 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 50001 - 59999, platí i pro následující

   3 600 ... [    ] Text 02

   3 601 ... [    ] Text 03

   3 602 ... [    ] Text 04

   3 603 ... [    ] Text 05

   3 604 ... [    ] Text 06

   3 605 ... [    ] Text 07

   3 606 ... [    ] Text 08

   3 607 ... [    ] Text 09

   3 608 ... [    ] Text 10

   3 609 ... [    ] Text 11

   3 610 ... [    ] Text 12

   3 611 ... [    ] Text 13

   3 612 ... [    ] Text 14

   3 613 ... [    ] Text 15

   3 614 ... [    ] Text 16

   3 615 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 60001 - 69999, platí i pro následující

   3 616 ... [    ] Text 02

   3 617 ... [    ] Text 03

   3 618 ... [    ] Text 04

   3 619 ... [    ] Text 05

   3 620 ... [    ] Text 06

   3 621 ... [    ] Text 07

   3 622 ... [    ] Text 08

   3 623 ... [    ] Text 09

   3 624 ... [    ] Text 10

   3 625 ... [    ] Text 11

   3 626 ... [    ] Text 12

   3 627 ... [    ] Text 13

   3 628 ... [    ] Text 14

   3 629 ... [    ] Text 15

   3 630 ... [    ] Text 16

   3 631 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 70001 - 79999, platí i pro následující

   3 632 ... [    ] Text 02

   3 633 ... [    ] Text 03

   3 634 ... [    ] Text 04

   3 635 ... [    ] Text 05

   3 636 ... [    ] Text 06

   3 637 ... [    ] Text 07

   3 638 ... [    ] Text 08

   3 639 ... [    ] Text 09

   3 640 ... [    ] Text 10

   3 641 ... [    ] Text 11

   3 642 ... [    ] Text 12

   3 643 ... [    ] Text 13

   3 644 ... [    ] Text 14

   3 645 ... [    ] Text 15

   3 646 ... [    ] Text 16

   3 647 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 80001 - 89999, platí i pro následující

   3 648 ... [    ] Text 02

   3 649 ... [    ] Text 03

   3 650 ... [    ] Text 04

   3 651 ... [    ] Text 05

   3 652 ... [    ] Text 06

   3 653 ... [    ] Text 07

   3 654 ... [    ] Text 08

   3 655 ... [    ] Text 09

   3 656 ... [    ] Text 10

   3 657 ... [    ] Text 11

   3 658 ... [    ] Text 12

   3 659 ... [    ] Text 13

   3 660 ... [    ] Text 14

   3 661 ... [    ] Text 15

   3 662 ... [    ] Text 16

   3 663 ... [    ] Text 01 - pokud je na dokladě zboží 90001 - 99999, platí i pro následující

   3 664 ... [    ] Text 02

   3 665 ... [    ] Text 03

   3 666 ... [    ] Text 04

   3 667 ... [    ] Text 05

   3 668 ... [    ] Text 06

   3 669 ... [    ] Text 07

   3 670 ... [    ] Text 08

   3 671 ... [    ] Text 09

   3 672 ... [    ] Text 10

   3 673 ... [    ] Text 11

   3 674 ... [    ] Text 12

   3 675 ... [    ] Text 13

   3 676 ... [    ] Text 14

   3 677 ... [    ] Text 15

   3 678 ... [    ] Text 16

   3 679 ... [10:2] Suma_R_CelkemOZ

---------------------------------------------------

   3 681 ... [    ] Text01

   3 682 ... [    ] Text02

   3 683 ... [    ] Text03

   3 684 ... [    ] Text04

   3 685 ... [    ] Text05

   3 686 ... [    ] Text06

   3 687 ... [    ] Text07

   3 688 ... [    ] Text08

   3 689 ... [10:2] Zaloha - Kc EUR

   3 690 ... [10:2] Zaloha - Zaklad1 EUR

   3 691 ... [10:2] Zaloha - DPH1 EUR

   3 692 ... [10:2] Zaloha - Zaklad2 EUR

   3 693 ... [10:2] Zaloha - DPH2 EUR

   3 694 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem0 EUR

   3 695 ... [10:2] Hlavička/Účto - Základ1 EUR

   3 696 ... [10:2] Hlavička/Účto - Daň1 EUR

   3 697 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem1 EUR

   3 698 ... [10:2] Hlavička/Účto - Základ2 EUR

   3 699 ... [10:2] Hlavička/Účto - Daň2 EUR

   3 700 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem2 EUR

   3 701 ... [10:2] Hlavička/Účto - Základ obaly EUR

   3 702 ... [10:2] Hlavička/Účto - Daň obaly EUR

   3 703 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem obaly EUR

   3 704 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem EUR

   3 705 ... [10:2] Hlavička/Účto - Zaokrouhlení EUR

   3 706 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (bez obalů) EUR

   3 707 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (bez obalů) EUR

   3 708 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem včetně daně (bez obalů) EUR

   3 709 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem bez daně (s obaly) EUR

   3 710 ... [10:2] Hlavička/Účto - Celkem daň (s obaly) EUR

   3 711 ... [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 0 EUR

   3 712 ... [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 1 EUR

   3 713 ... [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ 2 EUR

   3 714 ... [10:2] (DPC-DPCBezDPH)*MnozstviMJ Suma EUR

   3 715 ... [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ 0 EUR

   3 716 ... [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ 1 EUR

   3 717 ... [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ 2 EUR

   3 718 ... [10:2] Obchodní přirážka (DPCBezDPH-CenaZboziBezDPH)*MnozstviMJ Suma EUR

   3 719 ... [10:2] celkem sleva Kč z OZ za celý doklad EUR

   3 720 ... [10:2] Suma_R_CelkemOZ EUR

   3 721 ... [ 8:2] ProcentoOZ

   3 722 ... [ 8  ] D_VetaPlatby2, obaly DPH2 * 100 EUR

   3 723 ... [10:2] D_Z0 EUR

   3 724 ... [10:2] D_Z5 EUR

   3 725 ... [10:2] D_Z22 EUR

   3 726 ... [10:2] D_SluzbyZ0, POS - lahve celkem EUR

   3 727 ... [10:2] D_SluzbyZ5, POS - zaokrouhleni EUR

   3 728 ... [10:2] D_SluzbyZ22, POS - celkem EUR

   3 729 ... [10:2] D_VyrobkyZ0, POS - zaplaceno EUR

   3 730 ... [10:2] D_VyrobkyZ5, POS - vratit EUR

   3 731 ... [10:2] D_VyrobkyZ22, POS - kredit partnera EUR

   3 732 ... [10:2] D_ObalyZ0, POS - celkem zbozi DPH0 zaklad

   3 733 ... [10:2] D_ObalyZ5, POS - celkem zbozi DPH1 zaklad

   3 734 ... [10:2] D_ObalyZ22, POS - celkem zbozi DPH2 zaklad

   3 735 ... [10:2] D_VratneObalyZ0, POS - celkem zbozi DPH0 zaklad

   3 736 ... [10:2] D_VratneObalyZ5, POS - celkem zbozi DPH1 zaklad

   3 737 ... [10:2] D_VratneObalyZ22, POS - celkem zbozi DPH2 zaklad

   3 738 ... [10:2] D_Osvobozeno, POS - Celkem98766 EUR

   3 739 ... [10:2] D_D5 EUR

   3 740 ... [10:2] D_D22 EUR

   3 741 ... [10:2] D_Zaokrouhleni EUR

   3 742 ... [10:2] D_CelkemCenaBezDPH EUR

   3 743 ... [10:2] D_CelkemCenaBezDPHTransfer, POS - Celkem98769 EUR

   3 744 ... [10:2] D_CastkaPlatby1, POS - Celkem98760 EUR

   3 745 ... [10:2] D_CastkaPlatby2, POS - Celkem98762 EUR

   3 746 ... [10:2] D_CastkaPlatby3, POS - Celkem98763 EUR

   3 747 ... [10:2] D_CastkaPlatby4, POS - Celkem98764 EUR

   3 748 ... [10:2] D_CastkaPlatby5, POS - Celkem98765 EUR

   3 749 ... [10:2] D_CastkaPosledniPenalizace, POS - Celkem98771 EUR

   3 750 ... [10:2] D_CastkaPosledniUpominky, POS - Celkem98772 EUR

   3 751 ... [10:2] D_CastkaPoslednihoSmiru, zatizeni VP EUR

   3 752 ... [10:2] Celkem množství MJ

   3 753 ... [10:2] Celkem cena bez DPH EUR

   3 754 ... [10:2] Celkem cena s DPH EUR

   3 755 ... [10:2] Celkem doporučená prodejní cena (včetně DPH) EUR

   3 756 ... [ 8:2] CelkemSlevaVuci01 EUR

   3 757 ... [10:2] Suma cena[20] * MJ EUR

   3 758 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH EUR

   3 759 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH EUR

   3 760 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH EUR

   3 761 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH EUR

   3 762 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH0 EUR

   3 763 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH1 EUR

   3 764 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH2 EUR

   3 765 ... [10:2] Suma cena zboží bez DPH EUR

   3 766 ... [10:2] Obchodní přirážka bez DPH0 = Suma cena zboží bez DPH0 - Hlavička/Účto bez DPH0 (73-465) EUR

   3 767 ... [10:2] Obchodní přirážka bez DPH1 = Suma cena zboží bez DPH1 - Hlavička/Účto bez DPH1 (74-466) EUR

   3 768 ... [10:2] Obchodní přirážka bez DPH2 = Suma cena zboží bez DPH2 - Hlavička/Účto bez DPH2 (75-469) EUR

   3 769 ... [10:2] Suma obchodní přirážka bez DPH (478+479+480) EUR

   3 770 ... [10:2] Suma cena zboží DPH0 EUR

   3 771 ... [10:2] Suma cena zboží DPH1 EUR

   3 772 ... [10:2] Suma cena zboží DPH2 EUR

   3 773 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH0 EUR

   3 774 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH1 EUR

   3 775 ... [10:2] Suma cena zboží včetně DPH2 EUR

   3 776 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH0 EUR

   3 777 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH1 EUR

   3 778 ... [10:2] Suma cena obaly bez DPH2 EUR

   3 779 ... [10:2] Suma cena obaly DPH0 EUR

   3 780 ... [10:2] Suma cena obaly DPH1 EUR

   3 781 ... [10:2] Suma cena obaly DPH2 EUR

   3 782 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH0 EUR

   3 783 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH1 EUR

   3 784 ... [10:2] Suma cena obaly včetně DPH2 EUR

   3 785 ... [10:2] Suma DPH zboží EUR

   3 786 ... [10:2] Suma DPH obaly EUR

   3 787 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5-X_Zaokrouhleni (SumaCenaZboziBezDPH5*_DPH_0_0476,0) EUR

   3 788 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22-SumaCenaZboziBezDPH22*_DPH_0_1803 EUR

   3 789 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH5*_DPH_0_0476 EUR

   3 790 ... [10:2] SumaCenaZboziBezDPH22*_DPH_0_1803 EUR

   3 791 ... [10:2] Cena bez slevy bez DPH EUR

   3 792 ... [10:2] Cena bez slevy s DPH EUR

   3 793 ... [10:2] Sleva EUR

   3 794 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH - celkem EUR

   3 795 ... [10:2] Suma prodejní cena celkem EUR

   3 796 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH - celkem = (44) EUR

   3 797 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH - celkem = (48) EUR

   3 798 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ ... celkem EUR

   3 799 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ0 ... EUR

   3 800 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ1 ... EUR

   3 801 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJ2 ... EUR

   3 802 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH ... celkem EUR

   3 803 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH0 ... EUR

   3 804 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH1 ... EUR

   3 805 ... [10:2] SumaDPCMnozstviMJBezDPH2 ... velká poznámka EUR

   3 806 ... [10:2] SumaSpotrebniDan, spotřební daň za celý doklad EUR

   3 807 ... [10:2] VP - zaokrouhlení EUR

   3 808 ... [10:2] VP - k úhradě celkem včetně DPH EUR

---------------------------------------------------

   3 810 ... [10:2] Základ0 EUR

   3 811 ... [10:2] Celkem s daní0 EUR

   3 812 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH0 EUR

   3 813 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH0 EUR

   3 814 ... [10:2] Suma prodejní cena0 EUR

---------------------------------------------------

   3 816 ... [10:2] Základ1 EUR

   3 817 ... [10:2] DPH1 EUR

   3 818 ... [10:2] Celkem s DPH1 EUR

   3 819 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH1 EUR

   3 820 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH1 EUR

   3 821 ... [10:2] Suma prodejní cena1 EUR

---------------------------------------------------

   3 823 ... [10:2] Základ2 EUR

   3 824 ... [10:2] DPH2 EUR

   3 825 ... [10:2] Celkem s DPH2 EUR

   3 826 ... [10:2] VP - prodejní cena bez DPH2 EUR

   3 827 ... [10:2] VP - prodejní cena včetně DPH2 EUR

   3 828 ... [10:2] Suma prodejní cena2 EUR

   3 829 ... [10:2] Celkem bez daně EUR

   3 830 ... [10:2] Celkem daň EUR

   3 831 ... [10:2] Celkem cena s daní EUR

   3 832 ... [x6:2] Sleva celkem % - ručně i z číselníku partnerů

   3 833 ... [10:2] Zaokrouhlení EUR

   3 834 ... [10:2] Celkem k úhradě EUR

   3 835 ... [10:2] Zálohově zaplaceno EUR

   3 836 ... [ 7:2] Odb - Poplatek z prodlení denně EUR

   3 837 ... [10:2] Zaplaceno EUR

   3 838 ... [10:2] Vrátit EUR

   3 839 ... [ 8:3] Kurz EUR

   3 840 ... [10:2] celkem snížení zatížení OZ (číslo zboží < 49999) (kladně)

   3 841 ... [10:2] celkem snížení zatížení mléčka (pole v číselníku zboží: Int32_05 = 1 nebo barva = 6) (kladně)

===================================================

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0