Grafy a Nápočty

Comments (...)

2019.10.25a / 00:00

 

001) 1250 - FR a HR bez nápočtu do grafů

 

    - pro uživatele 112016

 

    - v

 

      Servis / Konfigurace / 2. Sklad / Doklady #2

 

      vlevo dole doplněn zaškrtávací parametr:

 

      Blokuj nápočty FR + HR

 

      po zaškrtnutí na lokálním počítači blokuje nápočty pro doklady FR a HR

 

      implicitně nezaškrtnutý

 

 

 

2012.01.31c / 09:00

 

001) Grafy

 

    - upraveno zobrazení grafů v minulých letech pro partnery, kteří v aktuálním roce

      neměli žádný pohyb

 

      původní způsob zobrazení

 

 

 

2012.01.26c / 17:00

 

001) Grafy

 

    - upraveno zobrazení grafů v minulých letech pro partnery, kteří v aktuálním roce

      neměli žádný pohyb

 

 

 

2010.06.02a / 00:00

 

003) Sklad - Nápočty + grafy

 

    - údaj za Dealer, Vychystávač a Scaner je brán z polí UDealer, UVychystavac a UScaner

      z hlavičky dokladu místo řádků dokladu

 

 

 

2010.05.08a / 14:00

 

003) Grafy / Nápočty

 

    - původní označení Marže je nahrazeno správným Přirážka a počítá se:

 

      (PC/NC-1)*100 %

 

 

 

2010.04.17a / 00:00

 

003) Sklad / POS - upraveny nápočty (při uzavření dokladu)

 

 

 

2010.02.18a / 10:00

 

003) Grafy / nápočty

 

    - doporučené grafy lze vypnout

 

 

 

2009.12.16a / 00:00

 

005) Upraven tisk hodnot grafu

 

 

 

2009.12.04a / 00:00

 

002) Zobrazení týdenních grafů

 

    - na tlačítku pro zobrazení týdenních grafů doplněna po kliknutí pravým

      tlačítkem myši volba:

 

      Pouze aktuální rok a aktuální týden

      ... nápočty pro týdenní graf se použijí pouze z aktuálního roku

          a aktuálního týdne, nezpracovávají se všechny týdenní nápočty

 

      Pouze aktuální rok

      ... nepracuje se s nápočty pro týdenní grafy z minulého a předminulého roku

 

 

 

2009.11.30a / 00:00

 

006) V konfiguraci implicitně zapnuty (bez možnosti změny) parametry

    pro správné zobrazení pohybů, nápočtů a grafů:

 

    57+98 - 2078b - Celkem

 

    17 - 18 - Skupina zboží

    16 - 19 - Zboží

    14 - 2078 - P/Typ ceny

    01 - 209 - Partner

 

    19 - 16 - Hmotnost 100

    20 - 15 - Cena MJ

    22 - 13+14 - Marže

    24 - 10 - Marže 10

    28 - 1082 - DPH

    29 - 1083 - Druh dokladu

    38 - 1001 - Uživatel

    46 - 1016 - Den v týdnu

    52 - 1021 - PC

    53 - 1022 - Hodin

    55 - 1024 - Den

    56 - 1013 - Ručně / EAN

    80 - 2040 - Sleva OK

    81 - 2041 - Z/Poslední dodavatel

    83 - 2043 - Z/Poslední odběratel

    95 - 2088 - Obal

    96 - 2089 - Obal 2 (vázaný obal, láhev)

 

    Zásoby - O200

    Zásoby - OK00

    Zásoby - QQ00

    Zásoby - QQ01

    Zásoby - QQ00 obaly

    Zásoby - QQ03 obaly

 

    dále implicitně vypnuty (bez možnosti změny) parametry:

 

    Zásoby transakčně

    Nápočty transakčně

    Zásoby - MarzeVRealu

 

 

 

FAQ - Aktuální seznam indexů nápočtů

 

- celkem 82 parametrů + 3 zakladač

 

MO00 0900000000 IČO / P

MO00 1001000000 Uživatel

MO00 1002000000 Dealer

MO00 1003000000 Řidič

MO00_ZA 1004000000 Zakladač - Celkem

MO00 1005000000 Vychystávač

MO00 1008000000 Auto

MO00 1009000000 Scaner

MO00 1016000000 Den v týdnu

MO00 1021000000 PC

MO00 1024000000 Den

MO00 1083000000 Druh dokladu

MO00 1084000000 Soupis

MO00 1085000000 RL

MO00 1700000000 P / Číslo

MO00_ZA 1800000000 Zakladač - Uživatel / Číslo

MO00_ZA 1900000000 Zakladač - Z / Číslo

MO00 2010000000 Posledni dodavatel

MO00 2058000000 P / Cenová skupina

MO00 2059000000 P / Celek EU

MO00 2060000000 P / Obec

MO00 2071000000 P / Okres

MO00 2072000000 P / Kraj

MO00 2073000000 P / Celek

MO00 2074000000 P / Čtverec 10

MO00 2075000000 P / Čtverec 25

MO00 2076000000 P / Čtverec 50

MO00 2077000000 P / Čtverec 100

MO00 2078000000 Celkem

MO00 2078000000 P / Typ ceny

MO00 2078000000 Storna

MO00 2079000000 P / Skupina

 

MO01 1002000000 Dealer / 2008

MO01 1013000000 Zpusob pořízení

MO01 1022000000 Hodin

MO01 1023000000 Hodin:Minut

MO01 1081000000 Z / Jakost zboží

MO01 1082000000 DPH

MO01 1110000000 Z / Marže 10

MO01 1130000000 Z / Cenová skupina

MO01 1300000000 Z / Marže

MO01 1500000000 Z / Prodejni cena

MO01 1600000000 Z / Hmotnost 0,1 kg

MO01 1800000000 Z / Skupina

MO01 1900000000 Z / Číslo

MO01 2020000000 P / Precislovani

MO01 2021000000 P / ZpusobDodani

MO01 2022000000 P / PSC

MO01 2023000000 P / PPSC

MO01 2024000000 P / Rozvoz

MO01 2025000000 P / CisloObce

MO01 2026000000 P / KodBanky1

MO01 2027000000 P / FakturacniMisto

MO01 2028000000 P / Priloha

MO01 2029000000 P / TypDPH

MO01 2030000000 P / Platba

MO01 2031000000 P / Splatnost

MO01 2032000000 P / SDani

MO01 2033000000 P / DPHObaly

MO01 2034000000 P / Stredisko

MO01 2035000000 P / SkupinaOpravneni

MO01 2036000000 P / TypCenoveSkupiny

MO01 2037000000 P / VychoziCena

MO01 2038000000 P / DPCTypCenoveSkupiny

MO01 2039000000 P / DPCVychoziCena

MO01 2040000000 Z / SlevaOK

MO01 2041000000 Z / PosledniDodavatel

MO01 2042000000 Z / Dodavatel

MO01 2043000000 Z / Int32_02 - PosledniOdberatel

MO01 2044000000 Z / Int32_05 - Mlecka

MO01 2048000000 ZS / Skupina

MO01 2049000000 ZS / Dodavatel

MO01 2078000000 Celkem - POS

MO01 2078000000 P / Typ ceny

MO01 2078000000 Storna

MO01 2080000000 Z / TypZbozi

MO01 2081000000 Z / Precislovani

MO01 2082000000 Z / Priznak

MO01 2083000000 Z / Receptura

MO01 2084000000 Z / Umisteni

MO01 2085000000 Z / ZarukaMesicu

MO01 2086000000 Z / TrvanlivostDni

MO01 2087000000 Z / CenovaSkupina

MO01 2088000000 Z / Obal

MO01 2089000000 Z / Obal2

 

 

 

2009.11.14a / 12:00

 

008) Upraven algoritmus nápočtů pro zboží 98880-5 - překlasifikace a vadnost

 

 

 

2009.10.13a / 00:00

 

001) Servis / Konfigurace / 1. Program / Grafy / Grafy/nápočty měsíční + týdenní

 

    - doplněna funkce

 

      Označ doporučené

 

      - ze všech možných 77 parametrů označí:

 

        - 1 povinný - implicitně zaškrtnuto

 

          57+98 - 2078b - Celkem

 

        - 4 doporučené vždy - tučné

 

          17 - 18 - Skupina zboží

          16 - 19 - Zboží

          14 - 2078 - P/Typ ceny

          01 - 209 - Partner

 

        - 17 doporučených pro POS - modře

 

          19 - 16 - Hmotnost 100

          20 - 15 - Cena MJ

          22 - 13+14 - Marže

          24 - 10 - Marže 10

          28 - 1082 - DPH

          29 - 1083 - Druh dokladu

          38 - 1001 - Uživatel

          46 - 1016 - Den v týdnu

          52 - 1021 - PC

          53 - 1022 - Hodin

          55 - 1024 - Den

          56 - 1013 - Ručně / EAN

          80 - 2040 - Sleva OK

          81 - 2041 - Z/Poslední dodavatel

          83 - 2043 - Z/Poslední odběratel

          95 - 2088 - Obal

          96 - 2089 - Obal 2 (vázaný obal, láhev)

 

002) Rozšířen algoritmus zápisu zásob, pohybů a nápočtů

 

003) Rozšířeny informace v pohybech, nápočtech a grafech

 

004) Jsou dostupné pohyby obalů

 

 

 

2009.10.09a / 00:00

 

002) Nápočty + grafy

 

    - rozšířeno zobrazení - údaje ze všech polí

 

 

 

2009.10.06a / 16:00

 

002) Grafy

 

    - upraveno generování měsíčních a týdenních grafů

 

 

 

2009.06.05a / 09:00

 

010) Konfigurace / Grafy

 

    - parametry Měsíčních a Týdenních grafů nastavte podle potřeby,

      pokud je nastaven některý parametr týdenních grafů, který nemá

      odpovídající nastavení u měsíčních grafů, je parametr u měsíčních

      grafů nastaven automaticky

 

    - parametry pro nulovou hodnotu parametru se nastaví automaticky při

      povolení parametru v grafech

 

    - implicitně jsou nastaveny měsíční i týdenní parametry Celkem

 

 

 

2009.04.24a / 12:00

 

001) Grafy / Nápočty

 

    - doplněny nové funkce a oprávnění:

 

      8687 Graf - Tisk

      8688 Nápočet - Tisk

      8689 Graf - Export

 

    - Servis / Číselníky

 

      Grafy / Nápočty / Obraty - měsíční + týdenní

 

      - ve výběru jsou pouze obraty, které jsou povoleny v konfiguraci

        (měsíční grafy - každý týdenní graf by měl mít povolen i odpovídající

        měsíční graf) a které mají nějaké nenulové obraty, výběr 57

        je implicitní a nabídne se vždy

 

      - Export dat doplněn o funkci Tisku

 

      - Měsíční graf

 

        - doplněn Tisk

 

        - doplněn Export (pouze aktuální rok)

 

        - graf lze uložit do BMP, EMF a WMF

 

        - podstatně rozšířeny možnosti o práci s grafem

 

      - Týdenní graf

 

        - pro týden nastavený v Číslo týdne

 

        - lze nastavit širší rozmezí týdnů

 

        - doplněn Tisk

 

        - doplněn Export (pouze aktuální rok)

 

        - graf lze uložit do BMP, EMF a WMF

 

        - podstatně rozšířeny možnosti o práci s grafem

 

 

 

2009.03.24a / 09:00

 

002) Sklad

 

    - ověřeny všechny měsíční a týdenní obraty/nápočty za všechny parametry nastavené

      v konfiguraci pro prodej i nákup zboží

 

    - obraty/nápočty, které se zobrazují v grafech, jsou generovány při uzavření dokladu

 

    - Servis / Číselníky / Měsíční obraty

 

      - z funkce jsou dostupné měsíční i týdenní grafy

 

003) Sklad - obraty za dodavatele / posledního dodavatele

 

    - k dispozici jsou 4 obraty/nápočty + grafy s indexy (povolí se v konfiguraci):

 

      graf 59 - Poslední dodavatel - index 201

      - pole Poslední dodavatel z karty zboží - záložka Dodavatel, pole Poslední dodavatel - číslo, zápis do tabulky MO00

      - číslo dodavatele může mít 6 míst

      - DOPORUČUJEME použít

 

      graf 81 - Z / Poslední dodavatel - index 2041

      - pole Poslední dodavatel z karty zboží - záložka Dodavatel, pole Poslední dodavatel - číslo, zápis do tabulky MO01

      - číslo dodavatele může mít POUZE 5 míst, t.j. POUZE dodavatel do čísla 99999

 

      graf 82 - Z / Dodavatel - index 2042

      - pole Dodavatel z karty zboží, v kartě zboží není dostupné, zápis do tabulky MO01

      - číslo dodavatele může mít POUZE 5 míst, t.j. POUZE dodavatel do čísla 99999

 

      graf 86 - ZS / Dodavatel - index 2049

      - pole Dodavatel ze skupiny zboží, zápis do tabulky MO01

      - číslo dodavatele může mít POUZE 5 míst, t.j. POUZE dodavatel do čísla 99999

 

004) Servis / Konfigurace / 1. Program / Grafy / Měsíční + týdenní

   

    - seznam 77 dostupných indexů:

 

      TypZbozi [2080]

      Precislovani [2081]

      Priznak [2082]

      Receptura [2083]

      Umisteni [2084]

      ZarukaMesicu [2085]

      TrvanlivostDni [2086]

      CenovaSkupina [2087]

      Obal [2088]

      Obal2 [2089]

      SlevaOK [2040]

      PosledniDodavatel [2041]

      Dodavatel [2042]

      PosledniOdberatel [2043]

      Mlecka [2044]

      Skupina [2048]

      Dodavatel [2049]

      Precislovani [2020]

      ZpusobDodani [2021]

      PSC [2022]

      PPSC [2023]

      Rozvoz [2024]

      CisloObce [2025]

      KodBanky1 [2026]

      FakturacniMisto [2027]

      Priloha [2028]

      TypDPH [2029]

      Platba [2030]

      Splatnost [2031]

      SDani [2032]

      DPHObaly [2033]

      Stredisko [2034]

      SkupinaOpravneni [2035]

      TypCenoveSkupiny [2036]

      VychoziCena [2037]

      DPCTypCenoveSkup [2038]

      DPCVychoziCena [2039]

      P/ICO [09]

      Uzivatel [1001]

      Dealer [1002]

      Ridic [1003]

      Vychystavac [1005]

      Auto [1008]

      Scaner [1009]

      Porizeno rucne [1013]

      Den v tydnu [1016]

      PC [1021]

      HH hodiny [1022]

      HH:MM [1023]

      Den [1024]

      Jakost [1081]

      DPH [1082]

      Druh dokladu [1083]

      Soupis [1084]

      RL [1085]

      Marze 10 [111]

      Z/CenovaSkupina [113]

      Marze [13 + 14]

      Cena - Typ ceny [15]

      Hmotnost [16]

      Skupina zbozi [18]

      Zbozi [19]

      Dodavatel [201]

      P/CenovaSkupina [2058]

      P/Celek EU [2059]

      P/Obec [206]

      P/Okres [2071]

      P/Kraj [2072]

      P/Celek [2073]

      P/Ctverec 10 [2074]

      P/Ctverec 25 [2075]

      P/Ctverec 50 [2076]

      P/Ctverec 100 [2077]

      P/TypCeny [2078]

      Celkem [2078b]

      P/Skupina P (cesta) [2079]

      Partner [209]

 

005) Servis / Číselníky / Měsíční obraty

 

    - seznam 79 dostupných grafů:

 

      57 - S / Celkem (2078b)

      97 - S / Storna (2078b)

      14 - P / Typ ceny (2078)

      16 - Z / Číslo (19)

      17 - Z / Skupina (18)

      01 - P / Číslo (209->17)

      02 - P / Skupina (2079)

      03 - P / IČO (09)

      04 - P / Obec (206)

      05 - P / Okres (2071)

      06 - P / Kraj (2072)

      07 - P / Celek (2073)

      08 - P / Celek EU (2059)

      09 - P / Čtverec 10 (2074)

      10 - P / Čtverec 25 (2075)

      11 - P / Čtverec 50 (2076)

      12 - P / Čtverec 100 (2077)

      15 - P / Cenová skupina (2058)

      19 - Z / Hmotnost 100 (16)

      20 - Z / Cena MJ (15)

      22 - Z / Marže (13+14)

      24 - Z / Marže 10 (111)

      26 - Z / Cenová skupina (113)

      27 - Z / Jakost zboží (1081)

      28 - Z / DPH (1082)

      29 - S / Druh dokladu (1083)

      30 - S / Soupis (1084)

      31 - S / RL (1085)

      33 - U / Vychystávač (1005)

      36 - U / Řidič (1003)

      37 - U / Dealer (1002)

      41 - U / Dealer / 2008 (1002)

      38 - U / Uživatel (1001)

      39 - U / Auto (1008)

      40 - U / Scaner (1009)

      46 - U / Den v týdnu (1016)

      52 - S / PC (1021)

      53 - S / Hodin (1022)

      54 - S / Hodin:Minut (1023)

      55 - S / Den (1024)

      56 - U / Způsob pořízení (1013)

      59 - Z / Posledni dodavatel (201)

      60 - P / Precislovani (2020)

      61 - P / ZpusobDodani (2021)

      62 - P / PSC (2022)

      63 - P / PPSC (2023)

      64 - P / Rozvoz (2024)

      65 - P / CisloObce (2025)

      66 - P / KodBanky1 (2026)

      67 - P / FakturacniMisto (2027)

      68 - P / Priloha (2028)

      69 - P / TypDPH (2029)

      70 - P / Platba (2030)

      71 - P / Splatnost (2031)

      72 - P / SDani (2032)

      73 - P / DPHObaly (2033)

      74 - P / Stredisko (2034)

      75 - P / SkupinaOpravneni (2035)

      76 - P / TypCenoveSkupiny (2036)

      77 - P / VychoziCena (2037)

      78 - P / DPCTypCenoveSkupiny (2038)

      79 - P / DPCVychoziCena (2039)

      80 - Z / SlevaOK (2040)

      81 - Z / PosledniDodavatel (2041)

      82 - Z / Dodavatel (2042)

      83 - Z / Int32_02 - PosledniOdberatel (2043)

      84 - Z / Int32_05 - Mlecka (2044)

      85 - ZS / Skupina (2048)

      86 - ZS / Dodavatel (2049)

      87 - Z / TypZbozi (2080)

      88 - Z / Precislovani (2081)

      89 - Z / Priznak (2082)

      90 - Z / Receptura (2083)

      91 - Z / Umisteni (2084)

      92 - Z / ZarukaMesicu (2085)

      93 - Z / TrvanlivostDni (2086)

      94 - Z / CenovaSkupina (2087)

      95 - Z / Obal (2088)

      96 - Z / Obal2 (2089)

 

 

 

2009.02.25a / 14:00

 

003) Sjednoceny grafy za partnera v číselníku partnerů a v informacích za partnera.

 

 

 

2009.01.28a / 16:00

 

001) Grafy za partnera

 

    - sloučeny nápočty za index 209 (verze do 1.12.2008) a 17 (verze od 1.12.2008)

 

 

 

2009.01.23a / 09:00

 

003) Týdenní grafy

 

    - správně se nastaví aktuální týden  

 

 

 

2009.01.13b / 09:00

 

005) Nápočty za Vychystavac a Dealer

 

    V konfiguraci musí být nastaveno:

 

    - Servis / Konfigurace / 1. Program / Grafy / Grafy nápočty měsíční

      - musí být zaškrtnuté v Další parametry

        Dealer + 0

        Vychystávač + 0

 

    - SQL pro zjištění obratu za Vychystavac a Dealer

 

SELECT

   UVychystavac,SUM(Celkem1) AS Celkem

FROM

(

SELECT

   UVychystavac,SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS Celkem1

FROM

   HR8CY_FA

GROUP BY

   UVychystavac

//--- nasledujici blok opakovat pro kazdy dalsi typ dokladu

UNION ALL

SELECT

   UVychystavac,SUM(MnozstviMJ*CenaMJ) AS Celkem1

FROM

   HR8CY_VP

GROUP BY

   UVychystavac

//---------------------------------------------------

) AS x

GROUP BY

   UVychystavac

 

      Podobně lze postupovat i pro získání obratu za pole UDealer,

      stačí jen použít UDealer místo UVychystavac.

 

      Pro dealera je od 1.12.2008 algoritmus upraven a nápočty se nyní zapisují

      do stejné tabulky MO00 stejné jako pro UVychystavac a ne do

      MO01 jak to bylo dříve. Grafy se zobrazují už z tabulky MO00

 

    - doplněn nový graf pro zobrazení z původní tabulky MO01:

 

      41 - U / Dealer / 2008 (1002)

 

 

 

2008.12.15a / 00:00

 

003) Zcela přepracovány Měsíční obraty, připravujeme další úpravy

 

004) Doplněny 2 nové obraty/grafy a oprávnění:

 

    8663 Graf 97 - S / Storna (2078b)

    8664 Graf 98 - S / Celkem - ostatní doklady (2078b)

 

              96 - S / Storna (2078b)

 

005) Obraty/grafy Marže + a - sloučeny do Marže

 

006) Servis / Konfigurace / Program / Grafy

 

    - doplněny funkce Označ vše / Odznač vše

 

 

 

2008.12.11c / 14:00

 

002) Servis / Číselníky / Měsíční obraty

 

    - doplněna funkce a oprávnění:

 

      8660 - Nápočty / Grafy - Celkem

 

 

 

2008.12.01a / 00:00

 

002) Servis / Konfigurace / 1. Program ... / Grafy

 

    - Grafy / nápočty měsíční

    - Grafy / nápočty týdenní

 

      - pomocí parametrů lze přesně podle potřeby nastavit

 

      - implicitně jsou zapnuty následující parametry:

 

        Skupina zbozi - Skupina zboží

        Zbozi - Číslo zboží

        P/TypCeny - Typ ceny partnera

        Celkem

        Partner - Číslo partnera

 

      - celkem je k dispozici 79 parametrů pro měsíční nápočty a stejný počet

        pro samostatné týdenní nápočty

 

        u každého parametru lze samostatně nastavit 0 - zda se ma zapisovat

        i nulová hodnota zvoleného parametru - to má význam v případě, kdy má

        celkový součet pohybů za zvolený parametr tvořit celkový obrat

 

    - Zpracování zásob

 

      doplněny parametry, které mají vliv na rozsah sledovaných údajů a rychlost

      pořízení skladových / POS dokladů:

 

      Zásoby - MarzeVRealu - při výdeji zapisuje dosažené marže a výnosy,

               Př.: M_rrmmdd, tabulka QQMA

 

      Zásoby - RadekDPCSKU - do pole CenaPalety řádku dokladu se vypočítá a zapíše DPC

 

      Zásoby transakčně - výrazné zrychlení, při problémech s transakcemi vypněte

      Nápočty transakčně - výrazné zrychlení, při problémech s transakcemi vypněte

      - platí POUZE pro uživatele s platnou podporou pro rok 2009

 

      PL - zobrazit kartu zboží po pořízení řádku PL

 

      Zásoby - O200 - zásoby obalu v číselníku obalů, Př.: XX__O201

 

      Zásoby - OK00 - obalové konto, Př.: XX__OK00

 

      Zásoby - QQ00 - pohyby, příjmy i výdeje, Př.: XX8BZ_00

 

      Zásoby - QQ01 - pohyby, příjmy, Př.: XX__ZP00

 

      Zásoby - QQ01 obaly - pohyby, příjmy obalů, Př.: XX__ZP00

 

      Zásoby - QQ03 obaly - zapisuje pohyby obalů do tabulky Př.: XX8_OBAL

 

      - při zápisu pohybu a nápočtu obalů se ignorují ztratné obaly 1-6 nastavené

        v konfiguraci 2. Sklad/POS / Doklady a nulový obal

 

      - z nápočtů jsou vyloučeni partneři, kteří mají v kartě partnera v záložce

        Zařazení nastaven parametr Nepočítat nápočty / grafy

 

      - ověřte nastavení param. Implicitní marže v konf. 2. Sklad/POS / Doklady #2,

        je použita u storna výdeje zboží bez zdrojové ceny

 

      - jako poslední dodavatel se ignorují partneři nastavení v konfiguraci

        3. POS / Příjem v Partner příjem 1-8

 

   - Příklad parametrů, které se zapisovaly do nápočtů ve starších verzích programu:

 

     - MO je za doklad (partnera), MZ je za řádek dokladu (zboží)

 

     - nápočty se generují až v okamžiku uzavření dokladu

 

     - sklad:

 

MO [1001] [1001000000] [255] [Uživatel: ]

MO [1005] [1005000000] [9999] [Vychystávač9999: cashobjednavky]

MO [1008] [1008000000] [0] [Auto: ??]

MO [1016] [1016000000] [6] [Den v týdnu]

MO [1021] [1021000000] [994] [PC: 994]

MO [1024] [1024000000] [29] [Den]

MO [1083] [1083000000] [107] [Druh dokladu: FA]

MO [1084] [1084000000] [0] [Soupis]

MO [201] [2010000000] [247003] [Dod: Máca Roman]

MO [2059] [2059000000] [201] [Celek EU: PR]

MO [206] [2060000000] [7252701] [Obec: Benice]

MO [2071] [2071000000] [10] [Okres: P0]

MO [2072] [2072000000] [91] [Kraj: PR]

MO [2073] [2073000000] [101] [Celek: PR]

MO [2074] [2074000000] [1911] [Čtverec 10 km]

MO [2075] [2075000000] [704] [Čtverec 25 km]

MO [2076] [2076000000] [302] [Čtverec 50 km]

MO [2077] [2077000000] [101] [Čtverec 100 km]

MO [2078] [2078000000] [99] [Celkem bez 590/599]

MO [2079] [2079000000] [247] [Skupina P (cesta)]

MO [209] [2090000000] [247003] [P: Máca Roman]

MO [9] [900000000] [69615471] [IČO: Máca Roman]

MZ [1002] [1002000000] [9999] [Dealer0: cashobjednavky]

MZ [1009] [1009000000] [9999] [Scaner0: cashobjednavky]

MZ [1013] [1013000000] [2] [Pořízeno ručne]

MZ [1081] [1081000000] [124] [Jakost: 1]

MZ [1082] [1082000000] [2] [DPH 19%]

MZ [111] [1110000000] [73] [Marže10    0%]

MZ [113] [1130000000] [92] [Z/CS:  0]

MZ [14] [1400000000] [1] [Marže   0%]

MZ [15] [1500000000] [190] [Cena      300Kč]

MZ [16] [1600000000] [143] [Hmotnost    2kg]

MZ [18] [1800000000] [2976] [Skupina Z: Vodky]

MZ [18] [1800000000] [2976] [Skupina Z: Vodky]

MZ [19] [1900000000] [68192] [Z: Absolut Blu vodka 0,7  40%]

 

     - POS:

 

MO [1001] [1001000000] [0] [Uživatel: ??]

MO [1005] [1005000000] [1] [Vychystávač: ]

MO [1008] [1008000000] [0] [Auto: ??]

MO [1016] [1016000000] [6] [Den v týdnu]

MO [1021] [1021000000] [994] [PC: 994]

MO [1024] [1024000000] [29] [Den]

MO [1083] [1083000000] [123] [Druh dokladu: PL]

MO [1084] [1084000000] [0] [Soupis]

MO [201] [2010000000] [10034] [Dod: Madevia spol.s.r.o.]

MO [206] [2060000000] [1] [Obec: ZRUS]

MO [2078] [2078000000] [99] [Celkem bez 590/599]

MO [209] [2090000000] [100000] [P: +++ doplneno +++]

MO [9] [900000000] [45280339] [IČO: Madevia spol.s.r.o.]

MZ [1002] [1002000000] [1] [Dealer: ]

MZ [1009] [1009000000] [1] [Scaner: ]

MZ [1013] [1013000000] [1] [Pořízeno scanerem]

MZ [1081] [1081000000] [124] [Jakost: 1]

MZ [1082] [1082000000] [0] [DPH 0%]

MZ [111] [1110000000] [73] [Marže10    0%]

MZ [113] [1130000000] [92] [Z/CS:  0]

MZ [14] [1400000000] [1] [Marže   0%]

MZ [15] [1500000000] [176] [Cena        7Kč]

MZ [16] [1600000000] [133] [Hmotnost  0,1kg]

MZ [18] [1800000000] [22222] [Skupina Z: Pečivo]

MZ [19] [1900000000] [417] [Z: Salámová svačinka 90g.]

 

 

 

2008.11.27a / 11:00

 

005) Měsíční a týdenní nápočty

 

    - nabízí se pouze v konfiguraci nastavené parametry

 

    - implicitně zapnuty následující parametry:

 

      2078b: Celkem

      2078 : P/TypCeny

      19   : Zbozi

      18   : Skupina zbozi

      209  : Partner

 

006) Doplněna nová oprávnění:

 

    8623 Graf 60 - P / Precislovani (2020)

    8624 Graf 61 - P / ZpusobDodani (2021)

    8625 Graf 62 - P / PSC (2022)

    8626 Graf 63 - P / PPSC (2023)

    8627 Graf 64 - P / Rozvoz (2024)

    8628 Graf 65 - P / CisloObce (2025)

    8629 Graf 66 - P / KodBanky1 (2026)

    8630 Graf 67 - P / FakturacniMisto (2027)

    8631 Graf 68 - P / Priloha (2028)

    8632 Graf 69 - P / TypDPH (2029)

    8633 Graf 70 - P / Platba (2030)

    8634 Graf 71 - P / Splatnost (2031)

    8635 Graf 72 - P / Dani (2032)

    8636 Graf 73 - P / DPHObaly (2033)

    8637 Graf 74 - P / Stredisko (2034)

    8638 Graf 75 - P / SkupinaOpravneni (2035)

    8639 Graf 76 - P / TypCenoveSkupiny (2036)

    8640 Graf 77 - P / VychoziCena (2037)

    8641 Graf 78 - P / DPCTypCenoveSkupiny (2038)

    8642 Graf 79 - P / DPCVychoziCena (2039)

    8643 Graf 80 - Z / SlevaOK (2040)

    8644 Graf 81 - Z / PosledniDodavatel (2041)

    8645 Graf 82 - Z / Dodavatel (2042)

    8646 Graf 83 - Z / Int32_02 - PosledniOdberatel (2043)

    8647 Graf 84 - Z / Int32_05 - Mlecka (2044)

    8648 Graf 85 - ZS / Skupina (2048)

    8649 Graf 86 - ZS / Dodavatel (2049)

    8650 Graf 87 - Z / TypZbozi (2080)

    8651 Graf 88 - Z / Precislovani (2081)

    8652 Graf 89 - Z / Priznak (2082)

    8653 Graf 90 - Z / Receptura (2083)

    8654 Graf 91 - Z / Umisteni (2084)

    8655 Graf 92 - Z / ZarukaMesicu (2085)

    8656 Graf 93 - Z / TrvanlivostDni (2086)

    8657 Graf 94 - Z / CenovaSkupina (2087)

    8658 Graf 95 - Z / Obal (2088)

    8659 Graf 96 - Z / Obal2 (2089)

 

 

 

FAQ - Seznam indexů polí tabulek nápočtů MO00 a MO01

 

MO00

 

09   : P/ICO

1001 : Uzivatel

1003 : Ridic

1005 : Vychystavac

1008 : Auto

1016 : Den v tydnu

1021 : PC

1024 : Den

1083 : Druh dokladu

1084 : Soupis

1085 : RL

201  : Dodavatel

2058 : P/CenovaSkupina

2059 : P/Celek EU

206  : P/Obec

2071 : P/Okres

2072 : P/Kraj

2073 : P/Celek

2074 : P/Ctverec 10

2075 : P/Ctverec 25

2076 : P/Ctverec 50

2077 : P/Ctverec 100

2078 : P/TypCeny

2078b: Celkem

2079 : P/Skupina P (cesta)

209  : Partner

 

MO01

 

1002 : Dealer

1009 : Scaner

1013 : Porizeno rucne/scanerem

1022 : HH hodiny

1023 : HHMM hodiny, minuty

1081 : Jakost

1082 : DPH

111  : Marze 10 +

113  : Z/CenovaSkupina

13   : Marze

15   : Cena - Typ ceny

16   : Hmotnost

17   : Obec

18   : Skupina zbozi

19   : Zbozi

2020 : P / Precislovani

2021 : P / ZpusobDodani

2022 : P / PSC

2023 : P / PPSC

2024 : P / Rozvoz

2025 : P / CisloObce

2026 : P / KodBanky1

2027 : P / FakturacniMisto

2028 : P / Priloha

2029 : P / TypDPH

2030 : P / Platba

2031 : P / Splatnost

2032 : P / Dani

2033 : P / DPHObaly

2034 : P / Stredisko

2035 : P / SkupinaOpravneni

2036 : P / TypCenoveSkupiny

2037 : P / VychoziCena

2038 : P / DPCTypCenoveSkupiny

2039 : P / DPCVychoziCena

2040 : Z / SlevaOK

2041 : Z / PosledniDodavatel

2042 : Z / Dodavatel

2043 : Z / Int32_02 - PosledniOdberatel

2044 : Z / Int32_05 - Mlecka

2048 : ZS / Skupina

2049 : ZS / Dodavatel

2080 : Z / TypZbozi

2081 : Z / Precislovani

2082 : Z / Priznak

2083 : Z / Receptura

2084 : Z / Umisteni

2085 : Z / ZarukaMesicu

2086 : Z / TrvanlivostDni

2087 : Z / CenovaSkupina

2088 : Z / Obal

2089 : Z / Obal2

 

 

 

FAQ - Seznam parametrů dostupných v nápočtech/obratech/grafech

 

01 - P / Číslo (209)

02 - P / Skupina (2079)

03 - P / IČO (9)

04 - P / Obec (206)

05 - P / Okres (2071)

06 - P / Kraj (2072)

07 - P / Celek (2073)

08 - P / Celek EU (2059)

09 - P / Čtverec 10 (2074)

10 - P / Čtverec 25 (2075)

11 - P / Čtverec 50 (2076)

12 - P / Čtverec 100 (2077)

14 - P / Typ ceny (2078)

15 - P / Cenová skupina (2058)

16 - Z / Číslo (19)

17 - Z / Skupina (18)

19 - Z / Hmotnost 100 (16)

20 - Z / Cena MJ (15)

22 - Z / Marže (13+14)

24 - Z / Marže 10 (111)

26 - Z / Cenová skupina (113)

27 - Z / Jakost zboží (1081)

28 - Z / DPH (1082)

29 - S / Druh dokladu (1083)

30 - S / Soupis (1084)

31 - S / RL (1085)

33 - U / Vychystávač (1005)

36 - U / Řidič (1003)

37 - U / Dealer (1002)

38 - U / Uživatel (1001)

39 - U / Auto (1008)

40 - U / Scaner (1009)

46 - U / Den v týdnu (1016)

52 - S / PC (1021)

53 - S / Hodin (1022)

54 - S / Hodin:Minut (1023)

55 - S / Den (1024)

56 - U / Způsob pořízení (1013)

57 - S / Celkem (2078b)

59 - Z / Posledni dodavatel (201)

60 - P / Precislovani (2020)

61 - P / ZpusobDodani (2021)

62 - P / PSC (2022)

63 - P / PPSC (2023)

64 - P / Rozvoz (2024)

65 - P / CisloObce (2025)

66 - P / KodBanky1 (2026)

67 - P / FakturacniMisto (2027)

68 - P / Priloha (2028)

69 - P / TypDPH (2029)

70 - P / Platba (2030)

71 - P / Splatnost (2031)

72 - P / Dani (2032)

73 - P / DPHObaly (2033)

74 - P / Stredisko (2034)

75 - P / SkupinaOpravneni (2035)

76 - P / TypCenoveSkupiny (2036)

77 - P / VychoziCena (2037)

78 - P / DPCTypCenoveSkupiny (2038)

79 - P / DPCVychoziCena (2039)

80 - Z / SlevaOK (2040)

81 - Z / PosledniDodavatel (2041)

82 - Z / Dodavatel (2042)

83 - Z / Int32_02 - PosledniOdberatel (2043)

84 - Z / Int32_05 - Mlecka (2044)

85 - ZS / Skupina (2048)

86 - ZS / Dodavatel (2049)

87 - Z / TypZbozi (2080)

88 - Z / Precislovani (2081)

89 - Z / Priznak (2082)

90 - Z / Receptura (2083)

91 - Z / Umisteni (2084)

92 - Z / ZarukaMesicu (2085)

93 - Z / TrvanlivostDni (2086)

94 - Z / CenovaSkupina (2087)

95 - Z / Obal (2088)

96 - Z / Obal2 (2089)

97 - S / Storna (2078b)

98 - S / Celkem - ostatní doklady (2078b)

 

 

 

FAQ - Aktuální seznam grafů

 

101 - Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)

102 - Marže %

103 - Zisk Kč

104 - Nákup Kč

105 - Prodej MJ

106 - Nákup MJ

107 - Zatížení Kč

108 - Průměrná nákupní cena

109 - Průměrná prodejní cena

110 - Zásoba (změna) MJ

111 - Zásoba (změna) Kč

112 - POS - Prodej Kč (bez DPH)

113 - POS - Zatížení Kč (bez DPH)

114 - POS - Zisk Kč (bez DPH)

115 - POS - Marže % (bez DPH)

116 - POS - Průměrná prodejní cena (bez DPH)

201 - Nápočet / Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)

203 - Nápočet / Zisk Kč

204 - Nápočet / Nákup Kč

205 - Nápočet / Prodej MJ

206 - Nápočet / Nákup MJ

207 - Nápočet / Zatížení Kč

209 - Nápočet / POS - Prodej Kč (bez DPH)

210 - Nápočet / POS - Zatížení Kč (bez DPH)

211 - Nápočet / POS - Zisk Kč (bez DPH)

301 - T / Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)

302 - T / Marže %

303 - T / Zisk Kč

304 - T / Nákup Kč

305 - T / Prodej MJ

306 - T / Nákup MJ

307 - T / Zatížení Kč

308 - T / Průměrná nákupní cena

309 - T / Průměrná prodejní cena

310 - T / Zásoba (změna) MJ

311 - T / Zásoba (změna) Kč

312 - T / POS - Prodej Kč (bez DPH)

313 - T / POS - Zatížení Kč (bez DPH)

314 - T / POS - Zisk Kč (bez DPH)

315 - T / POS - Marže % (bez DPH)

316 - T / POS - Průměrná prodejní cena (bez DPH)

401 - T / Nápočet / Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)

403 - T / Nápočet / Zisk Kč

404 - T / Nápočet / Nákup Kč

405 - T / Nápočet / Prodej MJ

406 - T / Nápočet / Nákup MJ

407 - T / Nápočet / Zatížení Kč

409 - T / Nápočet / POS - Prodej Kč (bez DPH)

410 - T / Nápočet / POS - Zatížení Kč (bez DPH)

411 - T / Nápočet / POS - Zisk Kč (bez DPH)

501 - T / Dny / Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)

502 - T / Dny / Marže %

503 - T / Dny / Zisk Kč

504 - T / Dny / Nákup Kč

505 - T / Dny / Prodej MJ

506 - T / Dny / Nákup MJ

507 - T / Dny / Zatížení Kč

508 - T / Dny / Pruměrná nákupní cena

509 - T / Dny / Pruměrná prodejní cena

510 - T / Dny / Zásoba (změna) MJ

511 - T / Dny / Zásoba (změna) Kč

512 - T / Dny / POS - Prodej Kč (bez DPH)

513 - T / Dny / POS - Zatížení Kč (bez DPH)

514 - T / Dny / POS - Zisk Kč (bez DPH)

515 - T / Dny / POS - Marže % (bez DPH)

516 - T / Dny / POS - Průměrná prodejní cena (bez DPH)

601 - T / Dny / Nápočet / Prodej Kč / POS - tržba Kč (včetně láhve)

603 - T / Dny / Nápočet / Zisk Kč

604 - T / Dny / Nápočet / Nákup Kč

605 - T / Dny / Nápočet / Prodej MJ

606 - T / Dny / Nápočet / Nákup MJ

607 - T / Dny / Nápočet / Zatížení Kč

609 - T / Dny / Nápočet / POS - Prodej Kč (bez DPH)

610 - T / Dny / Nápočet / POS - Zatížení Kč (bez DPH)

611 - T / Dny / Nápočet / POS - Zisk Kč (bez DPH)

 

 

 

2005.06.30c / 17:00

 

005) Sklad / Nápočty

 

    - zrušen Vychystávač 2

 

    - Vychystávač se převezme z hlavičky dokladu

 

    - nápočet pro Vychystávač a Dealer se neprovede pro zboží 10000 - 49999 (ovoce/zelenina)

 

 

 

2002.07.01c / 15:00

 

01) Sklad / Nápočty

 

   - scaner / dealer / transfer / vychystávač / vychystávač 2

     - doplní se název, pokud existuje v číselníku uživatelů

 

 

 

2000.10.30a / 16:00

 

- celkem je definováno 52 druhů grafů a pro každý druh 51 typů grafů

 ---> celkem je tedy dostupných 2.652 různých grafů !!!

 (každý může být navíc zobrazen několika různými způsoby),

 pro každý graf je možné až na úroveň jednotlivého uživatele přesně

 nastavit oprávnění

 

- Definována samostatná oprávnění 13xx pro jednotlivé druhy grafů xx:

 

 xx

 

 01 - P / Číslo

 02 - P / Skupina

 03 - IČO / P

 04 - P / Obec

 05 - P / Okres

 06 - P / Kraj

 07 - P / Celek

 08 - P / Celek EU

 09 - P / Čtverec 10

 10 - P / Čtverec 25

 11 - P / Čtverec 50

 12 - P / Čtverec 100

 13 - Vlastní prodejna

 14 - P / Typ ceny

 15 - P / Cenová skupina

 16 - Z / Číslo

 17 - Z / Skupina

 18 - Obal

 19 - Z/Hmotnost

 20 - Z/Prodejní cena

 21 - Marže

 22 - Marže -

 

 24 - Marže 10

 

 26 - Z/Cenová skupina

 27 - Z/Jakost

 28 - DPH

 29 - Druh dokladu

 30 - Soupis

 31 - RL

 32 - Pořizovač

 33 - Vychystávač

 34 - Skladník

 35 - Expedient

 36 - Řidič

 37 - Dealer

 38 - Uživatel

 39 - Auto

 40 - Scaner

 41 - Dispečer

 42 - Přepisovač

 

 46 - Den v týdnu

 

 48 - Závozník

 49 - Admin

 50 - Vedoucí

 51 - Transfer

 52 - PC

 

 55 - Den

 56 - Způsob pořízení

 57 - Celkem

 

 59 - P / Číslo / Drogerie

 60 - Poslední dodavatel

 61 - Poslední dodavatel / Drogerie

 

- Definována samostatná oprávnění pro jednotlivé typy grafů xxx:

 

14xx

 

 101 - Prodej Kč

 102 - Marže %

 103 - Zisk Kč

 104 - Nákup Kč

 105 - Prodej MJ

 106 - Nákup MJ

 107 - Zatížení Kč

 108 - Průměrná nákupní cena

 109 - Průměrná prodejní cena

 110 - Zásoba (změna) MJ

 111 - Zásoba (změna) Kč

 

15xx

 

 201 - Nápočet / Prodej Kč

 203 - Nápočet / Zisk Kč

 204 - Nápočet / Nákup Kč

 205 - Nápočet / Prodej MJ

 206 - Nápočet / Nákup MJ

 207 - Nápočet / Zatížení Kč

 

16xx

 

 301 - T / Prodej Kč

 302 - T / Marže %

 303 - T / Zisk Kč

 304 - T / Nákup Kč

 305 - T / Prodej MJ

 306 - T / Nákup MJ

 307 - T / Zatížení Kč

 308 - T / Průměrná nákupní cena

 309 - T / Průměrná prodejní cena

 310 - T / Zásoba (změna) MJ

 311 - T / Zásoba (změna) Kč

 

17xx

 

 401 - T / Nápočet / Prodej Kč

 403 - T / Nápočet / Zisk Kč

 404 - T / Nápočet / Nákup Kč

 405 - T / Nápočet / Prodej MJ

 406 - T / Nápočet / Nákup MJ

 407 - T / Nápočet / Zatížení Kč

 

18xx

 

 501 - T / Dny / Prodej Kč

 502 - T / Dny / Marže %

 503 - T / Dny / Zisk Kč

 504 - T / Dny / Nákup Kč

 505 - T / Dny / Prodej MJ

 506 - T / Dny / Nákup MJ

 507 - T / Dny / Zatížení Kč

 508 - T / Dny / Průměrná nákupní cena

 509 - T / Dny / Průměrná prodejní cena

 510 - T / Dny / Zásoba (změna) MJ

 511 - T / Dny / Zásoba (změna) Kč

 

19xx

 

 601 - T / Dny / Nápočet / Prodej Kč

 603 - T / Dny / Nápočet / Zisk Kč

 604 - T / Dny / Nápočet / Nákup Kč

 605 - T / Dny / Nápočet / Prodej MJ

 606 - T / Dny / Nápočet / Nákup MJ

 607 - T / Dny / Nápočet / Zatížení Kč

 

 

 

2000.10.28a / 09:30

 

- nápočty:

 

 - pro číslo zboží, skupinu zboží, typ ceny a celkem (typ ceny 99) se nápočet

   provede pouze mimo cesty 590 a 599

 

 - typ ceny 98 - jako původní 99, tj. celkem včetně 590/599

 

 

 

2000.10.27a / 09:00

 

- nápočty:

 

 - nápočty se provedou vždy až po uzavření dokladu pod datumem dokladu

 

 - pro číslo zboží, skupinu zboží, typ ceny a celkem (typ ceny 99) se nápočet

   provede pouze mimo cesty 90 a 590

 

 - doplněn typ ceny 98 - jako původní 99, tj. celkem včetně 90/590

 

 - sloučen vychystávač a vychystávač 2, pokud jsou oba, obrat se dělí na

   poloviny

 

 - pro drogerii se sleduje samostatně obrat na partnerovi drogerie (index 204),

   nápočet za partnera celkem (index 209) se nemění

 

 - doplněn nápočet za posledního dodavatele (index 203) a ještě extra pro

   drogerii (index 202) (max. pro 100 různých dodavatelů za doklad)

 

 - doplněn nápočet za obaly (index 17)

 

 - doplněny další nápočty za každý řádek dokladu:

 

   Marže   0%

   Marže   1%

   Marže   2%

   Marže   3%

   Marže   4%

   Marže   5%

   Marže   6%

   Marže   7%

   Marže   8%

   Marže   9%

   Marže  10%

   Marže  11%

   Marže  12%

   Marže  13%

   Marže  14%

   Marže  15%

   Marže  16%

   Marže  17%

   Marže  18%

   Marže  19%

   Marže  20%

   Marže  21%

   Marže  22%

   Marže  23%

   Marže  24%

   Marže  25%

   Marže  26%

   Marže  27%

   Marže  28%

   Marže  29%

   Marže  30%

   Marže  35%

   Marže  40%

   Marže  45%

   Marže  50%

   Marže  55%

   Marže  60%

   Marže  65%

   Marže  70%

   Marže  75%

   Marže  80%

   Marže  85%

   Marže  90%

   Marže  95%

   Marže 100%

   Marže 150%

   Marže 200%

   Marže 250%

   Marže 300%

   Marže 350%

   Marže 400%

   Marže 450%

   Marže>450%

 

   Marže-   1% ... záporná marže

   Marže-   2%

   Marže-   3%

   Marže-   4%

   Marže-   5%

   Marže-   6%

   Marže-   7%

   Marže-   8%

   Marže-   9%

   Marže-  10%

   Marže-  20%

   Marže-  30%

   Marže-  40%

   Marže-  50%

   Marže-  60%

   Marže-  70%

   Marže-  80%

   Marže-  90%

   Marže- >90%

 

   Marže10    0% ... marže po 10%

   Marže10   10%

   Marže10   20%

   Marže10   30%

   Marže10   40%

   Marže10   50%

   Marže10   60%

   Marže10   70%

   Marže10   80%

   Marže10   90%

   Marže10  100%

   Marže10  150%

   Marže10  200%

   Marže10  250%

   Marže10  300%

   Marže10  350%

   Marže10  400%

   Marže10  450%

   Marže10 >450%

 

   Z/CS:  0 ... cenová skupina z číselníku zboží

   Z/CS:  1

   Z/CS:  2

   Z/CS:  3

   Z/CS:  4

   Z/CS:  5

   Z/CS:  6

   Z/CS:  7

   Z/CS:  8

   Z/CS:  9

   Z/CS: 10

   Z/CS: 11

   Z/CS: 12

   Z/CS: 13

   Z/CS: 14

   Z/CS: 15

   Z/CS: 16

   Z/CS: 17

   Z/CS: 18

   Z/CS: 19

   Z/CS: 20

   Z/CS: 21

   Z/CS: 22

   Z/CS: 23

   Z/CS: 24

   Z/CS: 25

   Z/CS: 26

   Z/CS: 27

   Z/CS: 28

   Z/CS: 29

   Z/CS:>29

 

   Jakost: 0

   Jakost: 1

   Jakost: 2

   Jakost: 3

   Jakost: 4

   Jakost: 5

   Jakost: 6

   Jakost: 7

   Jakost: 8

   Jakost: 9

 

   Hmotnost    0kg ... hmotnost MJ

   Hmotnost  0,1kg

   Hmotnost  0,2kg

   Hmotnost  0,3kg

   Hmotnost  0,4kg

   Hmotnost  0,5kg

   Hmotnost  0,6kg

   Hmotnost  0,7kg

   Hmotnost  0,8kg

   Hmotnost  0,9kg

   Hmotnost    1kg

   Hmotnost    2kg

   Hmotnost    3kg

   Hmotnost    4kg

   Hmotnost    5kg

   Hmotnost    6kg

   Hmotnost    7kg

   Hmotnost    8kg

   Hmotnost    9kg

   Hmotnost   10kg

   Hmotnost   20kg

   Hmotnost   30kg

   Hmotnost   40kg

   Hmotnost   50kg

   Hmotnost   60kg

   Hmotnost   70kg

   Hmotnost   80kg

   Hmotnost   90kg

   Hmotnost  100kg

   Hmotnost  200kg

   Hmotnost  300kg

   Hmotnost  400kg

   Hmotnost  500kg

   Hmotnost  600kg

   Hmotnost  700kg

   Hmotnost  800kg

   Hmotnost  900kg

   Hmotnost >900kg

 

   Cena     0,00Kč ... prodejní cena MJ

   Cena     0,01Kč

   Cena     0,10Kč

   Cena        1Kč

   Cena        2Kč

   Cena        3Kč

   Cena        4Kč

   Cena        5Kč

   Cena        6Kč

   Cena        7Kč

   Cena        8Kč

   Cena        9Kč

   Cena       10Kč

   Cena       20Kč

   Cena       30Kč

   Cena       40Kč

   Cena       50Kč

   Cena       60Kč

   Cena       70Kč

   Cena       80Kč

   Cena       90Kč

   Cena      100Kč

   Cena      200Kč

   Cena      300Kč

   Cena      400Kč

   Cena      500Kč

   Cena      600Kč

   Cena      700Kč

   Cena      800Kč

   Cena      900Kč

   Cena    1.000Kč

   Cena   10.000Kč

   Cena  100.000Kč

   Cena >100.000Kč

 

 

 

2000.10.25b / 23:00

 

- grafy:

 

 - pro potraviny se nabídne Prodej Kč, pro drogerii Prodej MJ v měsíci / dnech

   v týdnu

 

 

 

2000.10.25a / 15:30

 

- grafy

 

 - pro týdenní grafy lze nastavit minimální a maximální týden

 

 - týdenní grafy mohou být i po dnech (i za více týdnů !!!) ---> plně nahradí

   i dřívější týdenní nápočty

 

 - význam parametrů v Konfiguraci / Grafy:

 

   - Rok M a Rok P zatrhněte v případě, že vás zajímá srovnání s minulým a

     předminulým rokem

 

   - Týden A, M, P - pro rychlé zobrazení údajů za aktuální, minulý a

     předminulý týden

 

   - Týden 54 A, M, P - pomalejší, ale jsou dostupné údaje za jednotlivé

     týdny i dny v roce aktuálním, minulém i předminulém

 

 

 

2000.06.12a / 19:30

 

- napocty - podle datumu dokladu

 

 

 

2000.01.23c

 

 04) V mesicnich napoctech se aktualizuji pole:

     - PosledniDodavatel, PosledniOdberatel

     - PosledniNakupniCena, PosledniProdejniCena

     - PosledniNakupDatum, PosledniProdejDatum

 

 06) V mesicnich a tydennich obratech doplneny dva velmi uzitecne sloupce

     - Prodej celkem - v Kc za cely rok / tyden

       ---> idealni napr. pro srovnani prodeje dealeru, ...

     - Zmen - pocet zmen (neodpovida poctu radku !)

 

 

 

1999.12.30b

 

 02) Pro drogerii se v grafu nabizi implicitni prodej v MJ (125)

 

 

 

POS

 

57 - S / Celkem - pouze POS (2078b/MO01)

98 - S / Celkem - ostatní doklady (2078b/MO01)

97 - S / Storna (2078b/MO01)

14 - P / Typ ceny (2078/MO01)')

 

sklad

 

57 - S / Celkem (2078b/MO00)

97 - S / Storna (2078b/MO00)

14 - P / Typ ceny (2078/MO00)

 

16 - Z / Číslo (19/MO01)

17 - Z / Skupina (18/MO01)

01 - P / Číslo (209->17/MO00)

02 - P / Skupina (2079/MO00)

03 - P / IČO (09/MO00)

04 - P / Obec (206/MO00)

05 - P / Okres (2071/MO00)

06 - P / Kraj (2072/MO00)

07 - P / Celek (2073/MO00)

08 - P / Celek EU (2059/MO00)

09 - P / Čtverec 10 (2074/MO00)

10 - P / Čtverec 25 (2075/MO00)

11 - P / Čtverec 50 (2076/MO00)

12 - P / Čtverec 100 (2077/MO00)

15 - P / Cenová skupina (2058/MO00)

19 - Z / Hmotnost 100 (16/MO01)

20 - Z / Cena MJ (15/MO01)

22 - Z / Marže (13+14/MO01)

24 - Z / Marže 10 (111/MO01)

26 - Z / Cenová skupina (113/MO01)

27 - Z / Jakost zboží (1081/MO01)

28 - Z / DPH (1082/MO01)

29 - S / Druh dokladu (1083/MO00)

30 - S / Soupis (1084/MO00)

31 - S / RL (1085/MO00)

33 - U / Vychystávač (1005/MO00)

36 - U / Řidič (1003/MO00)

37 - U / Dealer (1002/MO00)

41 - U / Dealer / 2008 (1002/MO01)

38 - U / Uživatel (1001/MO00)

39 - U / Auto (1008/MO00)

40 - U / Scaner (1009/MO00)

46 - U / Den v týdnu (1016/MO00)

52 - S / PC (1021/MO00)

53 - S / Hodin (1022/MO01)

54 - S / Hodin:Minut (1023/MO01)

55 - S / Den (1024/MO00)

56 - U / Způsob pořízení (1013/MO01)

59 - Z / Posledni dodavatel (201/MO00)

60 - P / Precislovani (2020/MO01)

61 - P / ZpusobDodani (2021/MO01)

62 - P / PSC (2022/MO01)

63 - P / PPSC (2023/MO01)

64 - P / Rozvoz (2024/MO01)

65 - P / CisloObce (2025/MO01)

66 - P / KodBanky1 (2026/MO01)

67 - P / FakturacniMisto (2027/MO01)

68 - P / Priloha (2028/MO01)

69 - P / TypDPH (2029/MO01)

70 - P / Platba (2030/MO01)

71 - P / Splatnost (2031/MO01)

72 - P / SDani (2032/MO01)

73 - P / DPHObaly (2033/MO01)

74 - P / Stredisko (2034/MO01)

75 - P / SkupinaOpravneni (2035/MO01)

76 - P / TypCenoveSkupiny (2036/MO01)

77 - P / VychoziCena (2037/MO01)

78 - P / DPCTypCenoveSkupiny (2038/MO01)

79 - P / DPCVychoziCena (2039/MO01)

80 - Z / SlevaOK (2040/MO01)

81 - Z / PosledniDodavatel (2041/MO01)

82 - Z / Dodavatel (2042/MO01)

83 - Z / Int32_02 - PosledniOdberatel (2043/MO01)

84 - Z / Int32_05 - Mlecka (2044/MO01)

85 - ZS / Skupina (2048/MO01)

86 - ZS / Dodavatel (2049/MO01)

87 - Z / TypZbozi (2080/MO01)

88 - Z / Precislovani (2081/MO01)

89 - Z / Priznak (2082/MO01)

90 - Z / Receptura (2083/MO01)

91 - Z / Umisteni (2084/MO01)

92 - Z / ZarukaMesicu (2085/MO01)

93 - Z / TrvanlivostDni (2086/MO01)

94 - Z / CenovaSkupina (2087/MO01)

95 - Z / Obal (2088/MO01)

96 - Z / Obal2 (2089/MO01)

 

 

 

Tyden

 

POS

 

501 - T / Dny / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)

502 - T / Dny / Marže % (bez DPH)

503 - T / Dny / Zisk Kč (bez DPH)

507 - T / Dny / Zatížení Kč (bez DPH)

504 - T / Dny / Nákup Kč (bez DPH)

505 - T / Dny / Prodej MJ

506 - T / Dny / Nákup MJ

508 - T / Dny / Průměrná nákupní cena (bez DPH)

509 - T / Dny / Průměrná prodejní cena (bez DPH)

510 - T / Dny / Zásoba (změna) MJ

511 - T / Dny / Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč (bez DPH)

512 - T / Dny / POS - Prodej Kč (s DPH)

513 - T / Dny / POS - Zatížení Kč (s DPH)

514 - T / Dny / POS - Zisk Kč (s DPH)

515 - T / Dny / POS - Marže % (bez DPH)

516 - T / Dny / POS - Průměrná prodejní cena (s DPH)

601 - T / Dny / Nápočet / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)

603 - T / Dny / Nápočet / Zisk Kč (bez DPH)

607 - T / Dny / Nápočet / Zatížení Kč (bez DPH)

604 - T / Dny / Nápočet / Nákup Kč (bez DPH)

605 - T / Dny / Nápočet / Prodej MJ

606 - T / Dny / Nápočet / Nákup MJ

609 - T / Dny / Nápočet / POS - Prodej Kč (s DPH)

610 - T / Dny / Nápočet / POS - Zatížení Kč (s DPH)

611 - T / Dny / Nápočet / POS - Zisk Kč (s DPH)

301 - T / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)

302 - T / Marže % (bez DPH)

303 - T / Zisk Kč (bez DPH)

307 - T / Zatížení Kč (bez DPH)

306 - T / Nákup MJ

304 - T / Nákup Kč (bez DPH)

305 - T / Prodej MJ

308 - T / Průměrná nákupní cena (bez DPH)

309 - T / Průměrná prodejní cena (bez DPH)

310 - T / Zásoba (změna) MJ

311 - T / Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč (bez DPH)

312 - T / POS - Prodej Kč (s DPH)

313 - T / POS - Zatížení Kč (s DPH)

314 - T / POS - Zisk Kč (s DPH)

401 - T54 / Nápočet / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)

403 - T54 / Nápočet / Zisk Kč (bez DPH)

407 - T54 / Nápočet / Zatížení Kč (bez DPH)

404 - T54 / Nápočet / Nákup Kč (bez DPH)

405 - T54 / Nápočet / Prodej MJ

406 - T54 / Nápočet / Nákup MJ

409 - T54 / Nápočet / POS - Prodej Kč (s DPH)

410 - T54 / Nápočet / POS - Zatížení Kč (s DPH)

411 - T54 / Nápočet / POS - Zisk Kč (s DPH)

 

sklad

 

501 - T / Dny / Prodej Kč

502 - T / Dny / Marže %

503 - T / Dny / Zisk Kč

507 - T / Dny / Zatížení Kč

504 - T / Dny / Nákup Kč

505 - T / Dny / Prodej MJ

506 - T / Dny / Nákup MJ

508 - T / Dny / Průměrná nákupní cena

509 - T / Dny / Průměrná prodejní cena

510 - T / Dny / Zásoba (změna) MJ

511 - T / Dny / Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč

601 - T / Dny / Nápočet / Prodej Kč

603 - T / Dny / Nápočet / Zisk Kč

607 - T / Dny / Nápočet / Zatížení Kč

604 - T / Dny / Nápočet / Nákup Kč

605 - T / Dny / Nápočet / Prodej MJ

606 - T / Dny / Nápočet / Nákup MJ

301 - T / Prodej Kč

302 - T / Marže %

303 - T / Zisk Kč

307 - T / Zatížení Kč

304 - T / Nákup Kč

305 - T / Prodej MJ

306 - T / Nákup MJ

308 - T / Průměrná nákupní cena

309 - T / Průměrná prodejní cena

310 - T / Zásoba (změna) MJ

311 - T / Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč

401 - T54 / Nápočet / Prodej Kč

403 - T54 / Nápočet / Zisk Kč

407 - T54 / Nápočet / Zatížení Kč

404 - T54 / Nápočet / Nákup Kč

405 - T54 / Nápočet / Prodej MJ

406 - T54 / Nápočet / Nákup MJ

 

 

 

Mesic

 

POS

 

101 - POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)

102 - Marže % (bez DPH)

103 - Zisk Kč (bez DPH)

107 - Zatížení Kč (bez DPH)

104 - Nákup Kč (bez DPH)

105 - Prodej MJ

106 - Nákup MJ

108 - Průměrná nákupní cena (bez DPH)

109 - Průměrná prodejní cena (bez DPH)

110 - Zásoba (změna) MJ

111 - Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč (bez DPH)

112 - POS - Prodej Kč (s DPH)

113 - POS - Zatížení Kč (s DPH)

114 - POS - Zisk Kč (s DPH)

115 - POS - Marže % (bez DPH)

116 - POS - Průměrná prodejní cena (s DPH)

201 - Nápočet / POS - tržba Kč (pouze zboží) (bez DPH)

203 - Nápočet / Zisk Kč (bez DPH)

207 - Nápočet / Zatížení Kč (bez DPH)

204 - Nápočet / Nákup Kč (bez DPH)

205 - Nápočet / Prodej MJ

206 - Nápočet / Nákup MJ

209 - Nápočet / POS - Prodej Kč (s DPH)

210 - Nápočet / POS - Zatížení Kč (s DPH)

211 - Nápočet / POS - Zisk Kč (s DPH)

 

sklad

 

101 - Prodej Kč

102 - Marže %

103 - Zisk Kč

107 - Zatížení Kč

104 - Nákup Kč

105 - Prodej MJ

106 - Nákup MJ

108 - Průměrná nákupní cena

109 - Průměrná prodejní cena

110 - Zásoba (změna) MJ

111 - Zásoba v nákupních cenách (změna) Kč

201 - Nápočet / Prodej Kč

203 - Nápočet / Zisk Kč

207 - Nápočet / Zatížení Kč

204 - Nápočet / Nákup Kč

205 - Nápočet / Prodej MJ

206 - Nápočet / Nákup MJ

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0