Nápočty účtů

Comments (...)

Funkce zrušena

 

 

 

2002.12.20a / 10:00

 

01) Účetnictví

 

   - v Konfigurace / Účto / Nápočty účtů lze vypnout nápočty účtů v reálném čase

 

   - prozatím zablokovány pracovní účetní doklady

 

 

 

2002.10.22a / 14:00

 

01) Účetnictví

 

   - nápočty obratů na účtech v reálném čase

 

     - při každém vstupu do řádků účetních dokladů se odečtou nápočty obratů

       účtů za jednotlivé řádky účetního dokladu a po opuštění se přičtou

       nápočty za aktuální řádky účetního dokladu (s promítnutím případných změn)

 

       zároveň se nastaví aktuální údaje nutné pro saldokonto

 

     - za cenu nepatrného zdržení při vstupu do řádků účetních dokladů a jejich

       opuštění (při počtu mnoha desítek a stovek řádků účetního dokladu může být

       zpoždění až několik sekund) jsou k dispozici v reálném čase obraty na

       jednotlivých účtech za celý rok / po měsících / po dnech a během okamžiku

       může být k dispozici předvaha, rozvaha nebo výsledovka za libovolné období

       a to včetně sestav samostatně za jedno nebo několik středisek

 

     - Servis / Data / Import dat / Účetnictví

 

       funkce pro doplnění do již existující tabulky řádků účetních dokladů

 

       Hruška - Doplnění + test ÚČTO - aktuální rok

     

       - při zaškrtnuté volbě - Pouze nápočty + IČO/Splatnost se doplní pouze

         nápočty obratů účtů a údaje nutné pro saldokonto z řádků účetních dokladů,

         při nezaškrtnuté volbě se provede pomalejší rozsáhlý test + doplnění

         účetních dokladů včetně nápočtů obratů účtů a saldokontních údajů

 

       - během spuštěné funkce není dostupný obsah tabulky nápočtů      

 

       - v souboru C:\RRRRMMDD.TXT a L3 logu je protokol

 

     - nová tabulka aar_UW11.FF2

 

       důležitá pole - pro SQL dotazy:

 

       Cislo ... index, pro Typ=1 Ucet*100+Mesic,

                        pro Typ=2 Ucet

                        pro Typ=3 1000000000+Ucet*1000+Stredisko(AutoInc)

 

       Nazev ... název účtu z účtové osnovy

       NazevASII ... název účtu ASCII z účtové osnovy

       Poznamka ... poznámka účtu z účtové osnovy

 

       Skupina ... index, syntetický účet

       Barva ... index, analytický účet

       Stav ... index, pole saldo z účtové osnovy

       Typ ... index, 1 - za měsíc, 2 - za rok, 3 - za rok po střediscích

 

       ZmenaPocet ... logování změn

       ZmenaDatum

       ZmenaDatumServer

       ZmenaKdo

       ZmenaPC

 

       DatumVytvoreni

 

       Ucet ... číslo účtu

       Mesic ... měcíc

       Rok ... rok

 

       MDMM ... pro Typ=1 celkový obrat za měsíc, pro Typ=2 a 3 celkový obrat za rok

       DALMM

 

       MD01 - MD31 ... pro Typ=1 obraty za dny v měsíci,

                       pro Typ=2 a 3 MD01-MD12 obraty za měsíce v roku

       DAL01 - DAL31

     

   - úprava pro generování saldokonta z řádků účetních dokladů

 

     - doplnění dat do již dříve pořízených účetních dokladů se provede

       výše popsanou funkcí, pro nové změny se již doplnění provádí

       v reálném čase

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0