Nastavení

Comments (...)

FAQ - Co přesně znamená zelené "EET O.K."

 

V Servis / Konfigurace / 1. Program ... / EET

 

a) je zadána cesta k cerifikátu

 

b) soubor certifikátu existuje

 

c) je zašifrováno heslo certifikátu

 

d) je nastavena nenulová provozovna

 

e) EET není ve stavu Ověření

 

  - od verze 2017.01.24c nastaveno implicitně

 

  - vypnuto i dříve

 

f) toto vše neznamená, že EET komunikace se servery

  MF probíhá správně (na účtence se dole objeví FIK)

 

  pokud ne, je nutné mimo jiné:

 

  - ověřit dostupnost Internetu

 

  - ověřit nastavení firewallu

 

  - ověřit správnost DIČ

 

  - v případě problémů zaslat autorovi programu požadované soubory

    a informace

 

 

 

FAQ - nastavení EET

 

- je nutné nainstalovat aktuální verzi knihoven 2016.11.02a z:

 

http://7erp.eu/EETSetup.zip

 

 rozbalte do adresáře a spusťte setup.exe

 

 TESTEET1.exe se používal do 01.12.2016

 

 před instalací doporučujeme aktualizovat MS Windows na počítači pomocí Windows Update,

 případně se instalační program některé knihovny sám doinstaluje

 

 na Windows XP doporučujeme instalovat SP3, pokud již není nainstalován

 

 dále nastavit parametry v konfiguraci a testovat

 

- v okně Přihlášení dole uprostřed doplněn výrazná text na černém pozadí:

 

 EET - NENÍ! - červeně ... EET není nastavené

 EET Ověření - žlutě ... EET je nastavené a je v ověřovacím módu

 EET O.K. - zeleně ... EET je nastavené a odesílá se - viz samostatný FAQ

 

 Ověřovací mód - je vypnut

 

 - stejné údaje doplněny do okna F12 - Globální funkce - nahoře vpravo

 

 - stejné údaje doplněny do okna POSNEW2 - nahoře uprostřed

 

 - stejné údaje doplněny do okna tisku POS - dole uprostřed

 

- EET - Servis / Konfigurace / 1. Program

 

 - doplněna záložka EET a v ní 4 parametry pro nastavení EET

 

   Všechny parametry jsou síťové a platí tak pro všechny počítače v síti

 

   1) Certifikát EET - cesta

      - zadejte cestu k certifikátu

      - pokud je certifikát umístěn v adresáři programu (tam, kde je

        manas*.exe), stačí zadat jen název souboru certifikátu

      - přípona souboru certifikátu může být *.p12 nebo *.pfx

 

      - umístění certifikátu tak musí být jednotné na všech počítačích v rámci jedné prodejny

 

   2) Certifikát EET - heslo

      - zadejte heslo k certifikátu a stiskněte Zašifruj, heslo se tak

        uloží zašifrované silnou šifrou

 

   3) Provozovna

      - zadejte číslo Provozovny 1-999999, které vám bylo přiděleno při

        certifikaci

      - implicitně se nastaví 0

 

   4) EET - pouze Ověření - již není použito, implicitně vypnuto

 

 - po nastavení konfigurace doporučuji program ukončit a spustit znovu

 

   v případě změn parametrů EET - VŽDY ukončete a znovu spusťte program

 

- EET - Pro správnou činnost EET je nutné:

 

 1) nastavit Certifikát EET - cesta (viz výše), soubor musí existovat

 

 2) zadat a Zašifrovat Certifikát EET (viz výše)

 

 3) nastavit přidělené číslo Provozovny (viz výše)

 

 - automaticky se tak nastaví signalizace o dostupnosti EET - viz 001)

 

- EET - Certifikát

 

 - certifikát (soubor *.p12/*.pfx) musí být umístěn v počítači a uživatel musí dle Zákona o EET zajistit,

   aby se k němu nedostala nepovolená osoba a nemohla jej zneužít

   

   ke každému počítači tak nesmí přistupovat nikdo nepovolaný, to musí správce počítače zajistit

 

   heslo k certifikátu je uloženo v zašifrované podobě v konfiguraci a k ní má přístup pouze Admin

   se svým administrátorským heslem a musí zabezpečit, aby tento přístup nemohl být zneužit

   viz:

 

  http://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/pokuty-a-sankce-u-evidence-trzeb/

 

   ...

   zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci

   tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití - pokuta až 50 tisíc Kč

   ...

 

 - z hlediska zabezpečení certifikátu u velké organizace je výhodnější použít více certifikátu,

   aby v případě zneužití jednoho nebyla ohrožena celá organizace

 

- EET - FIK na účtence

 

 - teprve až se při tisku účtenky na POS na konci účtenky objeví FIK, je vše správně nastaveno a

   program je připraven na 2. vlnu EET od 1.3.2017

 

 

2016.11.03c / 05:00

 

002) EET - Servis / Konfigurace / 1. Program

 

    - doplněna záložka EET a v ní 4 parametry pro nastavení EET

 

      Všechny parametry jsou síťové a platí tak pro všechny počítače v síti

 

      1) Certifikát EET - cesta

         - zadejte cestu k certifikátu

         - pokud je certifikát umístěn v adresáři programu (tam, kde je

           manas*.exe), stačí zadat jen název souboru certifikátu

         - přípona souboru certifikátu může být *.p12 nebo *.pfx

 

         - umístění certifikátu tak musí být jednotné na všech počítačích v rámci jedné prodejny

 

      2) Certifikát EET - heslo

         - zadejte heslo k certifikátu a stiskněte Zašifruj, heslo se tak

           uloží zašifrované silnou šifrou

 

      3) Provozovna

         - zadejte číslo Provozovny 1-999999, které vám bylo přiděleno při

           certifikaci

         - implicitně se nastaví 0

 

      4) EET - pouze Ověření

         - při zaškrtnutí se vygeneruje a odešle EET zpráva, ta je ale pouze

           ověřena a vrácen výsledek, na konci účtenky se informace k EET

           neuvedou

         - pokud není pole zaškrtnuto, tak při správném vyplnění předchozích

           3 polí dochází k ostrému odesílání EET s uvedením na účtence

         - do 30.11.2016 lze pole odškrtnout a testovat EET bez vlivu na jeho

           evidenci u MF

         - od 1.12.2016 musí být odškrtnuto pro 1. vlnu EET - restaurace+ubytování

         - od 1.3.2017 musí být odškrtnuto pro 2. vlnu EET - MO+VO

           automaticky se odškrtne 1.3.2017 podle datumu serveru, datum serveru

           musí být správně nastaven

 

         - implicitně se nastaví zaškrtnuté, t.j. Ověřovací mód EET

 

    - po nastavení konfigurace doporučuji program ukončit a spustit znovu

 

      v případě změn parametrů EET - VŽDY ukončete a znovu spusťte program

 

 

 

2016.11.03c / 05:00

 

003) EET - Pro správnou činnost EET je nutné:

 

    1) nastavit Certifikát EET - cesta (viz výše), soubor musí existovat

 

    2) zadat a Zašifrovat Certifikát EET (viz výše)

 

    3) nastavit přidělené číslo Provozovny (viz výše)

 

    - po správném nastavení 1) + 2) + 3) záleží na nastavení EET - pouze Ověření (viz výše)

 

    - automaticky se tak nastaví signalizace o dostupnosti EET - viz 001)

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0