Nastavení akcí oprávnění

Comments (...)

FAQ - nastavení akcí oprávnění např. pro prodavače a jeho doplnění mezi uživatele

 

- přihlašte se jako správce programu

 

- formou AutoUpgrade - F12 + Kontrola UPGRADE + povolení nebo ručně

 aktualizujte program, aktualizace nyní obsahuje i aktuální seznam

 akcí oprávnění

 

- spusťte Servis / Konfigurace / Seznam akcí oprávnění a v něm

 funkci Doplnění

 

- spusťte Servis / Konfigurace / Povolení akcí oprávnění a vlevo dole

 spusťte Zrušení seznamu oprávnění

 

- ukončete program, znovu jej spusťte a postupně projděte všechny

 funkce programu, které by měl prodavač mít povoleny a dostupné

 

- spusťte Servis / Konfigurace / Povolení akcí oprávnění, v pravé

 dolní části okna je dostupný seznam oprávnění, která je nutné

 pro prodavače povolit

 

- pro prodavače stanovte některou skupinu povolení akcí oprávnění - roli

 01 - 31 a podle seznamu použitých akcí oprávnění postupně v okně

 projděte v horní části seznam akcí oprávnění a pro použitá oprávnění

 klikněte na řádek s oprávněním (oprávnění je 4-místné číslo zleva)

 a potom zaškrtněte zaškrtávací pole se zvolenou skupinou a

 pokračujte dále pro povolení ostatních akcí oprávnění

 

 uložení zaškrtnutí vždy potvrďte 'faječkou' v navigačních tlačítkách

 

- nového prodavače potom zařadíte do seznamu uživatelů takto:

 

- spusťte Servis / Konfigurace / Číselník uživatelů

 

- v navigačních tlačítkách klikněte na + a přidá se nová prázdná

 věta

 v ní klikněte do pole Číslo a zadejte jedinečné číslo nového uživatele,

 např. 123

 

 poté 2x klikněte do pole Jméno a zadejte jméno uživatele

 

 poté 2x klikněte do pole Heslo a zadejte heslo uživatele, kterým

 se bude do programu přihlašovat, pro dotykovou POS je vhodné

 zadat heslo číselné pro snadnou dotykovou volbu v okně Přihlášení

 

 poté 2x klikněte do pole Skupina a zadejte číslo Skupiny povolení

 akcí oprávnění (roli), kterou jste v předešlých krocích zvolili

 pro prodavače

 

 uložení nové věty potvrďte 'faječkou' v navigačních tlačítkách

 

- ukončete program a přihlašte se jako nový uživatel a znovu projděte

 s jeho omezenými právy všechny funkce programu, které potřebuje pro

 svoji práci

 

 pokud některá další akce bude vyžadovat oprávnění, poznačte si

 její číslo a doplňte její povolení ji přihlášeni jako správce programu

 do skupiny povolení akcí oprávnění

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0