Nastavení oprávnění

Comments (...)

FAQ - Nastavení oprávnění jednotlivým uživatelům

 

- v Servis / Konfigurace / Oprávnění

 

 - Číselník uživatelů

 

   - vytvoří se seznam oprávněných uživatelů s číslem, jménem,

     přiděleným heslem a každý uživatel se zařadí do skupiny uživatelů

     s definovanými oprávněními

 

 - Seznam skupin oprávnění (role)

 

   - lze změnit název skupiny 0-31

 

 - Seznam akcí oprávnění

 

   - po UPDATE spusťte funkci Doplnění a povolte Ano

 

 - Povolení akcí oprávnění

 

   - jednotlivá oprávnění 1000 - 9999 se zaškrtnutím povolí

     pro zvolenou skupinu uživatelů

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0