NEMPRI

Comments (...)

2021.10.29d / 19:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 3740 - Mzdy - příloha k žádosti o dávku

 

    - NEMPRI

 

    - dle zadání

 

    - Karta zaměstnance / Sestavy / Nemocenská 2015+

 

      vpravo dole doplněno zaškrtávací pole

 

      Zahraniční

 

      po zaškrnutí se do XML doplní:

 

      <dokument>

      ...

         <zahranicni>A</zahranicni>

 

 

 

2021.02.02a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 2119 - Mzdy - NEMPRI - c) příjem malý rozsah

 

    - upraveno

 

 

 

2021.02.01a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe

 

002) 2119 - Mzdy - NEMPRI - c) příjem malý rozsah

 

    - do XML doplněmo <prijemMalyRozsah>

 

 

 

2020.12.14a / 00:00

 

000) AutoUpgrade manasNX.exe

 

001) Mzdy - NEMPRI

 

    - 2105 - Mzdy - NEMPRI

 

    - upraveno pole v XML:

 

      volnoBezNahrady

 

 

 

2020.02.03a / 00:00

 

001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI

 

    - pro uživatele 112016

 

    - upraveno - XML - prijemMalyRozsah

 

 

 

2020.01.31b / 14:00

 

001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI

 

    - pro uživatele 112016

 

    - upraveno - XML - vyplatitHotovost

 

 

 

2020.01.31a / 09:00

 

001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI

 

    - pro uživatele 112016

 

    - upraveno

 

      - pro každý měsíc rozhodného období doplněno zaškrtávací pole, zda se

        má projevit v sestavě a XML

 

      - horní zaškrtávací pole v hlavičce u měsíců slouží k zaškrtnutí nebo

        odškrtnutí všech 12 zaškrtávacích polí

 

 

 

2020.01.30a / 12:00

 

001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI

 

    - pro uživatele 112016

 

    - upraveno

 

 

 

2020.01.29b / 14:00

 

001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI

 

    - pro uživatele 112016

 

    - upraveno

 

 

 

2020.01.29a / 06:00

 

001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI

 

    - pro uživatele 112016

 

    - upraveno

 

 

 

2020.01.28b / 13:00

 

001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI

 

    - pro uživatele 112016

 

    - upraveno

 

    - doplněno logování

 

 

 

2020.01.28a / 00:00

 

001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI

 

    - pro uživatele 112016

 

    - upraveno

 

 

 

2020.01.27a / 00:00

 

001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI

 

    - pro uživatele 112016

 

    - upraveno

 

    - správně se doplní účet

 

    - v polích lze nastavit všechny parametry pro sestavu i XML

 

    - na sestavě nelze provádět změny pomocí editace, neprojevily by se v XML

 

 

 

2020.01.23a / 00:00

 

001) 1850 - Mzdy - Přílohu k žádosti o dávku - NEMPRI

 

    - pro uživatele 112016

 

    - Mzdy / Karta zaměstnance / Sestavy / Nemocenská 2015+ / Příloha k žádosti o nemocenské

 

      - nahoře vlevo tučně

 

    - po vygenerování se zobrazí tisková sestava a následně XML soubor

 

    - XML soubor se vytvoří v podadresáři \DATA s názvem

 

      PRIxxxxx.XML

 

      kde xxxxx je OSČP zaměstnance 00000-99999

 

    - všechny parametry sestavy a XML se zadají v okně funkce

 

      - některé údaje včetně bankovního spojení se

        převezmou

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0