Nový doklad

Comments (...)

2010.12.05b / 14:00

 

001) Restaurační systém - Rozdělení dokladu (Nový doklad)

 

    - jsou uvedeny pouze řádky s nenulovým množstvím seřazené podle názvu zboží

 

    - řádky se stejným číslem zboží a cenou za MJ jsou sloučeny

 

    - v hlavičce dokladu se nastaví správně sloupce Řádků a Kč

 

    - opraven tisk HTML dokladu

 

 

 

2010.11.22a / 23:00

 

007) Restaurační systém - Rozdělení dokladu

 

    - dole je možné zaškrtnout pole

 

      Placeno platební kartou

 

      při zaškrtnutí se na dokladu vygeneruje zápis o platbě platební kartou a celková

      částka dokladu k úhradě je nulová

 

 

 

2010.11.17a / 12:00

 

001) manas7.exe

 

    - Rozdělení účtu - Nový doklad v restauračním systému

 

      - správně nastaví obsazené stoly

 

 

 

2010.11.11a / 19:00

 

003) Restaurační systém - rozdělení dokladu

 

    - doplněno tlačítko >> pro přesun všech řádků původního dokladu do

      nového dokladu

 

      - po potvrzení dotazu

 

    - doplněna funkce přesunu zvolených řádků dokladu na jiný zvolený stůl

 

      - Na stůl

 

 

 

2010.10.22a / 17:00

 

001) Restaurační systém

 

    - Nový doklad - rozdělení dokladu

 

      - doplněn tisk 2x

 

      - doplněn TXT tisk přes mustr

 

 

 

2010.08.02a / 00:00

 

002) Přesun části dokladu do nového dokladu + Storno + Přesun části dokladu na jiný stůl

 

    - funkce ND - Nový doklad rozšířena o:

 

      - Storno

 

        - požadované množství z požadovaných řádků dokladu z levé části se přesune

          do pravé a tlačítkem Storno se na dokladu zruší - Stornuje

 

      - Na stůl

 

        - postupuje se stejně jako při přesunu požadovaného množství z požadovaných řádků

          dokladu na nový doklad - v tomto případě se vpravo zvolí stůl a tlačítkem

          Na stůl se nový doklad vytvoří na něm a zůstane otevřen

 

          tato funkce bude odblokována v některé z dalších verzí programu

 

    - u všech 3 funkcí doplněn dotaz na jejich provedení

 

    - oprávnění je u nových 2 funkcí stejné jako u funkce původní

 

    - zvolený řádek dokladu v levé i pravé části výběru i stůl lze zvolit dotykově,

      dotykově lze ovládat i posuvníky

 

 

 

2010.02.17b / 15:00

 

005) Restaurační systém - ND - rozdělení dokladu

 

    - při přepnutí na jiný stůl a návrat k původnímu stolu se otevře

      poslední neuzavřený doklad

 

      platí i při ukončení a znovuspuštění programu

 

      při prvním spuštění je nutné poslední neuzavřený doklad pro každý stůl

      vybrat ručně, dále se již bude pamatovat

 

 

 

2010.01.22c / 16:00

 

002) Restaurace - Nový doklad (rozdělení dokladu)

 

    - nový doklad se automaticky vytiskne na tiskárně

 

    - poslední zůstatek na původním dokladě se vytiskne samostatně

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0